ФИНАЛНА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА РЪКОВОДНИТЕ ЕКИПИ – МАДРИД, ИСПАНИЯ: 13.07.2021

Фондация „Просвета-София“, в партньорство с Instituto Politecnico de Santarem, Център за неформално образование (Солун), Фондация Altius, Университет за социални науки (Лодз), училищния инспекторат в окръг Долж и 17 СУ (София), ОУ “Братя Миладинови” (Бургас) и 54 СУ (София), работиха усилено в продължение на 3 години, за да създадат финалните варианти на интелектуалните продукти на проект “Моята Европа – твоята Европа – твоят глас”, организираха училища и учители от България, Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Испания за пилотирането на учебните ресурси в класната стая, обсъдиха предложените промени с оглед на мнението на учениците и учителите, усъвършенстваха пакета ресурси (Наръчника за учителя) и валидираха резултатите.

Ние си поставихме за цел да подкрепим учениците и учителите да станат по-отворени и да приемат многообразието на околния свят; да разбират по-добре различията между хората и да зачитат правото на всеки да е различен; да ценят многообразието на съвременна Европа като преимущество. Поставихме си за цел да възпитаме поколение ученици, с развити активни граждански умения, които знаят как да ги използват в ежедневието.

Партньорите по проекта се срещнаха през юли (12.07 – 13.07.2021) в Мадрид, Испания, за да приключат официално проекта, да обсъдят някои организационни аспекти на работата, която сме извършили и да анализираме постигнатите резултати.


Първа среща на ръководните екипи 07.12.2018

Фондация „Просвета-София“, в партньорство с Instituto Politecnico de Santarem, Център за неформално образование (Гърция), Фондация Altius (Испания), Университет за социални науки (Полша), Училищен инспекторат в окръг Долж (Румъния) и 17 СУ (София), ОУ “Братя Миладинови” (Бургас) и 54 СУ (София), стартираха работата по нов проект по програма  Еразъм+ в сферата на училищното образование. Всички участващи организации от България, Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Испания имат богат опит в създаването на учебни ресурси за училищното образование и провеждането на обучения за ученици и учители. Можете да прочетете повече за експертния опит и експертиза, който всеки партньор носи в проекта, на страница „Партньори“.

Проектът има за цел да подпомогне учениците и учителите да станат по-отворени и да приемат многообразието на заобикалящия ни свят; да разбират и зачитат различията между хората и да оценяват многообразието на съвременна Европа като преимущество.

За целта проектът ще надгради съществуващия пакет от обучителни ресурси за учители, създаден в рамките на проекта „Другостта“ по Erasmus+ KA2, който приключи през 2018 г., и ще го разпространи в нови страни (Испания, Румъния и Полша). Учителите ще имат лесен за използване пакет ресурси с подробни инструкции и множество електронни ресурси, за да могат да провеждат обучения за своите ученици по теми, свързани с правата на човека, многообразието и активното гражданство. Учителите ще бъдат обучени как да преподават с помощта на наръчника (Resource Pack) и ще го използват редовно през учебните 2019/20 и 2020/21 години в около 280 класни стаи в Европа.

Партньорите по проекта се срещнаха на 7 декември 2018 г. в София, България, за да започнат официално проекта, да обсъдят някои организационни и методологични аспекти на бъдещата работа и да се споразумеят за подробен план за първата година от проекта.