Końcowe spotkanie transnarodowe — Madryt, Hiszpania: 13.07.2021 r.

Fundacja Prosveta w Sofii we współpracy z Instytutem Politechnicznym w Santarém, Centrum Edukacji Pozaformalnej (w Salonikach), Fundacją Altius, Społeczną Akademią Nauk (w Łodzi), Inspektoratem Szkolnym Okręgu Dolj oraz 17. Liceum (w Sofii), Szkołą Podstawową im. Braci Miładinow (w Burgas) i 54. Liceum (w Sofii) przez 3 ostatnie lata opracowywała rezultaty intelektualne projektu JA-TY-MY, aby zaoferować szkołom, nauczycielom i uczniom w Bułgarii, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii pilotażowe zasoby edukacyjne do wykorzystania podczas zajęć, a następnie wysłuchać ich sugestii i opinii, odpowiednio zaktualizować pakiet materiałów i przedstawić gotowe rezultaty.

Naszym celem jest wspieranie studentów i nauczycieli, aby mogli uwolnić się od uprzedzeń i zaakceptować różnorodność w otaczającym ich świecie. Pragniemy działać na rzecz zrozumienia i poszanowania różnic między ludźmi oraz postrzegania różnorodności współczesnej Europy jako zalety. Chcemy wychować pokolenie, które będzie się wykazywać aktywną postawą obywatelską w codziennym życiu.

Partnerzy projektu spotkali się w lipcu (12.07–13.07.2021 r.) w Madrycie w Hiszpanii, aby formalnie zakończyć projekt, omówić pewne aspekty organizacyjne podjętych działań i zaprezentować osiągnięte rezultaty.

Spotkanie otwierające — Sofia, Bułgaria 07.12.2018 r.

Fundacja Prosveta w Sofii we współpracy z Instytutem Politechnicznym w Santarém, Centrum Edukacji Pozaformalnej (w Salonikach), Fundacją Altius, Społeczną Akademią Nauk (w Łodzi) i Inspektoratem Szkolnym Okręgu Dolj oraz 17. Liceum (w Sofii), Szkołą Podstawową im. Braci Miładinow (w Burgas) i 54. Liceum (w Sofii) zainicjowała nowy projekt edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+. Wszystkie uczestniczące organizacje z Bułgarii, Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii mają bogate doświadczenie w tworzeniu zasobów edukacyjnych na potrzeby edukacji szkolnej oraz organizacji szkoleń dla studentów i nauczycieli. Więcej informacji na temat specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które poszczególni partnerzy wnoszą do projektu, można znaleźć w zakładce Partnerzy.

Projekt ma na celu wspieranie studentów i nauczycieli, aby mogli uwolnić się od uprzedzeń i zaakceptować różnorodność w otaczającym ich świecie. Pragniemy działać na rzecz zrozumienia i poszanowania różnić między ludźmi oraz postrzegania różnorodności współczesnej Europy jako zalety.

W związku z powyższym aktualne zasoby dla nauczycieli, utworzone w ramach projektu KA2 „Odmienność” programu Erasmus+, który zakończono w 2018 r., zostaną zaktualizowane i rozpowszechnione w kolejnych krajach (tj. w Hiszpanii, Rumunii i Polsce). Nauczyciele będą mieli do dyspozycji proste w użyciu zasoby edukacyjne wraz ze szczegółowymi instrukcjami oraz licznymi materiałami w wersji elektronicznej, dzięki czemu będą mogli prowadzić zajęcia dla uczniów poruszające tematykę praw człowieka, różnorodności oraz aktywnej postawy obywatelskiej. Nauczyciele otrzymają odpowiednie szkolenie w zakresie korzystania ze wspomnianych zasobów, które będą wykorzystywane regularne w trakcie zajęć w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 w ok. 280 klasach w różnych europejskich krajach.

Partnerzy spotkali się 7 grudnia 2018 r. w Sofii w Bułgarii, aby formalnie rozpocząć projekt, omówić pewne aspekty organizacyjne i metodologiczne związane z przyszłymi działaniami i uzgodnić szczegółowy plan na pierwszy rok realizacji projektu.