C4: Czwarte krótkie spotkanie w ramach wspólnego szkolenia pracowników — 28 czerwca–2 lipca 2021 r., Santarém, Portugalia

Cieszymy się ogromnie, że ostatnie krótkie spotkanie w ramach wspólnego szkolenia pracowników nie musiało już odbywać się online! Po długim lockdownie i restrykcjach, z którymi wszystkie szkoły musiały się borykać, w końcu udało nam się spotkać twarzą w twarz w Santarém w Portugalii.  33 uczestników z Bułgarii, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Grecji oraz przedstawiciele organizacji gospodarza, tj. Instytutu Politechnicznego w Santarém, wzięli udział we wspólnym szkoleniu i wymienili się doświadczeniami dotyczącymi procesu implementacji projektu w poszczególnych krajach partnerskich. Szkolenie obejmowało sesje plenarne oraz symulacje zastosowania ćwiczeń edukacyjnych w praktyce. Przedstawiono tak wiele fantastycznych pomysłów na realizację ćwiczeń! Dobra robota! Wykonaliście fantastyczną pracę!

Dzięki naszym gospodarzom z Instytutu Politechnicznego poczuliśmy się w Santarém jak w domu. Oprowadzono nas po najciekawszych zakątkach miasta i mogliśmy zobaczyć i poczuć, jak żyją Portugalczycy.

Na koniec należy wspomnieć, że w drodze do Lizbony odwiedziliśmy zachwycające miasto Sintra i pałac Quinta da Regaleira.

Droga do domu była prawdziwym wyzwaniem dla niektórych z nas — szczególnie dla tych, którzy mieli się przesiąść na lotniskach w Niemczech. Z uwagi na skomplikowaną sytuację związaną z wariantem Delta w Portugalii Niemcy anulowały loty z tego kraju, więc musieliśmy lecieć do Zurychu i Wiednia, a to zajęło nam kilka dni dłużej. Koniec końców, wszyscy dotarliśmy do domu — nieco zmęczeni, ale z cudownymi wspomnieniami fantastycznie spędzonego czasu w Portugalii!


Projekt Ja-Ty-My: Edukacja związana z prawami człowieka, różnorodnością i aktywną postawą obywatelską — CZĘŚĆ III • Drugie krótkie spotkanie w ramach wspólnego szkolenia pracowników — 3–7 lutego 2020 r.
 • Madryt, Hiszpania
 • Gospodarzami drugiego krótkiego spotkania w ramach wspólnego szkolenia pracowników byli nasi hiszpańscy partnerzy. 35 uczestników z Bułgarii, Polski, Rumunii, Portugalii i Grecji oraz 9 hiszpańskich nauczycieli i pracowników Fundacji Altius wzięło udział we wspólnym szkoleniu i wymieniło się pomysłami dotyczącymi procesów nauczania i uczenia się w krajach uczestniczących w projekcie. Spotkanie miało miejsce w szkole Salesianos Estrecho.
 • Szkolenie obejmowało sesje plenarne oraz symulacje ćwiczeń edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy zostali podzieli na dwie grupy pracujące równolegle.
 • Plany pracy tych dwóch grup można pobrać tutaj.
 • Sesje szkoleniowe były bardzo praktyczne i interaktywne. Uczestnicy, wcielając się w uczniów, doskonale się bawili: odgrywali scenki, tworzyli prace artystyczne, prowadzili dyskusje, organizowali różne wydarzenia itp. Po każdej sesji szkoleniowej, a czasem w jej trakcie, omawiano zaproponowane ćwiczenia z perspektywy nauczycieli i sugerowano zaadaptowanie ich odpowiednio do potrzeb konkretnej grupy uczniów i specyfiki danego kraju, a także dzielono się doświadczeniami z własnej pracy pedagogicznej.

Dzięki naszym gospodarzom z Fundacji Altius poczuliśmy się w Madrycie jak w domu. Oprowadzono nas po najciekawszych zakątkach miasta i mogliśmy zobaczyć i poczuć, jak żyje lokalna społeczność.


 • Pierwsze krótkie spotkanie w ramach wspólnego szkolenia pracownikówwrzesień, Krajowa, Rumunia
 • Gospodarzami pierwszego krótkiego spotkania w ramach wspólnego szkolenia pracowników byli nasi rumuńscy partnerzy. Wzięło w nim udział 28 uczestników zza granicy oraz 8 rumuńskich nauczycieli i pracowników Inspektoratu Szkolnego Okręgu Dolj.
 •  Szkolenie obejmowało sesje plenarne oraz symulacje ćwiczeń edukacyjnych,w trakcie których uczestnicy zostali podzieli na dwie grupy, ponieważ praca w jednej dużej grupie nie byłaby równie efektywna.
 • Plany pracy 2 grup uczestniczących w sesjach szkoleniowych odbywających się równolegle:
 • Grupa 1– plan pracy
 • Grupa 2– plan pracy
 • Sesje szkoleniowe były bardzo praktyczne i interaktywne. Uczestnicy, wcielając się w uczniów, doskonale się bawili: odgrywali scenki, tworzyli prace artystyczne, prowadzili dyskusje itp. Na zakończenie każdej sesji szkoleniowej powracali do ról nauczycieli i omawiali treści szkoleniowe oraz możliwe sposoby na ich zaadaptowanie odpowiednio do potrzeb uczniów, uwzględniając specyfikę poszczególnych krajów, a także dzielili się doświadczeniami z własnej pracy pedagogicznej.
 • Na zakończenie wszyscy uczestnicy wypełnili formularz oceny (dostępny poniżej).
 • Formularz oceny