Projekt „Moja Europa — Twoja Europa — Twoje zdanie” (JA-TY-MY) jest efektem wspólnych doświadczeń podobnie myślących organizacji reprezentujących różne sektory edukacji. Twórcy projektu wierzą, że każdy człowiek jest wyjątkowy, równie wartościowy i ma prawo żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, zwyczajami, tradycjami i określonymi wzorcami zachowań. Europa nie jest już taka, jaka była 5 lat temu. Globalizacja i migracje sprawiły, że ludzie o różnym pochodzeniu etnicznym, różnych wierzeniach, przekonaniach i tradycjach, mówiący różnymi językami, teraz żyją obok siebie. Jednakże sam fakt współdzielenia przestrzeni fizycznej nie sprawi, że automatycznie znikną wszelkie historycznie usankcjonowane granice między tymi społecznościami. Nie oznacza też automatycznego otworzenia się na odmienność. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia ze zjawiskiem zgoła odmiennym: powstają kolejne nacjonalistyczne, ksenofobiczne partie polityczne, które zyskują coraz większe poparcie w wielu państwach członkowskich UE, w tym w sześciu krajach partnerskich projektu.

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia i kierunek, w jakim zmierza Europa, postanowiliśmy opracować projekt, który będzie stanowił wsparcie dla edukatorów w ich misji ukazywania uczniom, jak odnaleźć się w nowej europejskiej rzeczywistości i nie tylko zaakceptować różnorodność ludzi i idei, ale też cenić ją jako szansę na uczenie się od siebie nawzajem, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli zbudować silniejsze, bardziej dynamiczne społeczeństwo.

Projekt JA-TY-MY jest skierowany do uczniów w wieku od 11 do 14 lat i ma na celu ukazanie im, jak uwolnić się od uprzedzeń i okazywać więcej tolerancji i empatii. Uczniowie uczestniczący w projekcie dowiedzą się więcej na temat uniwersalnych praw człowieka, a także nauczą się żyć i działać w społeczeństwie, w którym ludzie czują się doceniani i akceptowani, a ponadto znają swoje prawa i obowiązki jako obywatele. Aby osiągnąć ten cel, zapewnimy wsparcie drugiej głównej grupie docelowej projektu — nauczycielom. Udostępnimy im podręcznik z opisami ćwiczeń i licznymi atrakcyjnymi zasobami edukacyjnymi w wersji online (Zasoby: Podręcznik dla nauczycieli) i zapewnimy szkolenia umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z uczniami, z wykorzystaniem wspomnianego podręcznika.

Zostanie również opracowana strona internetowa projektu, która będzie regularnie aktualizowana w 7 wersjach językowych (w języku angielskim oraz językach krajów partnerskich). Wszystkie rezultaty pracy intelektualnej zostaną udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej w odpowiedniej wersji językowej.

W fazie implementacji projektu, obejmującej szkolenia z wykorzystaniem podręcznika i zasobów w wersji online, weźmie udział ok. 7200 uczniów z Polski, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Portugalii i Grecji. Zajęcia edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie JA-TY-MY zostaną rozłożone na dwa lata nauki w szkole (2019/20 i 2020/21) i będą się odbywać raz w miesiącu.