В България бяха проведени 2 събития за разпространение на резултатите. Първото събитие имаше за цел да сподели резултатите от проекта с учители и представители на образователните власти от северната част на страната. Събитието се проведе в красивото село Арбанаси близо до град Велико Търново в периода 8-9 юли 2021 г. Учители и директори на училища от 12 училища взеха участие в събитието. Те бяха запознати със създадените обучителни ресурси и участваха в симулации на обучителни дейности по следните теми:

  • Права на човека №22: Нашите задължения и ограничения на нашите човешки права;
  • Разнообразие и социално включване №22: Какво е да бъдеш преследван?
  • Идентичност и активно гражданство №8: Спасете Земята (Организиране на кампании за опазване на околната среда)

Второто събитие за разпространение на резултатите беше организирано в Банско в периода 16-17 юли 2021 г. В него се вклюиха 47 участници, учители и представители на училищните ръководни екипи от градовете Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, Кресна, Мосомище, Долно Дряново, Карналово, Петрич, Беласица, Белица, Разлог, селата Кочан, Осина, Дагоново, Горно Краище. На събитието присъстваха четирима души от Република Сърбия – представители на основно училище и неправителствената организация „Организация за приятелство с деца“.

Участниците бяха запознати с констатациите на проекта и Наръчника за учителя, както и с ползите от използването на методи от неформалното образование в процеса на преподаване и обучение. Те участваха в множество практически дейности като примери за това как да използват обучителните ресурси със своите ученици.