Събитието за разпространение на резултатите в Румъния се проведе в Крайова на 17 юни 2021 г. Участниците бяха 47 – от тях 44 румънски учители, директори на училища от Крайова и представители на неправителствени организации, и 3 чуждестранни участници – 2 студенти доброволци от Република Молдова и президентът на асоциация EDU2GROW от Португалия. Екипът на румънския партньор подготви многобройни материали за участниците: папки, химикалки, презентации, флаери, информационни материали и карти-памет, които съдържаха Наръчника за учителя, разработен по проекта. Участниците бяха запознати с резултатите от проекта и пакета ресурси. Те също бяха запознати с ползите от използването на неформални образователни методи в процеса на преподаване и учене. Проведени бяха две работни сесии – един от модул „Идентичност и активно гражданство“. Участниците научиха как да организират кампании за борба с насилието. Вторият семинар беше с примери за добри практики в неформалното образование. Учителите, които участваха в проекта и бяха пилотирали учебните ресурси с учениците си, споделиха натрупания опит. Примерите за добри практики бяха високо оценени. Участниците оцениха високо събитието и изказаха желания такива събития да се провеждат по-често. На учителите, присъствали на събитието, бяха връчени грамоти за участие.