Print Print

2

3

otherness

Aprecieri

Lumea în care trăim diferă destul de mult de locul în care trăiam acum câteva decenii.

Mediile etnice și religioase ale oamenilor care populează țările europene sunt diverse în comparație cu orice perioadă din istoria continentului. Deci, trebuie să învățăm cum să trăim împreună și cum să beneficiem unul de celălalt. Școlile pot juca un rol vital în a face elevii mai deschiși la diversitate. Misiunea educației esteaceea  de a contracara prejudecățile și discriminarea și de a spori respectul și toleranța reciprocă în rândul grupurilor de oameni cu stiluri de viață diferite. Pentru a sprijini profesorii  în îndeplinirea sarcinilor lor, am creat un Manual pentru profesori și un pachet de instrumente digitale care conține resurse pentru derularea activităților  extracurriculare în școli.

Proiectul a fost inspirat de ideea doamnei Yovka Tomova, șefa consiliului de administrație al Editurii „Prosveta - Sofia”, care a încurajat echipa bulgară să inițieze un proiect menit să aducă la un loc tinerii care vor face în lumea în care trăim în loc mai bun al înțelegerii și al respectului reciproc.

Proiectarea acestuia a fost modelată cu încurajarea activă și sprijinul metodologic și de conținut al Nataliya Nikolova, formator SALTO cu experiență și cercetător în domeniile tematice legate de drepturile omului și discriminare.

Rezultatul prezent este încununarea  eforturilor  organizațiilor partenere: AENAO - Grecia, Instituto Politecnico de Santarem - Portugalia, Universitatea de Științe Sociale - Polonia, Fundația Altius - Spania, Inspectoratul Scolar Jud. Dolj - România și partenerul principal Fundația „Prosveta - Sofia”, Bulgaria. Mulțumiri speciale Natassa Timologou de la AENAO - Grecia, pentru gestionarea profesională a creației Manualului profesorului și a sprijinului său metodologic, precum și colegilor noștri portughezi Ana Torres și Mauricio Dias pentru sprijinul lor de neprețuit în ceea ce privește pachetul de resurse Digital Tool și proiectarea site-ul web al proiectului.

Versiunile finale ale rezultatelor au fost, de asemenea, rezultatul contribuțiilor profesorilor participanți care au pilotat produsele create cu elevii lor în anii școlari 2016/2017 și 2017/2018 (prima ediție a manualului) și a celor care au participat la implementare în anii școlari 2019/2020 și 2020/2021. Profesorul voluntar cu care am lucrat a devenit coautor al Manualului. Au oferit sfaturi și au sugerat modificări la materialele de formare pe baza sesiunilor de formare față în față pe care le-au ținut cu elevii lor.

Elena Lazărova

Cercetător și manager proiect
Europa mea-Europa ta-spune tu!

Fundația Prosveta - Sofia

Bulgaria

4

otherness

 Prefaţă

Cum anume ne transformăm de la locuitorii obișnuiți la cetățenii ai statului și ai societății noastre? Cum putem să ne protejăm drepturile noastre, ca oameni? Ce înseamnă să accepți și să respectați diferențele?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările cu care ne confruntăm în procesul de a deveni adulți și personalități complete. Dezvoltarea sensibilității și a toleranței față de diversitatea din lumea contemporană este un proces lung și dificil care are loc mai ales la școală - în timp ce studiem și interacționăm cu colegii și profesorii noștri, în timp ce facem proiecte, rezolvăm problemele și ne îndeplinim visele.

Prin urmare, această carte este orientată și spre toți profesorii care cred că pot contribui la transformarea elevilor în cetățeni activi. Se adresează tuturor cadrelor didactice care nu își predau pur și simplu materia, dar folosesc educația informală pentru a ajuta tinerii să dezvolte competențe sociale și civice. Elevii sunt încurajați să se exprime și să-și construiască abilități care să le permită să fie toleranți prin situații practice și schimb de experiențe. În plus, elevii descoperă modalități de a se adapta la lumea noastră și de a o schimba în același timp. Cel mai important mesaj transmis în carte este că tinerii ne pot face lumea mai colorată și un loc mai bun de a trăi, atâta timp cât le dăm șansa de a încerca și de a realiza acest lucru în timp ce sunt la școală și să îi învățăm să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. Cetățenii activi se luptă pentru drepturile lor fără a încălca drepturile altor persoane. Cetățenii activi sunt sensibili la diferențele dintre persoane și nu neagă dreptul celorlalți de a fi diferiți.

În această carte, parteneri din patru instituții de învățământ nu numai că arată ce este educația civică și de ce este importantă, dar și cum să-i învățăm pe copiii obișnuiți cu tehnicile digitale într-un mod care se potrivește cel mai bine cu stilul lor de învățare. Într-un mediu de învățare dinamic și interactiv și prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, studenților le este oferită posibilitatea de a învăța despre regulile relațiilor și de a descoperi lumea din jurul lor.

5

otherness

Introducere

Fiecare individ este unic, la fel de vrednic și are dreptul să trăiască în conformitate cu credințele, obiceiurile, practicile și regulile de comportament stabilite.

Globalizarea și migrația au reunit oameni de diferite origini etnice, medii religioase, credințe, tradiții și limbi. Cu toate acestea, împărtășirea unui spațiu comun nu are drept rezultat depășirea limitelor comunităților constituite istoric; aceasta nu implică neapărat deschiderea către diferit, încercând să înțelegem diferențele, să apreciem diversitatea și să construim motive comune pentru dialog. Dar trăim împreună și nu numai că ar trebui să tolerăm această diversitate, ci trebuie să o apreciem ca pe o oportunitate prin care putem învăța unii de la alții pentru a construi societăți mai puternice și mai dinamice. Problemele legate de drepturile omului, diversitate, toleranță și non-violență au devenit din ce în ce mai importante în ultimii ani, având în vedere evenimentele recente ale războaielor, atacurilor mondiale și crizei refugiaților.

Impactul credințelor, obiceiurilor, practicilor și comportamentelor existente într-o societate este în mod firesc pe primul plan și joacă rolul cel mai influent în modelarea atitudinii elevilor față de diferit. Cu toate acestea, școlarizarea ar putea juca un rol-cheie în depășirea atitudinilor negative dezvoltate istoric față de diferențele umane. Ar putea ajuta elevii să fie deschisi, să-i înțeleagă pe ceilalți. Realizarea acestui rol sugerează că profesorii, pe de o parte, cu toate acțiunile și interacțiunile lor, emit respectul individualității elevilor; și pe de altă parte, ei au cunoștințele, aptitudinile și instrumentele care le vor permite să discute cu elevii lor orice întrebări emergente privind noțiunile existente despre diferențele dintre oameni în societate și așteptările privind comportamentul lor față de interlocutorii lor, mai degrabă decât să evite astfel de întrebări sau să reafirme ca fiind adevărate impresiile și așteptările publice general valabile.

Proiectul Otherness cuprinde trei subiecte majore: Drepturile omului, Diversitatea și Identitatea și cetățenia. Dar care este semnificația tuturor acestor lucruri?

1. Drepturile omului - În această secțiune, elevii vor afla ce anume sunt drepturile omului, așa cum sunt stabilite în dreptul internațional și modul de respectarea a lor.

Conform Organizației Națiunilor Unite, Drepturile Omului sunt drepturi inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitatea, locul de reședință, sexul, originea națională, etnică, culoare, religie, limbă sau orice alt statut. Toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile omului fără discriminare. Aceste drepturi sunt interrelaționale, interdependente și indivizibile.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care a avut loc la Paris, a proclamat Declarația Universală a Drepturilor Omului (UDHR); un document considerat o piatră de temelie în istoria drepturilor omului. În prezent, Declarația Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Omului cuprinde 30 de articole (Organizația Națiunilor Unite, 2016) conform cărora toți oamenii se nasc ca membri ai unei societăți, sunt egali, liberi și au dreptul la justiție, intimitate, proprietate, sănătate, timp liber, educație, libertatea de mișcare și participă la guvernarea țării sale.

             "Să le negăm oamenilor drepturile omului, este să le contestăm chiar umanitatea"

                                                                                                    Nelson Mandela.

2. Diversitate - Acest subiect va încuraja elevii să valorifice mai bine fiecare membru al societății ca ființă umană și să se simtă ei înșiși valorificați în calitate de ființă umană.

Conceptul de diversitate cuprinde acceptarea și respectul. Înseamnă înțelegerea faptului că fiecare individ este unic și recunoaște diferențele noastre individuale. Acestea pot fi de-a lungul dimensiunilor rasei, etnicității, sexului, orientării sexuale, statutului socio-economic, vârstei, abilităților fizice, credințelor religioase, credințelor politice sau altor ideologii (Universitatea Oregon). Diversitatea își propune să recunoască, să respecte și să aprecieze diferențele dintre oameni pentru a contribui și pentru a-și realiza întregul potențial prin promovarea unei culturi incluzive pentru toți.

Diversitatea este în jurul nostru; în școală, la locul de muncă, în familii, peste tot. În special în școlile în care din ce în ce mai mulți elevi din medii diferite populează sălile de clasă, este esențial să se ofere metode și abordări ajustabile la "diversitate". Numeroase studii demonstrează că diversitatea în școli trebuie abordată într-o manieră de "Pedagogie responsabilă din punct de vedere cultural" (Heraldo V. Richards, Ayanna F. Brown, Timothy B.Forde, 2007), din moment ce profesorii educă elevii ce variază în cultură, limbă, abilități și multe alte caracteristici. Prin urmare, acest manual va oferi activități pentru a împuternici și a îmbogăți studenții  cu cunoștințe și abilități față de diverse grupuri de oameni.

      "Este timpul ca părinții să-i învețe pe tineri devreme că în diversitate există frumusețe și există putere".

                                                                                  Maya Angelou

3. Identitate și cetățenie – Această secțiune va da posibilitatea elevilor să contribuie mai mult la viața comunității în care trăiesc și să devină mai implicați, să participe și să coopereze activ.

Originea cetățeniei poate fi plasată în Grecia Antică, atunci când „cetățenii” erau aceia care aveau un drept legal să participe la afacerile statului. Cu toate acestea, nu toți erau cetățeni: sclavii, țăranii, femeile sau străinii rezidenți erau doar subiecți. Pentru aceia care nu aveau privilegiul de a fi cetățeni, idea virtuții „civice” sau a fi un “cetățean bun” era o parte importantă a conceptului deoarece participarea nu era considerată doar un drept, ci în primul rând, o datorie. Un cetățean care nu își îndeplinea responsabilitățile era considerat perturbator din punct de vedere social (Consiliul Europei, 2012).

Astăzi, termeni precum, ”Cetățeni Activi” și “Cetățenia Europeană” sunt foarte populari, în special în rândurile tinerilor care vor deveni cetățenii de mâine. Acești termeni au multiple dimensiuni: politice, sociale, economice și culturale și sunt în legătură cu abilitatea unei entități de a influența și a forma o comunitate. Potrivit proiectului Cetățeanului Model (Educația Socială Victoria): „Cetățenii sunt membrii unui grup sau a unei comunități care împart aceleași drepturi și responsabilități. Ca și cetățean te aștepți să fii tratat ca toți ceilalți din comunitatea ta. Cetățenii activi ia măsuri pentru a-și îmbunătăți comunitatea, pentru a face diferența!”

„ Nu este întotdeauna același lucru să fii un om bun și un cetățean bun”. Aristotel 

6

otherness

Instrucțiuni pentru profesori

Dragi Coordonatori și Educatori,

Proiectul „Otherness” a fost dezvoltat cu scopul de a susține valorile și atitutidinile în rândul tinerilor astfel încât ei să îi respecte pe cei diferiți, pe cei diverși și pe cei unici. Este adresat elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani deoarece aceasta este considerată o medie de vârstă potrivită pentru ca astfel de intervenții să aibă un impact favorabil. Ca și coordonatori| educatori , vi se dă posibilitatea de a fi flexibili, de a furniza cunoștințe și de a juca un rol decisiv în dezvoltarea, progresul și îndeplinirea cu succes a programului. Elementele cheie care pot garanta implementarea cu succes a proiectului sunt îndrumarea echipei, personalitatea dumneavoastră, cunoștințele acumulate și formarea de specialitate pe care ați primit-o, precum și faptul că puteți profita din plin de potențialul echipei pe care o coordonați. În același timp, trebuie să vă asigurați că întrețineți o atmosferă emoțională pozitivă, susținând astfel respectul reciproc între toți membrii echipei, îmcurajați participarea  și implicarea lor în egală măsură și asigurând eficacitatea proiectului.

Finalizând, principalul dumneavoastră obiectiv trebuie să fie acela de a mări dezvoltarea abilităților tinerilor și stima de sine, ce își are originea în propriile lor abilități. În acest mod dumneavoastră trebuie să ajutați elevii să dezvolte o atitudine și un comportament pozitiv față de Diferit.

Introducerea unor noi metode de predare poate deveni stresantă la început. Urmând sfaturile, veți reuți să implementați cu succes proiectul.

 • Nu folosiți metode de predare la care nu sunteți pregătiți să participați.   
 • Oferiți un exercițiu bine pregătit. Oferiți instrucțiuni clare și luați în considerare dimensiunile și posibilele schimbări care pot apărea în  timpul exercițiului, deși nu este posibil să prevedeți toate probabilitățile.
 • Fiecare inovație cuprinde o rată posibilă de eșec. Chiar dacă o metodă bine pregătită poate limita o astfel de probabilitate, trebuie să fiți conștienți că folosind mai multe metode, va fi mai ușor  să implementați o educație sanitară nonformală.
 • De fiecare dată când introduceți o nouă metodă, puteți asigura un succes mai mare dacă:
 • Ceea ce ați planificat este introdus într-un mod specific.
 • Accepați modul în care gândesc și acționează elevii chiar dacă acesta nu este cel la care v-ați raportat. Soluția este de a interveni în comportamentul inadecvat al elevului fără a-l respinge în același timp.
 • Luați în considerare obiectivele simultane care pot fi atinse atunci când folosiți o anumită metodă. De exemplu, un stimulent, poate fi folosit pentru a motiva elevii, dar în același timp poate fi folosit pentru a genera următoarele efecte pozitive:
 • Poate îmbunătăți comunicarea elevilor.
 • Poate determina elevii să devină mai responsabili în acțiunile lor.
 • Poate ajuta la crearea unei atmosfere relaxante în sala de clasă.
 • Dacă aplicați pentru prima dată fără succes o nouă metodă de predare, nu înseamnă că această metodă nu poate fi eficientă în viitor. Dimpotrivă, încercați să învățați cât mai mult posibil din această experiență pentru a fi mai bine pregătiți data viitoare.
 • Puteți fi uimiți de faptul că folosirea metodelor de învățare active produce haos și veți simți că pierdeți controlul clasei. Trebuie să rețineți că aplicarea noilor metode de predare presupune un diferit tip de control. Când studenții  lucrează cu o varietate de metode este normal să nu avem contact direct cu ei în mod constant. Strategia de intervenție generală trebuie să fie clară și trebuie să intervină atunci când este nevoie.
 • Considerați timpul necesar pentru fiecare resursă, precum și dacă sala de clasă este adaptată pentru a aplica o anumită metodă (mărime, dispunerea mobilierului, apropierea de alte săli de clasă).
 • Ultimul, dar nu cel din urmă: Relaxați-vă și distrați-vă! Despre asta este vorba în Educația Non Formală!

7

otherness

Pregătirea cursului

Elevii pot veni la curs cu un interes ridicat sau scăzut. Uneori coordonatorul poate întâmpina rezistență dacă începe direct cu tema planificată. Elevii din clasă trebuie mai întâi să se liniștească și să fie stimulați. Pot fi utilizate o serie de metode  precum:

 • Începeți cu un stimulent pentru a trezi interesul elevilor.
 • Folosiți un exercițiu de relaxare sau o muzică potrivită când elevii sunt foarte zgomotoși.
 • Dacă elevii au o problemă, atunci ar fi mai bine să o rezolvăm mai întâi. În practică, puteți descoperi că această problemă poate acoperi întreaga activitate deși nu a fost planificată.

Finalizarea resursei

La finalul fiercărei resurse trebuie să fie alocat timp pentru a conecta și a încheia problemele ridicate și elevii trebuie să aibă timp să pregătească subiectul pentru o nouă întâlnire. Este important ca nici un aspect să nu rămână nerezolvat. Toate problemele trebuie rezolvate în mod corespunzător. Activitatea trebuie de asemenea încheiată prin comentarii positive asupra:

 • Ceea ce s-a dobândit
 • Dinamica echipei
 • Progresului înregistrat
 • Faptele semnificative stabilite de echipă
 • Orice incident neobișnuit care ar fi putut surveni
 • Tema de pregătit pentru următoarea întâlnire (depinzând de resursa care urmează).

8

otherness

EDUCAȚIA NON FORMALĂ

Metode de predare

În proiectele europene- în special în cele Erasmus- este de preferat să aplicați metode de predare  netradiționale care creează o atmosferă plăcută în clasă și transformă învățarea într-o experiență plăcută. Pentru a alege o metodă am luat în considerare obiectivele resursei. O metodă adecvată încurajează elevii să identifice situații din viața reală și le dă posibilitatea să discute probleme abordate din propria lor perspectivă. Pentru a asigura succesul metodei este necesar să îl pregătim în manieră proprie.

Acest manual constă în 48 de resurse cuprinzând trei probleme majore: Drepturile Omului, Diversitate și Identitate & Cetățenie. Fiecare resursă constă în două instrumente: a) Educația Non Formală (NFE) și b) Instrumentul Digital (ID). Instumentul educației nonformale descrie exercițiul (activitatea) ce trebuie utilizat în cadrul grupului. Instrumentul digital este un instrument în plus folosit pentru a îmbogăți instrumentul educației nonformale. În funcție de instrumentul folosit, instrumentul digital poate fi folosit fie înainte, în timpul sau după implementarea activității. Instrumentele educației nonformale folosite sunt cumva ,,repetitive”, același instrument(metodă) poate fi folosită într-o varietate de resurse. Același principiu se aplică și pentru instrumentele digitale.

Câteva dintre aceste metode (instrument

ele educației nonformale) care sunt aplicate în proiectul specific sunt descrise mai jos: 

 1. Lucrul în echipă

S-a stabilit că lucrul în echipă în grupe mici de 4-6 elevi este o metodă de lucru foarte eficientă. În grupe mici elevii au posibilitatea de a dobândi cunoștințe, de a înțelege și a aplica aceste cunoștințe în timp ce își formează atitudini și fac alegeri. Discutând, participând și comunicând în grup, elevii pot dezvolta și practica abilități adecvate.

Organizarea clasei în grupe mici poate fi făcută în moduri diferite:

 • Educatorul explică o activitate și elevii formează grupe mici de 4-6 persoane în care practică o astfel de activitate.

Activitatea poate implica discuție, creație artistică, prezentare, clip, joc de rol, brainstorming, simulare etc. Toate aceste activități pot fi utilizate prin lucru în echipă unde elementul cheie este același, lucrul în grupe mici.

 • Educatorul introduce tema, elevii discută în grupe și își prezintă concluziile tuturor membrilor din clasă.
 • Elevii lucrează individual și apoi discută concluziile în grupul lor.
 • Prin discuții în clasă, o problematică este dezbătută și elevii sunt împărțiți în grupe mici pentru a discuta și a propune soluții.

2. Brainstorming-ul

Brainstorming-ul este o metodă creativă ce are drept obiectiv exprimarea unei varietăți de idei. Poate fi aplicat din mai multe motive; de cele mai multe ori este folosit pentru a acoperi cât mai multe aspect ale problematicii puse în discuție.

Brainstorming-ul nu înseamnă doar simpla solicitare a unor idei din partea celorlalți. Pentru un brainstorming eficient trebuie urmate anumite reguli:

 • Întrebarea sau tema trebuie să fie bine definite
 • Membrii echipei trebuie să-și exprime orice idea le trece prin minte ca răspuns la întrebare
 • Nimeni nu trebuie să comenteze la ideile celorlalți. Trebuie să insistăm asupra acestor aspecte.

Brainstormingul este ușor de utilizat. Educatorul scrie tema sau întrebarea pe tablă, apoi explică elevilor regulile, stabilind un timp limită, de ex. 5 min. Li se spune elevilor să înceapă. Educatorul scrie ideile pe tablă repede. Dacă este un spațiul gol stabilit, educatorul poate să îl completeze cu propriile idei. Depinzând de ideile scrise, aceste pot fi pe categorii astfel: câteva idei pot fi sub aceeași    categorie ”majoră”. Pasul următor este de a procesa ideile și de a trece la acțiune. În unele cazuri poate fi necesar să rugăm elevii să detalieze unele idei. În această etapă unele idei pot fi clarificate, evaluate, alese și categorisite. Această procedură este necesară pentru a diferenția ideile, dacă nu există nicio diferențiere în timpul acceptării ideilor, probabil va fi impresia că toate ideile sunt egale și acceptabile.

3. Jocurile de rol

În cadrul jocului de rol este transpusă o anumită situație din viața reală. Jocurile de rol sunt utile atunci când dorim să analizăm anumite comportamente sau să testăm comportamente noi sau alternative într-un cadru controlat și sigur. Pentru a folosi jocurile de rol trebuie să avem o atmosferă prietenoasă și deschisă în sala de clasă.

Este important ca toți participanții să fie conștienți de înțelesul jocurilor de rol și să respecte regulile de bază pentru a lucra împreună într-un mod structurat. Deci, educatorul trebuie să explice pe scurt metodologia jocurilor de rol și apoi; înainte ca acesta să înceapă, clasa trebuie să impună anumite reguli atât pentru elevii care joacă un rol, cât și pentru elevii care trebuie să privească.  Apoi, tema este definită ca o anumită situație și este descrisă în detaliu pentru a ajuta toți participanții să o înțeleagă. Fiecare scenă aleasă nu trebuie să dureze mai mult de câteva minute.

Elevii care nu participă activ la jocul de rol, sunt considerați observatori și reprezintă audiența. Educatorul acționează ca și coordonator sau ,,regizor” și este responsabil cu planificarea, punerea în practică și evaluarea activității.

4. Simularea

Un joc de simulare (Patricia K. Tompkins, 1998) este recrearea unei situații din viața reală, proiectat să exploreze elementele cheie ale acelei situații. Similar jocului de rol, silmulările includ întotdeauna un element de rol. În timpul unui joc de simulare elevii trebuie să creeze o anumită situație bazându-se pe elementele vieții reale, în timp ce, în cazul jocurilor de rol, participanții reprezintă și experimentează un anumit caracter din viața de zi cu zi.

5.Creația artistică (desen, pictură, colaj)

Anumite forme de artă sunt o metodă de predare  nonformală uitlă în cadrul unui grup. În acest caz, elevii nu doar discută sau scriu despre diferite situații sociale, dar de asemenea surprind și exprimă aceste situații în picturi și desene. Pot de asemenea face colaje pentru a se exprima pe ei înșiși și abilitățile lor fără  a avea un anumit talent sau abilități specializate. Este important ca elevii să-și depășească teama în creația artistică. Așadar, o atenție specială trebuie dată pentru a-i face să înțeleagă că scopul unui asemenea exercițiu nu este acela de a crea o operă de artă, ci de a se exprima într-un mod liber.

6. Studiul de caz

Un studiu de caz (UNSW Australia) este o înregistrare a unei activități, eveniment sau problemă care conține o situație reală sau ipotetică. Studiile de caz pot fi folosite pentru ajuta elevii să înțeleagă modul în care complexitățile vieții reale influențează deciziile. Un caz comun de obicei:

 • Este luat din viața reală sau este ipotetic.
 • Constă în multe părți și fiecare parte de obicei se termină cu probleme și puncte de discuție. Poate să nu fie o concluzie clară a situației.
 • Include informații suficiente pentru a cititorul să trateze probleme și puncte de discuție.
 • Este credibil pentru cititor (cazul conține locul, personalități, succesiuni de evenimente, probleme și conflicte).

Un studiu de caz este dat elevilor ca exemplu pentru ca ei să implementeze un exercițiu concentrându-se în același timp pe problema descrisă.

Toate materialele folosite pentru scopurile acestui proiect sunt disponibile pe website-ul proiectului. Educatorii, și în unele cazuri, elevii, vor fi instruiți să folosescă materialele date pentru descrierea fiecărei resurse.

7. Piesa de teatru controlată

Aceasta este o activitate în care elevilor le este prezentat un caz în ceea ce privește cadrul general și personajele. Sunt ghidați prin intermediul intrigii atunci când primesc descrieri ale evenimentelor plănuite (întâlniri) și ale sarcinilor lor în întâlnirile respective (mesaje). Trebuie să intre în pielea personajelor și, respectând informatiile oferite, sunt libere să decidă asupra poveștii, de exemplu, detaliile intrigii, discursul personajelor etc. Informațiile imprimate sunt distribuite elevilor imediat înainte evenimentelor, elevii le citesc și își pregătesc discursul și acțiunile imediat, în mod similar tehnicilor ”întâlniri rapide”.

8. Harta mintală

O hartă mintală (Wikipedia) este o diagramă folosită pentru  a organiza informațiile în mod vizual. O hartă mintală este deseori creată în jurul unui concept  desenat ca o imagine în centrul unei foi albe unde se pot adăuga reprezentări asociate ideilor precum imagini, cuvinte și părți de cuvinte. Idei majore sunt legate direct de conceptul central și alte idei derivă din acelea. Hărțile mintale pot fi desenate de mână, precum ”notițe” în timpul unui curs, ședință sau sesiune, sau pot fi concepute ca imagini de calitate  mai bună atunci când mai mult timp este disponibil.

9

otherness

FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DIGITALE

Instrumentele digitale prezentate în acest manual sunt concepute în mod specific pentru scopurile acestui proiect. Fiecare resursă- cu excepția instrumentului educației ninformale- este îmbogățită cu un instrument digital ce ajută elevii să învețe despre o arie tematică într-un mod mai amuzant. În funcție de resursă, instrumentul digital poate fi utilizat înainte, în timpul sau după implementarea activității (instrucțiuni sunt date în fiecare resursă.)

Instrumentele digitale sunt încărcate de pe site-ul proiectului (http://othernessproject.eu./en/activities_en), unde elevii pot privi, se pot jucat, pot învăța, investiga prin intermediul filmelor, jocurilor online/chestionarelor, jocurilor interactive, videoclipurilor cu desene animate, prezentărilor prezi/ppt, etc.

10

otherness

EVALUAREA

Evaluarea este procesul de estimare a eficienței unui program și trebuie să fie o parte integrală a întregii proceduri de formare și învățare. Evaluarea are ca obiective următoarele aspecte: a) dacă proiectul în întregul lui îndeplinește obiectivele, b)ce metode specifice sunt considerate eficiente pentru îndeplinirea anumitor obiective și c) idei pentru îmbunătățirea itemilor evaluați pentru a întâlni nevoile utilizatorilor.

O evaluare este realizată pentru a examina următoarele aspecte:

 • Oportunitatea: Acoperă proiectul nevolile,interesele și fricile elevilor?
 • Eficiența: Îndeplinește scopul și obiectivele pentru care a fost proiectat?
 • Metodologia: Sunt metodele aplicate echipei specifice, celor potrivite?
 • Coordonarea: Coordonatorul echipei are abilitatea de  a comunica și de a lucra împreună cu membrii echipei pentru a facilita procesul de învățare? Posedă el/ea abilitățile potrivite?

Ce urmează să fie evaluat?

 • Conținut: Conținutul este structurat pentru a întâlni necesitățile, interesele și fricile elevilor și pentru a se  asigura că sunt atinse scopul și obiectivele
 • Organizarea și prezentarea: Informațiile sunt organizate logic și prezentate clar folosind metode multiple și moduri care motivează și cresc deshiderea către ceilalți pe măsură ce elevii sunt antrenați în activități autentice, de un înalt interes.
 • Aspect instrucțional și suport: aspectul instrucțional folosește strategii instrucționale bazate pe cercetare, dă posibilități de antrenare în activități cu un grad de interes ridicat pentru vârsta potrivita ce reflectă situații din viața reală și face conexiuni globale, intercurriculare.
 •  Echitate și accesibilitate: Materialele sunt lipsite de prejudecăți în descrierea grupurilor etnice, sexului, vârstei, dizabilităților, culturi, religie. Acestea iau în considerare stiluri de învățare multiple și diferențele culturale ale elevilor.

În cadrul evaluării proiectului Otherness vor fi examinate Manualul Profesorului și Pachetul Instrumentelor Digitale.

11

otherness

Strategii și metode de evaluare

Elevii și profesorii deopotrivă vor contribui la evaluarea acestui proiect prin:

 • Observația proprie, evaluarea proprie și reflectarea critică: Proiectul încurajează practica reflexivă critică în toate domeniile, incluzând elevii și profesorii, ca parteneri  în procesul de predare și evaluare. Profesorii, având un demers critic și reflexiv în practica lor de predare, vor evalua atât predarea lor, cât și Manualul Profesorului și Instrumentele Digitale.  Metodele de a obține feedback din partea profesorului vor fi structurate, semistructurate și nestructurate. Vor conține sondaje.
 • Feedback-ul și evaluarea elevilor: Feedback-ul elevilor este o sursă de informație bogată și pretioasă atât pentru scopuri formative, cât și pentru cele sumative. Pentru acest motiv,  feedback-ul și evaluarea elevilor sunt componente cheie ale procesului de evaluare. Metodele de a obține feedback din partea elevilor vor fi structurate, semistructurate și nestructurate. Vor conține sondaje și consultări ale elevilor.
 • Sarcini de evaluare ale elevilor și obținerea rezultatelor învățării: Sarcinile de evaluare și o altă muncă pe care o produc elevii în procesul lor de învățare este o sursă de informație importantă despre aspectul predării și al curriculumului. Acestea vor fi folosite pentru scopuri precum redefinirea curriculumului și predarea instrumentelor educației nonformale, diagnosticarea ariilor problematice și ilustrarea predării eficiente.

12

otherness

Feedback conform chestionarelor

Analizând feedback-ul, se pare că multe răspunsuri ale activităților sunt ilustrate și evaluare lor pare pozitivă. Jocul de rol (a intra în pielea unui personaj), discuții ale problemelor cotidiene precum adulții, stimulentele și activitățile de relaxare sunt categoric ceea ce profesorii raportează a fi cele mai îndrăgite dintre toate activitățile de formare. O altă tendință este aceea că profesorii și elevii evaluează cu un scor ridicat videoclipurile și prezentările.

Profesorii co resursele foarte interesante și comentariile lor sunt încurajatoare, precum:

 • Elevilor le-au plăcut activitățile!
 • Videoclipul din D1 este foarte interesant și stârnește interesul elevilor pentru diversitate,
 • Videoclipul din HR2 este foarte interesant, ce bine ar fi dacă toate lecțiile din clasă ar fi însoțite de astfel de materiale vizuale!
 • Implementarea proiectului a avut ca rezultat o mai bună contribuție la activitățile școlare,
 • Elevii au fost motivați și au tradus unele dintre resurse din engleză în greacă,
 • Resursele nu au nevoie să fie modificate; îndrumările și explicațiile sunt clare.

Direcțiile sunt clare și comprehensibile. Sunt suficiente îndrumările și explicațiile procedurilor pentru profesor. Instrucțiunile nu ar fi putut fi mai bune!

 • D4, D5, D8 și IC 15 se aplică situațiilor din viața reală;
 • Elevii au prezentat activitatea de la D6 întregii școli pentru Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități;
 • Elevii au creat propriul videoclip în legătură cu activitatea D7;
 • D15 este foarte folositor pentru dialogul intercultural;
 •  În afară de a dezvolta responsabilitatea civică și socială și conștiința culturală a elevilor (principalele obiective ale proiectului); formarea de asemenea a contribuit la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor; de ex. în HR11, ”toți elevii au fost încântați de cerința de a crea un videoclip și de a-l procesa cu Magisto, aceștia au sugerat folosirea aplicației pentru a crea și edita conținutul unui videoclip la alte discipline de studiu”.

Cu toate acestea, nu toți profesorii (și elevii) au îndrăgit toate activitățile din cauza specificului individual/comunității locale/ țării; de exemplu, orientarea sexuală nu este acceptată de școala grecească; discuții despre homosexualitate cu elevi de 11 ani într-o comunitate restrânsă dintr-un orășel din Bulgaria a fost un pic stânjenitoare pentru toți, etc.

Profesorii au sugerat următoarele modificări:

 • D1 este disponibil doar în engleză
 • D3: Metodologia în italiană nu este atât de clară, de asemenea unele resurse (fișe și videoclipuri) nu sunt disponibile în italiană
 • D5: Activitatea Teatrul Forum a fost foarte dificilă pentru elevi; a fost greu să realizezi cum poți schimba intriga și rezultatul final.
 • D9: Orientarea sexuală sunt este acceptată pentru școala grecească, sugestia a fost de a înlocui cu D7 hărțuirea;
 • D10 D11: Profesorii italieni au raportat că resursele digitale nu au fost traduse în limba lor
 • D12: a fost sugerat următorul link: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLB126/498/3244,13185/
 • IC1: Unele dificultăți în a deschide fișierul ”supa literelor” (posibil pentru că unele browsere nu au instalat flash player). Un profesor bulgar regretă faptul că pagina ”Drepturile și obligațiile dumneavoastră” este în engleză.
 • IC4: Profesorul grec consideră stimulentul oarecum periculos pentru elevii mai mici deoarece unele accidente se pot întâmpla din cauza scaunelor.
 • IC6: Principalul feedback a fost faptul că profesorii au găsit dificil să lucreze cu întrebările offline.
 • IC7: Elevii au avut dificulăți în a găsi un subiect de discuție la început.
 • IC13: Această activitate a fost puțin dificilă pentru profesori deoarece au trebuit să facă tot materialul suport
 • IC14: apare doar în engleză
 • HR6: videoclipul nu este disponibil în italiană
 • HR9: Unii profesori au spus că videoclipul activității este puțin nepotrivit pentru vârsta elevilor.
 • HR12: ar trebui omis deoarece subiectul ar trebui explorat de un profesionist și nu de profesor;
 • În unele activități, precum HR 15 D12, D1, D6 HR4, HR8, este necesar mai mult timp pentru implementare și pregătire.
 • Sunt unele probleme tehnice cu HR16- se repetă la HR15, IC11, Hr 15, IC12 sau conținuturile care au fost deschise imediat înainte de el.
 • Activitatea cu fotografiile personalităților în HR2 este considerată nu foarte potrivită pentru grupa de vârstă de 11 ani
 • S-a sugerat să fie adaptate la grupul țintă stimulentele de la diferite activități și să fie folosite în mod corespunzător.

Autorii resurselor și echipele partenerilor au discutat problemele și modificările sugerate și au făcut shimbările pe care le-au considerat relevante bazate pe feedback-ul profesorilor. Toate problemele tehnice au fost rezolvate.

13

otherness


Energizanteotherness

14

otherness
Energizante otherness 1 - Ieși din cerc

Profesorul dă la întâmplare cu un număr fiecărui elev depinzând de mărimea grupei, de exemplu, pentru 20 de elevi, numerele 1-4 sunt bune pentru ca fiecare grup să aibă 5 membri (grupele pot fi sintetizate de elevi cu același număr, de ex. toți cei care au numărul 1 sau de elevi unde fiecare care numărul lui/ei unic 1-4; similar și mai distractiv este gruparea după ingredientul pentru o slată grecească unde fiecare elev este de exemplu, ”roșie”, ”castravete”, ”ceapă”, ”oregano”, etc.) O dată formate grupele, acestea formează cercuri și profesorul alege la întâmplare un număr (sau un ingredient) pentru a ieși din cerc și a încerca să intre în el, în timp ce alții care rămân sunt instruiți să nu își desprindă mâinile din cerc cu orice preț. Aceasta se poate repeta încă o dată cu un alt număr ce iese.

Energizante otherness 2 - Moo!!!

Profesorul dă la întâmplare fiecărui elev un rol de animal de la fermă (pe o foaie de hârtie cu fața în jos), de exemplu, ”vacă”, ”cal”, ”oaie”, ”cocoș”, etc. O dată ce sunt informați despre rolul lor, elevii sunt rugați să se plimbe prin clasă și să mimeze animalul respectiv (să mimeze sunetul animalului) pentru a găsi celălalt animal identic.

Energizante otherness 3 - Amoeba

Un joc de evoluție! Fiecare începe ca o amibă cu scopul de a evolua ca om! Toți elevii se plimba jucând rolul umei amibe și atunci când întâlnesc o altă amibă, joacă un rând de piatră/hârtie/foarfece. Cine câștigă evoluează într-un virme. Când doi viermi se întâlnesc din nou joacă piatră/hârtie/foarfece, iar cine câștigă evoluează în viespe, iar cine pierde devine din nou vierme. Jocul continuă până când cineva devine om. Fazele evoluției sunt: amiba, vierme, viespe, pui, mainmuță, om.

Energizante otherness 4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Energizante otherness 5 - Bună dimineața sau bună seara

Toți merg în jurul sălii salutându-se (ca și cum ar fi prieteni apropiați) folosind cuvinte și gesturi (își strâng mâinile, se sărută, se îmbrățișează). Apoi repetă salutul în tăcere folosindu-și doar ochii. Când se termină exercițiul, profesorul întreabă elevii ce au simțit față de cele două forme de salut (dacă a fost greu, cum au reușit să comunice, etc).

15

otherness

Energizante otherness 6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Energizante otherness 7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Energizante otherness 8 - Găsiți alt loc

Aranjați elevii într-un cerc, pe scaune, numărul de scaune fiind cu unu mai puțin decât numărul elevilor. Elevul fără scaun stă în mijloc și le spune numele. Apoi elevul spune o caracteristică sau o culoare sau un tip de haină, de exemplu ”Toți cei care poartă portocaliu”. Toți cei care poartă portocaliu trebuie să se ridice și să găsească alt loc, dar nu cel din dreapta sau stanga lor. Elevul din mijloc aleargă să-și găsească loc, iar cel care rămâne fără loc devine cel care va sta în mijloc.

Energizante otherness 9 - Spargerea balonului

Strângeți toți elevii în cerc. Elevii sunt rugați să scrie câte o informație despre ei pe o foaie de hârtie, de exemplu, am 2 surori, mama se numește Samy, să o împăturescă și să o pună într-un balon umflat. Aruncați toate baloanele în mijlocul unui cerc și apoi fiecare elev trebuie să spargă un balon, să citească hârtia și să ghicească cui îi aparține informația. Elevii pot să se plimbe și să pună întrebări cu ”da” sau ”nu”, dar nu chiar informațiile de pe foi, de exemplu nu pot întreba ”Ai două surori?”, dar pot întreba ”Ai surori?” și apoi ”Ai mai mult de o soră?”, ”Ai mai puțin de 3 surori?” etc. Jocul se termină când toți elevii au identificat autorul informației găsite.

Notă: Acest exercițiu trebuie aplicat dacă este suficient timp.

16

otherness

Energizante otherness 10 - Jocul frânghiei

Toți elevii trebuie să stea în mijlocul unui spațiu fără bănci, scaune etc. Împărțiți sala astfel încât să le permită elevilor să se deplaseze dintr-un capăt în altul, de exemplu, așezați o frânghie lungă pe podea. Profesorul stă la un capăt al franghiei și spune o caracteristică sau o culoare sau o literă, de exemplu ”Toții elevii care au ochii albaștri!” , ”Toți cei care au 3 frați”!, ”Toți elevii al căror nume începe cu B” și se uită în  direcția în care cei cu ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B trebuie să ajungă. Toți elevii care au ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B se mută în partea respectivă a sălii, ceilalți se duc în cealaltă parte. Întrebările trebuie să fie construite astfel încât clasa să nu fie divizată în grupe cu un număr egal de elevi, de exemplu, o grupă ar trebui să aibă unul, doi sau câțiva elevi. Informare: Elevii sunt rugați să împărtășească cum s-au simțit când au fost parte a unui grup mare și atunci când au fost singuri (sau au fost parte al unui grup foarte mic); ce au simțit despre ei înșiși (ca parte a unui grup mare/mic) și care au fost sentimentele lor față de grupul din care nu au făcut parte.

Energizante otherness 11 - Ordine alfabetică

Elevii fac un cerc cu scaune, își dau jos pantofii și se urcă pe scaune (câte unul pentru fiecare individ-cercul trebuie să fie pe cât de închis se poate). Stând pe scaune și mișcându-se de la unul la altul fără a coborî, elevii trebuie să se așeze în ordine alfabetică potrivit numelor lor. De îndată ce sunt gata, profesorul va verifica dacă este corect, dacă nu, continuă până reușesc.

Energizante otherness 12 - Limbajul corpului

Profesorul roagă elevii să își scrie numele în aer folosind diferite părți ale corpului, de exemplu cu mâna/picior/cot/nas.

Opțional: Dacă timpul permite, profesorul spune clasei să scrie niște cuvinte reproducând literele cu ajutorul corpului lor. Elevii pot lucra toți împreună sau crea diferite grupe.

Energizante otherness 13 - Simon spune

Profesorul spune grupului că trebuie să urmeze instrucțiunile când el/ea începe prin a spune ”Simon spune....”. Dacă profesorul nu începe instrucțiunile cu ”Simon spune”, atunci grupul nu trebuie să urmeze instrucțiunile! Profesorul începe spunând ceva precum ”Simon spune să aplaudați!” în timp ce aplaudă. Elevii îl/ o urmează. Profesorul accelerează acțiunile, întotdeauna spunând ”Simon spune” la început. După un timp, ”Simon spune” este omis. Acei elevi care urmează instrucțiunile sunt ”afară” din joc. Jocul poate continua atâta timp cât elevii se distrează.

Energizante otherness 14 - Plec în excursie

Toți stau în cerc. Începeți prin a spune ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare” și îmbrățișați persoana din dreapta. Acea persoană trebuie apoi să spună ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare și  o mângâiere pe spate” și  îmbrățișează și mângâie pe spate persoana din dreapta. Fiecare persoană repetă ce s-a spus și adaugă un lucru nou. Mergeți în jurul cercului până ce fiecare jucător a avut ocazia să vorbească.

17

otherness

Energizante otherness 15 - Adunarea animalelor

Profesorul spune clasei să se gândească la un animal fără a-l numi. Apoi spune grupului că trebuie să se aranjeze de la cele mai mari la cele mai mici animale fără a vorbi. Membrii grupului pot doar să facă gesturile și sunetul animalului. După ce termină, profesorul roagă elevii să spună animalele pentru a vedea dacă ordinea este corectă.

Energizante otherness 16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Energizante otherness 17 - Prăjitorul de pâine sau starul rock

The group starts in a circle with one person in the center. The person in the center points at someone in the circle and says “Toaster” or “Rock star”.

 • Grupul începe în cerc cu o persoană în centru. Persoana din centru arată la o persoană din cerc și spune ”Prăjitor de pâine” sau ”Star rock”.

  Dacă persoana din centru spune ”prăjitor de pâine”, persoana indicată trebuie să se aplece, să sară și să spună ”dă-mă cu unt, sunt gata!”. Personele de pe fiecare parte trebuie să pună mâinile sus pentru a crea un ”prăjitor de pâine” în jurul persoanei indiate.

  Dacă persoana din centru spune ”star rock”, persoana indicată trebuie să țină mâinile în fața gurii ca și cum ar cânta la un microfon. Persoanele de pe fiecare parte se îndepărtează de persoana indicată și mimează cântecul la chitară.

Energizante otherness 18 - Jocul țânțarului

Grupul stă în cerc și mediatorul spune o poveste despre o ciumă de țânțari și le spune că trebuie să omoare cu toții țânțarii pentru a nu lua malaria. Mediatorul pune un țânțar pe capul unei persoane care trebuie să coboare pentru a evita țânțarul. Cele două persoane lângă acea persoană trebuie să bată din palme deasupra capului ei pentru a ucide țânțarul, dar țânțarul scapă și continuă. Când grupul joacă jocul bine și rapid, mediatorul va mai adăuga câțiva țânțari până devine imposibil ca grupul să prindă atât de mulți țânțari.

Energizante otherness 19 - Prinde degetul

Într-un cerc puneți degetul drept lângă palma stângă a persoanei de langă voi. Încercați să prindeți un deget înainte ca degetul vostru să fie prins. După câteva încercări, schimbați; puneți degetul stâng langă palma dreaptă a persoanei de lângă voi și repetați procesul de câteva ori.

18

otherness

Energizante otherness 20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Energizante otherness 21 - Jocul numelui cu mingi

Elevii stau în cerc. Profesorul îi dă o minge unui elev. El/ea ține mingea, apoi spune numele unui alt participant și le pasează mingea. După câteva pase, profesorul mai adaugă o minge în joc, și apoi încă una. În acest fel vor fi 2/3/4 mingi în aer deodată și toți participanții vor rosti numele celorlalți.

Energizante otherness 22 - Nume și adjective

Participanții stau în cerc; se gândesc la un adjectiv pentru a descrie caracterul sau cum se simt. Adjectivul trebuie să înceapă cu aceeași    literă ca și numele lor, de exemplu, ”Eu sunt Maria și sunt mărinimoasă”. Sau ”Eu sunt Florin și sunt fericit”. De îndată ce spun aceste lucruri, pot de asemenea mima o acțiune ce prezintă adjectivul într-un mod semnificativ. (N.B. În  versiunile limbii naționale ale Metodelor de predare trebuie folosite nume populare pentru țara respectivă și adjective relevante în limba respectivă).

Variație (folosită dacă timpul permite): Jocul poate de asemenea fi folosit ca un joc de memorie (joc de concentrare) pentru a verifica dacă restul grupului și-a amintit perechile nume-adjective. După câteva runde (fiecare participant își repetă numele și adjectivul, profesorul sau un expert al jocului verifică dacă grupul își amintește perechile fixe ”nume-adjective” spunând numele unui elev, de exemplu, ”Maria”; Maria iese în față până la mijlocul cercului și restul grupului este așteptat să spună adjectivul anterior legat de acest nume zicând: ”Maria este mărinimoasă”. Dacă nu pot ghici, participantul din cerc (Maria) poate mima din nou adjectivul ca un indiciu). 

19

otherness


Exerciții de relaxareotherness

20

otherness
Exerciții de relaxare otherness 1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Exerciții de relaxare otherness 2 - Relaxarea progresivă a musculaturii

Pentru a elibera tensiunea de la cap până la picioare, elevii sunt rugați să-și închidă ochii(dacă se simt confortabil) și să se concentreze asupra tensionării și relaxării fiecărui grup muscular pentru două până la trei secunde fiecare. Profesorul îi îndrumă pe elevi; le cere să înceapă cu picioarele și degetele de la picioare, apoi cu genunchii, coapsele, pieptul, brațele, mâinile, gâtul, maxilarul și ochii – respirând, în același timp, adânc și rar.

Exerciții de relaxare otherness 3 - Ghid de respirație

Profesorul le cere elevilor să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil), să inspire cât se numără până la patru, apoi să expire cât se numără până la patru(exercițiile se fac pe cale nazală, fapt ce adaugă o rezistență naturală la respirație). Apoi, cu o mână pe piept și alta pe burtă, elevii pot respira adânc pe nas și vor expira pe gură, asigurându-vă astfel că diafragma(nu pieptul) se umflă cu suficient aer pentru a umple plămânii.

Jordan Shakeshaft

Exerciții de relaxare otherness 4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Exerciții de relaxare otherness 5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

21

otherness

Exerciții de relaxare otherness 6 - Respirația albinelor

Profesorul îi instruiește pe elevi să ajungă într-o poziție confortabilă pentru a exersa respirația albinelor. Ei trebuie să-și imagineze că stau pe o frunză sau pe o petală de flori, să stea drept și să lase frunza sau petalele să le susțină ușor .

Profesorul oferă studenților următoarele instrucțiuni:

Inspirați, permițând aerului să intre ușor  prin nas, umplând plămânii.

Pe măsură ce respirați, faceți bâzz ca o albină. Vedeți cât timp poate să dureze bâzâitul dvs. Vedeți cât de departe vă va zbura albina înainte de a vă așeza și a vă odihni din nou. Bâzz. Bâzz.

În următoarea respirație, vezi dacă albina ta poate zbura cu un bâzâit puternic.

În următoarea respirație, vezi dacă albina ta poate zbura cu un bâzâit moale.

Când exercițiul este terminat, profesorul acordă timp pentru o scurtă discuție:

Se simte diferit, cu un bâzâit puternic sau moale?

Cum se simte corpul tau?

Opțional (utilizați dacă timpul permite): După practicarea respirației, creați în imaginație o imagine a unui bondar și a frunzei sau a florii pe care ați stat "în picioare". Această imagine poate fi utilizată ca o reamintire a practicii de relaxare. Când vedeți imaginea, imaginați-vă că sunteți o albină pe o frunză și exersați o respirație a albinelor.

Exerciții de relaxare otherness 7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Exerciții de relaxare otherness 8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

22

otherness

Exerciții de relaxare otherness 9 - Respirația leului

Respiratia leului este o modalitate jucausa de a va elibera și de a vă încărca cu sentimente mai pașnice. Antrenorul le spune elevilor că vor face un exercitiu numit respirația leului, pentru a elibera sentimente sau gânduri pe care nu le mai doresc. Această respirație este foarte utilă pentru a scoate aceste idei din noi și a le împinge departe.

Instrucțiuni

 • Imaginați-vă că sunteți un leu puternic. Ai un răget puternic!
 • Așezați-vă pe vârfuri și ridicați-vă ca un leu puternic și mândru. Pregateste-te să scoți un răget puternic!
 • Gândiți-vă la un sentiment sau la un gând pe care doriți să îl eliberați. Strângeți-vă mâinile în pumnii, ținându-vă strâns și gândindu-vă la acel sentiment sau gândire.
 • Respirați adânc și eliberați răgetul, scoateți-vă limba în același timp, întindeți-vă brațele larg în fața dvs. și deschideți-vă mâinile larg, strigând senzația sau gândurile și lăsând-o să plece.
  • Repeta.

Exerciții de relaxare otherness 10 - Muntele

Așezați-vă alături într-o linie, ca un munte, cu picioarele desparțite. Fiecare picior trebuie să atingă piciorul persoanei de pe fiecare parte. Mergeți (în grup) în întreaga cameră fără a vă separa picioarele de partenerul dvs.

Dacă grupul se desprinde, trebuie să începeți din nou.

Variație: cereți studenților să meargă pe degetele de la picioare.

Exerciții de relaxare otherness 11 - Exercițiul de respirație

T

Profesorul îi invită pe elevi să facă un cerc și să facă următoarele exerciții, repetând pe fiecare în parte și alternându-le. Profesorul poate adăuga și altele noi.

Respirați în timp ce ridicați brațele deasupra capului și spuneți "Urcați!" Respirați, aruncați-vă brațele înapoi în părțile laterale, spunând "Coborâți". Repetați.

Inspirați rapid de trei ori în timp ce vă răsuciți nasul. Miscați-vă nasul de câte ori inspirați. Apoi, miscați-vă nasul de câte ori expirați.

Țineți-vă mâna în fața nasului și sâsâiți în timp ce eliberați aerul.

Exerciții de relaxare otherness 12 - Spatele calduros

O bucată de hârtie este atașată în spatele fiecărui elev și li se dă un pix. Hârtia este deja pregătită. Pe fiecare bucată de hârtie scrie: "Îmi place ......... ..". Este redată muzica lentă, iar studenții  se plimbă și scriu caracteristici despre persoana pe care o plac pe hârtie. Fiecare copil are dreptul să se uite la hârtie la sfârșit și să-o ia acasă.

23

otherness

Exerciții de relaxare otherness 13 - Masajul corpului

Elevii stau într-un cerc: trebuie să urmeze toate mișcările profesorului și se masează singuri. Profesorul începe să își maseze diferite părți ale corpul său, începând cu capul și până la picioare(este mai bine dacă își dau jos pantofii). Profesorul explică cum trebuie făcut masajul, mai delicat sau mai energic.

Opțional: Profesorul poate, de asemenea, să le ceară elevilor să maseze un alt coleg de clasă.

Exerciții de relaxare otherness 14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Exerciții de relaxare otherness 15 - Mișcându-ne ca o jucărie

Profesorul folosește un cuvânt magic pentru a schimba elevii în mai multe jucării cu șnur și cheiță. La semnalul profesorului, jucăriile încep să se deplaseze în clasă, la fel ca mulți roboți, pentru a-și lua locurile. Ei trebuie să se miște mai repede la început și apoi încet din ce în ce mai încet, pentru că energia lor se termină. Unele dintre ele vor fi înghețate în mijlocul camerei, iar profesorul trebuie să învârtă încă o dată de cheiță pentru a le ajuta să ajungă la locul lor

Exerciții de relaxare otherness 16 - Imaginea feței

Este ca jocul "telefonul", dar în loc să transmită un cuvânt sau o propoziție în jurul grupului, participanții arată o expresie facială.

Grupul formează un cerc în care toți au ochii închiși, cu excepția celui care arată "fața" în primul rând. Cel care începe va atinge umărul persoanei de lângă el / ea, acea persoană va deschide ochii să primească fața. El / ea va atinge apoi umerii persoanei de lângă el/ea și va arăta fața. Odată ce participanții au arătat fața, ei pot să-și țină ochii deschiși pentru a vedea cum grimasa se mișcă în jurul grupului. La sfârșit, copilul inițial primește fața de la ultima persoană din grup și apoi arată care era fața originală.

Exerciții de relaxare otherness 17 - Masajul în cerc

Grupul formează un cerc și se uită într-o singură direcție. Fiecare participant își plasează mâinile pe umerii persoanei din fața lui / ei. Fiecare persoană dă apoi persoanei care este în față un masaj de umăr. Persoana căreia i se face masaj poate oferi un feedback. După câteva minute, grupul se întoarce invers, astfel încât persoana care a făcut masajul să îl primească în schimb.

24

otherness

Exerciții de relaxare otherness 18 - A face loc

Participanților li se cere să ridice brațele cu palmele în sus, imaginându-și că împing cu putere tavanul în sus, pentru a mări spațiul din încăperea unde sunt. Apoi, li se cere să întoarcă brațele în jos cu palmele în jos, gândindu-se că împing podeaua. Ei sunt rugați să împingă pereții să-și întoarcă brațul stâng și palma spre peretele din stânga lor, iar brațul drept și palma spre peretele din dreapta lor.

Exerciții de relaxare otherness 19 - Mingea de masaj

O minge este dată fiecărui participant și, urmând ritmul unei muzici lente, pune mingea între spate și un perete. Ei își îndoaie ușor  genunchii pentru a-și relaxa picioarele și așeza mai bine spatele. Apoi își mișcă corpul de sus în jos și de la dreapta la stânga și invers, mișcând mingea în jurul spatelui. Atunci când fac mișcări ale corpului lor, vor observa unele zone mai tensionate (și uneori dureroase). Atunci când observă acest lucru, ei ar trebui să se oprească și să rămână liniștiti ținându-și spatele pe perete, aplicând presiunea dorită și ținând-o un timp.

Variație: Nu utilizați peretele. Participanții lucrează în perechi și unul ține 1 sau 2 bile în mâini și face masaj celuilalt și apoi comută.

Exerciții de relaxare otherness 20 - Fixarea picioarelor

Participanții lucrează în perechi. Și puteți pune o muzică liniștită și relaxantă (care sună ca o cădere de apă, valuri de mare, etc.).

Jumătate dintre participanți sunt rugați să se așeze cu fața în sus, cu ochii închiși, cu piciorul stâng, întins pe podea și cu piciorul drept ridicat. Un alt participant se ridică și ține un prosop în jurul călcâiului piciorului drept al celuilalt, ține marginile prosopului în mâini și face mișcări ușoare și blânde (în sus și în jos și în lateral), în timp ce celălalt își relaxează complet / piciorul. Apoi repetă același proces cu piciorul stâng. Apoi participanții schimbă rolurile.

25

othernessResurse de instruireotherness

26

othernessDrepturile omului

27

otherness
1 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Drepturile mele sunt 30!
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective
 • Introducere în drepturile omului - 30 de drepturi ale omului conform ONU (Organizația Națiunilor Unite, 2016) http://www.ohchr.org/RO/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
 • Creșteți gradul de conștientizare privind drepturile omului
 • Înțelegeți că, dacă lipsește un drept uman, persoana este incompletă (este ca un puzzle dacă o piesa lipsește, puzzle-ul este incomplet).
Pregătire
Lectură sugerată (Organizația Națiunilor Unite, 2016)
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
Materiale
·         Carton mare
·         Markere în diferite culori
·         Foarfece
 • Faceți o listă cu drepturile omului
Introducere

"Drepturile omului sunt ca un puzzle, dacă lipsește o piesă, puzzle-ul este incomplet. Același lucru se întâmplă cu persoanele care trăiesc în sărăcie; ia unul dintre drepturile sale și le amenințăm pe toate. Nu le poți da oamenilor drepturile puțin câte puțin și să te aștepți ca aceștia să îmbunătățească lucrurile puțin câte puțin".

- Tânăr membru al ATD World Four

28

otherness
Metodologie

Unelte NFE Puzzle cu Drepturile Omului

1. Elevii fac un desen pe o parte a cartonului care reprezintă: (a) unul (sau mai multe) drepturi ale omului, sau (b) o stare a dreptului omului. (30’ )

2. Desenează 30 de piese de puzzle pe cealaltă parte a cartonului și tăie cu foarfece. (15’ )

3. Elevii scriu pe fiecare piesă (în partea necompletată) un drept uman (simplificat dacă este necesar). Dacă elevii sunt mai puțin de 30, unii scriu pe 2 piese. (10’ )

4. Fiecare elev citește cu voce tare dreptul uman pe care l-a scris și încearcă să explice care este sensul dreptului. (15’ )

5. Apoi fac puzzle-ul folosind piesele desenate. (10’ )

6. Profesorul explică importanța de a avea toate piesele pentru a face un puzzle. În mod similar, profesorul explică importanța tuturor drepturilor omului pentru a face o persoană completă. (5’ )

DT Video

Reflecție

Reflecție (de la profesor la studenți) în plen utilizând întrebările de mai jos:

 • ați înțeles "dreptul uman" scris pe piesa voastră?
 • ce crezi că înseamnă pentru tine în practică?
 • credeți că drepturile omului sunt importante? De ce nu?
 • ai avut vreodată sentimentul că drepturile tale au fost încălcate?
 • dacă un drept este încălcat sau este inaccesibil pentru o persoană, care ar fi efectul asupra celorlalte drepturi ale persoanei?
Note
Resurse digitale

https://vimeo.com/166006062


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

29

otherness
2 othernessDrepturile omului / Drepturile omului/ Am dreptul să nu fiu discriminat
Dezvoltat de AENAO
Durată 70
Energizante otherness     5 - Bună dimineața sau bună seara

Toți merg în jurul sălii salutându-se (ca și cum ar fi prieteni apropiați) folosind cuvinte și gesturi (își strâng mâinile, se sărută, se îmbrățișează). Apoi repetă salutul în tăcere folosindu-și doar ochii. Când se termină exercițiul, profesorul întreabă elevii ce au simțit față de cele două forme de salut (dacă a fost greu, cum au reușit să comunice, etc).

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Obiective:

  • Să se familiarizeze cu diferite categorii de oameni.

  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la discriminare.

  • Să realizăm că diversitatea există.
Pregătire

Lectură sugerată: HR2 Description.pdf

Materiale: fotografii tipărite cu diferite persoane din fisierul HR2 Description.pdf

Descărcați aici.

Sfat: Fișierul HR2 Description.pdf conține informații despre anumite persoane din fotografii. Numele lor sunt afișate deasupra fotografiilor date.

Introducere

"Nimeni nu se naște urând o altă persoană din cauza culorii pielii sale, a situației sale sau a religiei sale. Oamenii învață să urască și, dacă pot învăța să urască, pot fi învățați să iubească, iubirea vine mai natural pentru inima omenească decât contrariul ei. "

Nelson Mandela

Metodologie

Unelte NFE Lucru în echipă

1. Elevii sunt împărțiți în 3 grupe de 6-8 elevi. Fiecare grup are un set de fotografii și trebuie să le pună pe jos în ordine (pornind de la cea mai puternică persoană din ierarhie spre cei mai slabi). Elevii trebuie să ordoneze fotografiile în tăcere totală. Cine nu este de accord cu ierarhia poate schimba ordinea fotografiei. (15’ )

2. Apoi, elevii vizitează fiecare grup. Grupul care găzduiește restul clasei (care se află în tăcere), explică motivul ierarhiei lor. Când termină explicația, restul clasei comentează asupra ierarhiei sau pune întrebări. Mediatorul întreabă elevii (din toate grupurile) ce cred despre această ierarhie.

Această procedură se repetă până când toate grupurile își vor prezenta ierarhia în clasă.  

(10 ' pentru fiecare grup)

DT Video (Nansy Spetsioti)

30

otherness
Reflecție

Când toate grupurile au terminat, mediatorul prezintă elevilor câteva dintre fotografiile (de exemplu, Maica Teresa, John Young etc) ale căror descrieri sunt date în fișierul HR2 Description.pdf și elevii sunt întrebați:

 • Cum te simți acum că știi mai multe despre aceste persoane?
 • Ați schimba ierarhia acum că știți mai multe despre ele?
 • Dacă ați schimba ierarhia, ce ați face diferit? (20’ )
Note
Resurse digitale

YouTube Video

https://amara.org/el/videos/EYiqXhx2J640/info/anti-racist-short-film-jafar/ 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

31

otherness
3 othernessDrepturile omului / Drepturile omului/ Dreptul meu la intimitate
Dezvoltat de AENAO
Durată 80
Energizante otherness     1 - Ieși din cerc

Profesorul dă la întâmplare cu un număr fiecărui elev depinzând de mărimea grupei, de exemplu, pentru 20 de elevi, numerele 1-4 sunt bune pentru ca fiecare grup să aibă 5 membri (grupele pot fi sintetizate de elevi cu același număr, de ex. toți cei care au numărul 1 sau de elevi unde fiecare care numărul lui/ei unic 1-4; similar și mai distractiv este gruparea după ingredientul pentru o slată grecească unde fiecare elev este de exemplu, ”roșie”, ”castravete”, ”ceapă”, ”oregano”, etc.) O dată formate grupele, acestea formează cercuri și profesorul alege la întâmplare un număr (sau un ingredient) pentru a ieși din cerc și a încerca să intre în el, în timp ce alții care rămân sunt instruiți să nu își desprindă mâinile din cerc cu orice preț. Aceasta se poate repeta încă o dată cu un alt număr ce iese.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective
 • Pentru a sensibiliza opinia în ceea ce privește problemele de confidențialitate ca drept uman
 • Pentru a realiza de ce este importantă viața privată
 • Să ia în considerare modalități de a proteja intimitatea
Pregătire

Sugestii de lectură:

Urmăriți videoclipul TED (subtitrările pot fi încărcate) despre confidențialitate:

https://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters

Materiale:

Profesorul formează grupurile (fără să spună ce reprezintă fiecare grup) cu câteva zile înainte de utilizarea exercițiului (acest lucru se poate face atunci când secțiunea anterioară se încheie - dacă există una). El le spune elevilor să aducă obiecte personale atunci când pun în aplicare exercițiul:

Grupul 1. Fotografii, telefoane/tablete, chei, portofele.

Grupul 2. Articolele favorite ținute în dormitoarele lor (de exemplu, un cadou de la cineva, un articol vestimentar care le place foarte mult, o fotografie).

Grupul 3. Articolele favorite aduse în școală (de ex. Ghiozdan, penare, chiar și un articol vestimentar ce preferă să îl poarte atunci când sunt la școală).

Grupul 4. Fiecare student aduce un obiect unui membru al grupului (profesorul atribuie cine aduce un obiect la cine) ca dar. Fiecare elev care aduce ceva trebuie să se gândească la ce ar dori cealaltă persoană (de exemplu, Maria îi dă lui John o pălărie, pentru că John îi plac pălăriile).

32

otherness
Introducere

Trăim într-o lume în care confidențialitatea nu contează? Una în care dreptul nostru de a face ceea ce vrem în limitele legale este împiedicată de dorința neîncorporată de a ne spiona și de a ști exact ce facem tot timpul?

Confidențialitatea contează și este valoroasă! Nu renunța la viața ta!

Metodologie

Unelte NFE Munca în echipă

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe de 5-6. Fiecare grup este asociat cu un nume legat de problemele personale de zi cu zi / obiceiuri / comisioane. Grupurile sunt numite în funcție de ceea ce au adus elevii:

Grupul 1. Facebook / Internet

Grupul 2. Casa

Grupul 3. Școala

Grupul 4. Prieteni

1. Când grupurile sunt fixate, elevii găsesc un spațiu în cameră și o amenajează ca și cum ar fi spatial lor personal. Ei își creează granițele, pot să-l decoreze și să pună lucrurile pe care le-au adus. (15’ )

2. Când toate grupurile sunt pregătite, profesorul îi sfătuiește pe elevi să "elaboreze strategii" (a) cum să ia lucrurile de la alte grupuri (poate că au nevoie să decidă ce merită să ia și ce nu) și (b) cum să-și protejeze propriile lucruri. (15’ )

3. Acum, profesorul le permite elevilor să încerce să ia lucruri de la alte grupuri; în același timp trebuie să acorde timpul necesar pentru a-și proteja propriile lucruri. (15’ )

4. Când au trecut 15 minute, profesorul oprește imediat procedura și solicit elevilor să se întoarcă la grupurile lor cu tot ce au salvat și / sau au luat. El pune grupurile să prezinte ceea ce au realizat. (15’ )

DT  Animated Video

Reflecție

Întrebări adresate de profesor elevilor în plen:

Cum te-ai simțit

(a) atunci când încercați să luați lucrurile,

(b) când încearcați să protejați lucrurile,

(c) când reușiți să luați lucruri,

(d) în cazul pierderilor? (20’ )

Note
Resurse digitale

Animated video

https://vimeo.com/170397733 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

33

otherness
4 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Faceți un pas! (Dreptul meu la echitate)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80 min
Energizante otherness     10 - Jocul frânghiei

Toți elevii trebuie să stea în mijlocul unui spațiu fără bănci, scaune etc. Împărțiți sala astfel încât să le permită elevilor să se deplaseze dintr-un capăt în altul, de exemplu, așezați o frânghie lungă pe podea. Profesorul stă la un capăt al franghiei și spune o caracteristică sau o culoare sau o literă, de exemplu ”Toții elevii care au ochii albaștri!” , ”Toți cei care au 3 frați”!, ”Toți elevii al căror nume începe cu B” și se uită în  direcția în care cei cu ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B trebuie să ajungă. Toți elevii care au ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B se mută în partea respectivă a sălii, ceilalți se duc în cealaltă parte. Întrebările trebuie să fie construite astfel încât clasa să nu fie divizată în grupe cu un număr egal de elevi, de exemplu, o grupă ar trebui să aibă unul, doi sau câțiva elevi. Informare: Elevii sunt rugați să împărtășească cum s-au simțit când au fost parte a unui grup mare și atunci când au fost singuri (sau au fost parte al unui grup foarte mic); ce au simțit despre ei înșiși (ca parte a unui grup mare/mic) și care au fost sentimentele lor față de grupul din care nu au făcut parte.

Exerciții de relaxare otherness     14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Obiective
 • Creșteți gradul de conștientizare privind inegalitatea în cuvânt
 • Încurajați empatia și solidaritatea elevilor pentru persoanele care au mai puține oportunități
 • Dezvoltați în elevi voința de a se angaja în lupta împotriva inegalității în contextul vieții lor

Pregătire

Materiale

 • Carduri cu roluri
 • Lista de situații
 • Opțional: legături pt ochi și muzică relaxantă

Sfaturi

 • Creați propriile carduri cu roluri, adaptându-le pe cele propuse ca exemple pentru a se apropia de lumea în care locuiesc elevii tăi.
 • Asigurați-vă că spațiul în care desfășurați activitatea este suficient de mare: în caz contrar, mergeți afară într-un loc liniștit.
Introducere

Articolul 1 (Organizația Națiunilor Unite, 2016)

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și ar trebui să acționeze unul față de celălalt într-un spirit de fraternitate.

În ciuda celor menționate în primul articol al Declarației  ONU privind drepturile omului, în realitate diferitele situații în care oamenii se nasc sau trăiesc afectează oportunitățile la care avem acces, creând inegalități.

Această activitate se bazează pe "Faceți un pas înainte" - COMPASS, Manual pentru educația drepturilor omului cu tinerii

34

otherness
Metodologie

Instrumente NFE Joc de rol.

Activitatea se bazează pe "Faceți un pas înainte" de la "COMPASS" (Patricia Brander, Laure De Witte, Nazila Ghanea, Rui Gomes, Ellie Keen; Anastasia Nikitina; Justina Pinkeviciute, 2012)

1. Creați o atmosferă relaxantă, punând niște muzică și cerând elevilor tăcere.

2. Începeți să întrebați elevii dacă și-au imaginat vreodată că sunt altcineva. Cereți exemple și introduceți activitatea explicând că li se va cere să se pună în locul altei persoane. (5’ )

3. Dați fiecărui elev un card de rol și cereți-i să stea singur și să reflecteze asupra situației descrise în card, fără a vorbi și păstrand secretul despre identitatea lor, încercând să intre în caracterul personajului. Explicați că, chiar dacă nu știu prea multe despre o persoană ca aceasta, ei ar trebui să-și folosească imaginația. Pentru a ajuta acest proces, elevii se vor lega la ochi sau doar închid ochii în timp ce profesorul va pune câteva întrebări pentru a îmbunătăți imaginația: ei nu trebuie să răspundă, se vor gândi și își vor imagina propria poveste. (15’ )

4. Elevii vor fi rugați să stea în tăcere. Profesorul le va explica că va începe să citească câteva propoziții și dacă declarația ar fi adevărată pentru persoana pe care o interpretează, atunci ar trebui să facă un pas înainte. În caz contrar nu ar trebui să se miște. Profesorul va citi situațiile una câte una, lasând timp după fiecare afirmație pentru a permite elevilor să avanseze. Elevii vor fi invitați să se uite în jur pentru a vedea unde sunt ceilalți. (10’ )

5. La sfârșitul activității, elevii vor avea o reprezentare vizuală a inegalității în cadrul lumii. Ei vor fi invitați să stea în poziția în care se află: fiecare va descrie propria sa situație de rol. După aceea, profesorul va număra până la 3 și elevii vor ieși din rol. (10’ )

 1. 6. Profesorul va arăta un videoclip video http://othernessproject.eu/atividades/digital/4/video1.html pentru stimularea ulterioară a reflecției finale. (5’ )

Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen utilizând întrebările de mai jos (15 '):

 • Ce s-a întâmplat în această activitate?
 • Cât de ușor sau dificil ați jucat rolul dvs.?
 • Cum ți-ai imaginat că persoana pe care o jucați a fost? Știți pe cineva asemănător cu această persoană?
 • Cum v-ați simțit, imaginându-vă ca pe acea persoană? Era o persoană ca tine? Tu cunoști pe cineva ca acea persoană?
 • Legați activitatea de problema discriminării și a inegalității sociale și economice punând întrebari ca:
 • Cum s-au simțit oamenii care au avansat – sau nu?
 • Dacă ați avansat mai des înainte, când ați început să observați că alții nu se mișcau la fel de repede?
 • Persoana pe care ați imaginat-o înaintează sau nu? De ce?
 • Ați simțit că ceva a fost nedrept?
 • Ce s-a întâmplat în această activitate se aseamană cu lumea reală? Cum?
 • Ce oferă unor oameni din comunitatea noastră mai multe oportunități decât altora? Mai putine oportunități?

Profesorul îi va face pe elevi să reflecteze asupra situației inegalității pe care o trăiesc sau pe care o observă în viața lor și despre posibilitățile de a ajuta persoanele cu mai puține oportunități de a face un pas înainte!

Ce putem face pentru a depăși situația inegalității în viața noastră de zi cu zi? (15’ )

Note

DT – video "If the world were 100 people"   Produs și scris de by Gabriel Reilich; Animația de Jake Infusino http://jakemotion.com pentru GOOD Magazine

Resurse digitale

http://othernessproject.eu/atividades/digital/4/video1.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

35

otherness
5 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la echitate între sexe
Dezvoltat de AENAO
Durată 70
Energizante otherness     16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     20 - Fixarea picioarelor

Participanții lucrează în perechi. Și puteți pune o muzică liniștită și relaxantă (care sună ca o cădere de apă, valuri de mare, etc.).

Jumătate dintre participanți sunt rugați să se așeze cu fața în sus, cu ochii închiși, cu piciorul stâng, întins pe podea și cu piciorul drept ridicat. Un alt participant se ridică și ține un prosop în jurul călcâiului piciorului drept al celuilalt, ține marginile prosopului în mâini și face mișcări ușoare și blânde (în sus și în jos și în lateral), în timp ce celălalt își relaxează complet / piciorul. Apoi repetă același proces cu piciorul stâng. Apoi participanții schimbă rolurile.

Obiective
 • Elevii să se familiarizeze cu termenul "stereotipuri".
 • Creșterea gradului de conștientizare a stereotipurilor masculine și feminine.
 • Să realizeze că sunt stereotipuri care ar putea "exista" atât la bărbați, cât și la femei.
Pregătire
 • Lectură sugerată

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx

http://www.healthguidance.org/entry/15910/1/List-of-Gender-Stereotypes.html

 • Materiale: flipchart, markeri, aparat de fotografiat
Introducere

În conformitate cu Obiectivele Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/, există 17 ODD-uri care pot schimba lumea noastră în următorii 15 ani. Obiectivul nr. 5 este acela de a atinge egalitatea de gen. Chiar dacă țările europene și cele dezvoltate încearcă din greu să aplice egalitatea între sexe, totuși există multe țări în lume în care sunt femeile nu sunt privite ca bărbații.

36

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Brainstorming, munca în echipă

1. În primul rând, profesorul îi întreabă pe elevi dacă știu ce este un stereotip. Apoi el vorbește cu ei despre stereotipuri (care sunt stereotipurile, stereotipurile de gen) (5 ')

2. Profesorul face două coloane pe tablă cu cele două genuri și le cere elevilor să facă brainstorming despre fiecare stereotip de gen: masculine (băiat / bărbat) și feminine (Fata / femeie). (20’ )

3. Copiii sunt împărțiți în 4 grupe. Două grupuri se ocupă de stereotipuri pentru genul masculin și două grupuri de stereotipuri pentru genul feminin. Ei încearcă să decidă ce stereotip de gen este mai puternic și creează o poză de grup care prezintă acest stereotip. Este necesară o persoană care să facă poza (poate fi profesorul, sau un alt student). (20’ )

* Opțional: Pozele studenților pot fi încărcate pe site

 DT Chestionar

Reflecție

Profesorul îi întreabă pe elevi în plen:

1. Ați găsit vreo asemănare între stereotipurile masculine și cele feminine. Înseamnă asta că cele două sexe sunt egale?

2. Ce credeți că ar trebui să se schimbe la stereotipuri, astfel încât cele două genuri să poată deveni egale.

(20’ )

    

Note
Resurse digitale

https://goo.gl/forms/hTlGaqX3Yx0EgKeE3 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

37

otherness
6 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la echitate și identitate națională
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 70
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Introducerea dreptului de a avea o naționalitate, care să fie recunoscută oficial în ceea ce privește numele, identitatea și cetățenii.
 • Să realizeze că nimeni nu poate priva o persoană de propria identitate.
 • Să conștientizeze că toți cei care sunt în mod ilegal privați de naționalitate și identitate, au dreptul la protecție.
Pregătire
 • Lectură sugerată
 • Materiale
  • Hârtie groasă pentru desenat sau carton,
  • Markere colorate,
  • Ciorne
Introducere

Dreptul la o identitate națională este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Asigură oportunități egale astfel încât toți oamenii să realizeze cine sunt cu adevărat, care este identitatea și cetățenia fiecărui individ, indiferent de locul în care locuiește sau de resedința sa într-un anumit moment al vieții sale. În nici o împrejurare nu va fi o persoana privată de identitatea și naționalitatea sa. Naționalitatea (cetățenia) fiecărui  individ este esentială pentru identitatea sa. Din acest motiv este consemnat în  documente care să demonstreze că individul este o personalitate diferită și unică (pașaport, buletin, etc)

38

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE studiu de caz, munca în echipă, discuții

 1. Discuții de încălzire cu studenții- întrebări de bază:

Cunoasteti pe cineva care nu are un nume ?

De ce este numele important?

De ce când  întâlnim pe cineva pentru prima oară și după ce aflăm numele său, punem întrebări  referitoare la locul de unde vine și la naționalitatea sa?

În  ce alte situații este naționalitatea foarte importantă?(De exemplu, când călătorim în  străinatate, la eliberarea documentelor, când  cumpărăm o proprietate, când  lucrăm în  străinatate, etc.).(10’)

Mediatorul le arată studenților un videoclip și le explică esența dreptului de a avea o naționalitate, o identitate și o cetățenie.(10’)

Pe o coala groasă pentru desenat studenții   scriu cuvinte cheie sau desenează simboluri care să reprezinte esența  dreptului la naționalitate și identitate.(10’)

Lucru individual pe studii de caz – fiecărui  student îi este oferit un tabel ce conține studii de caz (situații).(10’)

Discuții în  două grupe mici – bazându-se pe lucru individual al studenților – mediatorul le cere studenților să exprime motivul pentru alegerile sale – de ce sunt de acord sau nu sunt de acord cu situațiile descrise; cu ce anume sunt de acord; ce ar face dacă ar fi martori la o situație în  care cineva nu respectă dreptul unei alte persoane de a avea un nume și o cetățenie. (25’)

DT: video

Reflecție

Reflectarea (din partea mediatorului către elevi) în  plen folosind întrebările de mai jos:

 • De ce au toți oamenii nume?
 • Ce s-ar întâmpla dacă o persoană nu ar avea naționalitate sau cetățenie?
 • Ce înseamnă expresia ,, El este un cetățean al lumii”? Dacă descriem o persoană ca fiind ,,un cetățean al lumii”, va însemna că acea persoană nu deține naționalitate sau cetățenie?(5’)
Note
Resurse digitale

Handout: http://othernessproject.eu/atividades/pdf/6_HR6 Handout.pdf

Video: http://othernessproject.eu/atividades/digital/6/HR6-Nationality_video.wmv


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

39

otherness
7 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Eu gandesc, eu cred (Dreptul meu la conștiinta și la religie)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 60
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     16 - Imaginea feței

Este ca jocul "telefonul", dar în loc să transmită un cuvânt sau o propoziție în jurul grupului, participanții arată o expresie facială.

Grupul formează un cerc în care toți au ochii închiși, cu excepția celui care arată "fața" în primul rând. Cel care începe va atinge umărul persoanei de lângă el / ea, acea persoană va deschide ochii să primească fața. El / ea va atinge apoi umerii persoanei de lângă el/ea și va arăta fața. Odată ce participanții au arătat fața, ei pot să-și țină ochii deschiși pentru a vedea cum grimasa se mișcă în jurul grupului. La sfârșit, copilul inițial primește fața de la ultima persoană din grup și apoi arată care era fața originală.

Obiective
 • Să ajute studențiisă descopere diferite religii și să reflecteze asupra acestora.
 • Să dezvolte întelegerea și să demonteze stereotipurile referitoare la religii.
Pregătire

Materiale

 • Calculator
 • Opțional: proiector
 • Imagini și citate imprimate
 • Flip-chart-uri cu nume ale religiilor: Creștinism, Islamism, Iudaism, Hinduism, Budism și altele
 • Lipici
 • Pixuri
Introducere

Această activitate are scopul de a-i face pe elevi să conștientizeze  existența diferitelor religii, să îi  facă să reflecteze asupra asemănărilor și diferențelor dintre acestea, precum și să demonteze stereotipurile, descoperind mesajul comun – pacea – pe care toate religiile doresc să îl transmită.

40

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE joc de asociere

 1. Studenții vor fi rugați să asocieze diferite elemente (imagini, simboluri, expresii artistice, persoane, locuri, citate) cu diferite religii. Profesorul poate alege să împartă elevii în  doua grupe, și să împartă imaginile și citatele între cele două grupe; sau poate elevii să lucreze împreună, depinzând de numărul acestora.
 • Profesorul va arăta imaginile și citatele care au fost tipărite anterior: elevii le vor atașa pe flip-chart în coloana corespunzatoare religiei corecte: Creștinism, Islamism, Iudaism, Hinduism, Budism și altele. (30’)
 1. Profesorul le va arăta un video 10’

DT – Cele cinci religii majore din lume – John Bellamey – TED-ED – disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=m6dCxo7t_aE

 • Imaginile și citatele ce urmează să fie imprimate
Reflecție

Profesorul va stiumula reflectarea în  plen folosind întrebările de mai jos: (15’)

 • Sunteți conștienți de existența mai multor tipuri de religii în  lume?
 • Le cunoașteți pe toate cele despre care am vorbit în  cadrul activității?
 • Sunteti o persoană religioasă?
 • Cunoașteți oameni care au altă religie?
 • Ce părere aveți despre ei?
 • Sunteți interesați de acest subiect?
 • Credeți că este important să vorbim despre alte religii? De ce?
 • Ați dori să vorbim mai mult despre acest subiect la școală?
 • Credețiți că stiți suficient despre acest subiect? 
 • Credeți că oamenii din diferite religii pot trăii în  pace unii cu alții? De ce?

 

Note
Resurse digitale

http://othernessproject.eu/atividades/digital/7/act7.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

41

otherness
8 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Plus sau minus (Dreptul meu la opinie și exprimare)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80
Energizante otherness     5 - Bună dimineața sau bună seara

Toți merg în jurul sălii salutându-se (ca și cum ar fi prieteni apropiați) folosind cuvinte și gesturi (își strâng mâinile, se sărută, se îmbrățișează). Apoi repetă salutul în tăcere folosindu-și doar ochii. Când se termină exercițiul, profesorul întreabă elevii ce au simțit față de cele două forme de salut (dacă a fost greu, cum au reușit să comunice, etc).

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective
 • Să reflecteze asupra importanței dreptului de a se exprima și de a avea o opinie.
 • Să reflecteze asupra diferitelor perspective existente pe aceeași temă.
 • Să dezvolte gândirea critică.
 • Să învețe să respecte opiniile altor oameni.
 • Să conștientizeze  limitele dreptului la exprimare liberă și opinie.
Pregătire

Materiale

 • Bandă adezivă
 • Laptop
 • Coli sau flip-chart-uri
 • Opțional: proiector

Sfat

Profesorul poate schimba afirmațiile propuse, concentrându-se pe o anumită temă propusă de clasă în  acel moment, sau pe care clasa o consideră mai interesantă.

Introducere

Această activitate își  propune să îi  facă pe elevi să reflecteze asupra existenței diferitelor perspective, asupra argumentelor pro și contra ce vizează aceeași temă, dezvoltandu-le gândirea critică, să analizeze diferite opinii și să învețe să le respecte. Studenții  vor înțelege importanța exprimării propriei opinii, vor experimenta sentimentul trăit când  acest drept le este refuzat.

42

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE jocul plus sau minus

 1. Cu o bandă adezivă, o linie lungă va fi trasată pe podea, de asemenea va trasa un „plus” la un capăt și un „minus” la celălalt.
 2. Profesorul va începe să citească cateva afirmații, în timp ce studenții se vor poziționa pe linie mai aproape sau mai departe de semnele de la final, în  funcție de atitudinea lor față de afirmație; dacă sunt de acord sau nu și în  ce masură.
 3. După fiecare afirmație, profesorul le va cere unor elevi să-și motiveze alegerea, concentrându-se asupra elevilor care aleg o poziție mai extremă, încercând să creeze o dezbatere între diferite poziții.
 4. Profesorul va scrie pe coli diferite cu „pro și contra” principalele concluzii care au rezultat în urma dezbaterii și le va lipi de perete la finalul activității.
 5. Profesorul va alege întotdeauna aceiași elevi care să își explice opinia și va ignora cererea altor elevi de a-și exptima opinia. (30’)

DT - Prezentarea Prezi http://goo.gl/XhRgRu (or PDF) and video “Freedom of Expression” – Amnesty International - http://othernessproject.eu/atividades/digital/8/hrr8.html

Reflecție

Profesorul va stimula reflectarea în  plen arătând videoclip-ul și folosind întrebările de mai jos: (20’)

 • Ce s-a întâmplat în cadrul acestei activități?
 • Cât de ușor sau greu v-a fost să vă alegeți poziția?
 • ți crezut vreodată că pot exista atâtea poziții și opinii diferite asupra aceleiași teme?
 • Cât de greu sau ușor v-a fost să explicați și să va apărați poziția?
 • S-a întâmplat să va schimbați părerea despre o temă când  ați ascultat opiniile altor elevi?
 • Cum v-ați simțit având posibilitatea să vă exprimați opinia?
 • Este important că ați avut posibilitatea să faceți acest lucru?
 • În viața de zi cu zi, (la școală, acasă, cu prietenii) ceilalți oameni vă ascultă de obicei opinia?
 • Este cineva care s-a simțit prost în  timpul acestei activități? De ce?

Credeți ca este greșit să ignorăm opinia unei alte persoane? De ce?

Note
Resurse digitale

http://othernessproject.eu/atividades/digital/8/hrr8.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

43

otherness
9 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Cel mai mare vis al meu (Dreptul meu la libertate)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80
Energizante otherness     16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective
 • Să reflecteze asupra importanței dreptului la libertate și asupra limitelor sale în relațiile cu ceilalți.
Pregătire

Materiale

 • Calculator
 • Opțional: proiector
 • Coli și pixuri

Lectură  sugerată  

Reciprocal Maieutic Approach, pp. 19-28  (Dolci Amico; Amico Fausto)

Introducere

Această activitate se bazează în  mare parte pe metodologia lui Danilo Dolci, Abordarea maieutică reciprocă. Această abordare este o metodă dialectică de chestionare și „auto-analiză populară” pentru a împuternici comunitățile și oamenii; și poate fi definită ca „un proces de explorare colectivă, care are, ca punct de pornire, experiența și intuiția indivizilor.” Abordarea a fost dezvoltată de Danilo Dolci pornind de la conceptul Maieutic al lui Socrate. Maieutica lui Socrate era unidirecțională,  în  timp ce pentru Danilo Dolci conceptul de cunoaștere vine din experiență și asfel este necesară o relație reciprocă. După cum spune denumirea, Abordarea maieutică reciprocă, este un proces „reciproc” între cel putin două persoane și de obicei are loc în  cadrul unui grup, având o persoana care pune întrebări  în  timp ce celelalte raspund. Este comunicarea maieutică reciprocă, cea care scoate la iveală cunoștințele oamenilor, toți  participanții învată unul de la celălalt.

44

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Abordarea maieutica reciproca

 1. Studenții vor sta în cerc;
 2. Fiecare își va spune, pe rând, numele precum și o caracteristică ce le descrie caracterul; (5’)
 3. Profesorul le va solicita elevilor ca fiecare dintre ei să se gândească și să vorbească despre cel mai mare vis al său; (15’)
 4. Apoi, studenții vor fi rugați să se gândească la 3 posibele obstacole care i-ar împiedica să își  îndeplinească visul și la 3 lucruri care vor fi de ajutor să îl realizeze. Fiecare elev va scrie toate aceste lucruri pe o coala și le va explica în  fața clasei. (15’) 
 5. Profesorul le va adresa următoarele întrebări , una cate una, oferindu-le tuturor posibilitatea să vorbeasca: (20’)
 • Ce este „libertatea” conform experienței personale? Ce înseamnă  „libertate” pentru voi?
 • ți o situație în  care libertatea lor poate interfera sau limita libertatea altor persoane;
 • Este corect?
 • În ce situații poate/ar trebui limitată libertatea?

6. Profesorul le va arata videoclip-ul Dreams of Freedom: in children's words (5) – Amnesty International UK

Reflecție
 1. Bucăți de hârtie le sunt distribuite elevilor, care sunt rugați să scrie, pe bucăți diferite de hârtie , punctele lor de vedere în  ceea ce privește temele de mai jos, având în  vedere activitățile efectuate ca parte din proiect. Nu este necesar ca ei să își  scrie numele. Temele pentru evaluare pot fi:
 • Cum m-am simțit în  cadrul acestei activități?
 • Ce mi s-a părut interesant la această activitate?
 • Aspectele pozitive ale activităților noastre?
 • Aspectele negative ale activităților noastre?
 • Recomandările mele?

2. Studenții sunt rugați să pună răspunsurile într-o cutie în  funcție de temă. (de exemplu, începand cu „M-am simțit....”). Profesorul poate pregăti înainte diferite cutii mici folosind ambalaje sau cutii colorate; pe de altă parte îi  poate ruga pe elevi să pună hârtiile astfel încât  să creeze mici grămezi diferite.

3. Studenții  sunt rugați să vină pe rând, să ia o foaie din cutie și să citească cu voce tare afrimația scrisă pe aceasta. Dacă este necesar, punctul de vedere prezentat este discutat. Profesorul poate încuraja discuțiile punând întrebări . Este necesar să ne asigurăm ca toate opiniile au fost citite. (15’)

Note

Dacă vi se pare că videoclip-ul este neadecvat vârstei elevilor, sugerăm să gasiti unul diferit care să fie adaptat.

Resurse digitale

Dreams of Freedom: in children's words (5) http://othernessproject.eu/atividades/digital/9/DreamsFreedom.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

45

otherness
10 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la justitie și lege
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 55
Energizante otherness     12 - Limbajul corpului

Profesorul roagă elevii să își scrie numele în aer folosind diferite părți ale corpului, de exemplu cu mâna/picior/cot/nas.

Opțional: Dacă timpul permite, profesorul spune clasei să scrie niște cuvinte reproducând literele cu ajutorul corpului lor. Elevii pot lucra toți împreună sau crea diferite grupe.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective
 • Să reflecteze asupra conceptelor justiție și lege;
 • Să dezvolte abilități de argumentare;
 • Să învețe câteva drepturi umane importante legate de justiție și lege conform Declarației  Universale a Drepturilor Omului și a Convenției  Europene pentru Drepturile Omului.
Pregătire

Lectură  sugerată  

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului (Organizația Națiunilor Unite, 2016)

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

 • European Convention on Human Rights (Europe, 2016)

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

 • Legal Dictionary (Farlex, 2016)

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com

Idei:

 • În ceea ce privește terminologia legală, profesorul poate folosi Dicționarul cu termeni legali (Farlex, 2016), având în  vedere că anumiți termeni au sensuri specifice diferite în  funcție de sistemul legal național.
 • În cea de-a treia etapă, este indicat ca elevii să ofere propriile lor exemple de situații pe care le consideră nedrepte.

Materiale:

 • Carduri de hârtie care conțin definiții ale termenilor justiție, lege, judecată, pedeapsă, tribunal, delict, infracțiune, nevinovat, vinovat. (Farlex, 2016)

Unealta digitală:

 • Chestionarul digital Justiție și lege – Drepturile Omului QUIZ

46

otherness
Introducere

Legea specifică principiile și regulile stabilite de către o autoritate națională  sau internațională  și este aplicabilă tuturor oamenilor care trăiesc sub acest sistem, care funcționează prin observarea acestor principii și reguli sub forma legislației, a tradițiilor și a metodelor recunoscute și aplicate de o decizie judiciară. Un tribunal se mai numeste și o curte de justiție deoarece este un loc în  care justiția (ar trebui să fie) aplicată.

Metodologie

Instrumentul NFE lucrul în  echipa, joc de cuvinte și chestionar

 1. Profesorul introduce activitatea pe scurt (folosind câteva dintre ideile de mai sus), împarte studenții în două grupe și le oferă carduri de hârtie cu definiții scurte ale termenilor justiție, lege, judecata, pedeapsă, tribunal, delict, infracțiune, nevinovat, vinovat ; (5’)
 2. Studenții trebuie să ghicească ce cuvânt corespunde fiecărei definiții; (10’)
 3. Fiecare grupă este rugată să discute despre 2 sau 3 exemple care conțin situații de nedreptate pe care elevii le-au experimentat sau la care au fost martori. Ei aleg unul dintre exemple și îl prezintă membrilor celeilalte echipe, care trebuie să spună dacă sunt de acord sau nu, justificându-și raspunsul, identificând regulile, principiile sau valorile pe baza cărora consideră (sau nu) situația nedreaptă. Apoi echipele fac schimb de roluri. (20’)
 4. Pe perechi, elevii sunt invitați să facă  un chestionar digital despre drepturile omului care vizează justiția și legile, și anumite diferențe între Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. (10’)
Reflecție

10’                                                                

 • Oamenii întotdeauna consideră aceleași lucruri drept și nedrept? De ce?
 • De ce credeți că societațile au nevoie de legi și tribunale?
 • Va amintiți unul dintre drepturile menționate în  chestionar? Pe care?
Note
Resurse digitale

Quiz - http://othernessproject.eu/atividades/digital/10/quiz2.html

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (Europa, 2016)

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/10_HR10_Convention_ENG.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

47

otherness
11 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la familie
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 90
Energizante otherness     2 - Moo!!!

Profesorul dă la întâmplare fiecărui elev un rol de animal de la fermă (pe o foaie de hârtie cu fața în jos), de exemplu, ”vacă”, ”cal”, ”oaie”, ”cocoș”, etc. O dată ce sunt informați despre rolul lor, elevii sunt rugați să se plimbe prin clasă și să mimeze animalul respectiv (să mimeze sunetul animalului) pentru a găsi celălalt animal identic.

Exerciții de relaxare otherness     20 - Fixarea picioarelor

Participanții lucrează în perechi. Și puteți pune o muzică liniștită și relaxantă (care sună ca o cădere de apă, valuri de mare, etc.).

Jumătate dintre participanți sunt rugați să se așeze cu fața în sus, cu ochii închiși, cu piciorul stâng, întins pe podea și cu piciorul drept ridicat. Un alt participant se ridică și ține un prosop în jurul călcâiului piciorului drept al celuilalt, ține marginile prosopului în mâini și face mișcări ușoare și blânde (în sus și în jos și în lateral), în timp ce celălalt își relaxează complet / piciorul. Apoi repetă același proces cu piciorul stâng. Apoi participanții schimbă rolurile.

Obiective
 • Să descopere și să reflecteze asupra diferitelor tipuri de familii, în special familiile cu membrii de același sex;
 • Să înțeleagă în profunzime procesul de discriminare ce implică familiile homosexuale și bisexuale, și importanța dezvoltării sentimentelor de recunoaștere și respect pentru diversitate;
 • Să cunoască legile căsătorillor de același sex și cele ale adopțiilor de către cupluri de același sex
 • Să identifice organizațiile și serviciile sociale care susțin familiile în comunitățile locale.
Pregătire

Lectură  sugerată

Idei:

 • Profesorii pot să caute înainte articole ștințifice legate de legile naționale pentru familie în cazul noilor tipuri de familii (foarte diferite de la țară la țară);
 • Dacă studenților le place activitatea ei sunt invitați să realizeze o ediție mai bună a filmului sau să facă mai multe secvențe pentru a îmbunătați argumentul și/sau performanța actorilor, scenariu, etc.;
 • Pentru a simplifica studenții își pot folosi propriile telefoane, pentru a realiza această activitate(în special atunci când camerele foto nu sunt disponibile sau suficiente).

Materiale:

 • Calculatoare și conexiune la internet pentru a căuta informații
 • Aparate foto (sau telefoane cu camere foto), trepiede (dacă sunt disponibile, nu sunt esențiale)
 • Proiector video

Unelte digitale:

 • Un software/aplicație gratuită și ușor de folosit, pentru a edita rapid un film, cum ar fi  Magisto

48

otherness
Introducere

Familiile sunt în general o sursă de grijă și suport emoțional pentru toți  membri săi, deși din nefericire acesta nu este cazul în situațiile de abuz, cum ar fi violența domestică și abuz sexual, care ar trebui să fie raportate organizațiilor sociale specifice și serviciilor de protecție, deoarece ,,familia are dreptul la protecție din partea societății și a statului”, conform Declarației  Universale a Drepturilor Omului. Copii care provin din familiile de același sex, este posibil să nu se bucure de aceleași oportunități educaționale în  context formal și nonformal, datorită climatului nesigur creat de semeni și de profesori în ceea ce privește discriminarea bazată pe orientarea sexuală și standarde morale diferite.

Metodologie

Instrumentul NFE brainstorming, analiza de caz, joc de rol, producerea și prezentarea unui videoclip artistic

 1. Braistorming și discuții despre ce inseamnă familia pentru studenți; (10’)
 2. Studenții sunt împărțiți în „familii de cercetare”(grupuri de 3 sau 5 copii), care să caute surse de informații și să noteze informația pentru a-și adânci cunoștințele despre acest subiect. Fiecare grupă primește una dintre temele enunțate mai jos: (20’)
 • Caracteristicile familiilor de același sex;
 • Drepturile omului legate de familie;
 • Legea statului referitoare la familiile de același sex(căsătorie, adopție, protecție socială, etc.)
 • Organizații/servicii de protecție a familiei în comunitatea locală.

Familiile de cercetare sunt apoi invitate să se pună în  pielea unui adolescent care este prietenul unui coleg provenit dintr-o familie de același sex, care este umilit la școala de un alt coleg, deoarece provine dintr-o astfel de familie netradițională. Apoi ei fac un film scurt și simplu(maxim două minute), care reprezintă situația și reacția prietenului adolescentului, care provine din familia de același sex.(20’)

 1. Grupele fac o ediție simplă a propriului film, cu unealta digitală menționată mai sus.(20’)
 1. Grupele se strâng toate și își arată filmele și apoi reflectează asupra activității, bazându-se pe întrebările enumerate mai jos.(20’)
Reflecție
 • Situația reprezentată în film, are vreo legătură cu situațiile la care am fost martori la școală?
 • Ce putem face pentru a respecta articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care afirmă că „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiintă, și ar trebui să acționeze într un spirit de fraternitate”?
 • Cum v-ați simțit în  raport cu această activitate?
Note
Resurse digitale

Glosar de termeni legați de sexualitate și gen (UCLA, 2016)

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/11_HR11.pdf

Software simplu și gratuit pentru editarea rapidă a filmului

Magistro https://www.magisto.com


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

49

otherness
12 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la asistenta sociala și sănătate
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 70
Energizante otherness     18 - Jocul țânțarului

Grupul stă în cerc și mediatorul spune o poveste despre o ciumă de țânțari și le spune că trebuie să omoare cu toții țânțarii pentru a nu lua malaria. Mediatorul pune un țânțar pe capul unei persoane care trebuie să coboare pentru a evita țânțarul. Cele două persoane lângă acea persoană trebuie să bată din palme deasupra capului ei pentru a ucide țânțarul, dar țânțarul scapă și continuă. Când grupul joacă jocul bine și rapid, mediatorul va mai adăuga câțiva țânțari până devine imposibil ca grupul să prindă atât de mulți țânțari.

Exerciții de relaxare otherness     19 - Mingea de masaj

O minge este dată fiecărui participant și, urmând ritmul unei muzici lente, pune mingea între spate și un perete. Ei își îndoaie ușor  genunchii pentru a-și relaxa picioarele și așeza mai bine spatele. Apoi își mișcă corpul de sus în jos și de la dreapta la stânga și invers, mișcând mingea în jurul spatelui. Atunci când fac mișcări ale corpului lor, vor observa unele zone mai tensionate (și uneori dureroase). Atunci când observă acest lucru, ei ar trebui să se oprească și să rămână liniștiti ținându-și spatele pe perete, aplicând presiunea dorită și ținând-o un timp.

Variație: Nu utilizați peretele. Participanții lucrează în perechi și unul ține 1 sau 2 bile în mâini și face masaj celuilalt și apoi comută.

Obiective
 • Să analizeze datele statistice naționale și ale Uniunii Europene ce vizează sarcina în timpul adolescenței și rata de naștere în rândul femeilor tinere;
 • Să reflecteze asupra consecințelor unei sarcini nedorite;
 • Să identifice motivele pentru care tinerele gravide și partenerii acostora ar avea nevoie și ar căuta asistență socială și ingrijire;
 • Să cunoască instituțiile naționale și locale care asigură asistența socială și servicii de sănătate pentru tinerele gravide, care să ofere susținere și aspirații diferite.

50

otherness
Pregătire

Resurse pedagogice sugerate  

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului (Organizația Națiunilor Unite, 2016)

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

 • European Convention on Human Rights (Europe, 2016)

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Idei:

Este important ca profesorul să facă cercetări în  ceea ce privește datele statistice ale Uniunii Europene (EuroStat, 2016) înainte să inceapă activitatea,deoarece în cazul în care elevii nu reușesc să găsească aceste date, el/ea îi  poate ajuta să le găsească sau le poate da direct informațiile pentru a le analiza. Vezi „Nașteri în funcție de vârsta mamei” (EuroStat, 2016);

În  școli, profesorii de matematică pot colabora cu alți profesori, pot folosi această activitate pentru a antrena competențele elevilor în  ceea ce privește căutarea și analiza datelor statistice.

Rolul profesorului în  cadrul acestei activități este de a încuraja discuțiile și de a ghida reflectarea studentilor, evitând să apere o anumită soluție pentru o sarcină nedorită.

În  etapa 5, dacă elevii nu cunosc nici o instituție  care să asigure asistență socială și servicii de sănătate, profesorul le va oferi aceste informații. Aceste instituții variază de la o tară la alta.

Materiale:

 • Calculatoare și conexiune la internet pentru a căuta informații statistice

Unelte digitale:

Program de mobilizare:

Introducere

Cuvântul protecție și alte cuvinte derivate apare de 10 ori în  Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aceasta este una dintre cele mai fundamentale nevoi ale omenirii, ce se manifestă în  mod special la copii, persoane în  vârsta care nu au posibilitatea să se îngrijească singure, și de asemenea persoanele vulnerabile care au disbilități, sau nu au mâncare, haine, locuință, bani pentru a achita studiile sau pentru servicii de sănătate și medicamente atunci când  sunt bolnavi. Seviciile sociale și de sănătate  sunt esențiale pentru protejarea persoanelor aflate în  situații de șomaj și a altor situații delicate cum ar fi sarcina în  adolescență. O bună sănătate  fizică și mentală este unul dintre cei mai importanți factori ce ne oferă o stare de bine, la fel ca iubirea. Conform acestui drept, medicamentele, spitalele și alte tipuri de servicii de sănătate  trebuie să fie disponibile, accesibile (ca timp și pret), echitabile și de bună calitate pentru toate persoanele care au nevoie de ele.

51

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE analiza datelor, discuții de caz

 1. Profesorul introduce subiectul referitor la conceptul de protecție(bazat pe introducerea sugerată anterior); (5’)
 2. Profesorul le oferă elevilor numărul anual de sarcini în timpul adolescenței pe plan național și îi  încurajează să caute date referitoare la rata de naștere în  rândul femeiîor cu vârste intre 15 și 19 ani, în  cele 28 de tări ale Uniunii Europene(EuroStat, 2016) și să compare datele. Studenții  pot lucra pe grupe.(20’)
 3. Profesorul începe o dezbatere în clasa punând următoarea întrebare: Credeți că o adolescentă de 15 ani este pregatită să aibă un copil? Credeți că ea are dreptul să caute asistență socială și ajutor medical? De ce? (10’)
 4. Profesorul le cere elevilor să își imagineze situația unui fete de 15 ani care descoperă că este însarcinată, ea doar ce a vorbit cu iubitul ei și el nu dorește să își asume paternitatea. Ea nu știe ce să facă . Studenții dezbat ce anume ar putea face ea în această situație, care cred că ar fi cea mai bună soluție și ce consecințe ar putea avea fiecare soluție. Dacă studenții  menționează că adolescenta ar putea căuta ajutor social și medical , profesorul întreabă de ce ar face asta? Dacă nu menționează asta, profesorul îi  întreabă dacă cred că ea ar putea căuta ajutor și de ce ar face asta.(20’)
 5. Profesorul îi  întreabă pe elevi dacă cunosc o instituție națională  sau locală care să asigure ajutor social și medical, pentru adolescentele gravide, care să ofere susținere în  astfel de situații. Dacă studenții  nu cunosc aceste informații, profesorul le oferă (nume, adresă și scurtă descriere a principalelor instituții).(5’)
Reflecție
 • Întrebare care să o adresați elevilor la finalul activitătii: (10’)

Credeți  că este important să vorbim despre acest subiect la scoală? De ce?

Note
Resurse digitale

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (Europa, 2016)

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/12_EU_Convention_ENG.pdf

Program de mobilizare:

http://othernessproject.eu/atividades/digital/12/Healthy_Babies.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

52

otherness
13 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la educație
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 90
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Să descopere și să reflecteze asupra diferențelor și asemănărilor dintre educația formală (FE) non-formală  (NFE) și informală  (IE);
 • Să identifice și să împărtășească experiențe de învătare pe care le-au trăit personal în  viața de zi cu zi, care să fie legate de aceste forme și contexte educative diferite (FE, NFE, IE) ;
 • Să discute asupra calităților unui bun educator și cât de dificil consideră că poate fi procesul educativ;
Pregătire

Resurse pedagogice sugerate și sfaturi  

1. Educația informală

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=24

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=29

 1. Educația non formală :

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=32

 1. Educația formală:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=48

Materiale

 • Hârtie mare pentru perete sau tablă, post-it-uri, Calculator, Proiector video
Introducere

În  Declarația Universală a Drepturilor Omului, termenul „educație” și alte cuvinte derivate apar de 7 ori. Cuvântul „predare” apare doar de 2 ori. Este important să diferențiem predarea de educație deoarece oamenii pot învăța fără să fie nevoie să îi  învețe altcineva. În  anumite articole ale acestei Declarații Universale, termenul „educație” face referire la educația formală  asa cum apare în  prima afirmație a articolului 26: „educația trebuie să fie gratuită, cel puțin în  etapele primare și cele de bază. Educația de bază va fi obligatorie. Educația tehnică și profesională va fi în  general disponibilă și educația superioară va fi în  mod egal accesibilă tuturor pe baza meritului.” În  anumite articole, același termen se referă atât la educația formală  cât și la cea non formală .  Procesul educativ este unul foarte complex și nu depinde doar de predarea ce are loc la școală. Există situații și experiențe educative puternice care nu se întâmplă la școală.

Metodologie

Instrumentul NFE împărtășirea unei povești de viață/experiențe, joc pe echipe

 1. Profesorul introduce subiectul celor trei tipuri diferite de educație, bazate pe

        informațiile de mai sus, concentrându-se pe ideea că ființele umane pot învăța fără a fi învățate de altcineva. (5’)

 1. Elevii urmăresc cele 3 filme despre educația informală (EI), educația non formală (NFE) și educația formală (EF) menționate anterior și le adresează întrebarea: Despre ce sunt aceste filme? Pentru a începe o conversație privind diferențele dintre IE / NFE / FE. Care sunt diferențele și asemănările proceselor / situațiilor educaționale identificate în fiecare film? (10’)

3.    Participanții sunt invitați să împărtășească o experiența de învățare reală, personală legată de aceste contexte și forme educaționale diferite (EF, NFE, EI) sau o situație la care au fost martori, care să ilustreze dificultățile de educare și predare sau o situație pe care o cunosc despre lipsa oportunităților în  educație. (15’)

4.    Grupurile se împart în 2 echipe pentru a juca "ghicește cel mai bun educator". Fiecare echipă scrie pe o foaie de hârtie 10 cuvinte care să reprezinte 10 calități pentru ceea ce inseamnă un bun educator și o lipsește pe un panou sau perete mare, apoi echipele citesc calitățile indicate de ambele echipe. (15’)

5.   Grupa 1 alege un membru al echipei sale pentru a începe să reprezinte prin gesturi una dintre calitățile unui bun educator, ales de echipă (unul dintre cuvintele pe care echipa le-a lipit pe panou / perete). Studentul trebuie să mimeze fără a vorbi, dar are posibilitatea de a le cere colegilor să joace un anumit personaj. Studenții echipei mimează, pe rând, fiecare calitate. Echipa 2 trebuie să ghicească calitatea care este reprezentată de echipă. Apoi, echipa 2 este cea care reprezintă una dintre calitățile unui educator bun în conformitate cu perspectiva echipei. Și apoi este din nou rândul echipei 1 să reprezinte o altă calitate și așa mai departe. Echipa care ghicește cele mai multe calități ale unui educator bun câștigă jocul. (funcționează asemenea tehnicii Pictionary, doar ca în loc să deseneze, elevii fac gesturi / reprezentare dramatică). (30’)

6.   Dezbatere: utilizați câteva dintre întrebările menționate mai jos. (15’)

Reflecție
 • Ce credeți că are cel mai puternic impact asupra voastră în  această etapă a vieții: învățatul cu prietenii, învățatul cu membrii familiei, învățatul cu profesorii? De ce?
 • Ce putem face pentru ca educatorii să fie puțin mai mult asa cum am dori noi să fie?
 • Ce calități dintre cele ale unui educator bun, pe care le-am identificat în  joc, credeți  că le aveți?

53

otherness
Note
Resurse digitale
 1. Educație informală:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=24

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=29

 1. Educație non formală:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=32

 1. Educație formală:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=48


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

54

otherness
14 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la muncă
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 90
Energizante otherness     20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Exerciții de relaxare otherness     20 - Fixarea picioarelor

Participanții lucrează în perechi. Și puteți pune o muzică liniștită și relaxantă (care sună ca o cădere de apă, valuri de mare, etc.).

Jumătate dintre participanți sunt rugați să se așeze cu fața în sus, cu ochii închiși, cu piciorul stâng, întins pe podea și cu piciorul drept ridicat. Un alt participant se ridică și ține un prosop în jurul călcâiului piciorului drept al celuilalt, ține marginile prosopului în mâini și face mișcări ușoare și blânde (în sus și în jos și în lateral), în timp ce celălalt își relaxează complet / piciorul. Apoi repetă același proces cu piciorul stâng. Apoi participanții schimbă rolurile.

Obiective
 • Să conștientizeze faptul că toți oamenii au dreptul la muncă, la alegerea liberă a locului de muncă și la condiții favorabile de muncă;
 • Să înțeleagă că toți oamenii au dreptul să fie platiți egal (corect) pentru aceeașimuncă;
 • Să cunoască modalitățile în  care elevii se pot proteja de exploatare și ca aceștia să nu permită ca altcineva să profite de ei sau să îi  oblige la muncă silită;
Pregătire

Lectură  sugerată  

 • (Națiunile Unite, 2016)

Materiale:

 • Carduri tipărite cu diverse afirmații
Introducere

Dreptul la muncă este un drept uman fundamental. Fiecare persoană are dreptul să fie plătită corespunzator pentru munca depusă. Fiecare persoană are dreptul să fie plătită la fel pentru aceeași  muncă, indiferent de vârsta, educație, naționalitate sau experiență.

55

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE lucrul în  echipă, joc de dezbatere

 1. Studenții urmăresc videoclipul și apoi discută modul în care acesta reflectă dreptul la muncă și la plată echitabilă. Mediatorul încurajează studenții să ofere exemple de alte situații în care a fost încălcat dreptul la muncă și modul în care putem reacționa dacă asistăm la astfel de cazuri de încălcare. (15’)
 2. Elevii sunt împărțiți în trei grupe de 5-7 persoane. Fiecare grupă primește un lot de cărți cu diferite declarații care reflectă dreptul la muncă. Elevii din fiecare grup trebuie să aleagă doar cărțile care au legatură cu dreptul la muncă, să le prezinte celorlalte două grupe și să explice pe scurt motivele pentru care le-au ales. (15’)
 3. Dezbatere - joc de rol - "Pentru și împotriva angajării copiilor"

Elevii sunt împărțiți în două echipe:

 • № 1 – în favoarea angajării copiilor (tinerilor)
 • № 2 – împotriva angajării copiilor (tinerilor)

O echipă formată din trei studenți judecă dezbaterea și, după terminarea acesteia, oferă feedback cu privire la performanțele echipelor în funcție de următoarele criterii:

 • numărul de argumente care susțin fiecare moțiune;
 • cât de convingătoare sunt argumentele;
 • puncte de vedere clar exprimate;
 • respect față de echipa adversă

Pregătirea pentru dezbatere (15')

 • fiecare echipă lucrează singură și încearcă să prezinte cât mai multe argumente plauzibile pentru a-și susține moțiunea.

Între timp, judecătorii discută cum să evalueze echipele în funcție de criteriile oferite și întocmesc un formular special pentru a face notarea.

Dezbaterea actuală (30')

 • fiecare echipă are trei minute pentru a prezenta un discurs convingător asupra moțiunii lor;
 • fiecare echipă adreseaza trei întrebări echipei adverse. Fiecare întrebare necesită un răspuns.
 • Discursul de închidere - (1') pentru fiecare echipă.

DT: video (Youth for Human Rights) lot de cărți

Reflecție

Întrebări de adresat elevilor la finalul dezbaterii: (15')

 • Moțiunea susținută de echipa voastră a fost în concordanță cu opinia personală legată de acest subiect?
 • Descrieți-vă sentimentele în timp ce vă prezentați argumentele?
 • Ce anume v-a plăcut la argumentele echipei adverse?
 • Ce ați face dacă cineva v-ar obliga să munciți sau nu ați primi salariul corespunzător muncii depuse?
Note
Resurse digitale

Cărți printate:  http://othernessproject.eu/atividades/pdf/14_HR14 printed cards.pdf

Video: http://othernessproject.eu/atividades/digital/14/HR14.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

56

otherness
15 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu de a trăi în democrație
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 120
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

Obiective
 • Să înțeleagă ce înseamnă să trăiască în democrație;
 • Să descopere ce înseamnă dreptul la democrație în viața de zi cu zi;
 • Etape practice de aplicare a modalităților democratice de gestionare a clasei/școlii ;
 • Să susțină elevii în  înțelegerea și apărarea dreptului personal la democrație.

57

otherness
Pregătire

Lectură  sugerată și sfaturi

 1. Istoria democrației
 2. Subiectul poate părea că nu este atrăgător pentru studenți. Acesta este motivul pentru care obiectivele specifice ale temei Dreptul meu de a trăi în  democrație trebuie să fie realizate prin activități care au în vedere vârsta studenților, rutina lor de la școală și activitățile desfășurate în familie în mod normal.
 3. Sfaturi  -

pentru activitatea 2: Situații posibile care ar putea fi prezentate *:

 • Stabilirea regulilor clasei / școlii cu ce anume putem sau nu putem să facem;
 • Pedepsirea unui student care a încălcat regulile clasei;
 • Participarea la o competiție școlară (procesul de luare a deciziilor - dacă doriti sau nu să participati, argumente pro și contra, etc.)

pentru activitatea 3:

 • În cazul în care există un comitet al elevilor în școală, activitatea trebuie modificată astfel încât să cuprindă o prezentare generală a practicilor existente și sugestii pentru schimbări.
 • Activitatea este legată de modulul Implicare Activă și ar putea fi folosită ca o pregătire sau o punte de legătură pentru activitățile de implicare activă.
 1. Pregătirea pentru activitatea 2.3: este necesar calculator pentru fiecare grupă. Dacă nu este posibil, imaginile ar putea fi imprimate (un pachet de imagini pentru fiecare grupă).
 2. Resursele instrumentului digital: HR15_1, HR15_2, HR15_3, HR15_4.1, HR15_4.2*. Este recomandat să descărcați resursele digitale în prealabil și să le utilizați fără conexiune la internet.

* exemplele furnizate vor fi folosite în cazul în care elevii au nevoie de sfaturi sau de încurajări pentru a se gândi la situații din viața lor de zi cu zi.

** Când încercați să deschideți fișierul HR15_3.swf, apare un mesaj de avertizare că fișierul v-ar putea dăuna computerului. Motivul pentru care apare acest mesaj este că cele mai des folosite browser-e au fost setate să nu deschidă fișierele de tip SWF în mod implicit, deoarece acestea nu sunt destul de comune. De aceea utilizatorii trebuie să își  dea acordul pentru deschiderea fișierelor swf, acest lucru poate fi făcut, alegând opțiunea KEEP. Fișierul nu vă va afecta calculatorul.

Introducere

Ce este o democrație? O formă de guvernare, cu siguranță, dar este mult mai mult decât atât. Democraţiea apare atunci când cetățenii au un cuvânt de spus în luarea deciziilor și în  guvernare. Democrația poate fi observată în modurile în care cetățenii se organizează pentru a lua decizii sau a realiza obiective. Democrația are manifestări în organizarea vieții noastre de zi cu zi - în familii, școli și comunități locale.

58

otherness
Metodologie

1. Introducere ghidată (HR15_1)                                                               15’

 • Democrație - caracteristici de bază - prezentare video; Instrumentul NFE - Discuție;
 • Democrații și regimuri nedemocratice - prezentare video; Instrumentul NFE - Brainstorming.

2. Democrația în viața de zi cu zi; Instrument NFE – joc de rol, joc interactiv pe calculator. (50’)

 • Elevii sunt împărțiți în grupe de 4 sau 5 și li se cere să se gândească la o clasă / școală imaginară care aplică sau nu aplică dreptul la democrație în mod normal. Fiecare grup trebuie să creeze o poveste scurtă care să demonstreze că viața școlară / din clasă este organizată /gestionată într-un mod democratic (sau nu - în funcție de sarcina atribuită HR15_2).

 • Discutarea ideilor pentru poveste și repetiție (dramă) – (25')
 • Interpretarea schițelor pentru restul clasei (dramă) - (15')
 • Narațiunea (activitate interactivă: imagini încâlcite) – (10')(HR15_3) Elevii lucrează în grupe, având sarcina de a pune imaginile într-o succesiune semnificativă pentru a ilustra o democrație adevarată; când sunt gata, își spun poveștile în fata clasei.

3. Experiența electorală (pregătirea pentru simularea scrutinului școlar); Instrumentul NFE - Simulare. (30’)

 • Elevii sunt împărțiți în 3 grupe și discută despre ideea organizării clasei, care vizează să ofere condiții de bunăstarea tuturor studenților, organul responsabil (de ex comitetul de elevi) responsabilități, sarcini și drepturi (HR15_4.1 - fisa de lucru, HR15_4.2 - exemplul) – (15')
 • Grupele își prezintă și compară ideile, alaturi de listele concrete cu activitățile planului de acțiune, drepturile și responsabilitățile – (10')
 • Se votează cel mai bun program de guvernare al clasei – (5').
Reflecție

Reflectare îndrumată:

 • Care ar fi cea mai importantă caracteristică a organizării vieții în societate într-un mod democratic?
 • Credeți ca viața, cu toate nivelele sale, ar trebui organizată având în vedere dreptul la democrație, de exemplu, viața de la școală și cea din clasă, viața din familie, etc.? De ce nu? De ce da?
 • Dacă ați avea acum drept de vot, ați vota? De ce nu? De ce da?
Note
Resurse digitale

Human Rights:  http://othernessproject.eu/atividades/digital/15/HR15_1_RI/index.html

Documente suport HR15_2, HR15_4.1 and HR_4.2:

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/15_HR15_2-HR15_4.1-HR15_4.2.pdf

Activitatea cu imagini amestecate HR15_3: http://othernessproject.eu/atividades/digital/15/HR15_3.swf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

59

otherness
16 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Turist în jurul lumii – Dreptul meu de a mă muta în sau afară din orice țară
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 120
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

Obiective

Studenții vor invata:

 • Ce înseamnă dreptul la libertate de mișcare;
 • De ce este acesta important în societățile cu democrație deschisă ;
 • Ce legatură are acesta cu alte drepturi.

60

otherness
Pregătire

Lectură  sugerată și sfaturi

 1. Istoria democrației
 2. Subiectul poate părea că nu este atrăgător pentru studenți. Acesta este motivul pentru care obiectivele specifice ale temei Dreptul meu de a trăi în  democrație trebuie să fie realizate prin activități care au în vedere vârsta studenților, rutina lor de la școală și activitățile desfășurate în familie în mod normal.
 3. Sfaturi  -

pentru activitatea 2: Situații posibile care ar putea fi prezentate *:

 • Stabilirea regulilor clasei / școlii cu ce anume putem sau nu putem să facem;
 • Pedepsirea unui student care a încălcat regulile clasei;
 • Participarea la o competiție școlară (procesul de luare a deciziilor - dacă doriti sau nu să participati, argumente pro și contra, etc.)

pentru activitatea 3:

 • În cazul în care există un comitet al elevilor în școală, activitatea trebuie modificată astfel încât să cuprindă o prezentare generală a practicilor existente și sugestii pentru schimbări.
 • Activitatea este legată de modulul Implicare Activă și ar putea fi folosită ca o pregătire sau o punte de legătură pentru activitățile de implicare activă.
 1. Pregătirea pentru activitatea 2.3: este necesar calculator pentru fiecare grupă. Dacă nu este posibil, imaginile ar putea fi imprimate (un pachet de imagini pentru fiecare grupă).
 2. Resursele instrumentului digital: HR15_1, HR15_2, HR15_3, HR15_4.1, HR15_4.2*. Este recomandat să descărcați resursele digitale în prealabil și să le utilizați fără conexiune la internet.

* exemplele furnizate vor fi folosite în cazul în care elevii au nevoie de sfaturi sau de încurajări pentru a se gândi la situații din viața lor de zi cu zi.

** Când încercați să deschideți fișierul HR15_3.swf, apare un mesaj de avertizare că fișierul v-ar putea dăuna computerului. Motivul pentru care apare acest mesaj este că cele mai des folosite browser-e au fost setate să nu deschidă fișierele de tip SWF în mod implicit, deoarece acestea nu sunt destul de comune. De aceea utilizatorii trebuie să își  dea acordul pentru deschiderea fișierelor swf, acest lucru poate fi făcut, alegând opțiunea KEEP. Fișierul nu vă va afecta calculatorul.

Introducere

Ce este o democrație? O formă de guvernare, cu siguranță, dar este mult mai mult decât atât. Democraţiea apare atunci când cetățenii au un cuvânt de spus în luarea deciziilor și în  guvernare. Democrația poate fi observată în modurile în care cetățenii se organizează pentru a lua decizii sau a realiza obiective. Democrația are manifestări în organizarea vieții noastre de zi cu zi - în familii, școli și comunități locale.

61

otherness
Metodologie

1. Introducere ghidată (HR15_1)                                                               15’

 • Democrație - caracteristici de bază - prezentare video; Instrumentul NFE - Discuție;
 • Democrații și regimuri nedemocratice - prezentare video; Instrumentul NFE - Brainstorming.

2. Democrația în viața de zi cu zi; Instrument NFE – joc de rol, joc interactiv pe calculator. (50’)

 • Elevii sunt împărțiți în grupe de 4 sau 5 și li se cere să se gândească la o clasă / școală imaginară care aplică sau nu aplică dreptul la democrație în mod normal. Fiecare grup trebuie să creeze o poveste scurtă care să demonstreze că viața școlară / din clasă este organizată /gestionată într-un mod democratic (sau nu - în funcție de sarcina atribuită HR15_2).

 • Discutarea ideilor pentru poveste și repetiție (dramă) – (25')
 • Interpretarea schițelor pentru restul clasei (dramă) - (15')
 • Narațiunea (activitate interactivă: imagini încâlcite) – (10')(HR15_3) Elevii lucrează în grupe, având sarcina de a pune imaginile într-o succesiune semnificativă pentru a ilustra o democrație adevarată; când sunt gata, își spun poveștile în fata clasei.

3. Experiența electorală (pregătirea pentru simularea scrutinului școlar); Instrumentul NFE - Simulare. (30’)

 • Elevii sunt împărțiți în 3 grupe și discută despre ideea organizării clasei, care vizează să ofere condiții de bunăstarea tuturor studenților, organul responsabil (de ex comitetul de elevi) responsabilități, sarcini și drepturi (HR15_4.1 - fisa de lucru, HR15_4.2 - exemplul) – (15')
 • Grupele își prezintă și compară ideile, alaturi de listele concrete cu activitățile planului de acțiune, drepturile și responsabilitățile – (10')
 • Se votează cel mai bun program de guvernare al clasei – (5').
Reflecție

Reflectare îndrumată:

 • Care ar fi cea mai importantă caracteristică a organizării vieții în societate într-un mod democratic?
 • Credeți ca viața, cu toate nivelele sale, ar trebui organizată având în vedere dreptul la democrație, de exemplu, viața de la școală și cea din clasă, viața din familie, etc.? De ce nu? De ce da?
 • Dacă ați avea acum drept de vot, ați vota? De ce nu? De ce da?
Note
Resurse digitale

Human Rights:  http://othernessproject.eu/atividades/digital/15/HR15_1_RI/index.html

Documente suport HR15_2, HR15_4.1 and HR_4.2:

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/15_HR15_2-HR15_4.1-HR15_4.2.pdf

Activitatea cu imagini amestecate HR15_3: http://othernessproject.eu/atividades/digital/15/HR15_3.swf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

62

otherness
17 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Bine ați venit, refugiaților!
Dezvoltat de ISJ Dolj
Durată 80’
Energizante otherness     20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective
 • Creșterea conștientizării problematicii migrației oamenilor și a factorilor care o influențează.
 • Identificarea unor posibile soluții la problema migrației.
Pregătire

Materiale necesare:calculator/laptop, videoproiector, coli, pixuri, markere sau creioane colorate.

Instrumente NFE: dezbatere, lucrul în echipă, creație artistică

Introducere

Conflictele armate existente în diferite părți ale lumii sunt un pericol constant pentru populația civilă, care, cel mai adesea, nu are niciun mijloc de apărare în raport cu combatanții. Mai mult, există riscul ca civilii să fie supuși la diferite abuzuri și persecuții din partea părților combatante, din diferite motive. Ca urmare a acestor situații, numeroase persoane, uneori de ordinul milioanelor, aleg să își părăsească casa și chiar țara în căutarea unei vieți mai bune, mai sigure.

Metodologie

Profesorul le cere elevilor să-și imagineze că sunt în cel mai frumos loc din lume, pe l-au văzut vreodată, și să spună ce simt. Apoi le cere să-și imagineze că acel loc ar fi afectat de război și ar dispărea sau ar deveni de nerecunoscut și să-și exprime gândurile și trăirile.

Profesorul le propune elevilor să urmărească prezentările(clipul video și prezentare PowerPoint a povestirilor a doi refugiați de război) și să dezbată următoarele aspecte:

Ce ați simțit ascultând poveștile prezentate? Ce vă surprinde în povestirile prezentate? Care sunt motivele pentru care au fost nevoiți să plece din țara lor? Cum ați proceda în locul persoanelor respective? Ați pleca sau ați rămâne în țara voastră?De ce ați lua această decizie? V-ați hotărât ușor? Dacă v-ați hotărî să emigrați, cum v-ați pregăti? Cum i-ar afecta decizia dumneavoastră pe ceilalți(familie, prieteni, comunitate)? 25’

Profesorul le explică elevilor termenul de „refugiat” și îl diferențiază de alți termeni, cum ar fi „turismul” sau „azilul”. De asemenea, sunt precizate cauzele care generează migrația și motivele pozitive care încurajează migrația oamenilor. 5’

„Sunt doar un copil, dar știu: refugiații sunt surorile și frații mei!” – pentru această activitate elevii vor forma grupe de 4-5 membri, în funcție de înclinațiile artistice și vor crea desene, sloganuri, afișe sau postere cu această tematică. 30’

Reflecție

După ce elevii au jucat scenele, profesorul le adresează următoarele întrebări:

 • Ce emoțiiați trăit pe parcursul prezentării?
 • Care ar trebui să fie atitudinea oamenilor față de refugiați?
 • Ce ar trebui schimbat în comportamentul oamenilor în raport cu refugiații?
 • Cum ai ajuta tu un refugiat?
 • Ce ar trebui să facă statul pentru refugiați?
Note
Resurse digitale

Clip de sensibilizare: https://vimeo.com/166006062

Prezentare PowerPoint a povestirilor a doi refugiați de război.


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

63

otherness
18 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu de a spune NU discursului urii
Dezvoltat de IPSantarém: Ana Da Silva | Ana Torres | Maurício D
Durată 2 x 45m
Energizante otherness     16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective

Să cunoaștem mișcarea împotriva discursului privind ura;

Identificați și analizați exemple de discursuri de ură în țara dumneavoastră;

Selectați unul dintre discursurile de ură identificate, reflectând cum să contracarați acest discurs specific;

Realizați afișe ale mișcării discursului împotriva urii, pentru a fi publicate pe site-ul ziarului / școlii sau în media socială locală și trimiteți-le către platforma europeană împotriva discursului urii (https://www.coe.int / en / web / no-hate-campaign) .

Pregătire
Mod de preparare:

Căutați și citiți scrisori și / sau recomandări recente privind drepturile omului.

Citiți informațiile disponibile pe platforma europeană împotriva discursului urii (https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign).
Sfaturi: activitatea va beneficia foarte mult de organizarea unei lecții interdisciplinare cu profesorii din domeniile educației pentru cetățenie, educație vizuală și limba și comunicare.

Materiale: computer, internet, videoproiector.

Instrument digital: Film PowToon care explică ce este Mișcarea împotriva Discursului Urii, diseminând ideea cât de important este să fii implicat în apărarea drepturilor omului, ca o modalitate de a sprijini oamenii și grupurile care au discursuri pline de ură, dar și de a promova reflecția despre ce oamenii rostesc și răspândesc astfel de discursuri:https://www.powtoon.com/c/e7ZuEHM8KZl/1/m
Introducere

Discursul de ură este o formă de intoleranță și xenofobie, răspândită pe internet, pentru a ajunge la grupuri sau persoane, deoarece acestea sunt diferite și mai vulnerabile în diferite moduri.

Este important să educăm și să mobilizăm tinerii pentru a respecta drepturile omului, pentru a identifica și expune prejudecățile, pentru a demonta discursurile pline de ură și pentru a propune alternative care să le provoace critic și să aprofundeze înțelegerea dintre oameni.

Această activitate oferă posibilitatea de a cunoaște mișcarea fără ură, o campanie de tineret a Consiliului Europei pentru drepturile omului.

Metodologie
PRIMA SESIUNE (45 minute)

Facilitatorul prezintă definiția oficială a discursului de ură al Consiliului Europei, precum și informațiile esențiale pentru a caracteriza Mișcarea împotriva Discursului Urii (15 minute), pe baza site-ului web  https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
După rularea filmului (3 minute), facilitatorul împarte grupul mare în perechi (două grupuri de persoane), precizând că fiecare membru al perechii ar trebui să răspundă individual la o provocare diferită în prima sesiune, dar să lucreze împreună în a doua sesiune. Facilitatorul oferă o mică hârtie fiecărui element al perechii de lucru cu următoarele sarcini:

Sarcina pentru prima persoană a perechii: căutare, pe internet, afișe despre drepturile omului, care reflectă caracteristicile unui afiș de publicitate, având ca referință următoarele întrebări: 
i) Ce drepturi ale omului sunt implicate ?; 
ii) Ce idei sugerează ilustrația și textul; 
iii) Care este ideea cheie a afișului ?; 
iv) Cum se articulează imaginea cu textul?

Sarcina celei de-a doua persoane a perechii: căutați pe Internet exemple de discursuri de ură din țara dvs. și reflectați-le pe acestea răspunzând la următoarele întrebări: 
i) Ce se spune în discursul de ură ?; 
ii) Care sunt drepturile omului implicate ?; 
iii) Cine este autorul discursului? 
iv) Ce persoane sau grupuri credeți că vorbește discursul? 
v) Ce probleme pune acest discurs pentru democrație și conviețuirea pașnică între oameni?

Facilitatorul sprijină procesul de cercetare, dacă este posibil, cu colaborarea unui bibliotecar și / sau a altor profesori. (25 minute)

Facilitatorul propune participanților la această activitate (2 minute) ca, până la următoarea ședință, fiecare pereche să dezvolte împreună o idee pentru a crea un poster pentru Mișcarea Împotriva Discursului de Ură, pe baza unui exemplu de discurs de ură din țara lor și de unul (sau mai multe) modalități de combatere a acesteia, reflectând asupra următoarelor probleme: 
i) ce slogan ar putea descrie Mișcarea ?; 
ii) care este discursul de ură selectat pentru poster ?; 
iii) care sunt ideile cheie pentru combaterea acesteia ?; 
iv) ce alte elemente ar putea include afișul?

A DOUA SESIUNE (45 de minute)

Participanții creează afișul în format digital (35 de minute) folosind programul  https://crello.com/en/create/posters/
Dacă, din anumite motive, nu sunt capabili să utilizeze acest program, pot opta pentru altul sau chiar pot face afișul în format de hârtie, dar, în toate cazurile, ținând cont de următoarele aspecte: Utilizați un limbaj verbal și pictural (text și imagine ); Creați un text foarte scurt și sugestiv pentru a explica ce este Mișcarea (potrivită publicului țintă); Creați un slogan pentru Mișcare; Aveți grijă de armonia dintre dimensiunile și tipurile de litere și imagini, distanțări, culori; Folosiți o culoare de text care contrastează puternic cu culoarea (culorile) de fundal pentru a ușura citirea posterului; Încercați să utilizați metafore; Semnează afișul.

Facilitatorul face ceea ce trebuie făcut pentru ca afișele să fie publicate pe ziarul / site-ul școlii și / sau în rețelele de socializare locale și să fie trimise afișele la Campania europeană împotriva discursului urii (https://www.coe.int/en / web / no-hate-campaign).

De asemenea, puteți aranja cu grupul o expoziție de afișe în școală sau într-o altă instituție a comunității unde se află școala.

Reflecție

Facilitatorul discută cu elevii despre ceea ce au învățat, folosind unele dintre următoarele întrebări (10 minute):

Cunoșteați Mișcarea?

Toată lumea poate fi implicată în apărarea drepturilor omului?

Această activitate v-a schimbat perspectiva asupra drepturilor omului?

Care este publicul țintă al afișelor tale?

De ce este important să ajungeți la aceste audiențe?

Credeți că publicarea / diseminarea afișelor ar putea fi o formă de acțiune și mobilizare în favoarea drepturilor omului?

Note
În funcție de conținutul afișului sau de abilitățile pe care dorim să le dezvoltăm, este posibil să se înlocuiască elaborarea posterului prin realizarea unui film, folosind telefoanele mobile; sau un desen animat, folosind programul https://www.storyboardthat.com/ , cu posibilitatea publicării lor în același suport menționat mai sus.
Resurse digitale

Instrument digital: Film PowToon care explică ce este Mișcarea împotriva Discursului Urii, diseminând ideea cât de important este să fii implicat în apărarea drepturilor omului, ca o modalitate de a sprijini oamenii și grupurile care suferă de discursul de ură, dar și de a promova reflecția despre ce oamenii rostesc și răspândesc astfel de discursuri: https://www.powtoon.com/c/e7ZuEHM8KZl/1/m


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

64

otherness
19 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul la adunarea publică
Dezvoltat de University of Social Sciences
Durată 90 min.
Energizante otherness     17 - Prăjitorul de pâine sau starul rock

The group starts in a circle with one person in the center. The person in the center points at someone in the circle and says “Toaster” or “Rock star”.

 • Grupul începe în cerc cu o persoană în centru. Persoana din centru arată la o persoană din cerc și spune ”Prăjitor de pâine” sau ”Star rock”.

  Dacă persoana din centru spune ”prăjitor de pâine”, persoana indicată trebuie să se aplece, să sară și să spună ”dă-mă cu unt, sunt gata!”. Personele de pe fiecare parte trebuie să pună mâinile sus pentru a crea un ”prăjitor de pâine” în jurul persoanei indiate.

  Dacă persoana din centru spune ”star rock”, persoana indicată trebuie să țină mâinile în fața gurii ca și cum ar cânta la un microfon. Persoanele de pe fiecare parte se îndepărtează de persoana indicată și mimează cântecul la chitară.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Să înțeleagă necesitatea socială de a aduna oameni cu aceleași obiective sau interese;
 • Să cunoască și să înțeleagă restricțiile adunării publice;
 • Să cunoască legile privind dreptul la adunare;
 • Să aibă abilități pentru a planifica adunarea publică cu toate condițiile necesare..
Pregătire

Sfat: este important să-i lăsați pe studenți să aibă propriile lor idei, dar să modereze orice activități și discuții în fața centrului social pentru a pune la dispoziție necesitatea socială a persoanelor cu aceleași obiective sau interese;
Să cunoaștem și să înțelegem limitele adunării publice;
Să cunoaștem legile în ceea ce privește adunarea;
Să capătăm abilități pentru a planifica adunarea publică cu toate condițiile necesare pentru activități, nu doar pentru cele individuale. Este important de subliniat faptul că oamenii sunt ființe sociale care au nevoie de alții pentru a acționa cu succes și eficient.

Materiale: Hârtii, post-it, proiector conectat la computer.

Instrumente digitale: prezentare despre dreptul la adunare (HR19_RTA)

Introducere

Cu toții avem dreptul să ne întâlnim prietenii și să lucrăm împreună în pace pentru a ne apăra drepturile. Nimeni nu ne poate face să ne alăturăm unui grup dacă nu vrem. Dar, uneori, trebuie să facem concesii pentru a lucra împreună, deoarece suntem împreună, ne pot ajuta să ne atingem obiectivele comune.

Metodologie

Instrumente NFE: brainstorming, joc de rol, simulare, lucru în echipă, metodă bazată pe probleme.

    1. Împărțiți elevii în așa fel încât să puteți face grupuri de circa 4 persoane (de exemplu, dacă sunt 24 de elevi în clasă, atunci veți avea 6 grupuri de 4, dacă sunt 25 - 5 grupuri de 5, etc.). Încercați să împărțiți clasa cât se poate de întâmplător (calculând în funcție de locul de ședere sau de plasare a elevii la rând).
    2, Oferiți fiecărui grup aceeași sarcină: răspundeți la două întrebări:

    Ce avem în comun?
    De ce ne plac unii pe alții în interiorul grupului? 10’

    3, Împărțiți clasa în mai multe grupuri de 3-6 elevi. Lăsați clasa să facă diviziunea având în vedere cine le place, adică ei decid în ce grup vor să fie. Grupurile nu trebuie să aibă același număr de persoane, dar nu trebuie să depășească 6 persoane.
    4, Oferă acum, aceleași sarcini: să răspundă la două întrebări:

    Ce avem în comun?
    De ce ne plac ceilalți în interiorul grupului? 10’

    5. Faceți o reflecție: care caz a fost mai ușor? De ce este important să ai libertatea cu cine vrei să lucrezi 5'
    6. Lăsați pe toți cei din clasă să scrie pe o bucată de hârtie O dorință profesorului. Acum, fiecare să citească dorința. Sunt similare / la fel? Dacă nu, întreabă clasa câți elevi au dorințe asemănătoare? Ce putem face pentru ca profesorul să îndeplinească dorințele?

Este important ca profesorul să sugereze că dorințele ar trebui să poată fi îndeplinite, iar dacă dorințele sunt similare, este mai ușor să stai ca un grup cu o dorință comună decât să ai o mulțime de oameni care doresc lucruri diferite. Și explicați că, dacă dorim ceva în grup, ar trebui să luăm în considerare dacă grupul dorește același lucru ca noi, sau ne vom împotrivi grupului cu dorința noastră. Acesta este sensul adunării. 15’

    7. Afișați prezentarea din instrumente digitale (HR19_RTA) și explicați dreptul la adunare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru organizarea adunării. 10’

   8. Acum, împărțiți clasa în trei grupuri. Fiecărui grup i se oferă un rol și o sarcină. Fiecare grup nu cunoaște rolurile și sarcinile celorlalte grupuri. Unul dintre ei va fi un grup de iubitori de câini, un alt grup de iubitori de pisici, iar cel de-al treilea va ocupa rolul municipalității.

Grupul 1, grupul de „iubitori de pisici”: vor să-și exprime dragostea pentru pisici și să propună legi pentru a împuternici proprietarii de pisici. Aceștia au informat municipalitatea despre demonstrația pe care o planifică la prânz în fața primăriei. Însă grupul a fost refuzat de municipalitate, deoarece aceștia îi pot speria pe turiști, așa că li s-a propus să se adune într-un parc la 10 km est de centrul orașului. Sarcina grupului este de a scrie o reclamație către municipalitate și de a oferi cât mai multe argumente pentru a susține dorința lor de a organiza demonstrația în locul planificat.

Grupul 2, grupul „iubitorilor de câini”: vor să-și exprime dragostea față de câini și să propună legi pentru abilitarea proprietarilor de câini. Aceștia au informat municipalitatea despre demonstrația pe care o planifică la prânz în fața primăriei. Însă grupul a fost refuzat de municipalitate, deoarece îi pot speria pe turiști. Li s-a propus să se adune în parc, la 10 km vest de centrul orașului. Sarcina grupului este de a scrie o reclamație către municipalitate și de a oferi tot atâtea argumente cât este posibil pentru a susține dorința lor de a organiza demonstrația în locul planificat.

Grupul 3, municipalitatea este informată că există două grupuri de persoane: „iubitorii de pisici” și „iubitori de câini” care doresc să organizeze demonstrații pentru promovarea animalelor de companie și să solicite abilitarea legii pentru ei. „Iubitorii de pisici” au fost mai întâi, însă aplicația „iubitorilor de câini” a fost trimisă doar două minute mai târziu. Mai mult, indiferent: iubitorii de pisici sau câini pot înspăimânta turiștii care vizitează masiv centrul orașului. Încercați să rezolvați situația și propuneți ceva pentru ambele părți cu cât mai multe argumente. 15’

Reflecție și discuție:

Care sunt regulile de organizare a unei adunări publice? Care sunt obstacolele posibile în organizarea adunărilor? Care sunt dificultățile majore? Ce condiții trebuie îndeplinite pentru organizarea unei adunări publice? Cine ar trebui să fie responsabil pentru ce? 10’

    9. Rugați elevii să scrie pe o bucată de hârtie un cuvânt asociat cu dreptul la adunare și să-l comenteze pentru a rezuma lecția. 5’

Reflecție

Încercați să întrebați și să găsiți împreună cu elevii dvs. răspunsuri pentru întrebările:

 •     De ce se adună oamenii ?
 •     Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a aduna oameni în societate?
 •     Când poate fi interzisă o demonstrație (adunare)?
 •      De ce este important să faci concesii? 10’
Note

Prezentarea HR19_RTA: Explicație pentru diapozitive (ca metodologie de predare):

Diapozitiv 5:
Este foarte important ca întrunirea să fie legală și protejată (implicit: de stat și de lege) dacă este pașnică.

Diapozitiv 6:
Chiar dacă cineva nu este pașnic în timpul întâlnirii, este suficient să presupunem că este pașnic. Nici o întrunire nu poate fi interzisă doar presupunând că poate deveni agresivă.

Diapozitiv 7:
Este un drept pentru toată lumea. Chiar și o contra-demonstrație poate fi organizată dacă este pașnică.

Diapozitiv 8:

Statul are dreptul de a fi informat despre adunare, dar nu are dreptul să o aprobe.

Diapozitiv 9:
Cu toate acestea, pot exista restricții stabilite de lege, dar acestea trebuie să depășească testul dur al necesității și să fie justificate de interesele securității naționale sau publice sau de protecția sănătății publice, a moralității sau a drepturilor altora.

Resurse digitale

Prezentarea HR19_RTA


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

65

otherness
20 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Dreptul la joc
Dezvoltat de IPSantarém: Ana Da Silva | Ana Torres | Maurício
Durată 90 minutes
Energizante otherness     17 - Prăjitorul de pâine sau starul rock

The group starts in a circle with one person in the center. The person in the center points at someone in the circle and says “Toaster” or “Rock star”.

 • Grupul începe în cerc cu o persoană în centru. Persoana din centru arată la o persoană din cerc și spune ”Prăjitor de pâine” sau ”Star rock”.

  Dacă persoana din centru spune ”prăjitor de pâine”, persoana indicată trebuie să se aplece, să sară și să spună ”dă-mă cu unt, sunt gata!”. Personele de pe fiecare parte trebuie să pună mâinile sus pentru a crea un ”prăjitor de pâine” în jurul persoanei indiate.

  Dacă persoana din centru spune ”star rock”, persoana indicată trebuie să țină mâinile în fața gurii ca și cum ar cânta la un microfon. Persoanele de pe fiecare parte se îndepărtează de persoana indicată și mimează cântecul la chitară.

Exerciții de relaxare otherness     15 - Mișcându-ne ca o jucărie

Profesorul folosește un cuvânt magic pentru a schimba elevii în mai multe jucării cu șnur și cheiță. La semnalul profesorului, jucăriile încep să se deplaseze în clasă, la fel ca mulți roboți, pentru a-și lua locurile. Ei trebuie să se miște mai repede la început și apoi încet din ce în ce mai încet, pentru că energia lor se termină. Unele dintre ele vor fi înghețate în mijlocul camerei, iar profesorul trebuie să învârtă încă o dată de cheiță pentru a le ajuta să ajungă la locul lor

Obiective

Să reflecte asupra tradițiilor și efectelor culturale ale globalizării;

Aflați mai multe despre jocurile tradiționale;

Încercați mai multe jocuri tradiționale.

Pregătire

Mod de preparare:

Facilitatorul poate utiliza site-uri precum https://www.tradgames.org.uk/

Lectură sugerată:

Convenția privind drepturile copilului, adoptată în 1989, semnată apoi de 20 de țări și semnată ulterior de multe alte țări:

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Pe lângă această convenție internațională, este important ca fiecare țară să analizeze propria legislație privind dreptul la timp liber, nu numai pentru copii și tineri, ci pentru oameni de toate vârstele.

Sfaturi: activitatea va beneficia foarte mult de organizarea unei activități interdisciplinare cu profesori din domeniile Educație Fizică și Istorie.

Este posibilă crearea tuturor instrumentelor pentru a juca jocurile propuse cu materiale reciclabile. În acest caz, este convenabil să cooperați cu un profesor de educație și arte vizuale.

Pentru a putea efectua activitatea de experimentare a jocului în timpul propus, este necesar ca instrumentele pentru jocuri să fie deja disponibile și să fie organizate de la început.

După implementarea acestei activități, dacă doriți să dați o anumită continuitate jocurilor, participanții pot fi invitați să îndeplinească alte provocări, precum: i) Căutarea altor jocuri și site-uri web tradiționale pe acest subiect; ii) Intervievează membrii mai în vârstă ai familiei cerându-i să descrie jocurile pe care le jucau atunci când erau copii și tineri; iii) Construiți instrumente pentru jocuri tradiționale cu materiale reciclabile, etc .; iv) Joacă jocurile și creează un film similar resursei digitale afișate etc.

Materiale: instrumente indispensabile pentru a juca jocurile și materialele pentru a delimita perimetrul în care vor avea loc jocurile.


Instrument digital: film care prezintă 4 jocuri tradiționale, instrumentele jocurilor și modul în care funcționează.

https://www.youtube.com/watch?v=7OFmi0ZYafM&feature=youtu.be

PowerPoint cu descrierea materialelor și regulilor celor 4 jocuri.

Introducere

Copiii și tinerii au puțin timp pentru a se juca, având în vedere cerințele programelor și sarcinilor școlare și tot felul de activități după școală. Cu toate acestea, importanța jocului în dezvoltarea lor socială, emoțională și cognitivă este incontestabilă.

Jocul poate fi distractiv și plăcut în multe feluri, dar este, de asemenea, un mijloc privilegiat de a cunoaște și reflecta asupra diferitelor forme culturale, de a explora lumea și de a te cunoaște mai bine.

Jocurile tradiționale reprezintă și sunt asociate cu culturile locale. Cu toate acestea, există modele ludice universale, aceleași jocuri tradiționale găsindu-se în diverse regiuni, țări și colțuri ale lumii, deși pot exista diferențe în ceea ce privește regulile și modurile de joc.

Metodologie

Facilitatorul organizează grupuri de 3 sau 5 elemente și livrează fiecare foaie de hârtie albă A4 cu 2 coloane, solicitând fiecărui grup să facă brainstorming (5 minute) asupra naturii jocului și a activităților de agrement și să scrie ce înseamnă să „joci” în coloana din stânga și ce înseamnă „timp liber” în coloana din dreapta. Din feedback-ul grupului, scrieți o definiție a jocului și o definiție a timpului liber. (5 minute).

Apoi, facilitatorul întreabă dacă participanții știu dreptul de a juca și introduce articolul 31 din Convenția privind drepturile copilului, adoptat și deschis pentru semnare, ratificare și aderare prin rezoluția Adunării Generale 44/25 din 20 noiembrie 1989, intrarea în vigoare 2 Septembrie 1990, în conformitate cu articolul 49:

"1. Statele părți recunosc dreptul copilului la odihnă și timp liber, să se implice în joc și activități recreative adecvate vârstei copilului și să participe liber la viața culturală și la arte.

2. Statele părți respectă și promovează dreptul copilului de a participa pe deplin la viața culturală și artistică și încurajează furnizarea de oportunități adecvate și egale pentru activități culturale, artistice, recreative și de agrement. "(3 minute)

Apoi, facilitatorul întreabă dacă participanții cunosc jocurile tradiționale și înregistrează pe tablă (sau pe o foaie mare de hârtie) numele jocurilor la care se referă. Întrebați dacă toată lumea știe aceste jocuri și dacă sunt toate jocuri tradiționale și ce înseamnă „tradiție culturală”. Atunci este important să explicăm sensul cunoștințelor și practicilor transmise din generație în generație. (10 minute)

Apoi, facilitatorul proiectează filmul prezentând cele 4 jocuri, instrumentele jocurilor și modul în care funcționează (vezi mai sus resursa digitală). Facilitatorul explică că vor încerca să joace jocurile și ar trebui să acorde o atenție deosebită filmului. (5 minute).

Facilitatorul oferă fiecărui grup un instrument pentru unul dintre cele 4 jocuri propuse (jocul cupei, jocul ananasului, jocul cu lingură din lemn, jocul măgarului), precum și o hârtie mică, cu o descriere a modului de funcționare a jocului și explică faptul că ar trebui să încerce să joace jocul așa cum l-au văzut în film. Dacă au întrebări sau dificultăți, trebuie să ceară ajutor. (5 minute).

Apoi, facilitatorul solicită o persoană din fiecare grup să explice întregului grup cum să joace jocul, în timp ce membrii grupului său exemplifică jocul (5 minute).

Apoi, fiecare grup va merge, la rândul său, în spațiul dedicat fiecărui joc și va experimenta jucându-l. (aproximativ 45 de minute).

Reflecție

10 minute:

Facilitatorul pune grupului câteva întrebări de genul: „Știați toate jocurile?”, „V-ați distrat?”. Apoi, cere fiecăruia să scrie o propoziție (pe o hârtie mică) despre un motiv pentru care este atât de important să ai dreptul să joci și cere ca hârtiile mici să fie puse într-un coș (sau alt obiect) care să poată fi ulterior pus într-un loc public, astfel încât oamenii din școală sau comunitatea locală să poată vedea ce cred despre acest lucru imediat după activitate.

Note

Dacă doriți să continuați această activitate, participanții pot îndeplini alte provocări, cum ar fi:

Căutați alte jocuri și site-uri web tradiționale pe acest subiect;

Intervievează membrii mai în vârstă ai familiei, rugându-i să descrie jocurile pe care le jucau atunci când erau copii și tineri.

Construiți instrumente pentru jocuri tradiționale cu materiale reciclabile etc.

Joacă jocurile și creează un film similar resursei digitale afișate etc.

Resurse digitale

Instrument digital: film care prezintă 4 jocuri tradiționale, instrumentele jocurilor și modul în care funcționează.

https://www.youtube.com/watch?v=7OFmi0ZYafM&feature=youtu.be

PowerPoint cu descrierea materialelor și regulilor celor 4 jocuri:

http://me-you-us.eu/atividades/digital/611/611_My Right to Play.pptx


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

66

otherness
21 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Copyright
Dezvoltat de AENAO
Durată 80 min
Energizante otherness     20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Exerciții de relaxare otherness     15 - Mișcându-ne ca o jucărie

Profesorul folosește un cuvânt magic pentru a schimba elevii în mai multe jucării cu șnur și cheiță. La semnalul profesorului, jucăriile încep să se deplaseze în clasă, la fel ca mulți roboți, pentru a-și lua locurile. Ei trebuie să se miște mai repede la început și apoi încet din ce în ce mai încet, pentru că energia lor se termină. Unele dintre ele vor fi înghețate în mijlocul camerei, iar profesorul trebuie să învârtă încă o dată de cheiță pentru a le ajuta să ajungă la locul lor

Obiective
 •     Pentru a familiariza cu termenul „copyright”.
 •     Pentru a realiza că există o legătură între „drepturile de autor și libertatea de exprimare” ca drept uman.
 •     Pentru a obține cunoștințe cu privire la materialele de copyright.
Pregătire
 • Lectură sugerată

https://www.internationalpublishers.org/images/Copyright.pdf

https://www.copyrightservice.co.uk/protect/

https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/videos/copyright.htm

Pentru website design:

www.wix.com or https://sites.google.com or www.wordpress.com

Pentru publicații online:

www.issuu.com

 • Materiale: computer, internet
Introducere

Conform articolului 27 al Declarației Universale a Drepturilor Omului:

 1.     Fiecare om are dreptul să participe liber la viața culturală a comunității, să se bucure de arte și să participe la progresul științific și la beneficiile sale.
 2.     Fiecare om are dreptul la protecția intereselor morale și materiale rezultate din orice producție științifică, literară sau artistică a căreia este autor.

Protecția drepturilor de autor nu este considerată un drept al omului, dar este un instrument care protejează drepturile omului, ale autorilor și editorilor. Drepturile de autor au impact asupra libertății de exprimare, atât a autorului, cât și a membrilor publicului care doresc să distribuie lucrările autorului ca parte a propriei libertăți de exprimare.

Metodologie

Instrument NFE: creare digitală a unui site web sau publicație digitală (o ieșire intelectuală în general), lucru în echipă

 1. În primul rând, profesorul îi întreabă pe elevi dacă știu ce este dreptul de autor. Apoi, le explică ce este dreptul de autor și relația acestora cu drepturile omului și libertatea de exprimare. (10 ')
 2. Profesorul arată videoclipuri despre Copyright https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/videos/copyright.html (5 ')
 3. Profesorul introduce software care le va permite studenților să își creeze propriul site web (alegând una dintre următoarele platforme web: www.wix.com sau https://sites.google.com sau www.wordpress.com. Profesorul poate afișa și studenților instrucțiunile despre cum se creează un site web (HR21.pptx - pentru a fi descărcat prin pictograma PDF). (10 ')
 4. Elevii sunt apoi împărțiți în grupuri de 4-5. Acestea trebuie să creeze un site web simplu cu tema preferată (pagina web a școlii lor este ideea propusă) și apoi să înțeleagă cum să-și protejeze drepturile de autor, conform manualului sugerat mai sus (https://www.copyrightservice.co.uk/protect /) (30 ')
 5. Grupurile își prezintă munca în plen și explică modul în care vor obține protecția drepturilor de autor. (15 ”)
Reflecție

Profesorul le cere elevilor în plen:

    A fost dificil să creați jocul?
    Este important să vă protejați propria muncă? De ce? (10' )

Note
Resurse digitale

http://me-you-us.eu/atividades/digital/619/619_Copyright.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

67

otherness
22 othernessDrepturile omului / Drepturile omului / Obligații și limitare
Dezvoltat de Prosveta
Durată 60
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective

Elevii vor:

 •     Afla despre responsabilitățile și îndatoririle lor față de alte persoane ;
 •     Afla despre limitările la drepturile lor umane rezultate din drepturile omului ale altor persoane
 •     Îmbunătăți abilitățile lor de analiză;
 •     Îmbunătăți abilitățile lor de prezentare.
Pregătire

Mod de preparare:

 •     Scrieți elevii în domeniul drepturilor omului au fost deja introduși pe carduri (sau scrieți toate drepturile omului 1 la 28)
 •     Rugați elevii să scrie (și să ilustreze) toate drepturile omului pe un afiș și să-l pună pe perete
 •     Echipament: Computer / laptop.

        2. Instrument digital: Flashcards, interactive presentation, case study, pack of cards.

Introducere

„Unul dintre obiectivele finale ale educației în domeniul drepturilor omului este crearea unei adevărate culturi a drepturilor omului ... Studenții trebuie să învețe să evalueze experiența vieții reale în termeni de drepturile omului, începând cu propriul comportament și cu comunitatea în care trăiesc. Aceștia trebuie să facă o evaluare onestă despre modul în care realitatea cu care se confruntă în fiecare zi se conformează principiilor drepturilor omului și apoi să își asume responsabilitatea activă pentru îmbunătățirea comunității lor. "

ABC: Predarea drepturilor omului, activități practice pentru școlile primare și secundare ONU, Geneva, p96, 2004.

Metodologie
 1. Revenind la subiectul drepturilor omului. Împărțiți elevii în 2 echipe și plasați toate cartonasele într-o pălărie sau un coș. În timpul fiecărei runde, un reprezentant dintr-o echipă se ridică, scoate un cartonas și încearcă să-și facă echipa să ghicească dreptul uman scris pe card, dând semne tăcute (mimare și limbaj corporal). Echipele s-ar putea referi la afișul cu cele 30 de drepturi ale omului (dacă este disponibil). Prima echipă care ajunge la 5 puncte câștigă.

  Instrumentul NFE: brainstorming, mimica 10 '

      Elevii intră pe subiectul articolului 29 din DUDH despre responsabilitățile noastre față de comunitate, îndatoririle noastre și limitările drepturilor noastre umane: prezentare interactivă (instrument digital: HR22_1) 10 '
      Limitări ale drepturilor noastre umane - vizionați videoclipul interactiv și discutați problemele sugerate (instrument digital: HR22_2; instrumente NFE: studiu de caz, discuție, generarea de idei.
      Elevii sunt împărțiți în echipe cu un număr egal de oameni (între 8 și 12 elevi).    Fiecare echipă primește 2 pachete de 30 de cărți. Pachetul 1 cuprinde 30 de cărți cu cele 30 de drepturi ale omului. Pachetul 2 cuprinde 30 de cărți cu explicații ale drepturilor omului. Sarcină: membrii echipei trebuie să asocieze cele 30 de cărți din pachetul 1 cu cele 30 de cărți de la pachetul 2.

              Echipa care potrivește corect toate cele 60 de cărți este câștigătoare. 15’

Reflecție

Reflexie ghidată - activități și întrebări sugerate: 10 ”

 1.     Cum te-ai simțit în timpul antrenamentului? Elevii merg într-unul dintre spațiile marcate cu sentimentul care reprezintă cea mai bună emoție generală în ceea ce privește activitatea de instruire în ansamblu: 1. Interesat; 2. Mulțumit; 3. Confuz; 4. Surprins; 5. Încântat; 6. Fericit; 7. Jenat; 8. Nervos. Când elevii se împart în grupuri, aceștia împărtășesc în grupul lor de ce au ales acest sentiment. După aceea, un reprezentant al grupului raportează celorlalte grupuri de ce elevii din grupul său au ales sentimentul corespunzător. (Flashcarduri cu emoții)
 2.     Ce activitate de formare ți-a plăcut cel mai mult? (1, 2, 3 sau 4) vot la https://www.menti.com/gb73cxur6y
 3.    Ce lucruri noi ai învățat? (legat de drepturile omului sau nu)
 4.    Cum puteți folosi ceea ce ați învățat la antrenament?
Note
Resurse digitale

Flashcards (activitatea 1).

Interactive prsentation (activitatea 2)

Case study: Limitări ale drepturilor noastre umane (activitatea 3)

Pack of cards (activitatea 4)

Flashcards with emotions (reflectie) 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

68

othernessDiversitate și incluziune socială

69

otherness
1 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Ce este diversitatea? – (Toți egali, toți diferiți)
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 70
Energizante otherness     10 - Jocul frânghiei

Toți elevii trebuie să stea în mijlocul unui spațiu fără bănci, scaune etc. Împărțiți sala astfel încât să le permită elevilor să se deplaseze dintr-un capăt în altul, de exemplu, așezați o frânghie lungă pe podea. Profesorul stă la un capăt al franghiei și spune o caracteristică sau o culoare sau o literă, de exemplu ”Toții elevii care au ochii albaștri!” , ”Toți cei care au 3 frați”!, ”Toți elevii al căror nume începe cu B” și se uită în  direcția în care cei cu ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B trebuie să ajungă. Toți elevii care au ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B se mută în partea respectivă a sălii, ceilalți se duc în cealaltă parte. Întrebările trebuie să fie construite astfel încât clasa să nu fie divizată în grupe cu un număr egal de elevi, de exemplu, o grupă ar trebui să aibă unul, doi sau câțiva elevi. Informare: Elevii sunt rugați să împărtășească cum s-au simțit când au fost parte a unui grup mare și atunci când au fost singuri (sau au fost parte al unui grup foarte mic); ce au simțit despre ei înșiși (ca parte a unui grup mare/mic) și care au fost sentimentele lor față de grupul din care nu au făcut parte.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective
 • Identificarea diferențelor dintre oamenii din mediul nostru (prieteni și familie);
 • Să ajungă la concluzia că suntem toți diferiți dar la fel de importanți în puzzle-ul vieții ;
 • Să înțeleagă mai în profunzime ce avantaje și dezavantaje prezintă locuirea într-o comunitate omogenă;
 • Să înțeleagă că diversitatea înseamnă putere.

70

otherness
Pregătire
 1. Pregatire:

 2. Calculator/laptop și proiector - pentru activitatea introductivă;
 3. Activitatea 2, partea 1*: materiale / echipamente necesare - fie un laptop/calculator pentru fiecare dintre cele 3 sau 4 grupe, SAU aveți nevoie de 3 sau 4 pachete de cărți tipărite cu imagini;
 4. Activitatea 3, grupa B - un laptop/calculator pentru a viziona jocul de antrenare.

Cu toate acestea, profesorul ar putea accepta alte răspunsuri; scopul este acela de a-i determina pe studenți să-și prezinte opiniile și să înceapa o discuție.

* Solicitarea către profesor (activitatea 2)

Va rugam să colectați și scanați (sau trimiteți direct în  format tipărit) cărțile cu imagini / foile  ce cuprind primele impresii ale studenților. Acestea ar putea fi folosite în versiunea actualizată a Manualului profesorului (după versiunea Pilot 1), astfel încât studenții  să aibă informații despre diferențele și asemănările dintre reacțiile existente la același material vizual la nivel internațional.

2. Instrument digital: D1_1 inspirat din (Comunicarea inter-culturală: Multe fețe ale diversității); D1_2; D1_3

3. Sfaturi:

În activitatea de introducere a subiectului (D1_1), elevii sunt încurajați să vorbească despre experiențele lor personale de situații în  care au întâlnit, în contextul lor local, aspecte ale diversității prezentate anterior:

3: 48'- diversitate etnică / diversitate rasială 4: 16'-diversitate rasială 4:46 - diversitate etnică / naționalitate / statut social

Introducere

Suntem cu toții diferiți, chiar și în propria noastră cultură. Adesea noi respingem și privim cu suspiciune oamenii care sunt diferiți. Ne simțim mai siguri atunci când comunicăm cu persoane care se aseamană cu noi atât fizic cât și psihic. Dar aceasta este calea ușoară. Noi pierdem foarte multe - viața ar fi mult mai colorată și mai interesantă dacă am îmbrățișa diversitatea și o vom aprecia ca pe un avantaj.

71

otherness
Metodologie

Introducere în subiect – prezentare: Diversitatea - introducerea unor aspecte variate ale diferențelor între oameni (D1_1) (5')

 1. "Ce este o societate multiculturală?" - discuție; aspecte practice luând în considerare aspectele contextului național (10')
 2. Toți diferiți - toți egali. Instrumentul NFE Lucrul individual și în echipă: 30 '

Elevii sunt împărțiți în grupe de 8 - 10 persoane. Fiecare grupă primește un pachet cu 8 până la 10 imagini imprimate pe hârtie (opțiunea A) sau un laptop cu imaginile (opțiunea B) - D1_2. Fiecare membru al grupelor primește o imagine (opțiunea A).

 • Partea 1: Elevii sunt rugați să privească imaginea pe care au primit-o și să își noteze primele impresii în partea de jos a paginii. Prima persoană scrie în caseta 1, îndoaie hârtia astfel încât să nu se vadă ce a scris și va oferi imaginea colegului său din dreapta care își va scrie impresiile în căsuța 2, va îndoii hârtia și o va da colegului apropiat, etc. Când toți elevii din grupă au văzut toate pozele și și-au scris impresiile, partea 1 este terminată. (10’)
 • Partea 2: Fiecare student păstrează ultima foaie de hârtie cu care a lucrat, deschide partea de jos a acesteia și citește toate cele 8-10 impresii în fața întregii grupe. (5’)

Reflectare 1 (10')

Dezbateri în cadrul grupelor: Dacă este posibil, apelați la câțiva profesori de sprijin pentru a modera această activitate (un profesor pentru fiecare grupă); dacă acest lucru nu este posibil, reflectarea ar putea fi făcută ca o activitate cu întreaga clasă. Întrebări de discutat:

 1. V-ați uitat la aceleași imagini. Prima impresie a fiecăruia a fost diferită sau au fost similare toate?
 2. Sunteți surprins de faptul că alte persoane au reacționat într-un mod diferit văzând aceeași imagine?
 3. Experiențe în viața reală: ați fost martor la un caz / ați văzut ceva cu un prieten/ o prietenă, dar ați avut o impresie diferită de a sa?
 4. Vă amintiți să fi avut o primă impresie despre o persoană care s-a dovedit a fi complet greșită?
 5. Ce ați învățat din această activitate - despre judecarea oamenilor, despre percepții diferite, despre diversitatea opiniilor din cadrul grupurilor mici de oameni?
 • Partea 3: compararea primelor impresii ale celorlalte grupe - reprezentanți ai fiecarei grupe vin în fata clasei împărtășesc rezultatele activității de dezbatere (susținută de exemple) (5')

Opțiunea B: elevii pot să privească imaginile pe ecranul unui laptup, cu condiția să existe unul pentru fiecare grupă. Ei își scriu primele impresii asupra imaginilor pe benzi de hârtie colorată (culori diferite pentru fiecare imagine). Impresiile sunt strânse în funcție de culoare și lipite împreună.

 1. Diversitatea - putere sau slăbiciune: activitatea dramatică (25')
 • Elevii sunt împărțiți în 2 grupe (A și B).
 • Grupa A: imaginați-vă că trăiți într-o societate omogenă (societate / comunitate cu monocultură) și vă place. Gândiți-vă la modalități creative de a promova ideea că a fi membru al unei comunități cu monocultură este un avantaj (evidențiind avantajele acesteia sau dezavantajele opusului); aveți 5' pentru a discuta și pentru a alege un subiect, 10' pentru repetiție și 5' pentru a vă prezenta munca în fata celuilalt grup.
 • Grupa B: Imaginați-vă că trăiți într-o societate / comunitate multiculturală; și vă place (vizionați video pentru a înțelege subiectul D1_3). Gândiți-vă cum să promovați ideea că a fi membru al unei comunități multiculturale reprezintă un mare avantaj (evidențiind avantajele acesteia sau dezavantajele opusului); aveți 5' pentru a discuta și pentru a alege un subiect, 10' pentru repetiție și 5' pentru a vă prezenta munca și a convinge grupa A că aveți dreptate.

Reflectare 2 (5')

Imaginați-vă că ați putea trăi într-o comunitate de vis. Cum ar arăta?

72

otherness
Reflecție

Reflectare 1 și 2 fac parte din construirea activității, aflându-se în stransă legatură.

Ca și încheiere, studenții  pot fi încurajați să împărtășească ce anume consideră a fi cel mai important aspect al activității, cel mai interesant, cea mai surprinzatoare parte a activității, etc.

Note
Resurse digitale

D1_1 inspirat din (Comunicarea culturală: Multe fete ale diversității)http://othernessproject.eu/atividades/digital/17/D1_1.mp4

D1_2 - http://othernessproject.eu/atividades/pdf/17_D1_2.pdf

D1_3 - http://othernessproject.eu/atividades/digital/17/Diversity1_3.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

73

otherness
2 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Prejudicii și stereotipuri
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 75
Energizante otherness     22 - Nume și adjective

Participanții stau în cerc; se gândesc la un adjectiv pentru a descrie caracterul sau cum se simt. Adjectivul trebuie să înceapă cu aceeași    literă ca și numele lor, de exemplu, ”Eu sunt Maria și sunt mărinimoasă”. Sau ”Eu sunt Florin și sunt fericit”. De îndată ce spun aceste lucruri, pot de asemenea mima o acțiune ce prezintă adjectivul într-un mod semnificativ. (N.B. În  versiunile limbii naționale ale Metodelor de predare trebuie folosite nume populare pentru țara respectivă și adjective relevante în limba respectivă).

Variație (folosită dacă timpul permite): Jocul poate de asemenea fi folosit ca un joc de memorie (joc de concentrare) pentru a verifica dacă restul grupului și-a amintit perechile nume-adjective. După câteva runde (fiecare participant își repetă numele și adjectivul, profesorul sau un expert al jocului verifică dacă grupul își amintește perechile fixe ”nume-adjective” spunând numele unui elev, de exemplu, ”Maria”; Maria iese în față până la mijlocul cercului și restul grupului este așteptat să spună adjectivul anterior legat de acest nume zicând: ”Maria este mărinimoasă”. Dacă nu pot ghici, participantul din cerc (Maria) poate mima din nou adjectivul ca un indiciu). 

Exerciții de relaxare otherness     9 - Respirația leului

Respiratia leului este o modalitate jucausa de a va elibera și de a vă încărca cu sentimente mai pașnice. Antrenorul le spune elevilor că vor face un exercitiu numit respirația leului, pentru a elibera sentimente sau gânduri pe care nu le mai doresc. Această respirație este foarte utilă pentru a scoate aceste idei din noi și a le împinge departe.

Instrucțiuni

 • Imaginați-vă că sunteți un leu puternic. Ai un răget puternic!
 • Așezați-vă pe vârfuri și ridicați-vă ca un leu puternic și mândru. Pregateste-te să scoți un răget puternic!
 • Gândiți-vă la un sentiment sau la un gând pe care doriți să îl eliberați. Strângeți-vă mâinile în pumnii, ținându-vă strâns și gândindu-vă la acel sentiment sau gândire.
 • Respirați adânc și eliberați răgetul, scoateți-vă limba în același timp, întindeți-vă brațele larg în fața dvs. și deschideți-vă mâinile larg, strigând senzația sau gândurile și lăsând-o să plece.
  • Repeta.
Obiective
 • Recunoașterea stereotipurilor;
 • Lupta împotriva prejudecății;
 • Găsirea unor soluții variate în funcție de tipul problemei;
 • Să învețe să privească o problemă din mai multe perspective;
 • Să învețe să facă  un compromis – trebuie să ma schimb? Sau se vor schimba ceilalți?

74

otherness
Pregătire

1. Drama ghidată - aceasta este o activitate în care elevilor li se prezintă un caz general având  în  vedere decorul și personajele. Ele sunt ghidate prin subiect, prin primirea descrierilor evenimentelor planificate (întâlniri) și a sarcinilor ce trebuie îndeplinite în  cadrul întâlnirilor (mesaje). Ei trebuie să intre în  pielea personajelor și, ținând seama de informațiile furnizate, sunt liberi să decidă povestea, adică detaliile intrigii, discursul personajelor etc. Informațiile tipărite sunt distribuite studenților imediat înainte de evenimente; elevii le citesc și își planifică imediat acțiunile și discursurile, asemenea "întâlnirilor rapide".

2. Reflectare prin metoda celor "șase pălării gânditoare" lui Eduard de Bono - D2_6

3. Pregătirea: tipăriți D2_2, D2_3 și D2_4; echipament necesar - laptop, proiector multimedia și ecran.

4. Instrumentul digital: D2_1 (lecție video), D2_2 (participanți); D2_3 (întâlniri), D2_4 (mesaje), D2_5 - video, D2_6 - video interactiv pentru reflectare.

Introducere

"Stereotipurile își pierd puterea atunci când lumea se dovedește a fi mai complexă decât stereotipul ar sugera. Când aflăm că indivizii nu se încadrează într-un stereotip de grup, atunci acesta începe să se destrame.”

Ed Koch

Metodologie

Introducere în subiect - videoclip interactiv: Stereotipuri și prejudecăți - definiții și exemple

(D2_1). (5’)

Studenții  noi - activitate dramatică inspirată de "HOWGH! O simulare pentru educarea tineretului și a adulților privind stereotipurile și discriminarea "(Institutul de Pregarire și Dezvoltare Millenium).

 1. Introducerea în activitate și distribuirea rolurilor - 9 participanți: 5 membri ai unei familii de refugiați (R); 4 – localnici (L) (D2_2) (5’)
 2. Hrană pentru gândire - vizionarea videoclipului ca pregătire pentru activitatea "Studenții noi" (D2_5) (5’)
 3. Întâlnirea 1: R1, R2, R3, R4 și R5 primesc D2_3 (întâlnirea 1) și o interpretează (5’)
 4. Întâlnirea 2: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (întâlnirea 2) și o interpretează (5’)
 5. L2 primește D2_4 (mesajul 1), R1 primește D2_4 (mesajul 2) (2’)
 6. Întâlnirea 3: R1 și L2 primesc D2_3 (întâlnirea 3) și interpretează (5’)
 7. Întâlnirea 4: R1, R4, L1, L2, L3 și L4 primesc D2_3 (întâlnirea 4) și o interpretează (3’)
 8. L1 primește D2_4 (mesajul 3).
 9. Întâlnirea 5: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (întâlnirea 5) și o interpretează (10’)
 10. Întâlnirea 6: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (ședința 6) și o interpretează (5’)
 11. Întâlnirea 7: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (întâlnirea 7) și o interpretează (5’)
 12. Întâlnirea 8: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (întâlnirea 8) și o interpretează (5’)
 13. Întâlnirea 9: R1, R4, L1, L2, L3, L4 primesc D2_3 (întâlnirea 9) și o interpretează luând în considerare lecțiile învățate. (5’)                                                           

75

otherness
Reflecție

Șase pălării gânditoare” (Eduard de Bono) D2_6 - Instrumentul NFE: discuție ghidată: să vă gânditi la evenimentele și deciziile din trecut și viitor poate fi foarte frustrant. Viața este un lucru complex și poate totul pare a fi amestecat și complicat. Este, de obicei, o idee bună să facem distincția între diferite aspecte ale unui eveniment sau ale unei decizii pentru a vedea imaginea reală. Iată cum putem face aceast lucru. Imaginați-vă că atunci când va puneți o pălărie de o anume culoare, luati în  considerare doar un aspect al unui caz sau o decizie. (10’)

 1. Pălăria ALBĂ este pălăria datelor exacte. Deci, puneți-vă pălăriile albe și gânditi-vă (și împărtășiti) ce date exacte ați învățat din activitatea de astăzi.
 2. Pălăria ROȘIE este pălăria emoțiilor. Deci, puneți-vă pălăriile roșii și gânditi-vă (și împărtășiti) cum v-ați simțit în timpul activității sau în timpul unei anumite părți din activitate.
 3. Pălăria ALBASTRĂ este pălăria de învățare. Deci, puneți-vă pălăriile albastre și gânditi-vă (și împărtășiti) ce ați invățat din activitatea de astăzi.
 4. Pălăria NEAGRĂ este pălăria negativă. Puneți-vă pălăriile negre și gânditi-vă (și împărtășiti) ce nu v-a plăcut în legatura cu activitatea de astăzi.
 5. Pălăria VERDE este pălăria pozitivă. Puneți-vă pălăriile verzi și gânditi-vă (și împărtășiti) ce v-a plăcut în în legatura cu activitatea de astăzi.
 6. Pălăria GALBENĂ este pălăria creativității. Puneți-vă pălăriile galbene și gânditi-vă (și împărtășiti) cum ați putea folosi ce ați experimentat astăzi în realitate.
Note
Resurse digitale

D2_1 ( lecție video ): http://othernessproject.eu/atividades/digital/18/D2_1.mp4

D2_2 ( participanți ), D2_3 ( întâlniri ), D2_4 ( mesaje ): http://othernessproject.eu/atividades/pdf/18_D2_2-D2_3-D2_4.pdf

D2_5 – video; http://othernessproject.eu/atividades/digital/18/D2_5.mp4

D2_6 – i video interactiv pentru reflectarehttp://othernessproject.eu/atividades/digital/18/D2_6.ppsx


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

76

otherness
3 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Identitate și diversitate (EU - ceilalți)
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 70
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     10 - Muntele

Așezați-vă alături într-o linie, ca un munte, cu picioarele desparțite. Fiecare picior trebuie să atingă piciorul persoanei de pe fiecare parte. Mergeți (în grup) în întreaga cameră fără a vă separa picioarele de partenerul dvs.

Dacă grupul se desprinde, trebuie să începeți din nou.

Variație: cereți studenților să meargă pe degetele de la picioare.

Obiective

Studenții vor învăța:

 • Că identitățile cuprind un set complex de caracteristici; unele sunt înnăscute, iar altele sunt dezvoltate de-a lungul timpului;
 • Cum să creeze o prezentare vizuală a identității clasei lor;
 • Că toți oamenii sunt unici și au libertatea de a fi ei înșiși; rezultatul este o lume plină de diversitate și un loc interesant în care să traim;
 • Să respectăm diferențele și diversitatea.
Pregătire

1. Pregătire:

 • Calculator/laptop și proiector - pentru activitățile 1 și 3;
 • Fișele de lucru imprimate D3_2;
 • Calculator conectat la internet pentru activitatea 2.5.

2. Lectură sugerată: instrucțiuni pentru crearea unui nor de cuvinte D3_4

Unealta digitala: D3_1; D3_2; D3_3; D3_4

Introducere

Identitatea înseamnă cine ești tu, caracteristica ta unică.

„Diversitatea este magică. În  primele sale manifestări, începutul diferențierii unui lucru și a unei simple identități. Cu cât este mai mare diversitatea, cu atât suntem mai aproape de perfecțiune.”

Thomas Berry

77

otherness
Metodologie

1. Descrieți persoanele din fotografii - copii și adulți (D3_1): instrumentul NFE: Brainstorming, Discuții după cum este sugerat în D3_1. (10’)

2. Caracteristicile identității (35')

 • Afișați diferite caracteristici ale identității, de ex. originea etnică, culoarea pielii, culoarea părului, vârsta, emisiuni TV preferate, activități din trecut, discipline școlare etc. Instrument NFE: lucrul în perechi – (5')
 • Caracteristică a identității ca activitate în lanț a clasei (instrument NFE: Joc de brainstorming): perechea 1 spune o caracteristică a identității; perechea 2 - alta, etc. (repetarea nu este permisă) - (5')
 • Descrieți-vă identitatea pe foaia de lucru furnizată (anonim) D3_2. Instrumentul NFE - Muncă individuala și joc; profesorul / moderatorul strânge toate foile de lucru și clasa joacă jocul "Ghici cine ...": moderatorul preia una din foile de lucru completate și citește informațiile; clasa încearcă să ghicească a cărei identitate este cea descrisă – (10’)
 • Eu și ceilalți - diferit sau același - Instrumentul NFE – lucrul pe perechi: elevii sunt împerecheați la întâmplare, cu sarcina de a identifica caracteristicile pe care le au în comun și diferențele pe care le au față de elevul pereche (durata 5'), de ex. preferând diferite emisiuni TV, dar având aceeașiculoare a ochilor; concluzie indirectă - toți avem identități unice, dar încă avem lucruri comune - (5')
 • Identitatea clasei - instrumentul NFE: activitate în grupe; Dezvoltarea competențelor digitale: (1) studenți sunt împărțiți în grupe (numărul de grupe corespunde numărului disponibil de computere din clasă); (2) fiecare grupă primește cota sa din foaia de lucru D3_2 completată și trebuie să tasteze răspunsurile într-un fișier text (toate informațiile scrise pe foile de lucru sunt tipărite, chiar dacă unele răspunsuri ar putea fi repetate de mai multe ori); (3) moderatorul colectează toate documentele text și le combină într-un fişier comun; (4) textul combinat din fișierul comun este inserat la adresa http://www.wordclouds.com/ (instrucțiuni din D3_4); (5) norul de cuvinte al identității clasei este gata; poate fi printat, salvat, etc. (10 ')

3. Valorile diversității, respectarea diferențelor. Instrumentul NFE - Discuție. Hrană pentru gândire: vizionați videoclipul interactiv și discutați problemele sugerate (D3_3). (15’)

Reflecție

Reflectare îndrumată:

 • Ce ați învățat despre identitatea voastră personală, comparată cu cele ale colegilor?
 • Credeți că anumite caracteristici ale identității sunt mai importante decât altele? De ce?
 • Vreți să fiți cine sunteți și ca ceilalți să vă respecte identitatea? Ați schimba ceva la voi dacă ați putea?
 • Credeți  că toți oamenii au dreptul să le fie repectate caracteristicile identității? De ce? Există excepții?
Note
Resurse digitale

D3_1 -  http://othernessproject.eu/atividades/digital/19/D3_1_Identity.pptx

D3_2 - http://othernessproject.eu/atividades/pdf/19_D3_2-D3_4.pdf

D3_3 -  http://othernessproject.eu/atividades/digital/19/D3_3.mp4

D3_4 - http://othernessproject.eu/atividades/pdf/19_D3_2-D3_4.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

78

otherness
4 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Includere/excludere socială
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 70
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     9 - Respirația leului

Respiratia leului este o modalitate jucausa de a va elibera și de a vă încărca cu sentimente mai pașnice. Antrenorul le spune elevilor că vor face un exercitiu numit respirația leului, pentru a elibera sentimente sau gânduri pe care nu le mai doresc. Această respirație este foarte utilă pentru a scoate aceste idei din noi și a le împinge departe.

Instrucțiuni

 • Imaginați-vă că sunteți un leu puternic. Ai un răget puternic!
 • Așezați-vă pe vârfuri și ridicați-vă ca un leu puternic și mândru. Pregateste-te să scoți un răget puternic!
 • Gândiți-vă la un sentiment sau la un gând pe care doriți să îl eliberați. Strângeți-vă mâinile în pumnii, ținându-vă strâns și gândindu-vă la acel sentiment sau gândire.
 • Respirați adânc și eliberați răgetul, scoateți-vă limba în același timp, întindeți-vă brațele larg în fața dvs. și deschideți-vă mâinile larg, strigând senzația sau gândurile și lăsând-o să plece.
  • Repeta.
Obiective
 • Să învețe cum să recunoască anumite manifestări ale comportamentului de excludere socială;
 • Să creeze o cultură cu toleranță zero față de excluderea socială, vazută ca o formă de asaltare în mediul școlar ;
 • Să învețe despre propria responsabilitate de a combate excluderea socială – Ar trebui să mă implic? Ce aș putea face?;
Pregătire
 1. Lectură sugerată - teatru playback (Playback Theatre)
 2. Reflectare prin metoda celor „șase pălării de gândire” a lui Eduard de Bono - D2_6
 3. Echipament necesar - laptop, proiector multimedia și ecran
 4. Instrument digital: D4_1 (video ca antrenare), D4_2 - joc interactiv.
 • Când încercați să deschideți fișierul D4_2.swf, apare un mesaj de avertizare că este posibil ca fișierul să dăuneze computerului dumneavoastră. Motivul pentru care acest mesaj apare, este că cele mai uzuale browsere au fost setate să nu deschidă fișierele SWF în mod implicit, deoarece nu sunt destul de comune. Acesta este motivul pentru care utilizatorii sunt rugați să accepte deschiderea fișierelor swf, acest lucru trebuie făcut alegând opțiunea KEEP. Fișierul nu vă va afecta calculatorul.

79

otherness
Introducere

„Putem fie să subliniem acele aspecte ale tradițiilor noastre, religioase sau seculare, care vorbesc despre ură, excludere și suspiciune; sau putem să lucrăm cu acelea care subliniază interdependența și egalitatea dintre toate ființele umane. Alegerea este a ta."

Karen Armstrong

Metodologie
 1. Introducere în subiect – video: Excluderea/includerea socială (D4_1) (5')
 2. Implicare personală/experimentarea unui act de excludere socială. Unealta NFE: activitatea teatrul playback (55')
 1. Introducerea activității – elementele de bază ale teatrului de redare / teatrului celor oprimați - (5')
 2. Excluziunea socială - joc interactiv pe computer (În pielea agresorilor și a studenților care sunt agresați - elevii joacă jocul ca pregătire pentru activitatea B.3 (D4_2) – (10')
 3. Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 6. Una dintre grupe (tip A) are sarcina de a interpreta o scurtă piesă de teatru care prezintă viața într-o comunitate care se descurcă bine în ceea ce privește incluziunea socială a tuturor membrilor săi. Restul grupelor (tipul B) trebuie să realizeze piese de teatru care prezintă exemple din viață comunității cu excludere socială. Fiecărui membru al grupurilor de tip B i se atribuie fie rolul personajului supus excluziunii sociale sau rolul unui contribuitor activ sau pasiv al actului de excludere socială: introducere în activitate - (5')
 4. Procedură: grupele A și B - execută simultan - (10')
 • Pregatire - (5')
 • Repetiții - (5')

5. Punerea în scenă: (25')

 • Grupa A - (5')
 • Grupa B, performanța 1: Publicul urmărește piesa, dar nu are dreptul să comenteze sau să intervină - (5')
 • Grupul B, performanța 2: piesa este interpretată din nou, dar de data aceastaaudiența poate participa prin schimbarea intrigii. Ori de câte ori spectatorii nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă pe scenă, deoarece cineva este maltratat (discriminat / ignorat / exclus din viața comunității), ei au dreptul să oprească performanța prin bătăi din palme, poate înlocui unul dintre actori și poate schimba subiectul într-un mod considerat potrivit – (15')
Reflecție

„Șase pălării gânditoare” (Eduard de Bono) D2_6 - Instrumentul NFE: discuție ghidată: să vă gândiți la evenimentele și deciziile din trecut și viitor poate fi foarte frustrant. Viața este un lucru complex și poate totul pare a fi amestecat și complicat. Este, de obicei, o idee bună să facem distincția între diferite aspecte ale unui eveniment sau ale unei decizii pentru a vedea imaginea reală. Iată cum putem face aceast lucru. Imaginați-vă că atunci când vă puneți o pălărie de o anume culoare, luați în  considerare doar un aspect al unui caz sau o decizie. (10’)

 1. Pălăria ALBĂ este pălăria datelor exacte. Deci, puneți-vă pălăriile albe și gânditi-vă (și împărtășiti) ce date exacte ați învățat din activitatea de astăzi.
 2. Pălăria ROȘIE este pălăria emoțiilor. Deci, puneți-vă pălăriile roșii și gânditi-vă (și împărtășiti) cum v-ați simțit în timpul activității sau în timpul unei anumite părți din activitate.
 3. Pălăria ALBASTRĂ este pălăria de învățare. Deci, puneți-vă pălăriile albastre și gânditi-vă (și împărtășiti) ce ați invățat din activitatea de astăzi.
 4. Pălăria NEAGRĂ este pălăria negativă. Puneți-vă pălăriile negre și gânditi-vă (și împărtășiti) ce nu v-a plăcut în legatura cu activitatea de astăzi.
 5. Pălăria VERDE este pălăria pozitivă. Puneți-vă pălăriile verzi și gânditi-vă (și împărtășiti) ce v-a plăcut în în legatura cu activitatea de astăzi.
 6. Pălăria GALBENĂ este pălăria creativității. Puneți-vă pălăriile galbene și gânditi-vă (și împărtășiti) cum ați putea folosi ce ați experimentat astăzi în realitate.

80

otherness
Note
Resurse digitale

D4_1 ( video ca antrenament ) - http://othernessproject.eu/atividades/digital/20/D4_1.avi

D4_2  - joc interactivhttp://othernessproject.eu/atividades/digital/20/D4_2_Can_I_Join_You.swf

Când încercați să deschideți fișierul D4_2.swf, apare un mesaj de avertizare că este posibil ca fișierul să dăuneze computerului dumneavoastra. Motivul pentru care acest mesaj apare, este că cele mai uzuale browsere au fost setate să nu deschidă fișierele SWF în mod implicit, deoarece nu sunt destul de comune. Acesta este motivul pentru care utilizatorii sunt rugați să accepte deschiderea fișierelor swf, acest lucru trebuie făcut alegând opțiunea KEEP. Fișierul nu vă va afecta calculatorul.


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

81

otherness
5 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Rasism: Oprește-te și joacă-te! (cum să combatem rasismul)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 90 min
Energizante otherness     1 - Ieși din cerc

Profesorul dă la întâmplare cu un număr fiecărui elev depinzând de mărimea grupei, de exemplu, pentru 20 de elevi, numerele 1-4 sunt bune pentru ca fiecare grup să aibă 5 membri (grupele pot fi sintetizate de elevi cu același număr, de ex. toți cei care au numărul 1 sau de elevi unde fiecare care numărul lui/ei unic 1-4; similar și mai distractiv este gruparea după ingredientul pentru o slată grecească unde fiecare elev este de exemplu, ”roșie”, ”castravete”, ”ceapă”, ”oregano”, etc.) O dată formate grupele, acestea formează cercuri și profesorul alege la întâmplare un număr (sau un ingredient) pentru a ieși din cerc și a încerca să intre în el, în timp ce alții care rămân sunt instruiți să nu își desprindă mâinile din cerc cu orice preț. Aceasta se poate repeta încă o dată cu un alt număr ce iese.

Exerciții de relaxare otherness     17 - Masajul în cerc

Grupul formează un cerc și se uită într-o singură direcție. Fiecare participant își plasează mâinile pe umerii persoanei din fața lui / ei. Fiecare persoană dă apoi persoanei care este în față un masaj de umăr. Persoana căreia i se face masaj poate oferi un feedback. După câteva minute, grupul se întoarce invers, astfel încât persoana care a făcut masajul să îl primească în schimb.

Obiective
 • Să înțeleagă ce este rasismul;
 • Să reflecteze asupra unor acțiuni concrete pentru combaterea acestuia.
Pregătire

Materiale:

 • Calculator proiector (opțional)

Lectură  sugerată:

 • Teatrul Forum pentru profesori al lui Augusto Boal (Susie MacDonald – Daniel Rachel)

82

otherness
Introducere

Această activitate se bazează pe metodologia "Teatru Forum", o tehnică dezvoltată de radicalul brazilian Augusto Boal. O piesă sau o scenă, care indică de obicei un fel de opresiune, este arătată de două ori. În timpul reluării, orice membru al publicului (spectator-actor) are voie să strige "Stop!", să iasa înainte și să ia locul unuia dintre personajele asuprite, arătând cum ar putea schimba situația pentru a ajunge la un alt rezultat. Mai multe alternative pot fi explorate de către diferiți spectatori. Ceilalți actori rămân în rol, improvizând răspunsurile lor. Un moderator (Joker) este necesar pentru a permite comunicarea între jucători și public.

Strategia rupe bariera dintre artiști și public, facându-i egali. Acestă metodă le permite participanților să încerce cursuri de acțiune care ar putea fi aplicabile viața lor de zi cu zi. Inițial, tehnica a fost dezvoltată de Boal ca instrument politic pentru schimbare (parte din Teatrul celor asupriți), dar a fost adaptată pentru a fi folosită în  contexte educaționale.

Metodologie

Unealta NFE Teatrul Forum

 1. Profesorul va introduce problema rasismului, punând câteva întrebări, cum ar fi:
 • Știți ce este Rasismul?
 • Care grupuri de persoane sunt sau au fost afectate de episoade ale rasismului?
 • De ce credeți  că oamenii sunt rasiști?
 • Ai fost vreodată martor la un episod de rasism, în viața ta? (15’)
 1. Profesorul le va arata videoclipul. (5’)
 2. Elevii vor fi împărțiți în două echipe: o echipă va juca rolul actorilor și cea de-a doua va juca rolul spectatorilor-actori. Profesorul va fi "joker" (vezi Lectură  sugerată).
 3. Bazându-se pe intrările apărute în timpul introducerii, actorii vor conveni asupra unei situații pe care să o joace, în care o scena a rasismului va fi prezentată cu roluri diferite de "opresori" și "oprimat". (De exemplu: un coleg este agresat deoarece poartă voal, un fotbalist a fost insultat doar pentru că este negru, o fată în autobuz lângă care nimeni nu vrea să stea, ect) (15')
 4. Actorii vor avea timp să repete spectacolul. (15’)
 5. Actorii vor juca prima dată scena. În timpul primului spectacol, audiența doar va urmări fără a întrerupe scena. (5’)
 6. Spectatorii vor avea timp să analizeze scena și să se gândească la eventualele acțiuni pentru a schimba situația. (5’)
 1. Performanța va fi repetată. De data aceasta, toți cei din audiență se pot ridica, să zică "STOP!" și să intre în scenă, luând locul protagonistului sau a unui alt actor care joacă rolul "oprimatului" (opresorii nu vor schimba situația), intervenind pentru schimbarea seriei de evenimente. În acest fel, spectatorii pot deveni spectatori-actori. Ceilalți actori vor urma situația, improvizând modul în care vor reacționa la situația schimbată. (15’ )

DT – Children’s Educational Video: Explaining Racism and Discrimination – That’s Why TV

83

otherness
Reflecție

Profesorul va stimula reflectarea în plen, folosind întrebările de mai jos (15'):

 • Ce s-a întâmplat în această activitate?
 • Cum te-ai simțit în timpul activității?

Pentru actori:

 • Cât de ușor sau dificil a fost să va jucați rolul?
 • Cum v-ați simțit, imaginându-vă ca sunteți acea persoană? Era o persoană care se asemana cu tine? Tu cunoști pe cineva ca acea persoană?

Pentru spectatori:

 • Cum te-ai simtit în timpul primului spectacol?
 • Cum te-ai simțit în timpul celui de-al doilea?

Pentru toți:

 • Credeți că puteți schimba în mod activ evenimentele, în viața de zi cu zi, atunci când asistați la o scena a opresiunii?
 • Credeți că este mai dificil? De ce?

Credeți  că este important? De ce?

Note

Pentru activitatea Teatru Forum, sugerăm profesorilor să explice bine activitatea și să găsească soluții potrivite pentru jocul de rol, stimulând gândirea lor creativă în rezolvarea problemei și oferind în plus sugestii. Poate ar fi util să se ofere "exemple de intervenții" în activitate.

Resurse digitale

Video educațional pentru copii: Explicarea rasismului și a discriminării:

http://othernessproject.eu/atividades/digital/21/ChildrenDiscrimination.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

84

otherness
6 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Pot să o fac! (Dizabilitatea)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80 min
Energizante otherness     14 - Plec în excursie

Toți stau în cerc. Începeți prin a spune ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare” și îmbrățișați persoana din dreapta. Acea persoană trebuie apoi să spună ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare și  o mângâiere pe spate” și  îmbrățișează și mângâie pe spate persoana din dreapta. Fiecare persoană repetă ce s-a spus și adaugă un lucru nou. Mergeți în jurul cercului până ce fiecare jucător a avut ocazia să vorbească.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Să crească gradul de conștientizare cu privire la diferite dizabilități și abilități;
 • Să promoveze o perspectivă non-discriminatorie legată de dizabilități.
Pregătire

Materiale:

 • O cutie cu diverse obiecte înăuntru (de ex: un măr, o gumă de șters, un pahar, o agrafă pentru foi, etc);
 • Coli sau un flipchart;
 • Pixuri și creioane colorate;

Sfaturi:

Profesorul poate să aleaga diferite obiecte care se găsesc cu usurință în  clasa sau acasă. Pentru a face jocul mai interesant unele obiecte ar trebui să fie foarte greu de ghicit! La fel, pentru cel de-al doilea joc, profesorul poate alege afirmații din ce în  ce mei grele.

Introducere

Studenții  vor experimenta diferite tipuri de dizabilități pe parcursul jocurilor, reflectând astfel la discriminarile legate de acest subiect.

85

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE: Jocuri experimentale

 1. Elevii vor fi împărțiți în două echipe (sau mai multe, în funcție de numărul de elevi). Profesorul va introduce jocurile.
 2. Primul joc = fiecare echipă va primi o hârtie și un pix. Un membru ales de fiecare echipă va băga mâna în  cutie timp de un minut, încercând să ghicească cât mai multe obiecte, scriind răspunsurile pe hârtie. După ce toate echipele vor juca, hârtiile cu numele obiectelor vor fi date profesorului care va verifica ce echipă a ghicit mai multe obiecte. (10’)
 3. Al doilea joc = profesorul va spune o declarație la urechea unui membru din fiecare echipă și el / ea o va transmite echipei sale fără să vorbească, doar mișcând buzele. Echipa va avea un minut pentru a scrie declarația, liderul o poate repeta de cate ori este nevoie în  acest interval. Jocul va fi repetat cu alte 2 afirmații. Prima ar trebui să fie simpla, cum ar fi "Îmi place clasa mea"; celelalte pot fi mai greu de înțeles cum ar fi "Îmi place să vin la școală, dar aș prefera să fiu la plajă" și dacă este clasa se descurac foarte bine, profesorul poate folosi și unele exercitii de dicție.

La finalul jocului, profesorul va verifica hârtiile și va decide echipa care a ghicit cele mai multe declarații sau a fost cel mai apropape de ele. (10’)

4. Profesorul le va arăta videoclipul (5’)

5. Reflecții (15’)

6. Elevilor li se va cere să deseneze o siglă nouă și mai puțin discriminatorie, care să indice oamenii cu dizabilități și să inventeze un motto pentru a promova includerea lor. (20’)

DT – video Inclusion of people with disabilities - ACT Alliance

Reflecție

Profesorul va stimula reflectarea în plen, arătând un videoclip și utilizând întrebările

de mai jos (15’):

 • Ce s-a întâmplat în această activitate?
 • Vă dați seama că ați experimentat două forme diferite de dizabilități? Care?
 • V-ați gândit vreodată la dificultatile și la barierele întâmpinate de o persoană cu dizabilități?
 • Cum v-ați simțit când nu puteați să vedeți ce este în cutie și nu puteați să va folosiți vocea pentru a vorbi?
 • Credeți că există vreo "oportunitate" / aspect pozitiv în această situație?
 • Ce credeți despre videoclipul pe care l-ați văzut?
 • Care este prima imagine care vă vine în minte atunci când vorbim despre dizabilități?
 • Credeți că veți putea crea un logo mai pozitiv?
 • Faceți-o!
Note
Resurse digitale

video Includerea persoanelor cu handicap - ACT Alliance

http://othernessproject.eu/atividades/digital/22/Inclusionofdisabilities.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

86

otherness
7 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Bullying: Ce ar trebui să fac? (Diversitatea la școală)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 90 min
Energizante otherness     11 - Ordine alfabetică

Elevii fac un cerc cu scaune, își dau jos pantofii și se urcă pe scaune (câte unul pentru fiecare individ-cercul trebuie să fie pe cât de închis se poate). Stând pe scaune și mișcându-se de la unul la altul fără a coborî, elevii trebuie să se așeze în ordine alfabetică potrivit numelor lor. De îndată ce sunt gata, profesorul va verifica dacă este corect, dacă nu, continuă până reușesc.

Exerciții de relaxare otherness     12 - Spatele calduros

O bucată de hârtie este atașată în spatele fiecărui elev și li se dă un pix. Hârtia este deja pregătită. Pe fiecare bucată de hârtie scrie: "Îmi place ......... ..". Este redată muzica lentă, iar studenții  se plimbă și scriu caracteristici despre persoana pe care o plac pe hârtie. Fiecare copil are dreptul să se uite la hârtie la sfârșit și să-o ia acasă.

Obiective
 • Să reflecteze asupra diferitelor tipuri de agresiuni.
 • Să analizeze diferitele răspunsuri la agresiune.
 • Să identifice strategii, persoane și acțiuni care pot ajuta copiii să nu fie hărțuiți.
Pregătire

Materiale:

 • O hârtie
 • Un pix
 • Un flipchart
 • Creioane colorate (Opțional)
 • Imprimați și decuplați scenele de agresiune furnizate
 • Calculator
 • Proiector (Opțional)

SFATURI

Scrieți propriile dvs. scene de agresiune pe care copiii din grupul dvs. să le înțeleagă mai bine, în loc să le utilizați pe cele furnizate.

Introducere

Agresiunea este un fenomen care afectează mai mult sau mai puțin toate școlile. Adesea copiii nu știu cum să reacționeze și să se confrunte cu aceste situații. Prin această activitate elevii vor reflecta asupra agresiunii și vor decide cum să se poziționeze și cum să răspundă la diferite scenarii de agresiune, analizând argumentele pro și contra diferitelor reacții posibile și angajându-se să reacționeze într-un mod bun, combătând agresiunea în școala lor.

87

otherness
Metodologie

Instrumente NFE : discuție, Joc cu mișcare, bazat pe ,, Scenarii de agresiune "de la    COMPASITO ( Nancy Flowers, 2009)

1. Introduceți subiectul agresiunii, punând întrebări precum:

 • Ce este hărțuirea?
 • Care sunt diferitele moduri în care oamenii sunt hărțuiți?
 • De ce credeți că oamenii hărțuiesc? (10’)

2. Cereți cuiva să împartă o hârtie în 4 pătrate și să pună un număr de la 1 la 4 pe fiecare pătrat. Puneți fiecare pătrat într-un colț diferit al camerei. (5')

3. Explicați-le că vor reflecta diferitele moduri în care oamenii pot răspunde la situații care implică agresiuni. Profesorul va citi o descriere a unei scene de intimidare. Pentru fiecare situație sunt date trei răspunsuri posibile. Un al patrulea răspuns este întotdeauna deschis dacă vă gândiți la un răspuns diferit.

4. Fiecare colț al camerei este numerotat. După ce elevii ascultă situația și răspunsurile, fiecare va merge în colțul care reprezintă ceea ce ei cred că ar face în situația respectivă.

5. Citiți situația de agresiune și oferiți-le elevilor timp să-și aleagă răspunsul și să meargă la colțul corespunzător al camerei. Odată ce copiii au luat o poziție, întrebați câțiva elevi din fiecare poziție de ce au ales răspunsul respectiv și unele dintre avantajele și dezavantajele acestuia. Permiteți acelor copii care au ales calea deschisă să explice cum vor răspunde. (30’ )

6. Profesorul va afișa videoclipul. (5 °)

7. Elevii vor fi invitați să creeze un "manifest" împotriva agresiunii: bazându-se pe reacția pozitivă apărută în timpul activității și inspirându-se din videoclipul prezentat, elevii vor scrie pe un flipchart câteva reguli de combatere a agresiunii în școala lor, răspunzând la întrebarea "ce ar trebui să fac pentru a combate agresiunea în școala mea? "(25 ')

DT - video Ways to Stop Bullying” 

Bullying scenes to print

Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen, arătând videoclipul și utilizând întrebările de mai jos (15 '):

 • Cum v-ați simțit în legătură cu activitatea?
 • A fost greu să răspundeți la unele scene? Care dintre ele și de ce?
 • Poți relaționa cu anumite scene de agresiune?
 • Persoanele care sunt agresate au nevoie de ajutor și sprijin? De ce?
 • Unde pot găsi persoanele care sunt agresate ajutor și asistență?
 • Care sunt unele dintre motivele pentru care oamenii îi agresează pe alții? Sunt ele corecte?
 • Ce ar trebui să faceți dacă sunteți agresat și persoana la care vă adresați pentru ajutor și asistență nu face nimic?
 • Este uneori agresiunea acceptată de copii și adulți? De ce sau de ce nu?
 • Cine este  responsabil pentru a ajuta și a sprijini copiii atunci când sunt hărțuiți?
 • Ce se poate face pentru a ajuta oamenii care hărțuiesc să își schimbe comportamentul?
 • Ce se întâmplă dacă nimeni nu îi oprește pe cei care hărțuiesc? Ce i se întâmplă hărțuitorului? Dar comunității?
 • Sunteți de acord să respectați regulile pe care le-ați stabilit în manifest și să le răspândiți în școala voastră?
Note
Resurse digitale

Video "Modalități de stopare a hărțuiri"

http://othernessproject.eu/atividades/digital/23/WaysStopBullying.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

88

otherness
8 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Roz și albastru (bărbat și femeie)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80
Energizante otherness     2 - Moo!!!

Profesorul dă la întâmplare fiecărui elev un rol de animal de la fermă (pe o foaie de hârtie cu fața în jos), de exemplu, ”vacă”, ”cal”, ”oaie”, ”cocoș”, etc. O dată ce sunt informați despre rolul lor, elevii sunt rugați să se plimbe prin clasă și să mimeze animalul respectiv (să mimeze sunetul animalului) pentru a găsi celălalt animal identic.

Exerciții de relaxare otherness     20 - Fixarea picioarelor

Participanții lucrează în perechi. Și puteți pune o muzică liniștită și relaxantă (care sună ca o cădere de apă, valuri de mare, etc.).

Jumătate dintre participanți sunt rugați să se așeze cu fața în sus, cu ochii închiși, cu piciorul stâng, întins pe podea și cu piciorul drept ridicat. Un alt participant se ridică și ține un prosop în jurul călcâiului piciorului drept al celuilalt, ține marginile prosopului în mâini și face mișcări ușoare și blânde (în sus și în jos și în lateral), în timp ce celălalt își relaxează complet / piciorul. Apoi repetă același proces cu piciorul stâng. Apoi participanții schimbă rolurile.

Obiective
 • Pentru a reflecta asupra stereotipurilor legate de imaginea femeii și a bărbatului și pentru a le demonta.

Pregătire

Materiale:

 • Flipchart sau carton
 • Pixuri și creioane colorate
 • Post-it-uri
 • Diferite reviste
 • Foarfece
 • Lipici

Lectură  sugerată: roz și albastru: culoarea genului - Paolo Frassanito & Benedetta Pettorini

 -  https://www.researchgate.net/profile/Paolo_Frassanito/publication/5673081_Pink_and_blue_The_color_of_gender/links/5406edba0cf2c48563b27fd4.pdf 

Introducere

Această activitate își propune să îi determine pe studenți să reflecteze asupra stereotipurilor legate de imaginea și rolurile asociate femeilor și bărbaților, să sensibilizeze opinia despre originea lor și despre modul în care media și societatea le întăresc. Prin acest "joc de asociere" elevii vor fi rugați să se gândească la caracteristicile specifice ale femeii și ale bărbatului și apoi să reflecteze despre care dintre acestea sunt stereotipuri.

89

otherness
Metodologie

Instrumente NFE : Joc de grup

 1. Elevii vor desena o figură mare a unui bărbat și a unei femei. (10’)
 2. Profesorul le va cere să se gândească la caracteristicile specifice ale femeilor și bărbaților și să pună post-it-urile pe imagini. Ele pot fi orice se referă la "femeie" și "bărbat", culori, atitudini, cuvinte, locuri de muncă, obiecte, haine specifice etc. Ei pot scrie caracteristicile, le pot desena sau tăia imagini sau citate din revistele furnizate. (20’)
 3. Studenții  vor reflecta asupra stereotipurilor de gen prin intermediul videoclipurilor:

Primul, despre stereotipurile de gen masculin:

https://www.youtube.com/watch? V=QxYvhhlhQvk;

Al doilea despre stereotipurile de gen feminin:

https: //www.youtube.com/watch? v=sDDqW9KvvSQ  (15’)

Profesorul îi va întreba pe elevi dacă s-au mai gândit vreodată la motivul pentru care roz este culoarea fetelor și albastrul a băieților, ca fiind unul dintre principalele exemple de stereotipuri legate de gen. (10’)

 1. Profesorul va arăta videoclipurile care explică acest element: https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4dro7B91  (10)

DT: - Video n. 1 - #HatchKids Discuss Male Gender Stereotypes – SheKnows – disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=QxYvhh1hQvk;

Video n.2 - #HatchKids Discuss Gender Roles and the Rise of #Femvertising – SheKnows – disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=sDDqW9KvvSQ;

Video n. 3 - Gender Bent | Pink for Girls, Blue for Boys | MTV – disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4dro7B9I

 

Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen:

 • Ce credeți despre stereotipurile de gen?
 • V-ați gândit vreodată la rolul bărbatului și al femeii și la originea lor?
 • Ce simțiți în  legătură cu acest lucru? (15)
Note
Resurse digitale

video 1 http://othernessproject.eu/atividades/digital/24/D8_1.mp4

video 2 http://othernessproject.eu/atividades/digital/24/D8_2.mp4

video 3 http://othernessproject.eu/atividades/digital/24/D8_3.mp4

video 4 http://othernessproject.eu/atividades/digital/24/D8_4.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

90

otherness
9 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Orientare sexuală
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 75
Energizante otherness     16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     17 - Masajul în cerc

Grupul formează un cerc și se uită într-o singură direcție. Fiecare participant își plasează mâinile pe umerii persoanei din fața lui / ei. Fiecare persoană dă apoi persoanei care este în față un masaj de umăr. Persoana căreia i se face masaj poate oferi un feedback. După câteva minute, grupul se întoarce invers, astfel încât persoana care a făcut masajul să îl primească în schimb.

Obiective
 • Să învețe diferența dintre identitatea de gen și orientarea sexuală;
 • Să învețe diferite orientări sexuale
 • Să reflecteze asupra dreptului de a se exprima, dezvoltând atitudini tolerante față de homosexualitate, bisexualitate, heterosexualitate;
 • Să identifice stereotipurile, prejudecățile și formele de discriminare bazate pe orientarea sexuală și unde să obțină sprijin în comunitatea locală.
Pregătire

 

Resurse pedagogice sugerate și sfaturi:

Sfaturi:

Profesorii trebuie să sublinieze ideea de respect și toleranță față de toate orientările sexuale. Este foarte important să se creeze o atmosferă de ușurință și încredere între profesor și studenți, dar și între studenti, evitând atitudini batjocoritoare sau dispreț și derâdere.

Dacă activitatea are loc în biblioteca școlii, profesorii pot folosi cărțile legate de educația sexuală, dacă sunt disponibile. Dacă nu sunt, unele răspunsuri se găsesc în integrama pe care elevii urmează să o facă la următorul pas. Alte terminologii de sexualitate pot fi găsite în Glosar de Sexualitate (UCLA, _2016).

Materiale:

Integrama: gay, lesbian, ciudat, heterosexual, androgin, bisexual, transgender, sexualitate, sex, cisgender, LGBT, respect, toleranță, dezvăluire etc.

91

otherness
Introducere

Orientarea sexuală este o atracție sexuală față de o altă persoană. Este diferit de alte aspecte ale sexualității cum ar fi sexul biologic, identitatea de gen (sensul psihologic de a fi bărbat sau femeie, cu care dintre cele două ne identificăm?) Orientarea dorinței sexuale se poate manifesta în diferite forme: heterosexualitatea, homosexualitatea, bisexualitatea și asexualitatea. Toate acestea sunt alternative posibile și niciuna dintre ele nu reprezintă niciun tip de risc (nici psihic, nici fizic) pentru persoana sau grupul social, deși heterosexualitatea este încă considerată de mulți ca fiind "normal". Prejudecările și stereotipurile negative despre homosexualitate și bisexualitate sunt încă adânc înrădăcinate în sistemele de valori și comportament ale societății, ceea ce duce la situații inacceptabile de diverse forme de discriminare.

Metodologie

Unelte NFE: Prezentarea/discutia unei idei si joc de cuvinte.

1. Elevii sunt rugați să facă grupuri (4-5 persoane) și să gândească, să discute și să scrie o definiție a identității de gen și a orientării sexuale. 10’

 2. Subgrupurile își  prezintă definițiile întregului grup, își  compară definițiile și formulează definiții adecvate. Dacă este necesar, profesorul îi ajută să facă acest lucru acționând ca mediator. Profesorul poate solicita unui student voluntar să scrie în tabel o definiție comună pe baza definițiilor aduse de grupuri. 10’

3. Li se cere să se împartă din nou în același subgrup. Fiecare subgrup primește o lucrare cu următoarele întrebări pentru a răspunde împreună:

 • Ce înseamnă homosexual? 
 • Și heterosexual?
 • Și bisexual?
 • Va puteți alege orientarea sexuală?
 • Când descoperim orientarea noastră sexuală? De ce există orientări sexuale diferite?
 • Putem cunoaște orientarea sexuală doar dacă ne uităm la o persoană?
 • Ce înseamnă "dezvăluirea" și de ce poate fi dificilă ?
 • Ce fel de sprijin poate obține o persoană în comunitatea locală? (15')

4. Subgrupurile se reunesc pentru a își  prezenta și compara răspunsurile și încearcă să găsească împreună răspunsuri adecvate pentru fiecare întrebare. Profesorul, care acționează ca mediator, îi ajută pe elevi să facă concluzii corecte și să elimine credințele false. Notă: profesorul poate folosi cărțile disponibile în biblioteca școlii, astfel încât studenții  să știe că biblioteca are cărți legate de educația sexuală (și le pot folosi mai târziu pentru a obține răspunsuri pentru întrebările / îndoielile lor). (15’)

5. Ei fac integrama menționată mai sus. (10’)

Reflecție

(15')

 • Ați abordat vreodată subiectul orientării sexuale la școală sau în alte contexte?
 • Credeți că toată lumea are dreptul să-și exprime orientarea sexuală?
 • Este importanta siguranța dacă cineva decide să spună că este homosexual saubisexual într-un context în care majoritatea persoanelor sunt heterosexuale? De ce?
 • Cum v-ați simțit în legătură cu această activitate?
Note
Resurse digitale

Integrama - http://othernessproject.eu/atividades/digital/25/cruz.html

Glosarul sexualității  (UCLA, 2016) - www.lgbt.ucla.edu/Resources/LGBTQ-Terminology


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

92

otherness
10 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Intoleranță / Discriminare
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 80
Energizante otherness     19 - Prinde degetul

Într-un cerc puneți degetul drept lângă palma stângă a persoanei de langă voi. Încercați să prindeți un deget înainte ca degetul vostru să fie prins. După câteva încercări, schimbați; puneți degetul stâng langă palma dreaptă a persoanei de lângă voi și repetați procesul de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     16 - Imaginea feței

Este ca jocul "telefonul", dar în loc să transmită un cuvânt sau o propoziție în jurul grupului, participanții arată o expresie facială.

Grupul formează un cerc în care toți au ochii închiși, cu excepția celui care arată "fața" în primul rând. Cel care începe va atinge umărul persoanei de lângă el / ea, acea persoană va deschide ochii să primească fața. El / ea va atinge apoi umerii persoanei de lângă el/ea și va arăta fața. Odată ce participanții au arătat fața, ei pot să-și țină ochii deschiși pentru a vedea cum grimasa se mișcă în jurul grupului. La sfârșit, copilul inițial primește fața de la ultima persoană din grup și apoi arată care era fața originală.

Obiective
 • Abordarea conceptelor de diversitate și sensibilitate culturală la diferite forme de discriminare.
 • Sensibilizarea față de discriminare și excluziunea socială / culturală, prin reflectarea asupra stereotipurilor și prejudecăților pe care elevii le au asupra altor persoane.
 • Aprofundarea faptului că toată lumea are dreptul la tratament egal (echitabil) și integrarea socială / culturală.
 •  Explorarea diferitelor modalități de abordare a diferitelor forme de discriminare     și intoleranță.

93

otherness
Pregătire

Sfaturi:

 • Este indicat să le spuneți studenților că schița / teatrul nu poate depăși 5 minute
 • Este important ca formele de discriminare pentru schițe să fie sugerate de către elevi și nu de profesor. Ceea ce poate face profesorul este să ofere 1 sau 2 exemple, dar doar pentru a explica mai bine. Situațiile care urmează să fie folosite în intriga schiței ar trebui să fie exemplele proprii ale studenților și nu ale profesorului.
 • "De exemplu, modele comune de discriminare oferite de către profesor (astfel încât elevii să înțeleagă mai bine sarcina) pot fi următoarele situații: i) când cineva refuză să închirieze o casă unei persoane negre pentru că este negru; ii ) un angajator plătește mai puțin unei femei decât unui bărbat pentru același loc de muncă, iii) dacă o persoană merită o promovare la locul de muncă, dar nu o are pentru că este percepută ca fiind homosexuală etc.
 • În continuare, profesorul îi poate încuraja pe elevi să repete schița și să organizeze un eveniment pentru a-și prezenta spectacolele de teatru cu papuși altor clase din școala, familiilor studenților și / sau comunității locale.
 • Elevii pot, de asemenea, să publice textele în revista școlii sau în ziarul local sau să facă o mică carte ilustrată cu acest material etc. pot face acest lucru cu profesorul de arte vizuale.

Materiale:

 • Copii ale graficului de povestiri cu teme ce vizează diferite forme de discriminare, bazate pe gen, etnie, statut social, credințe și practici religioase, dizabilități, vârstă (sau alte forme), pentru a produce o poveste bazată pe situații reale pe care studenții  le-au experimentat sau le știu.
 • Hârtie și markere pentru scrierea povestii pe care studenții  o vor interpreta cu marionete.
 • Toate tipurile de materiale reciclabile și unelte pentru realizarea păpușilor.

Instrument digital:

 • Video al Proiectului European Intensiv (Claeys, 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=DzcC1vw7Gsl

 • pdf al graficului cu teme pentru subiectul spectacolului cu papuși

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/26_DIGITAL TOOLS D10.pdf

Introducere

Istoria oferă numeroase exemple ale modului în care stereotipurile și discriminarea pot escalada la toate formele de violență, crimă și chiar genocid. Diversitatea multiculturală ne poate îmbogăți ca ființe umane, dar poate duce și la dezinteres, indiferență, intoleranță și discriminare care neagă minoritățor acces la serviciile publice, oportunitățile de angajare și educație, custodia poliției și protecția justiției, locuințe, reprezentare politică etc. Este foarte important să ne conștientizam propriile stereotipuri și prejudecăți pentru a preveni intoleranța și discriminarea pentru o coexistență mai umanizată și pașnică și pentru a ne bucura de diversitatea multiculturală și a învăța din ea.

94

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: povestirea și jocuri de rol cu marionetele.

 1.  Profesorul îi invită pe elevi să urmărească videoclipul și să discute cu ei despre posibilitatea de a face papuși și de a interpreta schița. Elevii sunt împărțiți în grupuri mici (3-5 persoane) care lucrează la una dintre următoarele forme specifice de discriminare. Profesorul ofera fiecarei grupe o hârtie mică cu una dintre următoarele forme de discriminare:

Grupul 1: discriminare pe criterii de gen (grupa 1),

Grupa  2: discriminare bazată pe etnie

Grupul 3: discriminarea bazată pe statutul social,

Grupul 4: discriminarea bazată pe convingeri și practici religioase,

Grupul 5: discriminarea bazată pe dezabilități,

Grupa  6: discriminare bazată pe vârstă. 10’

 1. În aceste grupuri mici, elevii se gândesc la o situație reală de discriminare și lucrează la o intrigă care abordează acest tip specific de discriminare (o relatare a unui martor ocular sau un incident autobiografic, dar poate fi o situație spusă de altcineva sau pe care o știu din mass-media) și decid o modalitate de abordare. 15’
 2. Odată ce elementele fiecărui grup au ales situația realistă și forma(ele) de abordare a situației de intoleranță / discriminare, li se oferă o diagramă care să îi  ajute să producă o intrigă a poveștii. Ei scriu intrigă sub forma unui text dramatic care urmează să fie jucat (dialoguri pentru interpretarea cu păpușile de teatru). 15”
 3. Grupurile fac marionete cu materiale reciclabile și le folosesc pentru a reprezenta parcela pe care au creat-o. 30’
 4. Elevii și profesorii reflectă asupra stereotipurilor și prejudecăților care duc la toate tipurile de discriminare, pe baza întrebărilor sugerate mai jos.
Reflecție

Întrebări pentru a fi solicitate elevilor la sfârșitul activității: 10 '

 • Descrieți-vă sentimentele în timp ce efectuați performanța?
 • Poveștile voastre au ceva de-a face cu stereotipurile și prejudecățile tale? Care?
 • Doriți să interpretați piesa de teatrul pentru alte clase ale propriei școli, familiilor voaste sau membrilor comunității locale? De ce?
Note
Resurse digitale
 • Video al Proiectului European Intensiv (Claeys, 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=DzcC1vw7GSI

 • pdf al graficului cu teme pentru subiectul spectacolului cu papusi

http://othernessproject.eu/atividades/pdf/26_DIGITAL TOOLS D10.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

95

otherness
11 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Tânăr-bătrân
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 45
Energizante otherness     5 - Bună dimineața sau bună seara

Toți merg în jurul sălii salutându-se (ca și cum ar fi prieteni apropiați) folosind cuvinte și gesturi (își strâng mâinile, se sărută, se îmbrățișează). Apoi repetă salutul în tăcere folosindu-și doar ochii. Când se termină exercițiul, profesorul întreabă elevii ce au simțit față de cele două forme de salut (dacă a fost greu, cum au reușit să comunice, etc).

Exerciții de relaxare otherness     18 - A face loc

Participanților li se cere să ridice brațele cu palmele în sus, imaginându-și că împing cu putere tavanul în sus, pentru a mări spațiul din încăperea unde sunt. Apoi, li se cere să întoarcă brațele în jos cu palmele în jos, gândindu-se că împing podeaua. Ei sunt rugați să împingă pereții să-și întoarcă brațul stâng și palma spre peretele din stânga lor, iar brațul drept și palma spre peretele din dreapta lor.

Obiective
 • Provocarea gândirii și percepției legate de vârsta înaintata și de cea tânară;
 • Identificați potențialul și necesitățile persoanelor tinere și mai în vârstă;
 • Înțelegerea importanței acțiunilor între generații atât pentru tinerii, cât și pentru cei în vârstă;
 • Reducerea diferenței dintre persoanele mai tinere și cele mai în vârstă.
Pregătire

Sfaturi:

Posibilă urmărire: profesorul și studenții  compilă proiectele și le trimit instituțiilor locale de îngrijire pentru oameni în  vârstă din apropierea școlii și implementează una sau mai multe dintre acțiunile planificate în comunitatea locală.

Materiale:

Copii ale modelului de planificare cu șapte întrebări, menționat mai jos, hârtie alba A4 și markere, calculator, internet, video proiector.

Instrumente digitale:

Am fost tineri, odată

https://www.youtube.com/watch?v=c_XyFGFr29c  

Când adolescentul întalnește bătrânul

https://www.youtube.com/watch?v=gt4zhFpDiyc  

Instrument digital original:

Animație multimedia pe calculator a poeziei Beautiful Old Age de D.H. Lawrence.

96

otherness
Introducere

Datele Organizației Națiunilor Unite arată tendința populației îmbătrânite din întreaga lume. Există mai puțini oameni cu vârstă de munca care susțin tineri mai dependenți, ceea ce are consecințe asupra problemelor de muncă (creșterea șomajului în rândul tinerilor), în serviciile de sănătate și asistență socială, creșterea economică, etc., aducând provocări într-un mod mult mai umanizat și eficient dacă vârsta înaintată și locuitul împreună cu persoanele în vârstă nu sunt percepute / luate ca o datorie, ci ca un avantaj.

Metodologie

Instrumentul NFE: Brainstorming, planificarea proiectului.

Sesiunea 1:

 1. Elevii sunt invitați să asculte / să citească animația computerizată multimedia a poeziei Beautiful Old Age de D.H. Lawrence (romancier și poet născut în Anglia în 1885). 5’
 2. Ei sunt întrebați dacă împărtășesc viziunea / percepția poetului despre vârsta înaintată și discuta despre aceasta și motivele pentru care ei cred ceea ce cred.
 3. Profesorul îi încurajează să-și exprime și să împărtășească percepțiile, experiențele și ideile privind vulnerabilitățile și capacitățile persoanelor mai tinere și mai în vârstă. 10’
 4. Elevii urmăresc cele 2 videoclipuri Eram tineri, odată și Când adolescentul întalnește bătrânul . 10’
 5. În perechi, li se cere să compare și să înregistreze două diferențe și două asemănări dintre cele 3 documente (poze video). 10 °
 6. Elevii fac o activitate de brainstorming de idei despre modalități posibile de a interacționa cu persoane de peste 60 de ani. 10’

Sesiunea 2:

 1. Elevilor li se dă un model de 7 întrebări pentru a planifica o acțiune concretă între generații pentru a reduce decalajul dintre tineri și bătrâni, într-un context local specific și planifică acțiunea (ei încă lucrează în perechi). Ei completează modelul de planificare: 1) ce ne propunem să facem, 2) de ce o facem / pentru ce?, 3) mai exact, de fel de tinerii și bătrânii vor interacționa, 4) cum se va face, 5) ce trebuie făcut ?, 6) când și (7) unde se poate face.                 30’
 2. Ei reflectă asupra activității (întrebările de mai jos).     15’
Reflecție
 • Există o parte a activității pe care ați preferat-o? Dacă da, ce parte: citirea poeziei,vizionarea clipurilor video sau planificarea unor acțiuni concrete? De ce?
 • Credeți că această activitate a avut vreun impact asupra felului în care vedeți / percepeți vârsta înaintată și diferențele dintre persoanele mai în vârstă și cele mai tinere? Dacă da, încercați să descrieți impactul.
 • Doriți să implementați una dintre activitățile / acțiunile proiectelor dvs.? Dacă nu, de ce? Dacă da, care dintre ele?
Note
Resurse digitale

Instrument digital original: animație multimedia pe calculator a poeziei: Bătrânețea frumoasă a lui D.H. Lawrence.

http://othernessproject.eu/atividades/digital/27/old_age_1.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

97

otherness
12 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Religie
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 45 45
Energizante otherness     20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective
 • Dezvoltarea cunoștințelor despre religii și convingeri:
 • Descoperirea diferitelor concepții despre viața după moarte conform diferitelor religii, prin interacțiunea cu membrii acestor religii;
 • Identificarea situațiilor de discriminare bazate pe religie și convingeri;
 • Identificarea exemplelor, din istoria națională, de discriminare activă și de persecuție a popoarelor pe baza religiei și convingerilor lor, pentru a recunoaște că țările europene au fost responsabile de ideologii și practici inadmisibile; nu numai de colonialism, ci și de discriminare rasială și religioasă.

98

otherness
Pregătire

Lectură sugerată:

 • Declarație privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau credință, articolele 1-3 și 6:
 •  (ONU, 2016 )
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, paginile 10-12 și 48:

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention ENG.pdf  (Europa, 2016)

 • Arda Dicționar de religie:
 •   (ARDA, 2016)

Sfaturi:

 • Este foarte important ca profesorii să ofere exemple naționale sau europene (recente sau vechi) pentru a ajuta elevii să deconstructeze prejudecățile comune că numai grupurile care pretind că sunt musulmani persecută alte grupuri religioase: acest prejudiciu periculos este în creștere din cauza crizei refugiaților, Daesh și Boko Haram. De exemplu, cruciadele au fost un exemplu de persecuție, la fel și barbarități împotriva musulmanilor și evreilor de către autoritățile creștine.
 • Dacă activitatea are loc în biblioteca școlii, profesorii pot folosi cărțile legate de religii. Dacă nu există cărți pe această temă, poate fi folosit dicționarul religios Arda (ARDA, 2016).
 • Pentru a-și simplifica munca, studenții pot folosi propriile telefoane pentru a face această activitate (mai ales dacă nu sunt disponibile camere foto, sau nu sunt suficiente).
 • În momentul de reflecție, încercați ca grupurile să identifice cel puțin 4 motive (pentru un răspuns pozitiv sau negativ) pentru a răspunde la întrebarea "Credeți că vizita reprezentanților religioși la școală a fost importantă? De ce?"
 • Dacă nu există suficienți elevi pentru a face 5 grupuri, profesorul poate face sarcinile atribuite grupurilor 4 și 5.
 • Pentru a-și simplifica munca, studenții pot folosi propriile telefoane pentru a înregistra interviurile (mai ales dacă sunt disponibile camere foto, sau nu sunt suficiente).

Materiale:

 • Calculatoare și internet pentru a caută informațiile necesare;
 • Trepiede pentru camerelor video digitale (sau telefoanele simple cu camerele).

Instrument digital:

Joc digital de potrivire a cărților despre religii: creștinism, iudaism, islam, budism,        hinduism etc.

Introducere

Declarația din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare bazate pe religie sau credință protejează libertatea religioasă la nivel național și internațional, dar există multe exemple în care / când acest tip de libertate nu este o realitate. Din păcate, există numeroase cazuri de discriminare peste tot și în unele țări persecuția activă a minorităților religioase. Este o problemă foarte complexă și sensibilă, care trebuie luată în considerare în educația timpurie, pornind de la cunoașterea științifică a unei varietății de religii și credințe care reprezintă concepții diferite despre viața și moartea omenirii și recunoașterea importanței respectării acestei diversități prin faptul că nu confundă religia cu lucrurile pe care le fac bărbatul și femeile în numele religiei lor.

99

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE: dezbatere, producție de jocuri și video

Sesiunea 1:

 1. Profesorul introduce activitatea (bazată pe ideile de mai sus) și solicită studenților să lucreze în perechi. 3’
 2. Elevii definesc religia în perechi. Apoi, profesorul oferă o scurtă definiție a religiei sau proiectează definiția (poate fi o definiție foarte simplă ca în Arda Dictionary Religion). Profesorul cere clasei să comenteze diferențele și similaritățile dintre definițiile lor și cea nouă (a dicționarului). 10’
 3. Studenții sunt invitați să joace jocul digital de cărți în perechi. 7’
 4. În grupuri de 4/5 persoane, elevii sunt provocați să facă un film despre ceea ce spun 2 sau 3 diferiți reprezentanți religioși locali despre perspectiva pe care religia lor o are despre viața după moarte. Ei pregătesc o vizită a reprezentanților religioși locali la școală pentru a îi intervieva și pentru a filma interviurile. Pentru aceasta, pot împărți sarcinile 15 ':
  • Grupul 2 produce un mic interviu pentru reprezentantul religios, pentru a afla care este concepția despre viața după moarte în funcție de religia respectivă, inclusiv (o singură) întrebare mai generală la care elevii ar dori să le răspunnda acest reprezentant religios .
  • Grupul 3 scrie invitația reprezentanților religioși ai comunității locale, pentru a veni la școală și a vorbi despre conceptul vieții după moarte.
  • Grupul 4 scrie o cerere de autorizare pentru filmare / fotografiere a oaspeților.
  • Subgrupurile se întâlnesc și citesc cu voce tare documentele pe care le-au produs și orice student al clasei poate contribui cu comentarii și îmbunătățiri asupra documentelor cu ajutorul profesorului. 10’

Sesiunea 2:

 1. În ziua vizitei reprezentanților religioși la școală, studenții realizează și înregistrează interviurile video. 30’
 2. Studenții reflectă asupra experienței ghidați de întrebările de mai jos sau asupra întrebărilor pe care ei le adreseaza. 15’

Ca o continuare, studenții  pot procesa informațiile pentru o publicare pe site-ul sau ziarul școlii.

Reflecție

Reflexie ghidată:

 • Știați toate religiile despre care am vorbit în această activitate?
 • Credeți că vizita reprezentanților religioși la școală a fost importantă? De ce?
 • Cum v-ați simțit în legătură cu această activitate?
Note
Resurse digitale

Joc digital de potrivire a cărților despre religii: creștinism, iudaism, islam, budism,        hinduism etc.

http://othernessproject.eu/atividades/digital/28/cartas.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

100

otherness
13 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Statut social
Dezvoltat de AENAO
Durată 70
Energizante otherness     3 - Amoeba

Un joc de evoluție! Fiecare începe ca o amibă cu scopul de a evolua ca om! Toți elevii se plimba jucând rolul umei amibe și atunci când întâlnesc o altă amibă, joacă un rând de piatră/hârtie/foarfece. Cine câștigă evoluează într-un virme. Când doi viermi se întâlnesc din nou joacă piatră/hârtie/foarfece, iar cine câștigă evoluează în viespe, iar cine pierde devine din nou vierme. Jocul continuă până când cineva devine om. Fazele evoluției sunt: amiba, vierme, viespe, pui, mainmuță, om.

Exerciții de relaxare otherness     15 - Mișcându-ne ca o jucărie

Profesorul folosește un cuvânt magic pentru a schimba elevii în mai multe jucării cu șnur și cheiță. La semnalul profesorului, jucăriile încep să se deplaseze în clasă, la fel ca mulți roboți, pentru a-și lua locurile. Ei trebuie să se miște mai repede la început și apoi încet din ce în ce mai încet, pentru că energia lor se termină. Unele dintre ele vor fi înghețate în mijlocul camerei, iar profesorul trebuie să învârtă încă o dată de cheiță pentru a le ajuta să ajungă la locul lor

Obiective
 • Să se familiarizeze cu identitățile sociale
 • Să exploreze identitatea dintr-un alt punct de vedere
Pregătire
 • Materiale: Nu sunt necesare
 • Sfaturi: următoarele exemple de conversații ar putea fi modificate în funcție  de preferințele profesorului și de nevoile elevilor.
Introducere

"Poate ca venim toți cu diferite nave, dar acum suntem toți în aceeași barca".          Martin Luther King Jr.

101

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Vorbește ca ... Trusa de Identitate și Diversitate

https://www.salto-youth.net/toolbox/tool/identity-and-diversity-tool-box.1365

Simulare                          

 1. Elevii sunt împărțiți în șase grupuri. Fiecare grup are un rol: a) părinţi, b) cel mai bun prieten, c) primar, d) preot, e) frate/soră, f) directorul școlii.
 2. Elevii din fiecare grup trebuie să vorbească despre ei înșiși în functie de rolul grupului, adică în grup (a) toată lumea vorbește ca și cum ar fi părinte.
 3. Întregul grup reprezintă persoanele care trăiesc în comunități mici unde toți se cunosc.
 4. Începeți conversațiile. Fiecare conversație durează aproximativ 15-20 de minute. Exemple de conversații :
 • O nouă familie de refugiați se mută în sat. Cei doi copii trebuie să meargă la școală. Cum ai reacționa? Discută.
 • Un circ vine în oraș și toată lumea este încântată. Acest circ folosește însă animalele în spectacole. Ce ai face? Discută.
 • Există un concurs de melodii la televizor, în care au putut participa persoane de orice vârstă. Cum te simți în legătură cu asta? Discută.
 • Se anunță că există fonduri pentru construirea unui nou teren sportiv. Ce ar fi și de ce? Discută

DT Video

Reflecție

Profesorul pune întrebări studenților în plen.

 • Cum te-ai simțit atunci când vorbeai ca altcineva?
 • A fost dificil să interpretam ca un grup un singur personaj?
 • Găsiti asemănări între roluri și viața reală?
Note
Resurse digitale

https://vimeo.com/166006201


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

102

otherness
14 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Diversitatea etnica/culturala
Dezvoltat de AENAO
Durată 100
Energizante otherness     5 - Bună dimineața sau bună seara

Toți merg în jurul sălii salutându-se (ca și cum ar fi prieteni apropiați) folosind cuvinte și gesturi (își strâng mâinile, se sărută, se îmbrățișează). Apoi repetă salutul în tăcere folosindu-și doar ochii. Când se termină exercițiul, profesorul întreabă elevii ce au simțit față de cele două forme de salut (dacă a fost greu, cum au reușit să comunice, etc).

Exerciții de relaxare otherness     8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

Obiective
 • Să conștientizeze existenta mai multor culturi.
 • Să observe asemănări și deosebiri între culturi.
 • Să fi capabili să prezinte o nouă cultură.
 • Să reflecteze asupra comportamentului propriei culturi.
Pregătire

Sfat: Țările de mai jos pot fi oricare cât timp se incadreaza în  descriere. Cu toate acestea, dacă studenții  întâmpină dificultăți în alegerea unei țari, acestea sunt exemple pe care profesorul le-ar putea da.

 • Grupul 1: Finlanda
 • Grupul 2: Nigeria
 • Grupul 3: India
 • Grupul 4: Alaska
 • Grupul 5: Papua Noua Guinee.

Materiale

Obiecte vestimentare și lucruri personale( profesorii pot ruga studenții  cu câteva zile înainte de implementarea acestor exerciții să aducă aceste obiecte).

Hârtie, markere.

Introducere

„Odată ce ați înțeles și apreciați mediile culturale ale altor persoane, atunci va puteti conecta mai mult cu ei.”

Necunoscut

103

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Exercițiul de simulare, munca în echipă

Instrumentul NFE a fost inspirat din nopțile interculturale dinn proiectele de tineret (vezi fotografiile și jocul intercultural (Rafa Rafa)).

 1. Studenții sunt împărțiți în cinci grupe. Fiecare grupă reprezintă o țară din fiecare continent.
 • Prima grupă : Țara din Europa de Nord
 • A doua grupă: Țara din Africa Centrală.
 • A treia grupă: Țara din Asia de Est.
 • A patra grupă: Țara (înghețată ) din America de Nord
 • A cincea grupă: Țara din Oceania unde locuiesc mulți nativi.(5)

 1. Când studenții sunt repartizați în grupe trebuie să își dea seama ce țară trebuie săreprezinte.

Notă: Studenții  nu își  vor dezvălui țările celorlalte grupuri.

Dacă vor întâmpina dificultăți, profesorii le pot da exemple( vezi Sfaturi). În  functie de țările pe care le reprezintă studenții , ei vor afla particularitățile țării, mâncăruri, dansuri tradiționale, pot desena un steag etc. Sfat: Pot folosi internetul să găsească informații.

Vor găsi un loc în cameră (sau într-o altă cameră dacă este liberă) și vor structura prezentarea țării.                                                                                           (30)

            

 1. Acum fiecare grupă alege un membru, „vizitatorul”. Vizitatorii vor vizita împreunăfiecare grup. De exemplu, toți vizitatorii merg la prima grupă (unde firește că vizitatorul din prima grupă stă cu grupa lui) apoi vor vizita grupa a doua etc. În timpul acestor vizite fiecare grupă își reprezintă țara ( obiceiuri, steag, mâncare etc.), fără săprecizeze numele țării.

(15-3 pentru grupă)

 1. Când toate vizitele sunt complete, ,,Vizitatorii”  se întorc la grupele lor și descriu ce au văzut și învățat. În  functie de a ceea ce vizitatorul descrie, grupele încep să descopere ce țară a fost prezentată.
 2. În cele din urmă, fiecare grupă își prezintă țara la modul general și dezvăluie țarape care o reprezintă.(15-3 pentru grupă)

DT Prezi Presentation

Fotografii din nopti interculturale (a se vedea înainte de exercițiu)

104

otherness
Reflecție

Profesorul întrebă în general :

 • Cum a fost să faci o prezentare dintr-o altă țară decât a ta ?
 • Ați găsit asemănări/deosebiri între țara grupului tău și țara ta?
 • Cum a fost pentruvizitatori să prezinte ce au învățat în propriile lor grupe?
 • Cum a fost să încerci să-ți dai seama ce țări erau reprezentate de celelalte grupuri?

Ați găsit asemănări/diferențe între grupuri? (20')

Note
Resurse digitale

Prezentare Prezi:

http://prezi.com/wrol9ilanqxu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

105

otherness
15 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Hotelul Marea Europa (Tara - Limba)
Dezvoltat de AENAO
Durată 80
Energizante otherness     2 - Moo!!!

Profesorul dă la întâmplare fiecărui elev un rol de animal de la fermă (pe o foaie de hârtie cu fața în jos), de exemplu, ”vacă”, ”cal”, ”oaie”, ”cocoș”, etc. O dată ce sunt informați despre rolul lor, elevii sunt rugați să se plimbe prin clasă și să mimeze animalul respectiv (să mimeze sunetul animalului) pentru a găsi celălalt animal identic.

Exerciții de relaxare otherness     6 - Respirația albinelor

Profesorul îi instruiește pe elevi să ajungă într-o poziție confortabilă pentru a exersa respirația albinelor. Ei trebuie să-și imagineze că stau pe o frunză sau pe o petală de flori, să stea drept și să lase frunza sau petalele să le susțină ușor .

Profesorul oferă studenților următoarele instrucțiuni:

Inspirați, permițând aerului să intre ușor  prin nas, umplând plămânii.

Pe măsură ce respirați, faceți bâzz ca o albină. Vedeți cât timp poate să dureze bâzâitul dvs. Vedeți cât de departe vă va zbura albina înainte de a vă așeza și a vă odihni din nou. Bâzz. Bâzz.

În următoarea respirație, vezi dacă albina ta poate zbura cu un bâzâit puternic.

În următoarea respirație, vezi dacă albina ta poate zbura cu un bâzâit moale.

Când exercițiul este terminat, profesorul acordă timp pentru o scurtă discuție:

Se simte diferit, cu un bâzâit puternic sau moale?

Cum se simte corpul tau?

Opțional (utilizați dacă timpul permite): După practicarea respirației, creați în imaginație o imagine a unui bondar și a frunzei sau a florii pe care ați stat "în picioare". Această imagine poate fi utilizată ca o reamintire a practicii de relaxare. Când vedeți imaginea, imaginați-vă că sunteți o albină pe o frunză și exersați o respirație a albinelor.

Obiective
 • Atragerea atenției asupra identității culturale
 • Afisarea dialogului intercultural
 • Folosirea altor limbi în afara celor cunoscute
 • Folosirea limbajului corpului

106

otherness
Pregătire
 • Materiale: Bucăți de hârtie, creioane, markere
 • Profesorul scrie pe foile de hârtie personajele/situațiile menționate mai jos pentru  grupurile A-F și le dă studenților odată ce grupurile sunt făcute.

  Toate detaliile sunt disponibile în fisierul D15 Hotel Great Europe.pdf  file@

  http://othernessproject.eu/en/activities en/

  Sfaturi: Nu lăsați studenții să folosească nici un mijloc de traducere (telefoane, tablete, dicționar etc.).
Introducere

Dialogul intercultural este, esențial, schimbul de viziuni și opinii între diferite culturi. Prin dialogul intercultural oamenii pot descoperi legături și  baze comune între diferite culturi și comunități, promovând în același timp înțelegerea și interacțiunea.

107

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Exercițiul de simulare, munca în echipă

Hotelul Marea Europa

Studenții  sunt impartiti în  6 grupe (A-F). Grupa A are 6 elevi. Grupele B – F au un numar egal de elevi (de exemplu, 3 în  fiecare grupa).

 • Grupa A: angajatii hotelului (receptionera/receptionerul, manager, menajera, bucatar/bucatareasa, chelner/chelnerita, om din lift.)
 • Grupa B: Grupa portugheza. Situația: liftul este defect și trebuie să ne urcam bagajul la etajul 4.

Traducere portugheza: O elevador está avariado e vamos ter que carregar as nossas malas até ao 4º andar.

 • Grupa C: Grupa bulgara. Situația: trebuie să luam micul dejun devreme maine dimineata (la 5:45). Unde putem manca? În  plus, unul dintre noi are intoleranta la gluten.

Traducere bulgara: Утре сутринта искаме да закусим доста рано, към 6 без 15. Ще ни кажете ли къде да отидем? И още нещо, един от нас има непоносимост към глутен.

 • Grupa D: Grupa italiana. Situația: avem nevoide de paturi suplimentare și de saruri pentru baie.

Traducere italiana: Abbiamo bisogno di altre coperte e bagnoschiuma.

 • Grupa E: Grupa greaca. Situația: avem o rezervare dar ne-am uitat pasaportul la aeroport. Cum putem face să stam aici? Unde ne putem declara pasapoartele pierdute?

Traducere greaca: Έχουμε κάνει κράτηση αλλά χάσαμε τα διαβατήριά μας στο αεροδρόμιο. Πώς μπορούμε να μείνουμε εδώ? Πού μπορούμε να δηλώσουμε απώλεια διαβατηρίου?

 • Grupa F: Grupa franceza. Situația: vecinii nostrii (un grup de persoane în  stare de ebrietate) fac foarte mult zgomot și nu putem dormi.

Traducere franceza: Nos voisins (un groupe de personnes ivres) font beaucoup de bruit et nous ne pouvons pas dormir.

 1. Grupelor li se ofera personajele/situatiile și le studiaza:
 • Grupa A vorbeste doar limba Engleza (și numele personajelor lor provin din limba Engleza)
 • Grupele B – F primesc descriierile INTAI în limba națională (de exemplu, grupa B primeste descrierea în portugheza, grupa F în franceza, etc.) ei trebuie să incerce să afle despre ce situație este vorba și la cine să apeleze din hotel (de exemplu, receptioner, menajera, etc.)

Sfat pentru student: în  timp ce incercati s ava dati seam ace trebuie să faceti, ar trebui s ava ganditi la ce anume ar face oamenii din tarile pe care le reprezentati (grupa B pentru portughezi, grupa F pentru francezi, etc.) (15’)

 1. Grupele B – F merg separat și incearca să își  descrie situatiile. Ei nu au voie să vorbeasca Engleza sau limba natala. Ei au la dispozitie 2 minute de grup pentru a descrie. Când  cele 2 minute au trecut, persoana din grupa A incearca să rezolve situația, indiferent dacă el/ea a inteles-o (dacă nu a inteles situația, atunci el/ea trebuie să ghiceasca). (20’)
 2. Când toate grupele au terminat, ei își primesc situatiile scrise în engleza și trebuie să incerce să le explice elevilor din grupa A. Ei pot folosi doar limba engleza sau limbajul corpului. (5’)
 3. Ei repeat etapa 2, dar de data aceasta ei pot folosi doar limbajul corpului sau limba engleza. (15’)

 DT Quiz

108

otherness
Reflecție

Întrebări  de la profesor pentru studenti, în  plen:

Pentru grupa A:

Cum v-ați simtit atunci când

 • Incercati să intelegeti care a fost situația?
 • Incercati să rezolvati problema chiar dacă nu stiati sigur ce trebuie facut?

Pentru grupa B:

Cum v-ați simtit atunci când

 • Ați citit situația într-o limba diferita de a voastra?
 • Incercati să explicati problema folosind o limba anume?

Incercati să va dati seama, ca și grup, cum să explicati situația în  timp ce va gandeati, de asemenea, la tara pe care o reprezentati? (20’)

Note
Resurse digitale

Jucati chestionarul  http://othernessproject.eu/atividades/digital/31/teste.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

109

otherness
16 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Al cui este acest corp ?
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     12 - Limbajul corpului

Profesorul roagă elevii să își scrie numele în aer folosind diferite părți ale corpului, de exemplu cu mâna/picior/cot/nas.

Opțional: Dacă timpul permite, profesorul spune clasei să scrie niște cuvinte reproducând literele cu ajutorul corpului lor. Elevii pot lucra toți împreună sau crea diferite grupe.

Exerciții de relaxare otherness     2 - Relaxarea progresivă a musculaturii

Pentru a elibera tensiunea de la cap până la picioare, elevii sunt rugați să-și închidă ochii(dacă se simt confortabil) și să se concentreze asupra tensionării și relaxării fiecărui grup muscular pentru două până la trei secunde fiecare. Profesorul îi îndrumă pe elevi; le cere să înceapă cu picioarele și degetele de la picioare, apoi cu genunchii, coapsele, pieptul, brațele, mâinile, gâtul, maxilarul și ochii – respirând, în același timp, adânc și rar.

Obiective
 • Să conștientizeze asemanarile și diferentele corpurolor umane;
 • Să descopere diferite abilitati și competente în  functie de propriul corp
Pregătire
 • Materiale:

Coli mari (de exemplu, foi pentru flipchart limpite impreuna cu banda adeziva sau capse albastre) markere, ziare, reviste, foarfece, lipici

Opțional: bucati vechi de material/ nasturi, lana

Introducere

Asemenea tuturor lucrurilor în  viata, corpul uman este una dintre diversitatile naturii. Dacă am fi toți la fel, natura ar fi plictisitoare!

110

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE Creatie artistica (colaj, desen), munca în  echipa, discuții.

Instrumentul NFE este inspirat de Compasito

http://www.eycb.coe.int/compasito/  (Nancy Flowers, 2009, pp. 53-55).

 1. Elevii sunt împărțiți în grupe de 5-6 și deseneaza câte un corp pe grup. Fiecare corp ar trebui să fie realizat prin desenarea unui anume membru al grupului, adică un student se intinde jos și grupul traseaza capul său, apoi un alt student se intinde și grupul îi traseaza brațele etc. Acest proces se repetă până când toți elevii s-au intins și un membru al corpului lor este desenat. Când toate corpurile sunt desenate, ei ataseaza părțile și abilitățile / aptitudinile corespunzatoare. Sfat: Abilitățile / aptitudinile pot include ceea ce o persoană poate face cu o anumită parte a corpului. adică o persoana are o voce frumoasă și folosește gura pentru a cânta (astfel încât elevii ar putea desena / lipi o nota muzicala pe gură), o persoană poate juca fotbal și folosește picioarele pentru a practica acest sport (așa că elevii ar putea desena / lipi o minge de fotbal pe picior), etc. Abilitățile / aptitudinile pot fi lipete / desenate / capsate folosind materialele. Opțional: colajele pot fi afisate pe peretele clasei sau oriunde altundeva în școală. (40’)
 2. Fiecare grup își prezintă colajul cu diferitele părți și cu abilități / aptitudini diferite. (10’)
 3. Profesorul inițiază apoi o conversație; aceștia discută împreună despre modalitatile în  care își  pot folosi aceste abilități și aptitudini prezentate în desene conform diferentelor/diversitatii vizand corpul fiecăruia. Dacă ceva ar fi diferit la corpul lor, cum s-ar putea adapta pentru a avea abilitățile / aptitudinile prezentate în desene? (20’)

DT Animated Video

Reflecție

Profesorul adreseaza următoarele întrebări în plen:

 • A fost ușor să găsiți lucruri pe care le puteți face?
 • Există mari diferențe între colaje?
 • Credeți că toată lumea poate avea aceleași abilități / aptitudini? De ce?

(20’ )

Note
Resurse digitale

https://vimeo.com/165849845 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

111

otherness
17 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Incluziune socială și dezvoltare durabilă
Dezvoltat de Prosveta
Durată 70 min.
Energizante otherness     16 - Spate la spate

Elevii găsesc o pereche de înălțime și greutate similară. Stau pe podea spate la spate cu perechea lor. Își țin mîinele. Trebuie să se ridice în timp ce își țin mâinile și spatele lipite. După ce încearcă o dată sau de două ori cu perechea lor schimbă perechile. Pot repeta procesul cu alte perechi de câteva ori.

Exerciții de relaxare otherness     12 - Spatele calduros

O bucată de hârtie este atașată în spatele fiecărui elev și li se dă un pix. Hârtia este deja pregătită. Pe fiecare bucată de hârtie scrie: "Îmi place ......... ..". Este redată muzica lentă, iar studenții  se plimbă și scriu caracteristici despre persoana pe care o plac pe hârtie. Fiecare copil are dreptul să se uite la hârtie la sfârșit și să-o ia acasă.

Obiective

Elevii vor:

 •     afla despre dezvoltarea durabilă și despre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă;
 •     afla ce este educația incluzivă și de ce este important prin problematica propriului mediu;
 •     dezvolta abilitățile de raționament și prezentare.
Pregătire
 1. Lectură sugerată:
 1. Materiale și echipamente: un laptop, markere și flip-chart (coli mari de hârtie pentru hărțile minții)
 2. Resurse instrumente digitale: D17_1, D17_2, D17_3
Introducere

„Educația pentru dezvoltare durabilă îi permite studenților să ia decizii în cunoștință de cauză și acțiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitatea economică și o societate dreaptă, pentru generațiile prezente și viitoare, respectând totodată diversitatea culturală.”

definitie UNESCO

Metodologie
 1. Studenții urmăresc filmul despre dezvoltarea durabilă și scriu două lucruri care le vin în minte în timp ce urmăresc. După aceea, împărtășesc gândurile în cadrul grupului și discută și prioritizează. Experiențele posibile sunt de asemenea împărtășite. Fiecare grup își raportează public gândurile.

Unelte NFE: Snowballing

Resurse digitale: D&SI_17_1                                                                                             10’

 1. Ca pregătire pentru următoarea activitate, elevii urmăresc prezentarea video D17_2. Li se spune că vor primi o sarcină și vor trebui să discute posibilele schimbări în școală din perspectiva altor oameni. Videoclipul este o sursă a unor idei pe care le-ar putea folosi. 5’
 2. Elevii sunt împărțiți în 4 grupuri. Fiecare grup pășește pe urmele unui actor în domeniul educației. Grupa 1 - părinți (P); Grupul 2 - elevi (S); Grupul 3 - profesori (T); Grupa a 4-a: factorii de decizie ai PM (directori de școli, funcționari ai ministerului educației). Sarcina fiecărui grup este de a discuta și de a conveni asupra a ceea ce este nevoie pentru a construi o școală de vise, luând în considerare incluziunea socială (ținând cont de aspectele specifice ale comunității locale în care trăiesc elevii). În fiecare grup (P, S, T, PM), participanții discută și pun de acord (1) obiectivul lor (obiectivele) și (2) planifică acțiuni specifice pentru atingerea obiectivelor. Profesorul (tutorul) se alătură grupului Profesorilor. Toate ideile sunt înregistrate pe hârtie. 10’
 3. Fiecare grup discută ideile propuse și le noteaza pe cele mai relevante dupa ce au ascultat argumentele autorilor. 5’
 4. Grupurile își prezintă ideile în clasă în următoarea secvență: S, P, T, PM. Fiecare grup (în afară de S, deoarece sunt primele) ia în considerare ideile (obiectivele și acțiunile) sugerate de cele anterioare și, eventual, reformulează sugestiile lor (acceptarea sau editarea unor obiective și acțiuni). 15’
 5. Finalizare: grupurile realizează o foaie care descrie obiectivele și acțiunile planificate pentru a-și crea școala de vis, cu responsabilitățile corespunzătoare pentru fiecare acțiune planificată (S, P, T, PM).
Reflecție

Reflecție ghidată: 10'

1. Cum te-ai simțit în timpul antrenamentului? Elevii merg într-unul din spațiul marcat cu sentimentul care reprezintă emoția lor generală în ceea ce privește activitatea de instruire în ansamblu: 1. Interesat; 2. Multumit; 3. Confuz; 4. Surprins; 5. Încântat; 6. Fericit; 7. Jenat; 8. Nervos. Când elevii se împart în grupuri, aceștia împărtășesc în grup de ce au ales acest sentiment. După aceea, un reprezentant al grupului raportează celorlalte grupuri de ce elevii din grupul său au ales sentimentul corespunzător.

2. Ce activitate de formare ți-a plăcut cel mai mult? (1. Învățarea despre dezvoltarea durabilă SAU 2. Activități „Școala mea de vis cu privire la incluziunea socială”)

3. Cum puteți folosi ceea ce ați învățat la antrenament?

Note
Resurse digitale

D17_1 Video despre dezvoltarea durabilă - activitatea 1

D17_2 Interactive presentation - pentru a fi utilizat cu activitățile 2 - 5

D17_3 - how to put subtitles in different languages on YouTube videos (step-by-step ghid)


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

112

otherness
18 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Schimbările climatice și sărăcia
Dezvoltat de AENAO
Durată 75 min
Energizante otherness     15 - Adunarea animalelor

Profesorul spune clasei să se gândească la un animal fără a-l numi. Apoi spune grupului că trebuie să se aranjeze de la cele mai mari la cele mai mici animale fără a vorbi. Membrii grupului pot doar să facă gesturile și sunetul animalului. După ce termină, profesorul roagă elevii să spună animalele pentru a vedea dacă ordinea este corectă.

Exerciții de relaxare otherness     8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

Obiective

Să conștientizeze schimbările climatice și consecințele acestora.

Pregătire
 • Lectura sugerata:

https://www.coe.int/en/web/europarisks/climate-change-impact

https://www.science.org.au/files/userfiles/learning/documents/climate-change-r.pdf (pages 6-19)

https://www.onedayswages.org/2017/06/09/5-ways-climate-change-affects-poverty/

 • Materiale: whiteboard / flipchart, hârtie, markeri, D18 Scenario.pdf
Introducere

„Nu vom pune capăt sărăciei niciodată dacă nu abordăm schimbările climatice.”

Jim Yong Kim

Metodologie

NFE Tool Brainstorming, joc de rol

    În primul rând, profesorul le cere elevilor să construiasca idei despre schimbările climatice și cum pot fi acestea legate de sărăcie (10 ')
    Studenții se pregătesc pentru jocul de rol. Profesorul atribuie cu elevii rolurile:

A. Narator

B. Liderul grupului

C. 4-6 membri ai grupului - în funcție de câți studenți doresc să participe. (5 ”)

3. Elevii studiază scenariul (Scenarion D18.pdf) și se pregătesc pentru piesă. De asemenea, aceștia atribuie un obiect (sau pregătesc ceva rapid) ca mașină de timp. (30 ')

* În timp ce elevii se pregătesc pentru piesă, restul elevilor se pregătesc și / sau ajută cu discursul lor la guvernator, cu îndrumarea profesorului.

4. Studenții joaca piesa. (15 ”)

Reflecție

Profesorul pune întrebări elevilor în plen:

 •     Cum te-ai simțit când ai realizat ca sărăcia este legată de schimbările climatice?
 •     Era dificil să-ți imaginezi lumea în 50 de ani de acum încolo?
 •     Cum v-ați simțit când ați pregătit discursul guvernatorilor? Considerați ceva pentru care trebuie sa lupti?

 (15’ )

Note
Resurse digitale

http://me-you-us.eu/atividades/digital/643/643_An_alternate_future.mp4

http://me-you-us.eu/atividades/pdf/643_D18 Scenario.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

113

otherness
19 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Incluziune Antreprenoriat social
Dezvoltat de IPSantarém: Ana Da Silva | Ana Torres | Maurício D
Durată 45 m
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective

Sa înțeleaga conceptele de „diferență” și „diversitate”;

Să distingă conceptele de rasism, xenofobie, homofobie și altele propuse în această activitate, raportându-le la conceptul de diversitate;

Identificați modalitățile de coexistență pașnică, respectând diferențele.

Pregătire

Preparare: Facilitatorul poate căuta în prealabil definiții despre rasism, xenofobie, homofobie etc., care pot fi utilizate pentru a susține propria reflecție asupra acestei chestiuni sau poate citi documentul sugerat mai jos.

Lectura sugerata: Angajat să facă diferența. Racism, antisemitism, xenofobie și intoleranță și impactul lor asupra tinerilor din Europa, Raport simpozional, editat de Ingrid Ramberg, 2005, disponibil la https://rm.coe.int/committed-to-making-a-difference-eng/1680902e40

Sfaturi: În funcție de caracteristicile grupului, facilitatorul poate marca limitele de timp ale fiecărei etape a provocării acestei activități, atingând 2 palme, cântând la tambur sau la fluier.


Materiale: computer, videoproiector, internet, foi de hârtie, stilouri.


Instrument digital: infografic despre diferențe și asemănări între conceptele „diferență” și „diversitate”:

 https://www.canva.com/design/DADaN0ypzow/61ocmnKROTM0tDKid7qJCQ/edit

Introducere

Imigrația rezultată din globalizare și o interdependență mai mare între nații sporește diversitatea culturală a grupurilor și comunităților minoritare. În fața fluxului uriaș de refugiați care fug din război din Siria și din alte țări în care situația este instabilă, Europa trebuie să facă față unei tragedii umanitare majore, iar mai multe țări europene refuză să accepte refugiații.

Deci, este și mai important astăzi promovarea incluziunii și a acțiunilor împotriva intoleranței, xenofobiei, rasismului și a altor isme, în timp ce se respectă respectarea diversității culturale și sociale.

Metodologie

Facilitatorul abordează conceptele de diferență și diversitate, explicând diferențele dintre cele două prin utilizarea prezentării infografiei digitale menționate mai sus. Reamintiți-le participanților că activitatea este o provocare și că trebuie să acorde atenție explicației. (5 minute)

Apoi, explică pe scurt că provocarea pe care o va propune în continuare este limitată în timp și împarte grupul în grupuri mici de 3 elemente, oferind fiecărui grup câte o foaie de hârtie A5 și un stilou, precum și documentul de provocare prezentat mai jos. (tipărit în hârtie A4) care conține soluțiile unui puzzle cu cuvinte încrucișate și pașii provocării care trebuie realizate. (5 minute)

DOCUMENT DE PROBLEME CARE SE DATE CĂTRE GRUP

Înainte de a începe, grupul dvs. ar trebui să citească, cu voce scăzută, (3 minute) toți pașii următori. Puteți începe să răspundeți la provocare numai după ce știți tot ce trebuie să faceți, așa că trebuie să citiți tot acest document înainte de a începe.

 1.     Respectați soluțiile din următorul set de puzzle-uri încrucișate (2 minute)

2. Căutați în dicționare on-line, enciclopedii și / sau articole pentru definițiile fiecărui cuvânt. Deoarece provocarea este limitată în timp, ar trebui să decideți ce membru al grupului caută fiecare cuvânt. Fiecare membru al grupului trebuie să ia notă de definiția și sursa bibliografică pe care a folosit-o (notând cel puțin tipul sursei și link-ul de acces). (5 minute)

3. Citiți, cu voce scăzută, toate definițiile cuvintelor (fiecare membru al grupului citește cuvintele și definițiile potrivite pe care le-a gasit). Reflectați, în grup, caracteristicile pe care toate cuvintele le au în comun și faceți o listă a acestor caracteristici pe partea din față a foii mici de hârtie (dimensiunea A5) (5 minute).

4. Explicați cum se referă aceste caracteristici la conceptul de diversitate, pe baza infografiei digitale care a fost arătată înainte de provocare, înregistrând explicația pe spatele lucrării A5 (5 minute).

5. Identificați 2 forme de acțiune pentru a promova, în comunitate, o conviețuire mai pașnică între oameni (5 minute).

6. Schimbă hârtia mică cu cea dintr-un alt grup și citește-o (din grupul tău) pe cea din celălalt grup (2 minute)


La sfârșitul activității, participanții pot fi încurajați să creeze un puzzle cu cuvinte încrucișate (individual sau în grupuri mici), pe tema conviețuirii pașnice, folosind Online Crossword Puzzle Maker, disponibil în https://www.puzzle-maker.com/CW

De asemenea, puteți invita clasa să provoace întreaga comunitate școlară pentru a rezolva puzzle-ul încrucișat propus aici, precum și pe cele create de grupurile de lucru cu Online Crossword Puzzle Maker.

Reflecție

Reflexie: (10 minute)

Facilitatorul solicită participanților să împărtășească și să reflecte asupra formelor de acțiune pentru a promova o conviețuire mai pașnică între oamenii pe care i-au sugerat-o. Apoi, îi întreabă dacă se pot angaja să continue unele dintre aceste forme de acțiune în comunitatea locală / școlară.

Alte resurse digitale: dicționare, enciclopedii, articole și alte surse de informații care trebuie căutate de participanți.

Note
Resurse digitale

My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

114

otherness
20 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Diversitate și identități
Dezvoltat de SAN University of applied sciences
Durată 75 min.
Energizante otherness     9 - Spargerea balonului

Strângeți toți elevii în cerc. Elevii sunt rugați să scrie câte o informație despre ei pe o foaie de hârtie, de exemplu, am 2 surori, mama se numește Samy, să o împăturescă și să o pună într-un balon umflat. Aruncați toate baloanele în mijlocul unui cerc și apoi fiecare elev trebuie să spargă un balon, să citească hârtia și să ghicească cui îi aparține informația. Elevii pot să se plimbe și să pună întrebări cu ”da” sau ”nu”, dar nu chiar informațiile de pe foi, de exemplu nu pot întreba ”Ai două surori?”, dar pot întreba ”Ai surori?” și apoi ”Ai mai mult de o soră?”, ”Ai mai puțin de 3 surori?” etc. Jocul se termină când toți elevii au identificat autorul informației găsite.

Notă: Acest exercițiu trebuie aplicat dacă este suficient timp.

Exerciții de relaxare otherness     5 - Folosiți un cuvânt care descrie sentimentele / gândurile lor

Elevilor li se cere să închidă ochii (dacă se simt confortabil) pentru un minut și să se gândească la un cuvânt care descrie sentimentele lor / gândurile după finalizarea resursei. Apoi, elevii își deschid ochii și unul câte unul spun cuvântul lor pentru intreaga clasă.

Obiective
 • Să înțeleagă ideea identității.
 • Să înțeleagă diferența dintre identitatea personală și cea socială.
 • Să înțeleagă varietatea factorilor care construiesc identitatea.
 • Să accepte alte identități.
Pregătire

Lectura sugerata:

https://www.differencebetween.com/difference-between-personal-identity-and-vs-social-identity/

Sfaturi: Ceea ce este foarte important aici, este sa ajutam la înțelegerea echilibrului dintre dimensiunea personală și socială a vieții. Cine suntem, media caracteristicilor noastre personale și ceea ce derivă din cultura în care trăim. Este important ca, înainte de această lecție, elevii să aibă cel puțin cunoștințe de bază despre ce este cultura și despre natura ei multidimensională. Unul dintre scopurile acestei lecții ar trebui să fie fuziunea identității personale și sociale la vârsta la care apare sfidarea normelor și tiparelor sociale.

Materiale: Hârtii, markere de culoare

Resurse digitale: prezentare despre identități  (DSI_20)

Introducere

Suntem individualități . Dar această individualitate se construiește treptat. Nu este ca și cum ne-am trezit într-o zi și am decide să fim cineva. Deci, cum se întâmplă că suntem cine suntem? Și care pot fi similaritățile și diferențele între noi toți?

Metodologie

Instrumente NFE: harta minții, brainstorming, elemente ale gândirii libere (în reflecție despre 4)

 1.     Exercițiu introductiv: lăsați pe toți să deseneze un animal care îl reprezintă pe el însuși cel mai bine 5 ”
 2.     Dă o altă foaie de hârtie fiecărui student și cere să scrie „EU” în ​​centrul lucrării. Atunci cereți să ofere cât mai multe caracteristici ale lor înșiși. Poate fi: vârsta, naționalitatea, rasa, sexul, originea, trăsăturile personajului (de exemplu, curajos, timid, etc.), ceea ce le place, ceea ce nu le place. Dă-le exemple specifice de la pagina 3 din (DSI_20), fără a le acorda atenție tipurilor de funcții. 5’
 3.     Apoi, cereți elevilor să grupeze caracteristicile în funcție de tipuri, dar nu le dați aceste tipuri în avans (dacă întrebați la ce tipuri vreți să înțelegeți, încercați să le explicați că trebuie să le găsească de unul singur, căutând tot ceea ce oferă aceste caracteristici ce le pot avea în comun), lăsați elevii să grupeze trăsăturile singure (aprecieri, trăsături ale naturii, vârstă, sex, origine etc.). 10’
 4.     Întrebați despre categorii și încercați să scrieți unele dintre ele la tablă (de exemplu, like-uri, caracteristici ale personajului, păr, subiect preferat etc.). Apoi grupează elevii în conformitate cu acești: „cine are părul blond, cine se întunecă, cine se înroșește?”; „Cui îi place matematica, cine istorie etc.” „cui îi place ciorba de roșii, ciuperca, bulionul etc.”, etc. Acordă atenție studenților că toată lumea poate fi în interiorul unui grup, dar, de asemenea, de multe ori suntem în multe grupuri diferite, ceea ce depinde de tipul funcției.
 5. Reflecție: Există o mulțime de tipuri de caracteristici care ne fac pe noi și pe personalitatea noastră, dar aceste caracteristici sunt în mare parte comune, deci putem găsi cu ușurință pe cineva cu aceeași caracteristică? 15’
 6.     Explicați diferența dintre identitatea personală și cea socială. Folosiți paginile 4, 5 și 6 din (DSI_20). 10’

    Cereți fiecărui student să scrie:

 •     Ce caracteristică a mea este strict a mea?
 •     Ce caracteristică a mea este impusă de familie / societate / prieteni?
 •     Ce caracteristici impuse pot salva și de ce?
 •     Ce caracteristici impuse aș putea renunța fără regret? 15’
Reflecție
 1. Faceți o discuție despre cele 4. Încercați să nu împingeți niciun elev să își dezvăluie trăsăturile personale, dar încurajați să discute despre varietatea de trăsături sociale care ne construiesc identitatea și ne permite să trăim împreună în armonie 20 '
 2.  Discuția ar trebui să rezume că, cu cât avem mai multe trăsături în jurul nostru, cu atât putem avea identitatea cea mai bogată. 5’
Note
Resurse digitale

https://www.differencebetween.com/difference-between-personal-identity-and-vs-social-identity/

(DSI_20)


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

115

otherness
21 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Cariere pentru toată lumea
Dezvoltat de Altius Foundation
Durată 80
Energizante otherness     20 - Șeful clanului

Toți stau în cerc. Un participant închide ochii sau iese din cameră. El/ea va trebui să ghicească cine este șeful clanului. Un participant se oferă ca voluntar de a fi Șeful secret (încet, pentru ca cel care ghicește să nu audă ceva). Șeful începe o acțiune precum pocnitul din degete, mângâierea burticii, pleznirea genunchilor și toți cei din cerc îl/o imită. Cel care ghicește se întoarce în sala și începe să își dea seama cine este șeful. Când cel care ghicește se uită prin sală, șeful schimbă acțiunile pentru a nu fi descoperit.

Exerciții de relaxare otherness     21 -
Obiective

Scopul principal: Formarea abilităților de identificare a problemelor personale și sociale asociate cu riscul de excludere socială și de adaptare profesională inadecvată.

Obiective:

 •     Explorarea stereotipurilor și prejudecăților din carieră (videoclipul „Două lumi rome”);
 •      Identificarea problemelor specifice și a oportunităților care îi ajută pe colegi să aibă succes în planificarea și realizarea obiectivelor lor de carieră;

 Dezvoltarea abilităților sociale pentru cooperare și formarea atitudinii pozitive față de dezvoltarea carierei tuturor.

Pregătire

Materiale necesare:

 • A4 colorat pentru fiecare elev (D21_1. Airplanes)
 • Lucrări tipărite (D21_2. Chinese proverbs)
 • Laptop si video proiector (D21_3. Movie)
 • Un plic A4 pentru fiecare participant, ziare / reviste, lipici, foarfece (D21_4. and D21_5. Collage of “my self”)

Resurse digitale:

Introducere

Fericirea nu const în posesia banilor; este în bucuria muncii și a realizării. - Franklin Roosevelt

Dreptul la muncă este un drept fundamental al omului. Conform Declarației Universale a Omului:

• fiecare are dreptul la muncă și la o alegere gratuită a carierei / profesiei / locului de muncă;

• toată lumea, fără nicio discriminare, are dreptul la salarii egale pentru muncă egală;

• Orice persoană care lucrează are dreptul la protecție socială.

Metodologie
 1. D21_1. Avioane (instrumente NFE: creație de artă, generare de idei, lucru în grup;DT: D21_1);                                                                                                                  15’
 2. D21_2. Interpretarea proverbelor chinezesti (instrumente NFE: discuții în grupuri mici;DT: D21_2)                                                                                              15’
 3. Video "Two Roma Worlds" (Instrument NFE - Metoda Maieutică Reciprocă RMA; DT D21_3)                                                                                                                  15’
 4. Colajul meu - Partea I (instrument NFE: creație artistică și metodă RMP; DT D21_4)                                                                                                                  15'
 5.  Colajul meu - Partea II-a (instrument NFE: creație artistică și metodă RMP; DT D21_5)        
Reflecție

Întrebări sugerate pentru a fi discutate cu elevii:

1. Care sunt punctele forte pe care le veți folosi pentru a vă atinge obiectivele de carieră?

2. Cum te-ai simțit în timp ce vizionai videoclipul „Două lumi rome”?

3. Imaginați-vă că vorbiți cu familia despre planurile de carieră / profesie? Ce le vei spune?

Note
Resurse digitale

D21_1_2_4_5.pdf

D21_3 - video "Two Roma worlds"


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

116

otherness
22 othernessDiversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Cum este sa fii vânat?
Dezvoltat de ISJ Dolj
Durată 90’
Energizante otherness     8 - Găsiți alt loc

Aranjați elevii într-un cerc, pe scaune, numărul de scaune fiind cu unu mai puțin decât numărul elevilor. Elevul fără scaun stă în mijloc și le spune numele. Apoi elevul spune o caracteristică sau o culoare sau un tip de haină, de exemplu ”Toți cei care poartă portocaliu”. Toți cei care poartă portocaliu trebuie să se ridice și să găsească alt loc, dar nu cel din dreapta sau stanga lor. Elevul din mijloc aleargă să-și găsească loc, iar cel care rămâne fără loc devine cel care va sta în mijloc.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalți prin adoptarea unor stări și atitudini de acceptare, toleranță, negociere, colaborare și solidaritate.
 • Stimularea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți.
 • Reducerea prejudecăților și stereotipurilor legate de persoane defavorizate (persoanele cu dizabilități, persoanele aparținând unor grupuri etnice minoritare etc.).
 • Antrenarea gândirii critice și a capacităților de analiză și interpretare.
Pregătire

Materiale necesare: 1-4 mingi, coli A4, creioane/pixuri, fișe de lucru, computer și videoproiector/material listat.

Instrumente NFE: dezbaterea, activitate pe grupe de elevi.

Introducere

Coada dragonului

Jocul îi ajută pe copii să înțeleagă că ei pot răni pe cineva emoțional, chiar involuntar și de a le arăta ce pot face pentru a corecta acest lucru. Este oportună explorarea, prin rolul dragonului, a resurselor care pot fi folosite împotriva agresiunii.

„Fii voluntar pentru comunitatea ta. Ghidul voluntarului”

(https://issuu.com/tdh_romania/docs/ghidul_voluntarului p. 32)

Metodologie

Jocul Coada dragonului este jucat cu cel puțin 10 copii în doua echipe: copii-dragon și copii-vânători. Grupul este așezat în cerc și trei până la șase copii (în funcție de mărimea grupului, dar aproximativ o treime din total), se oferă voluntari să joace rolul dragonului. Se aliniază unul în spatele altuia, ținându-se de umeri sau talie. Primul reprezintă capul dragonului, ceilalți corpul și coada. Scopul lor este să nu fie loviți  de minge. Capul  dragonului este singurul care își poate folosi mâinile  pentru a opri mingea și pentru a o trimite înapoi vânătorilor.Ceilalți copii stau în cerc în jurul dragonului, ei reprezintă vânătorii; scopul lor este de a elimina dragonul prin atingerea cozii. O data atins, copilul reprezentând coada devine vânător. Și așa mai departe până când întregul dragon  a fost învins. Jocul se termină atunci când a rămas doar capul în mijlocul cercului. Pentru a fi mai eficienți, vânătorii pasează rapid mingea între ei, pentru a avea o poziție mai bună de a ținti coada dragonului.

Reguli:

 • Nu trebuie țintit capul copiilor-dragon, contează doar loviturile sub nivelul umerilor;
 • Vânătorii pot urmări și atinge doar coada dragonului;
 • Copii-dragon nu ar trebui să se desprindă unul de celălalt, ei trebuie să se țină mereu unul de celălalt;
 • Doar capul dragonului poate prinde și arunca mingea înapoi. 30’

Profesorul precizează că acest joc abordează noțiunea de vânător versus vânat și consecințele violenței asupra celorlalți, în special a violenței verbale(cum sunt, de exemplu, discursurile urii). Rănile pot fi fizice sau emoționale, iar violența poate lua diferite forme, cum ar fi: discriminarea, hărțuirea sau abuzul asupra celor slabi.

Profesorul împarte elevii în grupe de 4-5 elevi, prezintă clipul de sensibilizare și afișează cele patru mesaje ale urii. Fiecărei grupe i se atribuie câte un mesaj al urii, membrii grupului având rolul de a analiza și de a respinge argumentat mesajul. Profesorul are rolul de a modera dezbaterea, permițând fiecărei grupe să-și exprime punctul de vedere. 25

Profesorul finalizează dezbaterea: Cine este vânătorul și cine este vânatul într-un discurs al urii? Cine câștigă și cine pierde într-un discurs al urii? Ce înseamnă un astfel de discurs? Cum ar trebuisă reacționăm la discursurile urii? 5’

Reflecție
 • Ce rol ați preferat, dragonul sau vânătorul? Din ce motiv? Cum te simți în pielea dragonului? Cum este să fii vânător?
 • De ce există oameni care acceptă un discurs al urii? Cum ai reacționa la un discurs al urii?
 • Ce ați învățat din acest joc și din această dezbatere?
Note

Sfaturi pentru desfășurarea jocului Coada dragonului:

 • Dacă grupul este mare se recomandă începerea jocului în două grupuri separate pentru a permite  un progres gradual și o participare mai bună, distanțe mai scurte  și o schimbare mai rapidă a rolurilor.
 • Este important să se încurajeze vânătorii în aș dezvolta o strategie efectivă pentru a pasa mingea, care să-i includă pe toți nu doar pe cei mai buni jucători.
 • Copii-dragon eliminați devin vânători, astfel aceștia participă tot timpul la  joc. O altă variantă posibilă ar putea fi mutarea copilului-coadă, o dată ce a fost lovit, în locul capului; după ce fiecare jucător a avut rolul de cap, un alt dragon îi poate înlocui.
 • Altă variantă  ar fi aceea în care, în loc să devină vânători, copiii dragon care au fost loviți, devin îngeri păzitori ai dragonului și trebuie să le distragă atenția vânătorilor interceptând mingea.
 • În cazul în care dragonul este  foarte dificil de eliminat, o a doua minge poate fi introdusă pentru a face jocul mai ușor pentru vânători.
Resurse digitale

Clip de sensibilizare:

http://othernessproject.eu/atividades/digital/17/Diversity1_3.mp4

Prezentare PowerPoint a patru discursuri ale urii.


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

117

othernessIdentitate și cetățenie activă

118

otherness
1 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Identitatile mele – eu ca și persoana, eu ca și cetățean
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 60
Energizante otherness     17 - Prăjitorul de pâine sau starul rock

The group starts in a circle with one person in the center. The person in the center points at someone in the circle and says “Toaster” or “Rock star”.

 • Grupul începe în cerc cu o persoană în centru. Persoana din centru arată la o persoană din cerc și spune ”Prăjitor de pâine” sau ”Star rock”.

  Dacă persoana din centru spune ”prăjitor de pâine”, persoana indicată trebuie să se aplece, să sară și să spună ”dă-mă cu unt, sunt gata!”. Personele de pe fiecare parte trebuie să pună mâinile sus pentru a crea un ”prăjitor de pâine” în jurul persoanei indiate.

  Dacă persoana din centru spune ”star rock”, persoana indicată trebuie să țină mâinile în fața gurii ca și cum ar cânta la un microfon. Persoanele de pe fiecare parte se îndepărtează de persoana indicată și mimează cântecul la chitară.

Exerciții de relaxare otherness     2 - Relaxarea progresivă a musculaturii

Pentru a elibera tensiunea de la cap până la picioare, elevii sunt rugați să-și închidă ochii(dacă se simt confortabil) și să se concentreze asupra tensionării și relaxării fiecărui grup muscular pentru două până la trei secunde fiecare. Profesorul îi îndrumă pe elevi; le cere să înceapă cu picioarele și degetele de la picioare, apoi cu genunchii, coapsele, pieptul, brațele, mâinile, gâtul, maxilarul și ochii – respirând, în același timp, adânc și rar.

Obiective
 • Promovarea conștientizarii diferențelor dintre identitatea personală și cea de cetățean;
 • Înțelegerea faptului că, caracteristicile personale ne influențează acțiunile de cetățeni, preocupările și implicarea în viata comunitatii;
 • Reflectarea asupra posibilității de a ne schimba caracteristicile personale pentru a fi un cetățean mai bun.
Pregătire

Resurse pedagogice sugerate

Natiunea Uniunii Europene Drepturile și obligatiile (EC, 2016)

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/rights/index_en.htm

Materiale:

Hârtie alba, markere albastre și rosii

Unealta digitala:

Supa alphabet ce contine cuvinte legate de trasaturi de personalitate

http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/sopa.swf

Chestionar de 10’ cu Adevărat/Fals privind drepturile și obligatiile cetatenilor europeni

http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/quiz1.html

119

otherness
Introducere

Propria noastra identitatea (caracteristici unice care ne disting de ceilalți) influențează persoanele din jurul nostru, relațiile noastre și modurile de a interacționa cu alții într - un teritoriu (cartier, comunitate locala, națiune, uniune a națiunilor etc.) Mulți factori diferiți pot determina identitatea noastra personala. Unul dintre acestia este personalitatea și se poate schimba dacă luăm măsuri active pentru a deveni persoana care vrem să fim. În conformitate cu definiția cetățeanului Uniunii Europene, fiecare persoana care deține cetățenia unui stat membru este cetățean al UE. Naționalitatea este definită în conformitate cu legislația națională a acelui stat. Cetățenia Uniunii este complementară, dar nu înlocuiește cetățenia națională. Cetățenia UE presupune mai multe drepturi și obligații (sarcini) decât cea naționala.

Metodologie

Instrumente NFE: Brainstorming, joc de cuvinte și chestionar

 1. Brainstorming de idei despre ceea ce suntem ca persoane și ceea ce suntem ca cetățeni. Profesor introduce conceptele de identitate personala și deidentitate a cetățenilor pe baza introducerii sugerat mai sus. 15’
 2. Elevii fac supa alfabet cu cuvinte legate de anumite trăsături de personalitate (vezi mai sus). 10’
 3. Studenții sunt împărțiți în 2 echipe și fac chestionarulde tip adevărat/ fals despre drepturile și obligațiile cetățenilor europeni și au 10 minute pentru a încerca să organizeze caracteristicile de personalitate, din supa alfabet, despre care considera că pot influența într-un mod mai pozitiv sau mai negativ relațiile și bunăstarea cetățenilor europeni (în conformitate cu drepturile și obligatiile lor), prin scrierea fiecărei caracteristici într-un tabel simplu cu 2 coloane folosind markerul roșu pentru caracteristici (mai) negative și albastru pentru cele (mai) pozitive. 10’
 4. Apoi cele două echipe compară și discută rezultatele. În cazul unor perspective divergente, la cel puțin o persoana din fiecare echipă trebuie să ofere o explicație a alegerii echipei sale. 10 '
Reflecție

Reflexie ghidată: 15 '

 • Este simplu să împărțiți trăsăturile de personalitate în trăsături negative și pozitive?
 • Faptul de a fi cetățean implică asumarea de responsabilități și luarea de acțiuni în vederea îmbunătățirii vieții comunitare a unui teritoriu (vecinătate, comunitate locală, națiune, uniune a națiunilor,etc)?
 • Este posibil să ne schimbăm caracteristicile personale pentru a fi un cetățean mai bun?
Note
Resurse digitale

Supa alphabet ce contine cuvinte legate de trasaturi de personalitate:

http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/sopa.swf

Chestionar de 10’ cu Adevărat/Fals privind drepturile și obligatiile cetatenilor europeni:   http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/quiz1.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

120

otherness
2 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Scoala ca loc al cetateniei active
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 60
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Obiective
 • Discutarea drepturilor și a obligatiilor pe care le au elevii și profesorii la scoala;
 • Dezvoltarea unor abilitati necesare pentru resprectarea drepturilor și obligatiilor;
 • Reflectarea asupra importanței pe care o au formele de cetățenie proactiva în  ceea ce priveste imbunatatirea vietii scolare de zi cu zi.
Pregătire

Sfaturi:

Profesorul poate face aceasta activitate bazandu-se pes au facand referire la o anume situație din scoala în  care drepturile sau obligatiile elevilor și/sau profesorilor au fost incalcate.

Materiale:

Nimic

Digital tool:

Video A face sau a nu face: http://othernessproject.eu/atividades/digital/34/Todoornottodo.mp4

Introducere

Deși elevii, profesorii și ceilalți membri ai școlii joacă roluri diferite în școală, toți au responsabilitatea de a promova bunăstarea și coexistența pașnică între toți. Ei pot fi (sau nu) implicati activ în această provocare a cetățeniei, analizându-și practicile și acțiunile prin prisma educației pentru dezvoltare și cetățenie.

121

otherness
Metodologie

Instrumentul NFE: joc de rol.

 1. Profesorul îndrumă o activitate de brainstorming al drepturilor și obligațiilor elevilor și profesorilor pentru bunăstarea și buna funcționare a vieții școlare de zi cu zi. 10’
 2. Elevii identifică și notează practicile existente / situațiile de nerespectare a acestor drepturi și obligații în viața școlară de zi cu zi (cum ar fi, de exemplu, să treacă înaintea tuturor la rand la cantină sau orice alt tip de rand). 10’
 3. Se împart în grupe mici (4-5 persoane). Fiecare grupa primeste o practica/ situație negativa pentru bunăstarea și buna funcționare a vieții școlare de zi cu zi și sugerează schimbări pentru o mai bună calitate a vieții școlare. 10’
 4. Fiecare grupa interpreteaza situația sub forma unui joc de rol pentru a arăta practica / situația negativa și care ar fi varianta buna a acestei practici / situații. 15’
 5. După afisarea jocurilor de rol, profesorul arată filmul Să facă sau nu să facă, și ghidează reflecția utilizând întrebările de mai jos. 15’
Reflecție
 • Ați recunoscut câteva dintre practicile / situațiile interpretate de grupurile din film?Care?
 • V-au plăcut și ați folosi soluțiile prezentate în jocurile de rol și / sau în film?
 • Ce alte soluții ați sugera în unele dintre aceste situații pentru a avea o mai bună funcționare a vieții școlare de zi cu zi, pentru înțelegerea nevoilor și drepturilor celorlalți oameni?
Note
Resurse digitale

Video A face sau a nu face :

http://othernessproject.eu/atividades/digital/34/Todoornottodo.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

122

otherness
3 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Eu ca cetățean al comunitatii locale
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 75
Energizante otherness     8 - Găsiți alt loc

Aranjați elevii într-un cerc, pe scaune, numărul de scaune fiind cu unu mai puțin decât numărul elevilor. Elevul fără scaun stă în mijloc și le spune numele. Apoi elevul spune o caracteristică sau o culoare sau un tip de haină, de exemplu ”Toți cei care poartă portocaliu”. Toți cei care poartă portocaliu trebuie să se ridice și să găsească alt loc, dar nu cel din dreapta sau stanga lor. Elevul din mijloc aleargă să-și găsească loc, iar cel care rămâne fără loc devine cel care va sta în mijloc.

Exerciții de relaxare otherness     3 - Ghid de respirație

Profesorul le cere elevilor să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil), să inspire cât se numără până la patru, apoi să expire cât se numără până la patru(exercițiile se fac pe cale nazală, fapt ce adaugă o rezistență naturală la respirație). Apoi, cu o mână pe piept și alta pe burtă, elevii pot respira adânc pe nas și vor expira pe gură, asigurându-vă astfel că diafragma(nu pieptul) se umflă cu suficient aer pentru a umple plămânii.

Jordan Shakeshaft

Obiective
 • Înțelegerea faptului că planificarea comunității afectează calitatea vieții cetățenilor;
 • Să conștientizeze rolul cetățenilor în participarea la luarea deciziilor și luarea de acțiuni în planificarea dezvoltării comunității: colectarea datelor despre realitate (nevoi și potențiale) și dezvoltarea proiectului pentru schimbare;
 • Elaborarea de idei și propuneri de proiectare pentru schimbarea comunității.
Pregătire

Lectură  sugerată:

Drepturile copilului (UN, Convenția asupra drepturilor copilului , 2016), articolele 12-14. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Sfaturi:

Profesorul și studenții  pot trimite link-ul acstor carti electronice departmentului de planificare a comunitatii (counsilier local) a orasului în  care locuiesc, insotite de un mesaj scurt în  care se explică faptul ca aceste carti contin  dorintele elevilor și propuneri pentru a imbunatati calitatea vietii în  comunitate. Ca o alternative sau în  plus, ei pot publica aceasta carete electronica pe site-ul scolii.

Materiale:

Table alba, marker pentru tabla, camera foto pentru a face poze, calculatoare, internet, etc.

Unealta digitala:

StoryJumper or un alt software pentru a crea carti în  format electronic.

123

otherness
Introducere

Articolul 12 din Convenția privind drepturile copilului afirmă importanța asigurării faptului că, copiii care sunt capabili să-și formeze propriile opiniile au dreptul să le exprime liber în toate problemele care îi  afectează. Posibilitățile de exprimare a viziunilor copiilor trebuie asigurate, iar aceste puncte de vedere trebuie să aibă o pondere corespunzătoare. Planificarea și funcționarea unei comunități afectează calitatea vieții cetățenilor săi. Copiii și tinerii reprezintă o parte importantă a populatiei și au dreptul de a participa activ la deciziile care afectează bunăstarea și buna funcționare a comunității locale (cartier, oraș, sat). Profesori și planificatorii comunității au responsabilitatea de a promova oportunități pentru ca tinerii să își  exercite dreptul de cetățenie.

Metodologie

Instrumente NFE: planificarea proiectelor și crearea de cărți electronice.

Pregatire:

 • Cu o săptămână înainte de activitate, profesorul le cere elevilor să citească articolele 12 și 13 din Convenția privind drepturile copilului și introduce subiectul că buna funcționare a comunitatii este responsabilitatea tuturor și că studenții  au dreptul de a fi auziți și de a contribui la planificarea și schimbarea comunității. Și această responsabilitate înseamnă să faci ceva pentru a avea grijă de cartier / oraș / sat, să rezolvi sau să contribui la rezolvarea problemelor, să planifici acțiuni pentru o face mai bună. Profesorul le cere elevilor să aducă la clasă o poza (facuta de ei) a unui lucru sau a unui loc dinn cartierul / orașul / satul în care aceștia trăiesc și pe care ar dori să îl schimbe, cu ajutorul lor, să îl facă mai sigur, mai curat, mai mult frumos, mai distractiv, mai prietenos, mai colorat. 10’

Activitatea Comunitatea așa cum aș vrea să fie:

 1. Studenții  trebuie să-și prezinte oral fotografia și aspectul realității pe care ar dori să îl schimbe, în timp ce un student sau profesorul scrie pe tablă toate ideile pentru schimbare. 15’
 2. Apoi trebuie să organizeze aspectele realității în trei categorii:
 • Categoria 1: Ce se poate face în curând (cu contribuția studenților),
 • Categoria 2: Ce se poate face (cu contribuția elevului) în anumite condiții care par a fi fezabile,
 • Categoria 3: Ceea ce nu pare fezabil în acest moment. 10’
 1. Elevii aleg 3 aspecte din categoria 1 și fac 3 cărți electronice diferite pentru schimbare (cu instrumentul digital pentru realizarea de cărți electronice). Ei lucrează în perechi, fiecare pereche fiind responsabila de pregătirea unei pagini a fiecăruia dintre cele 3 cărți electronice:
 • Coperta și un titlu, de exemplu, Comunitatea mea așa cum aș vrea să fie;
 • Ei o pot dedica consilierului comunitar (dacă doresc)
 • Fișier tehnic al cărții cu autoritatea, data, locația etc.
 • Pagina 1: Introducere foarte scurtă care explică activitatea;
 • Pagina 2: fotografie și legendă despre locația exactă (a locului sau a subiectului de schimbat),
 • Pagina 3: descrierea realității,
 • Pagina 4: descrierea realității cum ne-am dori să fie,
 • Pagina 5: idei pentru schimbare
 • Pagina 6: cel puțin o idee care implică participarea studenților și a școlii în procesul de schimbare.
 • Mai multe pagini pot fi adăugate în funcție de ideile studenților și profesorilor. 30’

4. Profesorul îndrumă reflecția sugerată mai jos 10 '

124

otherness
Reflecție
 • Imaginați-vă că, consilierul de planificare a citit cartea electronica și vrea să facă ceva cu propunerile voastre. Cât de pregătiți sunteti să faceți lucrurile pe care le-ați propus în cartea electronică (e-book)?
Note
Resurse digitale

StoryJumper (https://www.storyjumper.com) sau un alt software pentru a crea carti în  format electronic .


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

125

otherness
4 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cetateanul activ cunoaste institutiile publice care sunt importante pentru activitati cetatenesti
Dezvoltat de IP SANTAREM
Durată 60
Energizante otherness     11 - Ordine alfabetică

Elevii fac un cerc cu scaune, își dau jos pantofii și se urcă pe scaune (câte unul pentru fiecare individ-cercul trebuie să fie pe cât de închis se poate). Stând pe scaune și mișcându-se de la unul la altul fără a coborî, elevii trebuie să se așeze în ordine alfabetică potrivit numelor lor. De îndată ce sunt gata, profesorul va verifica dacă este corect, dacă nu, continuă până reușesc.

Exerciții de relaxare otherness     4 - Vizualizare folosind culorile /sunet liniștitor

Mediatorul cere studenților să-și imagineze o culoare preferată care îi face să se simtă liniștiți și în siguranță. Ei își păstrează imaginea luând din acea culoare cu fiecare respirație și trimițând-o în tot corpul lor în timp ce expiră. Acestea continuă până când se văd plini de culoarea lor specială, relaxantă. Același exercițiu poate fi realizat folosind un sunet sau o aromă liniștitoare. De asemenea, este mai eficient dacă se folosește muzică relaxantă.

Kelly Roper

Obiective
 • Să ințeleaga diferitele niveluri de guvernare și cine, pentru ce este responsabil;
 • Să reflecteze asupra guvernării locale și asupra democrației;
 • Să dezvolte cunoștințe despre instituțiile publice locale.
Pregătire

Lectură sugerată:

 • Instituțiile publice europene pentru o cetățenie activă. (UE, 2016)

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

Sfaturi:

 • La sfârșitul reflecției, profesorul se poate ocupa de informații despre instituțiile publice pentru cetățenie activă naționale și europene. Pentru instituțiile publice europene pentru cetățenie activa, folosiți referința de mai sus.
 • Diferitele nivele de guvernare variaza de la o țară la alta (locală, regională, națională, etc.), însă cu atât mai importantă este concentrarea asupra nivelului local de guvernare.
 • Pentru producția de organigrame, profesorul poate afișa următoarea structură a ierarhiei șablonului:

Materiale:

 • Hârtie albă, markerer colorate, bandă adezivă (sau alte materiale pentru fixarea hârtiei pe perete sau panou); computer și videoproiector.

Instrument digital:

Film animat despre guvernarea locală, A fost odată ca niciodata, democrația locală

http://othernessproject.eu/atividades/digital/36/Once upon a time, local democracy.mp4

126

otherness
Introducere

Toată lumea poate lua parte și poate acționa în procesul schimbarii sociale, culturale, tehnologice, economice, practicand cetățenia în mod individual sau colectiv, pentru mai multă egalitate, dreptate socială, democrație etc. Pentru aceasta, este esențial să cunoaștem și să căutăm instituții din sectorul public și structuri guvernamentale. Autoritățile locale sunt autorități teritoriale, cu organe reprezentative care au ca scop urmărirea intereselor cetățenilor. Membrii autorităților locale sunt de obicei direct aleși de cetățenii care sunt înregistrați pe un anumit teritoriu. Acesta este unul dintre motivele pentru care instituțiile publice locale sunt cele mai apropiate de cetățeni. Prin urmare, pentru a promova cetățenia activă, elevii ar trebui să se familiarizeze cu instituțiile publice locale.

Metodologie

Instrumentul NFE: crearea organigramelor ale structurii administrației locale și interacțiunea cu reprezentanții autoritățilelor locale.

 1. Elevii urmăresc filmul despre guvernarea locală. Profesorul îi întreabă pe elevi ce cred că este guvernarea locală, introducând tema diferitelor niveluri de guvernare care sunt diferite de la o țară la alta (locală, regională etc.). 10’
 2. Profesorul cere studenților să lucreze în grupuri mici (4-5 persoane) și să enumere diferitele niveluri de guvernare care cred că există în țara lor și să încearce să scrie cateva responsabilități ale fiecărui nivel. 10’
 3. Grupurile sunt apoi rugate să caute informații și să deseneze organigrame ale guvernului lor local, pe foi de hârtie albă A2, cu markere colorate, și să le fixeze pe peretele clasei sau panou. 15’
 4. Un reprezentant al autorităților locale, invitat anterior de profesor în acest scop, vine la clasă și prezintă instituțiile publice locale, de ce ele sunt responsabile și modul în care oamenii pot participa la luarea deciziilor la nivel local. 10’
 5. Studenții  verifică impreuna cu reprezentantul local corectitudinea organigramelor lor și pun întrebări privind diferitele niveluri de guvernare și responsabilități, pe baza ideilor pe care le-au scris (înainte ca reprezentantul local să vorbească). 10’
Reflecție
 • Putem spune că există un nivel european de guvernare? 5’
 • Cunoașteți instituțiile publice europene pentruparticiparea activă a cetățenilor? Care?

Profesorul poate gestiona informații despre instituțiile publice naționale și europene pentru cetățenie activa. Pentru instituțiile și alte organisme ale UE, verificați Lectură  sugerată mai sus.

Note
Resurse digitale

Film animat despre guvernarea locală, A fost odată ca niciodata, democrația localăhttp://othernessproject.eu/atividades/digital/36/Once upon a time, local democracy.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

127

otherness
5 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Dezbatem, decidem (Cetățenie activa și conducerea legii)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 120 min
Energizante otherness     3 - Amoeba

Un joc de evoluție! Fiecare începe ca o amibă cu scopul de a evolua ca om! Toți elevii se plimba jucând rolul umei amibe și atunci când întâlnesc o altă amibă, joacă un rând de piatră/hârtie/foarfece. Cine câștigă evoluează într-un virme. Când doi viermi se întâlnesc din nou joacă piatră/hârtie/foarfece, iar cine câștigă evoluează în viespe, iar cine pierde devine din nou vierme. Jocul continuă până când cineva devine om. Fazele evoluției sunt: amiba, vierme, viespe, pui, mainmuță, om.

Exerciții de relaxare otherness     9 - Respirația leului

Respiratia leului este o modalitate jucausa de a va elibera și de a vă încărca cu sentimente mai pașnice. Antrenorul le spune elevilor că vor face un exercitiu numit respirația leului, pentru a elibera sentimente sau gânduri pe care nu le mai doresc. Această respirație este foarte utilă pentru a scoate aceste idei din noi și a le împinge departe.

Instrucțiuni

 • Imaginați-vă că sunteți un leu puternic. Ai un răget puternic!
 • Așezați-vă pe vârfuri și ridicați-vă ca un leu puternic și mândru. Pregateste-te să scoți un răget puternic!
 • Gândiți-vă la un sentiment sau la un gând pe care doriți să îl eliberați. Strângeți-vă mâinile în pumnii, ținându-vă strâns și gândindu-vă la acel sentiment sau gândire.
 • Respirați adânc și eliberați răgetul, scoateți-vă limba în același timp, întindeți-vă brațele larg în fața dvs. și deschideți-vă mâinile larg, strigând senzația sau gândurile și lăsând-o să plece.
  • Repeta.
Obiective
 • Dezvoltarea cetățeniei active prin practicarea dezbaterii publice și a regulilor democrației;
 • Practicarea vorbirii în fața unui public;
 • Dezvoltarea abilităților de gândire critică într-un scenariu real;
 • Impărtășirea opiniilor cu ceilalți, respectând în același timp opiniile altora.
Pregătire

Materiale:

 • laptop
 • proiector (Opțional)
 • hârtie și pixuri
 • palate pentru votat (una cu degetul mare în sus și una cu el în jos) – urmeaza să fie printate (1 pentru fiecare grup de audienta).

Lectură  sugerată

 • Dezbatere în  stilul Oxford (Institutul European de Guvernanță Corporativă)

128

otherness
Introducere

Această activitate se bazează pe tehnica dezbaterii în stil Oxford, adaptată pentru copii. Studenți vor fi angajati într-un proces de luare de decizii fals, care le permite să exploreze un subiect ce vizeaza democrația și lega din țara lor sau din școala lor, să aplice abilități de gândire critică într-un scenariu din viața reală, să își  împărtășeasca opiniile cu ceilalți, respectând în același timp opiniile celorlalți.

Derivat de la Uniunea societatii de dezbatere Oxford de la Oxford University (Oxford Union), dezbaterea "Oxfordstyle" este un format de dezbatere competitiv, care are o motiune bine definita care este sustinuta de o parte și opusa de cealalta.

Metodologie

Instrumentul NFE Dezbatere Oxford-Style

 1. Cu ajutorul profesorului, elevii trebuie să se decidă asupra unui subiect și a unei motiuni legate de el, pe care să o dezbata și să o voteze în timpul activității. Elevii pot alege orice subiect care poate fi controversat pentru clasă în acel moment, cum ar fi alegerea destinației pentru următoarea excursie cu clasa, sau un subiect mai general, cum ar fi "Pot minori (înainte de 18 ani) să lucreze? Este corect sau nu? "(10’)
 2. Studenții vor fi împărțiți în următoarele trei grupuri: 1. Partidul în favoarea propunerii; 2. Partidul împotriva propunerii; 3. Audiența de vot (majoritatea studenților sunt membri ai acesteia). Un joc poate fi folosit pentru a imparti elevii în grupuri sau pot să se ofere voluntari. Mediatorul va informa că elevii care vor deveni membri ai uneia dintre grupuri vor fi obligați să tina un discurs scurt. (10’)
 3. Fiecare partid are la dispoziție 10 minute pentru a pregăti primul discurs de doar 3 minute, apărandu-și punctul de vedere în doar cateva idei. (10’)
 4. Dezbaterea poate începe acum. Un discurs de 3 minute de partid - doar un vorbitor - este tinut în fata audientei. Partidele notează argumentele părții opuse pentru a pregăti discursul ce contine contra-argumentele. Audiența este rugată să voteze, utilizând paletele de vot (degetul mare în  sus și degetul mare în  jos). Profesorul noteaza rezultatele. (10’)
 5. Luând în considerare prima fază a dezbaterii, fiecare partid are la dispoziție alte 10 minute pentru a pregăti un discurs mai lung de minimum 5 și maxim 8 minute, argumentând în detaliu poziţia sa. (10’)
 6. A doua fază a dezbaterii are loc. Un discurs de 5/8-minute de partid – un singur vorbitor - este tinut în fata publicului. (20’)
 7. Audiența poate cere să adreseze între 1 și 3 întrebări fiecărui partid, pentru a clarifica unele puncte. Partidul poate decide să răspundă la toate întrebările adresate, la una singura sau la niciuna dintre ele. (15’)
 8. Publicului i se cere să-și exprime votul final folosind variantele de vot (degetul mare în sus și degetul mare jos). Câștigătorul dezbaterii trebuie să dețină majoritatea voturilor. (5)
 9. Profesorul va afișa videoclipul și îi va întreba pe studenți despre opiniile / impresiile lor. (15)

DT: Democrație - O scurtă introducere - de MinuteVideos disponibil la:

https://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7A

Palete de vot (degetul mare în  sus și degetul mare în jos) - pentru a fi imprimate

129

otherness
Reflecție

1. Benzi de hârtie sunt distribuite elevilor, cărora li se cere să scrie pe bucăți separate de hârtie opiniile lor cu privire la subiectele de mai jos, referitoare la activitățile pe care le-au încheiat ca parte a proiectului. Nu este necesar ca ei să-și scrie numele. Subiectele pentru evaluare pot fi următoarele:

 • Ce impresie și-au făcut despre activitățile desfășurate.
 • Ce au găsitinteresant în activitățile desfășurate.
 • Care sunt opiniile lor pozitive cu privire la activitățile desfășurate.
 • Opiniile lor negative cu privire la activitățile desfășurate.
 • Recomandările lor.

2. Elevilor li se cere să-și pună lucrările într-o cutie conform subiectului. (de exemplu, începem cu „Am simțit ...”). Anterior, profesorul poate să pregătească cutii mici, folosind ambalaje sau cutii colorate sau alte obiecte sau le poate solicita elevilor să pună hârtiile în diferite grămăjoare.

3. Elevilor li se cere să aleaga pe rand o bucată de hârtie din cutie și să citească cu voce tare declarația scrisă pe ea. Dacă este necesar, se discută punctul de vedere prezentat. Profesorul poate încuraja discuția prin formularea de întrebări. Este necesar să se asigure că opiniile tuturor sunt citite cu voce tare.

Note
Resurse digitale

Video http://othernessproject.eu/atividades/digital/37/Demo.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

130

otherness
6 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cetățeni ai Europei(cetățeni activi din Europa Unită)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 45
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     18 - A face loc

Participanților li se cere să ridice brațele cu palmele în sus, imaginându-și că împing cu putere tavanul în sus, pentru a mări spațiul din încăperea unde sunt. Apoi, li se cere să întoarcă brațele în jos cu palmele în jos, gândindu-se că împing podeaua. Ei sunt rugați să împingă pereții să-și întoarcă brațul stâng și palma spre peretele din stânga lor, iar brațul drept și palma spre peretele din dreapta lor.

Obiective
 • Să afle mai multe despre Uniunea Europeană.
 • Să atraga atenția elevilor asupra Uniunii Europene.
Pregătire

Materiale:

 • Un laptop
 • Un video-proiector(Opțional)
Introducere

Activitatea urmărește să atraga atenției elevilor cu privire la Uniunea Europeană, făcându-i pe elevi să cunoască mai multe printr-un joc provocator.

Metodologie

Instrumente NFE: chestionarul

 1. În funcție de numărul de computere disponibile, elevii pot face testul unul câte unul, sau împărțiți în echipe, ori toți împreună.
 2. Profesorul poate decide să prezinte răspunsurile corecte prin .ppt după fiecare întrebare sau la sfârșit. (30’)
Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen, utilizând întrebările de mai jos (15’):

 • Credeți că știți destul despre Uniunea Europeană?
 • Credeți că sunteți cetățeni europeni, cu adevărat?
 • Vă interesează acest subiect?
 • Credeți că e important? De ce?
 • Doriți să vorbiți mai mult despre Uniunea Europeană la școală?

131

otherness
Note
Resurse digitale

Quiz - https://goo.gl/8JsA8C

Powerpoint cu raspunsuri http://othernessproject.eu/atividades/pdf/38_eu_in_slides_en.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

132

otherness
7 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Acțiune pentru schimbare (Organizarea de campanii pentru implicare democratică)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80 min
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     2 - Relaxarea progresivă a musculaturii

Pentru a elibera tensiunea de la cap până la picioare, elevii sunt rugați să-și închidă ochii(dacă se simt confortabil) și să se concentreze asupra tensionării și relaxării fiecărui grup muscular pentru două până la trei secunde fiecare. Profesorul îi îndrumă pe elevi; le cere să înceapă cu picioarele și degetele de la picioare, apoi cu genunchii, coapsele, pieptul, brațele, mâinile, gâtul, maxilarul și ochii – respirând, în același timp, adânc și rar.

Obiective
 • Sensibilizarea elevilor cu privire la cetățenia activă și implicarea democratică în comunitatea lor.
 • Identificarea problemelor care trebuie abordate în comunitatea lor.
 • Identificarea strategiilor și acțiunilor concrete pentru schimbare.
Pregătire

Materiale:

 • planuri de acțiune pentru imprimare(2 pentru fiecare grup),
 • coli și pixuri,
 • flipchart,
 • computer și video-proiector(Opțional)
Introducere

Activitatea are scopul de a ajuta copiii să identifice problemele care trebuie abordate în contextul lor local precum și strategii concrete de schimbare a situației, sensibilizarea lor pentru a fi actori ai schimbării, cetățeni activi în comunitatea lor.

133

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: planul de acțiune, bazat pe (FS2C De la școală la comunitate)

 1. Elevii sunt împărțiți în grupuri mici de 3 sau 4 membri.
 2. Fiecare grup este rugat să se gândească la comunitatea/cartierul/orașul său și să discute problemele care necesită o soluție. Apoi, fiecare grup este rugat să accepte și să aleagă câte o problemă pentru fiecare persoană. (20’)
 3. Fiecare elev scrie problema identificată pe o hârtie și o atașează pe piept. Apoi, elevii încep să se deplaseze prin clasă, găsind colegi cu idei asemănătoare lor, încercând să creeze grupuri în funcție de problemele pe care doresc să le rezolve. (10’)
 4. Profesorul va oferi fiecărui grup planul de acțiune. Fiecare grup dezvoltă și reproduce propriul plan de acțiune pe o foaie de flipchart. Profesorul va sprijini grupurile, dacă este necesar. (20’)
 5. Fiecare grup prezintă propriul plan de acțiune pentru întregul grup în plen. (15’)

DT: planul de acțiune va fi listat(câte unul pentru fiecare grup), clipul „Ce sunt cetățenii activi?” – British Council

Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen, arătând clipul și utilizând întrebările de mai jos (15’):

 • Ce impresie v-au făcut activitățile?
 • A fost interesant să vorbim despre problemele, semnalate de voi, care trebuie rezolvate în context local?
 • A fost util să vorbim cu alți colegi pentru a găsi soluții sau modalități de abordare a problemelor?
 • Planul de acțiune a fost util pentru a identifica o strategie de intervenție?
 • Credeți că puteți să acționati pentru a schimba situația?
 • Veți realiza acest lucru?
Note

Dacă elevii se confruntă cu dificultăți în alegerea unui subiect de discutat, se recomandă ca profesorul să stimuleze elevii pentru a găsi o temă interesantă, care are legătură cu viața lor, sau cu orice subiect care îi preocupă în acest moment.

Resurse digitale

Video "What is Active Citizens?" - British Council

http://othernessproject.eu/atividades/digital/39/WhatActiveCitizens.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

134

otherness
8 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Salvați Pământul (Organizarea de campanii pentru protecţia mediului)
Dezvoltat de CSC DANILO DOLCI
Durată 80 min
Energizante otherness     15 - Adunarea animalelor

Profesorul spune clasei să se gândească la un animal fără a-l numi. Apoi spune grupului că trebuie să se aranjeze de la cele mai mari la cele mai mici animale fără a vorbi. Membrii grupului pot doar să facă gesturile și sunetul animalului. După ce termină, profesorul roagă elevii să spună animalele pentru a vedea dacă ordinea este corectă.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective

Sensibilizarea elevilor cu privire la protecția mediului.

Pregătire
 • Materiale: coli, pixuri și creioane
 • Sfaturi:

Profesorul poate imprima picăturile, sau îi poate face pe elevi să le deseneze.

Profesorul poate schimba și/sau adapta întrebarea la nivelul de cunoaștere a clasei cu privire la acest subiect.

 • Lectură sugerată:

Institutul Național de Sănătate și Știință a Mediului

Introducere

Activitatea își propune să atragă atenția elevilor cu privire la riscurile schimbărilor climatice și importanța conservării mediului.

135

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: Joc tip chestionar

 1. Profesorul va introduce subiectul protecției mediului prin intermediul clipului și unele întrebări, cum ar fi:
 • Ce este poluarea? Câte feluri de poluare știți?
 • Știți ce sunt cei 3 R?
 • Credeți că puteți face ceva pentru a salva Pământul? (20’)
 1. Elevii vor fi împărțiți în două grupe: primul va juca rolul copacilor, al doilea va juca rolul picăturilor de apă. Arborii au nevoie de picături de apă pentru a crește și a trăi, dar aceste picături pot atinge copacii și „îi pot hrăni” doar dacă „arborii” dau răspunsurile corecte întrebărilor pe care profesorul le va pune. La început, copacii pretind că sunt semințe și vor începe să crească de fiecare dată când vor primi o picătură de apă. (20’)
 2. Elevii vor crea câteva sloganuri pe le vor răspândi în școala lor, dar și prin rețelele de socializare pentru a-și sensibiliza colegii cu privire la importanța protecției mediului. Ei le pot scrie pe hârtie colorată și le pot aplica în clasă și pe coridoare. Elevii pot combina, de asemenea, sloganurile cu desene. (25’)

DT: Clipul „Salvați lumea noastră!”,

picături listate,

întrebări listate

Reflecție

Profesorul va stimula reflecția în plen, utilizând întrebările de mai jos (15’):

 • Ați învățat ceva interesant despre protecția mediului?
 • Credeți că este important să vă implicați în viața de zi cu zi pentru a proteja mediul înconjurător? De ce?
 • Credeți că puteți face diferența?
Note
Resurse digitale

Video “Save our World”

http://othernessproject.eu/atividades/digital/40/SaveOurWorld.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

136

otherness
9 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Organizarea campanii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     8 - Găsiți alt loc

Aranjați elevii într-un cerc, pe scaune, numărul de scaune fiind cu unu mai puțin decât numărul elevilor. Elevul fără scaun stă în mijloc și le spune numele. Apoi elevul spune o caracteristică sau o culoare sau un tip de haină, de exemplu ”Toți cei care poartă portocaliu”. Toți cei care poartă portocaliu trebuie să se ridice și să găsească alt loc, dar nu cel din dreapta sau stanga lor. Elevul din mijloc aleargă să-și găsească loc, iar cel care rămâne fără loc devine cel care va sta în mijloc.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective
 • Familiarizarea cu notiunea de .
 • Creșterea gradul de conștientizare cu privire la oprimați și opresori.
 • Formarea motivației de a depăși situațiile dificile.
Pregătire
 • Sugestii de lectură:

Teatrul FORUM pentru profesori, al lui Augusto Boal.pdf (Susie MacDonald - Daniel Rachel), paginile 2-3.

 • Sfaturi:

Un joker, descris în paginile 3-4, este în esență persoana care introduce scenele(adică scena 1, scena 2, etc.). În acest exercițiu, este mai bine ca rolul Joker-ului să fie cât mai simplu.

Materiale: cameră de filmat

Introducere

O sesiune tipică(act) se concentrează pe opresiune sau pe o problemă. Structura actului presupune un Protagonist(persoana oprimată) care este învins sau frustrat de Antagonist(asupritor). Personajul Antagonistului ar putea fi jucat de mai multe persoane; adică pot apărea mulți antagoniști într-o sesiune. O sesiune tipică ar putea avea, de asemenea, mai multe scene(adică mai mult de două), care sunt prezentate publicului de Joker.

Actul se joacă o dată. Apoi se joacă din nou; de data aceasta audiența poate interveni.

Care este rolul publicului?

Publicul în timp ce vizionează Teatrul forum devine Spect-Actor și poate oferi alternative Protagonistului. A doua oară când actul este jucat, oricine din public poate striga: „Stop!”; opriți acțiunea, revizuiți rolul și încercați o altă soluție. Oricine vrea să joace rolul poate să facă acest lucru. De obicei, singurul rol care este înlocuit este Protagonistul(chiar dacă există unele reguli care reglementează dacă și când alte caractere pot fi înlocuite). Împreună, (Spect-Actori), Protagonist și Antagonist „joacă schimbarea”.

Joker-ul introduce fiecare scenă(o piesă de teatru poate avea unul sau mai multe scene).

137

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: Teatrul oprimaților(Susie MacDonald - Daniel Rachel), lucrul pe grupe de elevi.

DT trebuie să fie urmărit înainte de începerea acestui exercițiu.

 1. Profesorul prezintă pe scurt tehnica teatrului. Apoi, el/ea explică detaliat instrumentul digital și tehnica teatrului, urmând să răspundă la întrebări. (10’)
 2. Profesorul atribuie elevilor roluri(preferabil să fie atribuite în mod voluntar). Profesorul introduce următoarele roluri:
 • părintele elevului A;
 • elevul A: Protagonistul(oprimatul); este un elev nou într-o școală nouă, care are:
 • o voce frumoasă (se poate alătura corului)
 • o invaliditate (mâna stângă nu se poate mișca, este ca și cum ar fi atașată de umăr); dacă dorim, dizabilitatea ar putea fi altceva, atâta timp cât este o deficiență fizică;
 • elevul B: Antagonistul(opresorul). El/ea este un student popular care îi domină pe cei slabi(și, desigur, pe elevul A);
 • profesorul C;
 • profesorul de sport D;
 • profesorul de muzică E;
 • Joker-ul: persoana care introduce scenele;
 • doi sau trei elevi care vor fi prezenți în scenele 1-4 și vor susține elevul B;
 • Restul elevilor sunt publicul. (10’)
 1. Elevilor li se dă scenariul prezentat mai jos.

A este un elev nou înscris la o școală. Elevul A se confruntă cu următoarele dificultăți(este oprimat) așa cum este descris în scenele care urmează.

 1. Scena 1: Când elevul A merge la noua școală pentru a se înscrie, însoțit de unul dintre părinți, elevul B, care este foarte popular în școală, îl oprimă.
 2. Scena 2: Când elevul A întârzie pentru 2’ în prima zi, profesorul C îl mustră și îl oprimă. Elevul B întârzie, de asemenea(10’), dar profesorul C nu reacționează deloc.
 3. Scena 3: Când elevul A se alătură echipei sportive(elevul A se poate alătura echipei de sport, deoarece deficiența să îi permite să facă acest lucru), elevul B se plânge profesorului de sport D, oprimând elevul A. Profesorul de sport D nu permite elevului A să se alăture echipei sportive.
 4. Scena 4: Când elevul A se alătură corului(elevul A are o voce frumoasă, vă aduceți aminte?), elevul B glumește cu privire la aspectul elevului A și susține că, deși acesta este un cor, elevii trebuie să arate bine. Elevul B cântă cu o voce groaznică, totuși, profesorul de muzică E nu reacționează și îi permite elevului B să se alăture corului, ignorând elevul A.
 5. Scena 5: Elevul A se întoarce acasă la finalul primei zile de școală. Își întâlnește părintele care citește ziarul. Elevul A încearcă să-i explice părintelui său problemele din prima zi de școală, dar părintele nu pare să încurajeze elevul să își rezolve problemele. În schimb, părintele încearcă să justifice comportamentul elevului B și pe cele ale profesorilor. (5’)
 1.  „Actorii” joacă mai întâi scenariul așa cum este. Este clar cine este oprimatul și cine este asupritorul. (20’)
 2. Acum, „actorii” joacă din nou scenariul. Elevii din public pot striga: „STOP!", se opreste scena și se schimbă povestea. EI POT SCHIMBA NUMAI ROLUL CELUI OPRESAT. Actul poate fi jucat de mai multe ori atâta timp cât există elevi din public care doresc să participe și să schimbe povestea. Profesorul încurajează audiența să intervină. (20’-30’)

Opțional: Elevii pot filma teatrul și îl pot încărca pe site.

DT Animated Video (pentru a fi vizionat înaintea activității).

138

otherness
Reflecție

Profesorul pune întrebări în tuturor:

 • Cum a fost pentru actori  să interpreteze rolurile date?
 • Cum v-ați simțit, ca public, să priviți piesa fără a vă implica?
 • Cum v-ați simțit atunci când ați putut interveni?
 • Cum v-ați simțit când nu ați reușit să-l schimbați pe asupritor, ci doar pe cel asuprit? (10’)
Note
Resurse digitale

Desen animat

https://vimeo.com/166002593 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

139

otherness
10 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cum construiți școala visurilor voastre
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     3 - Ghid de respirație

Profesorul le cere elevilor să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil), să inspire cât se numără până la patru, apoi să expire cât se numără până la patru(exercițiile se fac pe cale nazală, fapt ce adaugă o rezistență naturală la respirație). Apoi, cu o mână pe piept și alta pe burtă, elevii pot respira adânc pe nas și vor expira pe gură, asigurându-vă astfel că diafragma(nu pieptul) se umflă cu suficient aer pentru a umple plămânii.

Jordan Shakeshaft

Obiective
 • Să se familiarizeze cu ceea ce este considerat a fi sănătos.
 • Să se familiarizeze cu discuțiile T.E.D.(tehnologie, divertisment, design).
 • Să poată „realiza” o campanie prin metoda discuțiilor T.E.D.(tehnologie, divertisment, design).
Pregătire
 • Sugestii de lectură:

http://speakupforsuccess.com/10135/how-are-ted-talks-and-business-presentations-different/

http://www.youtube.com/watch?v=wkfYzs2Qv-M

Materiale:

flipchart/tablă, markere, cameră de filmat

Introducere

Viața sănătoasă înseamnă a face alegeri potrivite, care îmbunătățesc sănătatea fizică, mentală și spirituală. Facem astfel de alegeri atunci când : ne hranim sănătos, a practicam sport și a respectam mediul înconjurător.

140

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: brainstorming, lucrul pe grupe de elevi, discuțiile T.E.D.(tehnologie, divertisment, design)

 1. Elevii trebuie să se uite la instrumentul digital înainte de începerea acestui exercițiu. Profesorul poate explica în detaliu ce este discuția T.E.D.(în conformitate cu instrumentul digital și Lectură  sugerată) și va răspunde la întrebări.
 2. Brainstorming(separat) asupra categoriilor de mai jos.

a) Imaginați-vă că veți construi o nouă școală. Unde ar fi aceasta (adică în mediul rural, lângă mare, pe o insulă, în centrul orașului, în pădure etc.)?

b) Acum, descrie cum vor arăta dotările (adică are o mulțime de clădiri, curte mare, terenuri de sport, laboratoare, restaurant mare, etc.).

c) Aveți timp să vă mâncați masa de prânz? Unde este aceasta? Ce fel de mâncare este servită? De exemplu, elevii mănâncă masa de prânz la ora 12,00 în restaurantul școlii unde se servește hrană sănătoasă, cum ar fi: mese calde/fructe/salate etc.

d) În programul săptămânal, veți avea activități în aer liber? Unde? Ce fel de activități(adică drumeții, sporturi, vânătoare de comori etc.)?

 1. Elevii sunt împărțiți în patru grupe în funcție de categoriile descrise în etapa 1:
 • grupa A: locația școlii;
 • grupa B: dotările școlii;
 • grupa C: mâncarea oferită la școală;
 • grupa D: activitățile în aer liber ale școlii.
 1. Elevii din fiecare grup vor decide ce este mai bine pentru școala lor în ceea ce privește „Viața sănătoasă”. Ei pot decide dacă vor folosi ceea ce este scris atunci când au realizat brainstorming-ul despre școala lor sau pot adăuga elemente noi. Ei vor pregăti o campanie similară cu cea a discuțiilor T.E.D.

Discuțiile T.E.D. vor dura 2’-3’ pentru fiecare grup.

 1. Prezentarea discuțiilor T.E.D.

Opțional: Elevii pot filma discuțiile T.E.D. și le pot încărca pe site. (15’)

DT:

1. Animated Video &

2. https://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_for_30_days#t-12500

Reflecție

Profesorul pune întrebări tuturor elevilor:

 • V-a plăcut școala pe care ați construit-o?
 • Cât de dificil a fost să decideți ce înseamnă „viață sănătoasă” pentru grupul vostru?
 • Cum a fost experiența producerii unei discuții T.E.D.? (10’)
Note
Resurse digitale

Animated Video, Video (Ted Talk)

https://vimeo.com/170398308 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

141

otherness
11 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Organizarea campaniilor pentru combaterea violenței
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     18 - Jocul țânțarului

Grupul stă în cerc și mediatorul spune o poveste despre o ciumă de țânțari și le spune că trebuie să omoare cu toții țânțarii pentru a nu lua malaria. Mediatorul pune un țânțar pe capul unei persoane care trebuie să coboare pentru a evita țânțarul. Cele două persoane lângă acea persoană trebuie să bată din palme deasupra capului ei pentru a ucide țânțarul, dar țânțarul scapă și continuă. Când grupul joacă jocul bine și rapid, mediatorul va mai adăuga câțiva țânțari până devine imposibil ca grupul să prindă atât de mulți țânțari.

Exerciții de relaxare otherness     12 - Spatele calduros

O bucată de hârtie este atașată în spatele fiecărui elev și li se dă un pix. Hârtia este deja pregătită. Pe fiecare bucată de hârtie scrie: "Îmi place ......... ..". Este redată muzica lentă, iar studenții  se plimbă și scriu caracteristici despre persoana pe care o plac pe hârtie. Fiecare copil are dreptul să se uite la hârtie la sfârșit și să-o ia acasă.

Obiective
 • Recunoașterea cu ușurință a existenței elementelor de violență în basmele cunoscute și a faptului că, de mici, copiii sunt expuși la acestea.
 • Încurajarea participanților în vederea utilizării deprinderile de rezolvare a problemelor prin realizarea unor variante ale acestor povești.
 • Crearea unor noi basme ca instrument al unei campanii.
Pregătire
 • Sugestii de lectură:

Citiți poveștile descrise mai jos. @ http://shortstoriesshort.com:

 • Materiale:

 

Povești tipărite

- grupa 1: http://shortstoriesshort.com/story/cinderella-beautiful-girl/

- grupa 2: http://shortstoriesshort.com/story/sleeping-beauty/

- grupa 3: http://shortstoriesshort.com/story/jack-and-the-beanstalk/

- grupa 4: http://shortstoriesshort.com/story/snow-white/

 • Sfaturi:

1. Poveștile pot fi date elevilor înainte de acest exercițiu, astfel încât să le poată studia acasă.

2. Poveștile sunt disponibile în toate limbile utilizate pentru acest proiect.

Notă: Fiecare partener ar trebui să găsească aceste basme în limba maternă și să adauge legăturile în manual.

 

Introducere

Toată lumea își amintește un basm citit de părinții noștri, de bunicii noștri, chiar și de ... noi! Dar dacă ținem minte bine, basmele clasice includ forme de violență, pe care - acum că am crescut și am devenit mai mari - nu le conștientizăm întotdeauna. Putem schimba o poveste - fără să fie implicată violența?

142

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: povestirea/citirea poveștilor, lucrul pe grupe de elevi.

A fost odată ca niciodată …(AENAO - Proiectul Violet)

 1. Elevii sunt împărțiți în patru grupe și li se dă un basm cunoscut pentru a-l citi, astfel:
 • grupa 1: Cenușăreasa;
 • grupa 2: Frumoasa Adormită;
 • grupa 3: Jack și vrejul de fasole;
 • grupa 4: Alba-ca-zăpadă.
 1. Odată ce elevii au citit povestirile, trebuie să creeze o versiune diferită/alternativă a basmului, fără violență. (30)
 2. Ei vor citi noile povești tuturor. (20)

*Notă: Ei pot folosi poveștile ca instrument de organizare a campaniilor de combatere a violenței. Povestirile pot fi încărcat pe site-ul Proiectului Otherness.

DT: Poveste https://issuu.com/annabei/docs/fairytale/5?e=7774976/30000297

Elevii pot comenta povestea prezentată în instrumentul digital.

Reflecție

Profesorul pune întrebări în tuturor:

 • Cum vă simțiți acum(că ați crescut) când citiți aceste basme?
 • De ce credeți că ele conțin violență?
 • Mai este interesantă povestea după ce eliminăm violența?
 • V-ați folosi noile povestiri în viața reală, față de colegii voștri, ca un instrument de combatere violenţei? (20’)
Note
Resurse digitale

Povestea http://issuu.com/annabei/docs/fairytale?e=7774976/35508423


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

143

otherness
12 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Clienții activi
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 75
Energizante otherness     17 - Prăjitorul de pâine sau starul rock

The group starts in a circle with one person in the center. The person in the center points at someone in the circle and says “Toaster” or “Rock star”.

 • Grupul începe în cerc cu o persoană în centru. Persoana din centru arată la o persoană din cerc și spune ”Prăjitor de pâine” sau ”Star rock”.

  Dacă persoana din centru spune ”prăjitor de pâine”, persoana indicată trebuie să se aplece, să sară și să spună ”dă-mă cu unt, sunt gata!”. Personele de pe fiecare parte trebuie să pună mâinile sus pentru a crea un ”prăjitor de pâine” în jurul persoanei indiate.

  Dacă persoana din centru spune ”star rock”, persoana indicată trebuie să țină mâinile în fața gurii ca și cum ar cânta la un microfon. Persoanele de pe fiecare parte se îndepărtează de persoana indicată și mimează cântecul la chitară.

Exerciții de relaxare otherness     13 - Masajul corpului

Elevii stau într-un cerc: trebuie să urmeze toate mișcările profesorului și se masează singuri. Profesorul începe să își maseze diferite părți ale corpul său, începând cu capul și până la picioare(este mai bine dacă își dau jos pantofii). Profesorul explică cum trebuie făcut masajul, mai delicat sau mai energic.

Opțional: Profesorul poate, de asemenea, să le ceară elevilor să maseze un alt coleg de clasă.

Obiective
 • Elevii învață despre drepturile consumatorilor și despre regulile din U.E. cu privire la protecția consumatorilor.
 • Elevii devin conștienți cu privire la ce înseamnă să fii consumator activ, care întreaba și care informeaza autoritățile în mod corespunzător atunci când drepturile consumatorilor sunt încălcate.
Pregătire
 • Sugestii de lectură:

Politica U.E. privind consumatorii

http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/our-strategy/index_en.htm

 • Materiale: material listat - studiu de caz.
Introducere

Avem nu numai drepturi ale omului, ci și drepturi ale consumatorilor. Acestea ne protejează, permițându-ne să obținem produse și servicii de calitate. Drepturile consumatorilor garantează că putem returna bunuri dacă noi decidem că acestea nu ne mai sunt utile sau sunt defecte. Datorită drepturilor consumatorilor, primim compensații, atunci când un zbor întârzie, când sunt pierdute bagajele sau în alte situații care pot apărea în timpul unei călătorii. Atunci când informăm autoritățile despre încălcarea drepturilor consumatorilor, acționăm ca cetățeni activi și avem grijă de siguranța noastră. Regulile U.E. referitoare la protejarea drepturilor consumatorilor se referă la bunurile cumpărate on-line sau off-line, siguranța alimentelor, jucăriile pentru copii, aparatele de uz casnic și vehiculele.

144

otherness
Metodologie

Instrumente NFE: studiu de caz, lucrul pe grupe de elevi, discuții

 1. Citiți cazul domnișoarei R. Încurajați-i pe elevi să-și imagineze modul în care se simțea domnișoara R. când a cumpărat un produs de calitate slabă care este dăunător pentru sănătatea ei. (15’)
 2. Discuție - Ce putem face pentru a ne proteja drepturile de consum? Ce elemente de pe ambalajele bunurilor ne arată că acestea îndeplinesc cerințele și standardele U.E.? (10’)
 3. Rulați clipul „5 drepturi ale consumatorului pe care trebuie să le știți” și discutați cu elevii drepturile fundamentale ale consumatorilor în U.E. (10’)
 4. Studiu de caz – împărțiți elevii în 3 grupe. Fiecare grup discută cazul și lucrează la o soluție dintr-un punct de vedere diferit: (25’)
 • grupa 1: ce ar face dacă ar fi în locul lui Nick?
 • grupa 2: ce ar face dacă ar fi în locul comerciantului?
 • grupa 3: ce ar face dacă ar fi în locul tatălui lui Nick?

DT: clip(Comisia Europeană/justiția U.E. și consumatorii)

http://othernessproject.eu/atividades/digital/44/ic12.mp4

Reflecție

Atunci când fiecare grup face prezentarea și oferă o soluție, mediatorul poate pune elevilor următoarele întrebări:

 • Cum v-ați simțit când ați lucrat la caz?
 • Ce credeți acum despre situație, când ați conștientizat diferitele puncte de vedere?
 • De ce este important să fim consumatori activi și să reacționăm atunci când nu suntem mulțumiți de bunurile sau serviciile care ni se oferă?
 • Cum puteți îmbunătăți produsele și serviciile, fiind consumatori activi?
 • Care este diferența dintre încălcarea drepturilor consumatorilor și capriciile clienților? (15’)
Note
Resurse digitale

Video (European Commission ) / (EU Justice and Consumers): http://othernessproject.eu/atividades/digital/44/ic12.mp4


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

145

otherness
13 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Legături între cetățenii activi
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Obiective
 • Să se familiarizezze cu programele Erasmus și Youth Exchanges.
 • Să poata lucra într-o echipă pentru a dezvolta un proiect.
 • Să realizeze ce înseamnă cetățenia activă în conceptul proiectelor europene.
Pregătire
 • Sugestii de lectură

Profesorii și elevii trebuie să urmărească prezentarea din DT (link-ul este dat mai jos) înainte de acest exercițiu

 • Materiale

Cartoane / flipchart-uri, markere, studiu de caz (care trebuie transmis tuturor grupelor) disponibil în fișierul pdf:  http://othernessproject.eu/atividades/pdf/48_IC16 20Case 20Study.pdf

 • Sfaturi
 1. Profesorul poate descrie studiul de caz atunci când îl ofera grupelor
 2. Profesorul poate vorbi despre oportunități pe YE, E pentru tineri (în vârstă de 13 ani, cu un lider adult) descrise în DT când începe activitatea

146

otherness
Introducere

Cetățenii sunt membri ai unui grup sau ai comunității care împărtășesc aceleași drepturi și responsabilități (Educație Socială Victoria). În calitate de cetățean, vă puteți aștepta să fiți tratat în același mod ca toți ceilalți din comunitatea dvs. Cetățenii activi iau măsuri pentru a-și îmbunătăți situația în comunitate, pentru a face o diferență!

Metodologie

Instrumente NFE Studiu de caz, Lucru în echipă, Simulare

 1. Elevii sunt împărțiți în 5 grupe.

Grupa A: grup informal* al tinerilor care se ocupă de sprijinirea tinerilor, din comunitatea locală, care caută oportunități de angajare, scriu un CV, etc., localizat în Grecia

Grupa B: Organizație (ONG)** care se ocupă cu implicarea tinerilor dezavantajați în jocuri interactive și îi ajută să fie creativi, localizați în Italia

Grupa C: Organizație (ONG) care se ocupă cu educarea tinerilor în probleme de mediu și de sănătate, situat în Portugalia

Grupa D: Grup informal de tineri care se ocupă de sporturile pe iarbă, situat în Bulgaria

Grupa E: Agenția Națională (un grup de persoane care asistă grupurile A-D în găsirea de parteneri și implementarea proiectului).

* / ** Grupurile informale și ONG-urile (organizațiile neguvernamentale) sunt ambele organizații ce pot organiza și participa în calitate de parteneri în proiectele Erasmus, cum ar fi Youth Echange.

 1. Fiecărui grup i se oferă studiul de caz. Profesorul explică, de asemenea, schimbul de tineri descris în studiul de caz. (15’ )
 2. Grupurile trebuie acum să dezvolte următorul schimb de tineri.

Titlul proiectului: Activități în aer liber pentru studenți.

Durata: 5 zile

Detalii: hicking, sporturi pe iarbă, vanătoare de comori, excursii pe teren, organizarea vânzărilor de produsele folosite pentru a strânge bani pentru școală, ateliere de lucru în aer liber etc.

Metodologie: Educația non-formală (joc de rol, brainstorming, lucrul în  echipe, creație artistică, activități în aer liber, simulare)

Elevii trebuie să:

 • să decida care grup poate organiza următorul proiect în funcție de relevanța acestuia fata de subiect,
 • să arate modul în care și-au găsit partenerii,
 • să arate modul în care au comunicat cu partenerii,
 • să arate cum i-a ajutat Agenția Națională,
 • să decidă ce activități trebuie să facă în timpul proiectului (adică ce activități în aer liber sunt importante pentru ei ca o școală),
 • să organizeze un eveniment final, astfel încât comunitatea locală să știe despre proiectul lor (unde îl organizeaza, pe cine invita, cum invita oamenii; adică prin retelele de socializare, pliante etc.). (60’ )

DT Prezi Presentation

http://othernessproject.eu/atividades/digital/48/networking.html

147

otherness
Reflecție

Profesorul îi întreabă pe elevi în plen următoarele întrebări

 • A fost dificil să dezvoltati un astfel de proiect? (Dacă da, care au fost dificultățile?)
 • Cum vi s-a parut să lucrati toți împreună pentru un scop comun?
 • V-ați simțit ca cetățeni activi atunci când ați organizat un astfel de eveniment? Dacă da, de ce?   (15')
Note
Resurse digitale

Prezi Presentation http://prezi.com/yw9unkgdvn4x/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Digital Resource - http://othernessproject.eu/atividades/digital/48/networking.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

148

otherness
14 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Comunicare activă pentru cetățenia democratică
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 75
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     12 - Spatele calduros

O bucată de hârtie este atașată în spatele fiecărui elev și li se dă un pix. Hârtia este deja pregătită. Pe fiecare bucată de hârtie scrie: "Îmi place ......... ..". Este redată muzica lentă, iar studenții  se plimbă și scriu caracteristici despre persoana pe care o plac pe hârtie. Fiecare copil are dreptul să se uite la hârtie la sfârșit și să-o ia acasă.

Obiective
 • Dezvoltarea abilităților în exprimarea sentimentelor, punând întrebări, arătând toleranță pentru diferite puncte de vedere într-o conversație. 
  
  Conștientizarea oportunităților de comunicare prin diferite canale de comunicare. 
  
Pregătire
 • Materiale:
Hârtie groasă de desen sau tablă albă
Markeri colorați
Manual – studiu de caz 
Introducere

Atunci când comunicăm, ne conectăm cu alți oameni, împărtășim informații și ne cunoaștem pe noi înșine și pe ceilalți. Comunicarea eficientă înseamnă să fim capabili să ne exprimăm punctul de vedere și să respectăm opinia celorlalți în același timp. Comunicăm prin vorbire și limbă, prin limbajul corpului,  prin cuvântul scris și prin tehnologiile informaționale.

149

otherness
Metodologie

Instrumente NFE Studiu de caz

 1. Utilizați prezentarea PowerPoint - primul slide și puneți întrebarea - "Ce vedeți în poze“?

Elevilor le sunt prezentate primele două imagini din prezentare, puse una lângă cealaltă. Fără să gândească prea mult, ei trebuie să spună ceea ce văd în fiecare imagine (de exemplu, fața unei femei sau o floare, un  bătrân; o tânără; câini pe trotuar etc.)

 • Când oamenii comunică, se percep reciproc subiectiv. Diferenta de percepție este influențată de starea de spirit, experiența, atenția acordată. În timp ce percepem anumite trăsături altele rămân ascunse. De aceea trebuie să fim toleranți la diferențe și să ne străduim să ajungem să cunoștem oamenii cu care comunicăm, mai degrabă decât să îi judecăm. (15’ )
 • Poveste ilustrată

Elevii privesc povestea ilustrată din prezentare, iar mediatorul îi încurajează să răspundă la cele două întrebări, care urmăresc povestea, și să acorde o atenție deosebită semnalelor corpului, limbaj pe care îl folosim pentru a exprima emoții, sentimente și experiență. (15’ )

 1. "Mesajul meu"`

Studenții  se uită la pașii parcurși din "Mesajul meu", care arată modul în care ne exprimăm sentimentele și punctul de vedere în situații complicate. (10’ )

 1. Studiu de caz

Elevii sunt împărțiți în perechi. Fiecare pereche are o situație pe care trebuie să o prezinte utilizând "Mesajul meu". (20’ )

DT: prezentare PowerPoint

Reflecție

Când elevii finalizează lucrul la studiul de caz și exerzând la "Mesajul meu", mediatorul organizează o discuție reflectivă asupra următoarelor întrebări:

 • Cum te-ai simțit când colegul tău a folosit "Mesajul meu" când vorbea cu tine?
 • Cum v-ați simțit când ați folosit "Mesajul meu" în locul formulelor obișnuite "sunteți ..."
 • Ce mijloace diferite de comunicare putem folosi pentru a ne ajuta să comunicăm cu o perosană cu deficiențe auditive? Sau o persoană fără vedere?

În ce ocazii limbajul corpului ne poate ajuta să comunicăm? (15’ )

Note
Resurse digitale

Studiu de caz: http://othernessproject.eu/atividades/pdf/46_IC14_case study.pdf

Prezentare PowerPoint : othernessproject.eu/atividades/digital/46/IC14 Active Communication.pptx


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

150

otherness
15 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Conflict efectiv rezoluţie
Dezvoltat de PROSVETA
Durată 110
Energizante otherness     3 - Amoeba

Un joc de evoluție! Fiecare începe ca o amibă cu scopul de a evolua ca om! Toți elevii se plimba jucând rolul umei amibe și atunci când întâlnesc o altă amibă, joacă un rând de piatră/hârtie/foarfece. Cine câștigă evoluează într-un virme. Când doi viermi se întâlnesc din nou joacă piatră/hârtie/foarfece, iar cine câștigă evoluează în viespe, iar cine pierde devine din nou vierme. Jocul continuă până când cineva devine om. Fazele evoluției sunt: amiba, vierme, viespe, pui, mainmuță, om.

Exerciții de relaxare otherness     8 - Anotimpurile anului

Toți jucătorii stau într-un cerc, dar nu prea aproape unul de altul. Profesorul se mișcă ca o plantă în timpul anotimpurilor anului.

Iarna: plantele sunt mici, slabe și sunt chircite împreună la pământ.

Primăvara: prin strălucirea soarelui, plantele cresc lent și se înalță încet.

Vara: prin soarele cald, plantele își deschid încet brațele, florile își deschid bulbii și se ridică drept.

Toamna: razele solare devin mai slabe. Plantele încep să se miște încet, florile și frunzele încep să cadă.

Obiective
 • Elevii devin conștienți de puterea pozitivă a conflictului.
 • Elevii dezvoltă abilități în rezolvarea eficientă a conflictelor bazate pe strategia câștig-câștig.
Pregătire
 • Materiale:
Hârtie groasă de desen sau tablă albă
Markeri colorați 
Introducere

Capacitatea rezolvării non-violente a conflictelor este o caracteristică a cetățeniei democratice. Conflictele pot fi rezolvate printr-o comunicare adecvată între părți, prin negociere sau mediere. Scopul cheie al soluționării efective a conflictelor este menținerea relației astfel încât interesele ambelor părți să fie satisfăcute, decât să se câștige conflictul în  dezavantajul sau prin pierderea părții adverse.

151

otherness
Metodologie

Instrumente NFE Brainstorming, Joc de rol, Lucru în echipă

Elevii spun cuvinte pe care le asociază cu cuvântul "conflict". Cuvintele sunt scrise pe tablă sau pe o hârtie groasa de desen. Elevii pot folosi și desene sau simboluri. Elevii grupează apoi cuvintele în funcție de asemănări, de exemplu sentimente, motive, consecințele conflictului etc. (10')

 1. Poate un conflict să fie benefic?

Elevii sunt împărțiți în două grupuri. Fiecare grup utilizează diapozitivul respectiv al prezentării și scrie sugestii pe o hârtie de desen. Grupul 1 - ce îmi este benefic mie?; Grupul 2 - ce nu este benefic pentru mine?

(15’)

 1. Rezolvarea conflictelor prin strategia câștig-câștig. Explicarea strategiei folosind diagramele din prezentare. (10’ )
 2. Joc de rol
 • Pregătire: elevii sunt împărțiți în patru grupuri mici de 4-5 persoane. Fiecare grup discută situația și apoi dezvoltă un plan de acțiune. (20’ )
 • Interpretarea situației - joc de rol. Participanții aleg rolurile. În afară de roluri lui Martin și John, pot exista și alte roluri - ale unui profesor, părinte și coleg de clasa. (10' pentru fiecare grupă)

DT: prezentare video

Reflecție

Când jocul de rol se încheie, facilitatorul organizează o discuție reflexivă asupra următoarelor întrebări:

 • Cum v-ați simțit ca participanți în această situație?
 • Ce ai face dacă erai în locul lui Martin? Dar în locul lui John?
 • V-au plăcut și ați folosi soluțiile oferite de grupe?
 • Ce a ajutat la rezolvarea situației?
 • Cum împiedică rezolvarea conflictelor comportamentul participanților? Ce atitudine anume? Ce altceva se poate face pentru a rezolva conflictul? (15’ )
Note
Resurse digitale

Joc de rolhttp://othernessproject.eu/atividades/pdf/47_IC15_role play.pdf

Video: http://othernessproject.eu/atividades/digital/47/IC15-video.wmv


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

152

otherness
16 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Legături între cetățenii activi
Dezvoltat de AENAO
Durată 90
Energizante otherness     7 - Încrucișarea privirilor

Participanții stau în cerc. Fiecare persoană are contact vizual cu o altă persoană din cerc. Cei doi merg în interiorul cercului și își schimbă pozițiile menținând contactul vizual. Mai multe perechi se pot schimba în același timp și grupul trebuie să încerce să se asigure că fiecare din cerc este inclus în schimb. Indiciu: Începeți prin a face acest lucru în liniște și apoi shimbați saluturi în mijlocul cercului.

Variații: Dacă profesorul consideră, cunoscând atmosfera din clasă, că unii elevi nu vor fi incluși, de exemplu, încearcă să aibă contact vizual, dar nimeni nu le răspunde și nu au nicio șansă să își mute poziția inițială, atunci moderatorul poate diziva clasa în două grupe și introduce un element competitiv- după activitate fiecare grup va fi punctat pe ”termometrul spiritului de echipă” (care poate fi imprimat pe o pagină A4 și profesorul punctează gradele cu un marker). Cu cât sunt lăsați la o parte mai mulți elevi, cu atât mai puține grade vor fi marcate pe termometru.

Exerciții de relaxare otherness     14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Obiective
 • Să se familiarizezze cu programele Erasmus și Youth Exchanges.
 • Să poata lucra într-o echipă pentru a dezvolta un proiect.
 • Să realizeze ce înseamnă cetățenia activă în conceptul proiectelor europene.
Pregătire
 • Sugestii de lectură

Profesorii și elevii trebuie să urmărească prezentarea din DT (link-ul este dat mai jos) înainte de acest exercițiu

 • Materiale

Cartoane / flipchart-uri, markere, studiu de caz (care trebuie transmis tuturor grupelor) disponibil în fișierul pdf:  http://othernessproject.eu/atividades/pdf/48_IC16 20Case 20Study.pdf

 • Sfaturi
 1. Profesorul poate descrie studiul de caz atunci când îl ofera grupelor
 2. Profesorul poate vorbi despre oportunități pe YE, E pentru tineri (în vârstă de 13 ani, cu un lider adult) descrise în DT când începe activitatea

153

otherness
Introducere

Cetățenii sunt membri ai unui grup sau ai comunității care împărtășesc aceleași drepturi și responsabilități (Educație Socială Victoria). În calitate de cetățean, vă puteți aștepta să fiți tratat în același mod ca toți ceilalți din comunitatea dvs. Cetățenii activi iau măsuri pentru a-și îmbunătăți situația în comunitate, pentru a face o diferență!

Metodologie

Instrumente NFE Studiu de caz, Lucru în echipă, Simulare

 1. Elevii sunt împărțiți în 5 grupe.

Grupa A: grup informal* al tinerilor care se ocupă de sprijinirea tinerilor, din comunitatea locală, care caută oportunități de angajare, scriu un CV, etc., localizat în Grecia

Grupa B: Organizație (ONG)** care se ocupă cu implicarea tinerilor dezavantajați în jocuri interactive și îi ajută să fie creativi, localizați în Italia

Grupa C: Organizație (ONG) care se ocupă cu educarea tinerilor în probleme de mediu și de sănătate, situat în Portugalia

Grupa D: Grup informal de tineri care se ocupă de sporturile pe iarbă, situat în Bulgaria

Grupa E: Agenția Națională (un grup de persoane care asistă grupurile A-D în găsirea de parteneri și implementarea proiectului).

* / ** Grupurile informale și ONG-urile (organizațiile neguvernamentale) sunt ambele organizații ce pot organiza și participa în calitate de parteneri în proiectele Erasmus, cum ar fi Youth Echange.

 1. Fiecărui grup i se oferă studiul de caz. Profesorul explică, de asemenea, schimbul de tineri descris în studiul de caz. (15’ )
 2. Grupurile trebuie acum să dezvolte următorul schimb de tineri.

Titlul proiectului: Activități în aer liber pentru studenți.

Durata: 5 zile

Detalii: hicking, sporturi pe iarbă, vanătoare de comori, excursii pe teren, organizarea vânzărilor de produsele folosite pentru a strânge bani pentru școală, ateliere de lucru în aer liber etc.

Metodologie: Educația non-formală (joc de rol, brainstorming, lucrul în  echipe, creație artistică, activități în aer liber, simulare)

Elevii trebuie să:

 • să decida care grup poate organiza următorul proiect în funcție de relevanța acestuia fata de subiect,
 • să arate modul în care și-au găsit partenerii,
 • să arate modul în care au comunicat cu partenerii,
 • să arate cum i-a ajutat Agenția Națională,
 • să decidă ce activități trebuie să facă în timpul proiectului (adică ce activități în aer liber sunt importante pentru ei ca o școală),
 • să organizeze un eveniment final, astfel încât comunitatea locală să știe despre proiectul lor (unde îl organizeaza, pe cine invita, cum invita oamenii; adică prin retelele de socializare, pliante etc.). (60’ )

DT Prezi Presentation

http://othernessproject.eu/atividades/digital/48/networking.html

154

otherness
Reflecție

Profesorul îi întreabă pe elevi în plen următoarele întrebări

 • A fost dificil să dezvoltati un astfel de proiect? (Dacă da, care au fost dificultățile?)
 • Cum vi s-a parut să lucrati toți împreună pentru un scop comun?
 • V-ați simțit ca cetățeni activi atunci când ați organizat un astfel de eveniment? Dacă da, de ce?   (15')
Note
Resurse digitale

Prezi Presentation http://prezi.com/yw9unkgdvn4x/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Digital Resource - http://othernessproject.eu/atividades/digital/48/networking.html


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

155

otherness
17 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Valori Europene
Dezvoltat de Prosveta
Durată 70
Energizante otherness     14 - Plec în excursie

Toți stau în cerc. Începeți prin a spune ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare” și îmbrățișați persoana din dreapta. Acea persoană trebuie apoi să spună ”Merg în excursie și iau o îmbrățișare și  o mângâiere pe spate” și  îmbrățișează și mângâie pe spate persoana din dreapta. Fiecare persoană repetă ce s-a spus și adaugă un lucru nou. Mergeți în jurul cercului până ce fiecare jucător a avut ocazia să vorbească.

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective

Studenții vor:

• Afla mai multe despre valorile europene

• Reflecta la valorile proprii și compara cu valorile altor oameni din Europa

• Empatiza cu persoanele nevoiașe

• Dezvolta abilitățile de raționament.

Pregătire

1. Bibliograpfie sugerată:

• Definirea valorilor europene fundamentale

2. Materiale și echipamente: laptop și beamer, livrări tipărite

3. Instrument digital: IAC17.1, IAC17.2, IAC17.3, IAC17.4, IAC17.5, IAC17.6, IAC17.7.

Introducere

Valorile sunt elementele fundamentale ale culturii; ele definesc semnificația pentru oamenii din cadrul unui sistem social (societate.) Regulile și normele unei societăți sunt derivate din valorile ei.

Valorile au o semnificație profundă pentru sistemul social respectiv datorită faptului că influențează, controlează și reglementează în mod semnificativ acest sistem social. Valorile sunt fundamentul unei societăți!

Metodologie

1. Care sunt valorile fundamentale în societatea noastră? Elevii împărtășesc idei

Instrumentul NFE: Snowballing 5 "

2. Pentru a intra în subiect, studenții urmăresc prezentarea despre valorile fundamentale ale Uniunii Europene: respectul pentru demnitatea și drepturile omului, libertatea, democrația și statul de drept.

(Instrument digital: IAC_17.1) 5 ”

3. Ce fel de loc este Europa și ce fel de loc doriți să fie?

3.1. Egalitatea de gen 15 ”

3.1.1. Întrebări adresate studenților: Crezi că bărbații și femeile sunt egali? Crezi că toată lumea din Europa considera că bărbații și femeile sunt egali?

3.1.2. Ghiciti: Ce procent de persoane din țara de origine sunt de acord cu afirmația „Tații sunt la fel de potriviți pentru a-și îngriji copiii ca mamele.”? Cum rămâne cu alte țări? Completați convingerile dvs. în tabel (IAC17.2)

3.1.3. Studenții își compara convingerile cu hărțile de date (IAC17.3) și discută despre orice date surprinse in hărți.

3.1.4. Studenții sunt împărțiți în grupuri de 4. (1) Fiecare grup se pune in situatiile persoanelor dintr-una dintre țările din hărți (Bulgaria, Polonia, Grecia, Portugalia, Spania, România, Suedia, Ucraina) asumându-și valoarea exprimată în Hartă. (2) Fiecare grup primește o copie a tabelului (IAC17.4) și lucrează împreună pentru a conveni asupra a 3 motive care sunt relevante pentru țara alocată. (3) Fiecare grup prezintă concluziile sale clasei. Profesorul începe o discuție despre procesul de alegere a 3 motive - indiferent dacă studenții s-au bazat pe stereotipuri sau pe cunoștințele lor despre țări.

3.2. Actualizare 15 ″

3.2.1. Studenții primesc copii tiparite ale IAC17.5  și sarcina de a clasifica următoarele aspecte cu privire la cât de important sunt pentru ei personal (munca individuală), ascultarea, credință religioasă, învățând cum să economisești bani, imaginație de toleranță la muncă foarte solicitanta,bune manière, independență, responsabilitate.

3.2.2. Studenții își compară clasamentul în ceea ce privește diferitele aspecte ale educației cu clasamentul altor europeni (IAC17.5) și discută motivele pentru clasamentul pe care l-au făcut, orice tipare pe care le văd în hărți, date surprinse etc.

3.3. Oamenii care au nevoie de 20 de ani

3.3.1. În științele sociale, atunci când se iau în considerare motivele pentru care oamenii sunt in nevoie, de obicei, sunt considerate patru motive diferite: (1) pentru că au fost nemulțumiți; (2) din cauza lenei și lipsei lor de putere de voință; (3) din cauza nedreptății din societatea noastră; (4) deoarece acest lucru este inevitabil, luând în considerare modul în care merge lumea modernă. În mod firesc, fiecare situație specifică a persoanelor aflate în nevoie are motivul său specific, care ar putea fi clasificat într-unul din motivele generale menționate mai sus.

3.3.2. Studenții urmăresc imaginile diferitelor persoane (IAC17.6) și fac sarcinile (1) Despre ce este imaginea? Oamenii au nevoie? (2) Uită-te la cele 4 posibile motive ale situației din imagine și alege-l pe cel care se potrivește cel mai bine înțelegerii tale despre ceea ce vezi în imagine. (3) Aflați un motiv mai specific care a dus la situația pe care o vedeți în imagine.

3.3.3. Elevii sunt împărțiți în grupuri de 3 până la 4 persoane. Acestea completează tabelul (IAC17.7) cu motivele specifice pe care le-au identificat și le potrivesc cu patru motive generale din bulele de vorbire.

3.3.4. Studenții își compară rezultatele cu un tabel care prezintă rezultatele unui studiu realizat la nivelul UE.

(Instrumente NFE: balon de zăpadă, discuții)

Reflecție

Reflectie ghidata

1. Cum te-ai simțit în timpul antrenamentului? Studenții merg într-unul din spațiile marcate cu sentimentul care reprezintă emoția lor generală în ceea ce privește activitatea de instruire în ansamblu: 1. Interesat; 2. Conținut; 3. Confuz; 4. Surprins; 5. încântat; 6. Fericit; 7. jenat; 8. Nervos. Când elevii se împart în grupuri, aceștia împărtășesc în grup de ce au ales acest sentiment. După aceea, un reprezentant al grupului raportează celorlalte grupuri de ce elevii din grupul său au ales sentimentul corespunzător. Carduri flash cu sentimentele.

2. Ce activitate de formare ți-a plăcut cel mai mult? – votare.

3. Cum puteți folosi ceea ce ați învățat la antrenament?

Note
Resurse digitale

My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

156

otherness
18 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Protejează mediul
Dezvoltat de AENAO
Durată 75 min
Energizante otherness     3 - Amoeba

Un joc de evoluție! Fiecare începe ca o amibă cu scopul de a evolua ca om! Toți elevii se plimba jucând rolul umei amibe și atunci când întâlnesc o altă amibă, joacă un rând de piatră/hârtie/foarfece. Cine câștigă evoluează într-un virme. Când doi viermi se întâlnesc din nou joacă piatră/hârtie/foarfece, iar cine câștigă evoluează în viespe, iar cine pierde devine din nou vierme. Jocul continuă până când cineva devine om. Fazele evoluției sunt: amiba, vierme, viespe, pui, mainmuță, om.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective
 • Sa se familiariza cu amprenta ecologică
 • Creșterea gradului de conștientizare a modalităților de protejare a mediului.
Pregătire
 • Lectura sugerata

https://ww2.kqed.org/quest/2013/07/05/tracking-your-ecological-footprint/

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

 • Materiale

  Proiector video, stilou și copie a chestionarului pentru fiecare student
 • Sfaturi

      Înainte de activitate, profesorul arată următorul videoclip „Amprenta ecologică explicată”  https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY

Pentru partea în care elevii răspund la chestionar, este de preferat să folosească un spațiu în aer liber sau un spațiu interior mare.

Introducere

Imaginați-vă dacă copacii pot da semnale Wi-Fi; am sădi atâția copaci și probabil am salva și planeta. Păcat că produc doar oxigenul pe care îl respirăm. (Un citat ecologic)


„Cea mai mare amenințare pentru planeta noastră este credința că altcineva o va salva.”

Robert Swan

Metodologie

Chestionarul instrumentului NFE

(Pearce, 2012), pg. 26-28

 1.     Profesorul le explică mai întâi elevilor ce este o amprentă ecologică. De asemenea, el / ea trebuie să se concentreze asupra faptului că elevii nu trebuie să se simtă vinovați, ci să își dea seama ce pot îmbunătăți. Pentru fiecare întrebare, elevii ar trebui să ia în considerare singuri ce răspuns trebuie să dea. În cazul în care nu sunt siguri pe răspuns, ar trebui să estimeze sau să ia un răspuns mediu. Eleviipot viziona și videoclipul „Amprenta ecologică explicată” https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY pentru a înțelege mai bine scopul amprentei ecologice. (20’ )
 2.     Elevilor li se oferă o copie a chestionarului (Q-IC18.pdf) și stau într-o linie. Profesorul citește o întrebare la un moment dat - elevii își marchează răspunsurile pe chestionar și fac pașii necesari înainte. (10’ )
 3.     Când sunt citite toate întrebările, elevii pot observa unde se află. Ei se reunesc într-un grup. (5 ”)
 4.     Fiecare student citeste rezultatele. Profesorul explică care sunt raspunsurile bune și le permite elevilor să își compare rezultatele cu media pe clasa.

* Vezi pagina 26 din manualul de bibliografie (20 ”)

Reflecție

Profesorul pune întrebări elevilor în plen:

 •     A fost greu să vă calculați amprenta?
 •     Cum te-ai simțit când făceai numărul maxim de pași?
 •     Cum te-ai simțit când ai aflat despre amprenta ta ecologică personală?
 •     Credeți că există lucruri care se pot schimba în viața de zi cu zi pentru a vă reduce amprenta?

(20’ )

Note

Bibliografie: Pearce, C. S. (2012). Manual pentru acțiuni împotriva schimbărilor climatice. Bruxelles: Mișcarea Internațională a Șoimului-Internațional Educațional Socialist Preluat de la http://www.ifm-sei.org/files/up/ATACC-publication-web.pdf

Resurse digitale

http://me-you-us.eu/atividades/digital/691/691_ATACC-publication-web.pdf 

http://me-you-us.eu/atividades/digital/691/691_Environment_Protection-340536276.mp4

http://me-you-us.eu/atividades/digital/691/691_Q-IC18.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

157

otherness
19 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Prevenirea abandonului școlar
Dezvoltat de IPSantarém: Ana Da Silva | Ana Torres | Maurício D
Durată 2 x 45 m
Energizante otherness     4 - Lantul uman

Toți stau în cerc. Închid ochii și încep să se miște în mijlocul cercului ținând mâinile sus. Pe cine ating cu mâinile, îl țin și nu îi dau drumul, deci fac un nod. Apoi li se spune să deschidă ochii și să încerce să se dezlege (să facă un cerc) fără să își dea drumul la mâini.

Exerciții de relaxare otherness     17 - Masajul în cerc

Grupul formează un cerc și se uită într-o singură direcție. Fiecare participant își plasează mâinile pe umerii persoanei din fața lui / ei. Fiecare persoană dă apoi persoanei care este în față un masaj de umăr. Persoana căreia i se face masaj poate oferi un feedback. După câteva minute, grupul se întoarce invers, astfel încât persoana care a făcut masajul să îl primească în schimb.

Obiective
 • Conștientizarea, de către elevi, acauzelor și consecințelorabandonului școlar.
 • Recunoașterea, de către elevi, a copiilor și adolescenți  aflați în situații de risc.
 • Descoperirea, de către elevi, a unor modalități de acțiune pentru prevenirea abandonului școlar.
Pregătire

Materiale necesare: material listat/prezentare PowerPoint - studii de caz.

Instrumente NFE: brainstorming-ul, studiul de caz, piesa de teatru controlată.

Introducere

În România, rata abandonului școlar este de peste 17%. Consecințele abandonului sunt grave, atât pentru viitorul și integrarea socială a celor care abandonează timpuriu educația cât și pentru societatea în ansamblul său (pierderea forțeide muncă, mai ales a celei calificate, creșterea costurilor cu asistența socială, punerea în pericol a generațiilor viitoare prin perpetuarea modelelor disfuncționale).

Cauzele abandonului școlar sunt: dificultățile materiale; dezorganizarea familiei prin divorț, alcoolism, violență, abandon; apartenența copiilor și adolescenților la  grupuri care desfășoară activități ilegale; intrarea timpurie pe piața muncii, atrași de câștigurile materiale imediate; migrația etc. Etapele premergătoare abandonului școlar sunt absenteismul și repetenția. Profesorii și elevii au adesea o atitudine intolerantă, critică, ce duce la marginalizarea și excluderea „chiulangiilor” care și așa au un echilibru emoțional fragil. Tocmai această atitudine poate fi picătura care face ca cel aflat în dificultate să evite mediul școlar până la a-l părăsi.

Grupurile de elevi se pot implica în prevenirea și combaterea abandonului școlar prin îmbunătățirea climatului  social la nivelul clasei și al școlii.  Stau în puterea elevilor:

-  creșterea toleranței și acceptării colegilor aflați în situații de risc;

-  crearea unei atmosfere prietenoase;

- activități care să atragă, în grupurile care frecventează școala, elevii care absentează, împlinindu-le nevoia de apartenență;

- atragerea unor O.N.G.-uri care să ajute material elevii cu posibilități reduse.

Metodologie

1. Profesorul prezintă clipul de sensibilizare și apoi explică termenul de „abandon școlar” elevilor și precizează cauzele care  pot determina absenteismul și abandonul școlar. Profesorulsolicită elevilor să dea exemple de situații de abandon școlar pe care le cunosc. 10’

2. Profesorul aduce în atenția elevilor diferite cazuri de abandon școlar. Sunt analizate: nevoile protagoniștilor, emoțiile lor în diferite situații, consecințele negative ale alegerilor făcute, soluțiile pentru remedierea problemei. 10’

3. Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. Fiecare grupă va primi ca temă să realizeze și să joace 3 scurte  scene de teatru, având ca protagonist un elev care se află în prag de abandon școlar.

Prima scenă se va referi la situația actuală a elevului: nevoile, emoțiile și acțiunile sale. Scena a doua va avea ca protagonist elevul respectiv, într-un moment din viitor, după ce va fi abandonat școala. Ce se va întâmpla cu el? Cum se va integra în societate? Scena a treia va avea ca protagoniști colegii care se  implică, în prezent, să găsească o soluție pentru prevenirea abandonului școlii.

Grupa 1 are personaj un elev cu situație materială precară; Grupa 2 – un elev cu familie dezorganizată de violență sau alcoolism; Grupa3 – un elev care face parte dintr-o gașcă de cartier, de care este foarte atras; Grupa 4 – un elev care muncește și este atras de câștigurile materiale recente.

Elevii au libertatea de a crea detaliile situațiilor. Profesorul încurajează elevii să joace cât mai bine, pentru ale stimula empatia și pentru acrește sensibilitatea lor cu privire la cauză. 40’

Reflecție

După ce elevii au jucat scenele, profesorul le adresează următoarele întrebări:

 • Ce emoții ați trăit în timpul jocului?
 • Care sunt sentimentele voastre față de personajul principal?
 • Credeți că atitudinea de intoleranță a profesorilor și colegilor poate determina un elev aflat în dificultate să se îndepărteze de școală?
 • Cunoașteți situații de elevi care au abandonat școala?
 • Ce veți schimba în atitudinea voastră față de cei care absentează de la școală?
Note
Resurse digitale

Clip de sensibilizare: http://othernessproject.eu/atividades/digital/34/Todoornottodo.mp4

Prezentare PowerPoint a studiilor de caz.


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

158

otherness
20 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Implicarea comunității
Dezvoltat de University of social sciences
Durată 70 min.
Energizante otherness     10 - Jocul frânghiei

Toți elevii trebuie să stea în mijlocul unui spațiu fără bănci, scaune etc. Împărțiți sala astfel încât să le permită elevilor să se deplaseze dintr-un capăt în altul, de exemplu, așezați o frânghie lungă pe podea. Profesorul stă la un capăt al franghiei și spune o caracteristică sau o culoare sau o literă, de exemplu ”Toții elevii care au ochii albaștri!” , ”Toți cei care au 3 frați”!, ”Toți elevii al căror nume începe cu B” și se uită în  direcția în care cei cu ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B trebuie să ajungă. Toți elevii care au ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B se mută în partea respectivă a sălii, ceilalți se duc în cealaltă parte. Întrebările trebuie să fie construite astfel încât clasa să nu fie divizată în grupe cu un număr egal de elevi, de exemplu, o grupă ar trebui să aibă unul, doi sau câțiva elevi. Informare: Elevii sunt rugați să împărtășească cum s-au simțit când au fost parte a unui grup mare și atunci când au fost singuri (sau au fost parte al unui grup foarte mic); ce au simțit despre ei înșiși (ca parte a unui grup mare/mic) și care au fost sentimentele lor față de grupul din care nu au făcut parte.

Exerciții de relaxare otherness     14 - Dozează-ți energia

Elevii stau într-un cerc. Profesorul începe, pretinzând că ține o mingea în mâini și o pasează elevului situat la dreapta lui; aceasta face același lucru, până când mingea se întoarce la profesor. Mingea trebuie să fie trecută într-un mod blând, deoarece este foarte prețioasă. În a doua rundă, profesorul trece mingea către elevii din partea stângă a cercului, făcând un gest și un zgomot. Elevii vor face același lucru până când toată lumea va fi atins mingea cel puțin o dată. Mingea poate fi trecută în orice mod (în formă de lovitură, sărut ...), pretinzând că este mai mare sau mai mică în funcție de voința elevului.

Obiective
 • Să arăte importanța colaborării pentru atingerea obiectivelor comune.
 • Să înțeleagă sensul activităților comune pentru binele social și personal.
 •  Să arăte în mod voluntar importanța lucrului pentru comunitate.
Pregătire

Mod de preparare:

Lecția ar trebui să fie făcută într-o atmosferă bună, drăguță, profesorul ar trebui să evite evaluarea ideilor, prezentand în schimb consecințele lor proaste.

Materiale:

Hârtii, computer, proiector pentru prezentări.

Introducere

Cu toții avem câteva obiective în viața noastră. Dar, în timp ce trăim împreună, unele obiective sunt comune și necesită activități comune. Deci, această lecție este despre importanța colaborării, deoarece avem cu toții obiective comune.

Metodologie

Instrumente NFE: Simulare, joc de rol, studiu de caz, lucru în echipă.

    Rugați elevii să scrie despre sala de clasă ideală.

1. Când o descriu, scrieți propunerile pe tablă. Apoi, întrebați ce este necesar pentru organizarea acestuia? Ce este cerut? Cine o poate face?

Reflecție: Această activitate ar trebui să arate că, dacă visăm despre locul în care trebuie să fim ca grup (clasă), este necesar să facem eforturi comune. 10’

    2. Întrebați-i pe elevi ce se mai poate face în împrejurimile lor:

 •     Ce probleme există?
 •     Ce se poate face cu aceste probleme?
 •     Cum pot ajuta ei să rezolve aceste probleme? 10’

    3. Vezi prezentarea AC20_1:

Importanța implicării comunității în timpul unei crize.

    Discuta:

    De ce este important să se angajeze comunitatea atunci când s-a produs ceva extraordinar?
    Ce trebuie făcut pentru a informa cât mai multe persoane este posibil?
    Ce trebuie făcut pentru a coordona eforturile oamenilor?

    Exprimați-vă că implicarea comunității nu ia în considerare doar momentul crizei și arată prezentarea AC20_2

Discuta:

 •     Care sunt diferențele de obiective ale implicării comunității în timpul crizei și în viața de zi cu zi?
 •     Cât de important este implicarea comunității în viața de zi cu zi? 10’

4. Explicații pentru posibilele răspunsuri ale elevilor - profesorul nu trebuie să sugereze răspunsuri elevilor.

Scopul acestor întrebări este de a distinge diferențele între situații, dar și de a găsi ce este comun:

 •     Comunitatea funcționează mai bine decât indivizii.
 •     Suntem creaturi sociale, deci avem nevoie de alții pentru a acționa.
 •     Nu suntem auto-sustenabili, avem nevoie de alții.

5. La fel și cu diferențele:

Cea mai mare diferență este că, în timpul crizei, scopul principal al angajamentului comun este de a coordona eforturile, deci trebuie să acordăm o atenție specială procesului de comunicare și de răspândire a știrilor. În timp ce în viața de zi cu zi, scopul principal este să strângem idei și să încercăm să găsim soluții comune pentru problemele pe care le avem ca grup.

6. Împărțiți clasa în 4-5 grupuri. Fiecare grup trebuie să planifice și să prezinte campania socială ca reprezentanți ai municipalității, având în vedere situația care i-a fost atribuită (6.1 - 6.5). Fiecare grup își propune să angajeze comunitatea în mare măsură având în vedere cele 5 principii prezentate în AC20_2.

6.1. În orașul tău există un campionat mondial în cursa cu melci. Rugați cetățenii să participe la invitația tuturor turiștilor care vor vizita orașul dvs. cu ocazia acestui eveniment.

6.2. Există o invazie de viespe în oraș. Cereți cetățenilor să ajute la combaterea invaziei.

6.3. Există prognoze cu privire la o inundație care se poate întâmpla în câteva zile. Cereți cetățenilor să ajute în pregătirea comună pentru a preveni inundarea orașului.

6.4. Există un proiect de concurență între orașe cu privire la reciclare. Cereți cetățenilor să participe la această competiție, deoarece premiul merită efortul pentru fiecare om din oraș.

6.5. Există o problemă de lipsă de apă în orașul tău. Cereți cetățenilor să economisească apa pentru binele comun. 10’

După prezentările celor 5 grupuri, elevii discută următoarele întrebări:

 •     Ce a fost bine în fiecare dintre campaniile sociale?
 •     Ce s-ar putea îmbunătăți?
 •     Ce argumente pot fi controversate? 10’
Reflecție

Recapitulează lecția răspunzând la întrebările:

 •     De ce este important să te implici în comunitate?
 •     Ce trebuie luat în considerare pentru stabilirea obiectivelor comune?
 •     Cum să încurajezi oamenii să lucreze împreună? 20’
Note
Resurse digitale

Prezentari: 


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

159

otherness
21 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Ai puterea!
Dezvoltat de ALTIUS Foundation
Durată 80
Energizante otherness     10 - Jocul frânghiei

Toți elevii trebuie să stea în mijlocul unui spațiu fără bănci, scaune etc. Împărțiți sala astfel încât să le permită elevilor să se deplaseze dintr-un capăt în altul, de exemplu, așezați o frânghie lungă pe podea. Profesorul stă la un capăt al franghiei și spune o caracteristică sau o culoare sau o literă, de exemplu ”Toții elevii care au ochii albaștri!” , ”Toți cei care au 3 frați”!, ”Toți elevii al căror nume începe cu B” și se uită în  direcția în care cei cu ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B trebuie să ajungă. Toți elevii care au ochii albaștri/3 frați/ nume ce încep cu B se mută în partea respectivă a sălii, ceilalți se duc în cealaltă parte. Întrebările trebuie să fie construite astfel încât clasa să nu fie divizată în grupe cu un număr egal de elevi, de exemplu, o grupă ar trebui să aibă unul, doi sau câțiva elevi. Informare: Elevii sunt rugați să împărtășească cum s-au simțit când au fost parte a unui grup mare și atunci când au fost singuri (sau au fost parte al unui grup foarte mic); ce au simțit despre ei înșiși (ca parte a unui grup mare/mic) și care au fost sentimentele lor față de grupul din care nu au făcut parte.

Exerciții de relaxare otherness     7 - Puternic ca un copac

Toți elevii se răspândesc în cameră. Cu picioarele lor ferm întinse, ei pretind că sunt copaci care se mișcă încet înainte și înapoi odată cu briza. Mișcările devin din ce în ce mai dese, pe măsură ce se apropie furtuna. Elevii încearcă să se miște cât mai puternic, dar trebuie să își păstreze picioarele pe podea. Vântul se oprește treptat, iar copacii se pot odihni.

Obiective

Obiectivul principal: implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor; să-și motiveze și să-și dezvolte abilitățile pentru cetățenia activă.

 Obiective:

 •     Să înțelegeți ce înseamnă să fiți responsabil pentru acțiunile dvs., luând decizii pentru dvs. în anumite situații.
 •     Să învățați cum să vă mențineți nevoile, interesele și obiectivele, în ciuda presiunii celorlalți.
 •     Să obținii îndrumări practice despre cum să împiedici să fii obligat să faci lucruri pe care le dezaprobi.
 •      Să exersezi cei 4 pași pentru auto-decizie.
Pregătire

Materiale necesare:

Laptop și proiector pentru prezentare AC21.1

Copii tipărite ale fișei 1 pentru fiecare elev pentru activitate AC21_2.

Creioane albastre și verzi pentru fiecare elev pentru activitatea AC21_2.

Copii tipărite ale Fișei 2 pentru activitate AC21_3.

Resourse digitale:

AC21.1; AC21.2; AC21.3.

Link-uri utile:

Convenția privind drepturile copilului - versiune adaptată pentru copii

 https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/uncrc-child-friendly- version1.pdf

Introducere

Cetățenii au un rol de jucat în construirea unei societăți democratice, iar dezvoltarea competențelor și atitudinilor față de cetățenia activă este crucială. Nu numai că cetățenii activi sunt conștienți de drepturile și obligațiile lor, dar își manifestă solidaritatea cu ceilalți și sunt gata să ofere ceva publicului. Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor este o parte integrantă a educației, în vederea diseminării valorilor fundamentale și a competențelor interculturale pentru cetățenia activă. Fiecare proces de luare a deciziilor face alegerea finală care poate provoca sau nu acțiune. Luarea deciziilor este procesul de identificare și selectare a alternativelor bazate pe valorile, preferințele și credințele decidentului.

Metodologie

Activitate 1. Luati decizii mai bune! Gândiți independent. 15 '

Cu această activitate, elevii sunt introduși pe tema modului în care (cei 4 pași) trebuie să gândească independent și să ia decizii bune fără a ține cont de opiniile altora. (Instrumentul NFE - discuție bazată pe formularul de prezentare interactivă DT: AC21.1).

Întrebări care trebuie discutate în timpul prezentării sau după:

 •     Ați experimentat personal situații în care ceilalți v-au obligat să faceți lucruri greșite pentru vârsta dvs. sau inacceptabile pentru dvs. și pentru societate.
 •     Ce înseamnă că cineva are dreptul să aleagă ce să facă într-o situație dată?
 •     Avem dreptul să decidem noi înșine cum să procedăm?

                                                                                                                        

Activitatea 2. Cine sunt? (Instrument NFE: RMP; DT: AC21.2 http://me-you-us.eu/atividades/pdf/715_AC21.2_AC21.3.pdf.)                 15 '

Activitatea este legată de prezentarea AC21.1 „Luarea deciziilor de unul singur”: lucrarea de la pasul 3 „FII PREGĂTIT”. Activitatea 2 îi ajută pe elevi să reflecte asupra nevoilor și valorilor lor, astfel încât să înțeleagă care sunt interesele lor și ce este important pentru ei.

Profesorul distribuie Fișa 1 de la AC21.2 tuturor elevilor.

Fiecare student este rugat să îndeplinească independent următoarele sarcini:

 •     Colorați în verde lucrurile care se potrivesc nevoilor, intereselor și valorilor sale. 3 '
 •     Colorați în albastru lucrurile care nu corespund nevoilor, intereselor și valorilor sale.5'

Lucrul în grup: 5 ”

 •     Clasa este împărțită în 4 grupuri
 •     Fiecare grup trebuie să discute și să cadă de acord cu cele mai importante cinci elemente din tabel (alegând dintre cele pe care membrii grupului le-au colorat în verde), de ex. 1. SĂNĂTATE, 2. CARIERE, 3. ...
 •     Grupurile își prezintă listele în clasă, oferind anumite argumentări pentru alegerea pe care au făcut-o, de ex. Sănătatea este cea mai importantă, pentru că dacă nu există sănătate, nu vom obține nimic.

Activitatea 3. Culoarul patinatorului din parcul Central City. (Instrument NFE: studiu de caz, lucru în grup mic, joc de rol / simulare; DT: AC21.3).

Activitatea 3 este menită să exerseze abilitatea de a te afirma de la algoritmul din prezentarea „Ia-ți propriile decizii” (Pasul 2, „GÂNDIȚI DESPRE CONSECVENȚE” și Pasul 4, „ACȚIONEAZĂ FERM”). Acesta urmărește conștientizarea elevilor că schimbările în dezvoltarea societății și problemele globale necesită abilități și comportament activ pentru cetățenie. Acest lucru impune fiecăruia să fie conștient de responsabilitățile lor, să-și îndeplinească responsabilitățile, să își caute drepturile, să ia o poziție informată și motivată și să fie implicat în soluționarea problemelor presante.

Organizarea activității:

 •     Participanții sunt împărțiți în trei grupuri mici care vor lua parte la o simulare în care autoritățile locale vor să interzică patinatorii din parcul central al orașului, în timp ce patinatorii sunt nemulțumiți de decizie și planifică acțiuni de contracarare.
 •     Fiecare grup discută cazul în funcție de întrebările sugerate în AC21.3 - Etapa I.
 •     Fiecare grup joacă schița prezentându-și participarea la campania pentru protejarea drepturilor lor. (8 ' pe grup, total 25') (AC21.3 - Etapa II).
Reflecție

Orientări pentru reflecție

 •     Este bine ca tu să fii acceptat și să-i mulțumești pe ceilalți fără a-ți exprima în mod deschis opinia și poziția dată o problemă?
 •     Cum întâmpini provocarea de a fi tu însuți?
 •     De ce este bine ca toată lumea să ia decizii cu privire la acțiunile lor?
Note
Resurse digitale

Prezentarea AC21.1 ; AC21.2_AC21.3 – Instrucțiuni și fișe

 https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/uncrc-child-friendly-version1.pdf


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

160

otherness
22 othernessIdentitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Luarea deciziilor informate
Dezvoltat de ISJ Dolj
Durată 80’
Energizante otherness     6 - Continuă să mergi

Profesorul le spune elevilor să meargă în moduri diferite, de exemplu: să meargă ca și cum ar fi fericiți, să meargă ca un elefant greoi, ca un bătrân de 80 de ani, ca și cum ar ploua torențial, ca și cum ar fi bebeluși etc.

Exerciții de relaxare otherness     1 - Fantezie ghidată

Elevilor li se cere să-și închidă ochii (dacă se simt confortabil) și, cu îndrumarea mediatorului, să-și imagineze încet o scenă a unui eveniment trecut sau viitor. Din ce în ce mai multe detalii sunt folosite pentru a descrie evenimentul cu toate simțurile și gândurile. Un scenariu sugerat ar putea fi "Începeți prin a respira încet și profund ... Gândiți-vă la un loc în care vă simțiți relaxați și în largul dvs." Creați toate detaliile în minte, ce vedeți ... ce fel de sunete, mirosuri și culori are acest loc special ... Există oameni ...?

Rossman, 2016

Obiective
 • Conștientizarea cauzelor și consecințelor abandonului școlar de către elevi.
 • Recunoașterea copiilor și adolescenților cu risc de către elevi.
 • Descoperirea modalităților de prevenire a abandonului școlar de către elevi.
Pregătire

Materiale necesare: computer / laptop, proiector

Introducere

Profesorul este sfătuit să găsească informații (la nivel național) despre: rata abandonului școlar, consecințele abandonării și integrarea socială a părăsirii timpurii a școlii și a societății în ansamblu (de exemplu, pierderea forței de muncă, în special forța de muncă calificată, creșterea costurilor cu ajutorul social, punerea în pericol a generațiilor viitoare prin perpetuarea modelelor disfuncționale), dar și despre cauzele abandonului școlar (de exemplu, dificultăți materiale, dezorganizare familială prin divorț, alcoolism, violență, abandon, copil și adolescent aparținând grupurilor de muncă ilegală , intrarea timpurie pe piața muncii datorata unor câștiguri rapide, migrație, etc.). Etapele anterioare abandonului școlar sunt absenteismul și repetenția. Profesorii și elevii pot avea o atitudine critică sau indiferentă. Astfel de atitudini pot duce la evitarea mediului școlar până când este părăsit de cel în dificultate.

Elevii se pot implica în prevenirea și combaterea abandonului școlar prin îmbunătățirea climatului social la nivel de clasă și școală, de exemplu: creșterea acceptării colegilor aflați în situații de risc, crearea unei atmosfere prietenoase, de familie, atragerea elevilor ce absenteaza des în diferite activități , atragerea organizațiilor neguvernamentale pentru a ajuta elevii cu oportunități reduse etc.

Metodologie

Instrumente NFE: brainstorming, studiu de caz, dramă ghidată.

   1.  Profesorul rulează următorul video apoi explică elevilor termenul „abandon școlar” și specifică cauzele care pot duce la absentism și abandon școlar. Profesorul le cere elevilor să dea exemple de situații de abandon școlar pe care le cunosc (din mass-media sau cazuri pe care le cunosc personal). 10`

   2.  Profesorul le cere elevilor să discute diferite cazuri de abandon școlar (de la pasul 1). Acestea sunt analizate într-o discuție de grup: nevoile protagoniștilor, emoțiile lor în diferite situații, consecințele negative ale alegerilor pe care le-au făcut și soluțiile problemei analizate. 10`
    3. Elevii sunt împărțiți în 4 grupuri. Fiecare grup primește ca sarcină să realizeze și să execute o piesă scurtă cuprinzând 3 scene. În fiecare scenă, personajul principal este un elev care este pe punctul de a renunța la școală.

 •         Prima scenă se va referi la situația actuală a elevului: nevoile, emoțiile și acțiunile acestora.
 •         A doua scenă, este despre viața viitoare a elevului respectiv care a renunțat la școală. Ce se va întâmpla cu el? Cum se va integra în societate?
 •         În a treia scenă, protagoniștii sunt elevi care sunt angajați în prezent să găsească o soluție pentru a împiedica elevul din scena 1 să renunțe la școală și consecințele imaginate în a doua scenă.

        Grupul 1 are ca personaj principal un student sărac;
        Grupul 2 - un student dintr-o familie violentă sau alcoolică;
        Grupul 3 - elev care face parte dintr-o gașcă de cartier de care este foarte atras;
        Grupul 4 - elev care lucrează și este atras de câștiguri rapide imediat.

Elevii au libertatea de a crea detaliile situațiilor. Profesorul încurajează elevii să acționeze cât mai bine pentru a le stimula empatia și pentru a le crește sensibilitatea la cauză.

Reflecție

După ce elevii au jucat scenele, profesorul le pune următoarele întrebări:

 •     Ce emoții ați experimentat în timpul piesei?
 •     Care sunt sentimentele tale despre personajul principal?
 •     Credeți că atitudinea intolerantă a cadrelor didactice și a colegilor de clasă poate determina un elev în dificultate să se îndepărteze de școală?
 •     Cunoașteți situații ale elevilor care abandonează școala?
 •     Ce veți schimba în atitudinea dvs. față de cei care sar peste cursuri sau nu vin la școală din orice motiv?
Note
Resurse digitale

AC22 - video youtu.be/01IkjfRsx64


My Europe - Your Europe - Your Say project 2024/07/25

161

otherness

Bibliografie

AENAO - The Violet Project . (n.d.). Retrieved from http://aenao.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/V-Package1.pdf

Council of Europe. (2012). Council of Europe. Retrieved from Compass: Manual for Human Rights Education with Young People: http://www.coe.int/web/compass/home

Cross - Cultural Communication: Many Faces of Diversity. (n.d.). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=MisplEvcl9c

Dolci Amico; Amico Fausto. (n.d.). Retrieved from http://danilodolci.org/media/English.pdf EU Justice and Consumers. (n.d.). Retrieved from 5 Consumers Rights you should know: https://www.youtube.com/watch?v=SaRKSdeHsjw

European Commission . (n.d.). European Commission. Retrieved from 5 Key Consumers' Rights: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/140317_en.htm

European Corporate Governance Institute. (n.d.). Oxford Union style debate . Retrieved from http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2005/ou_rules.htm

FS2C From School to Community. (n.d.). Children and Students as Agents of Social Change . Retrieved from http://cesie.org/media/handbook-fs2c-en.pdf

Heraldo V. Richards; Ayanna F. Brown; Timothy B.Forde. (2007, Jan/Feb). Addressing Diversity în  Schools: Culturally Responsive Pedagogy. Teaching Exceptional Children, p. 64.

Identity and Diversity Toolbox. (n.d.). Salto Youth. Retrieved from https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/identity-and-diversity-tool-box.1365

Intercultural game (Rafa Rafa). (n.d.). Salto Youth. Retrieved from https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/intercultural-game-rafa-rafa.1502/

Jigsaw of Human Rights. (n.d.). Salto Youth. Retrieved from https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/jigsaw-of-human-rights.281/

Jordan Shakeshaft. (n.d.). greatist. Retrieved from http://greatist.com/happiness/breathing-exercises-relax

Kelly Roper. (n.d.). Retrieved from http://stress.lovetoknow.com/Top_Ten_Relaxation_Techniques_Children

Millenium Training and Development Institute. (n.d.). SALTO Youth. Retrieved from https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1327/SimGame 3 - HOWGH.pdf

Mind Maple. (n.d.). Retrieved from http://www.mindmaple.com/downloads/Windows/Nancy Flowers. (2009). Council of Europe, Compasito. Retrieved from http://www.eycb .coe.int/compasito/

Nansy Spetsioti. (n.d.). YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU

otherness
Indice Page
Aprecieri 3
Prefaţă 4
Introducere 5
Instrucțiuni pentru profesori 6
Începutul și închiderea unei resurse 7
Educația Non Formală 8
Folosirea instrumentelor digitale 9
Evaluarea 10
Strategii și metode de evaluare 11
Feedback conform chestionarelor 12
Energizante 13
Exerciții de relaxare 19
1 - Drepturile omului / Drepturile omului / Drepturile mele sunt 30! 27
2 - Drepturile omului / Drepturile omului/ Am dreptul să nu fiu discriminat 29
3 - Drepturile omului / Drepturile omului/ Dreptul meu la intimitate 31
4 - Drepturile omului / Drepturile omului / Faceți un pas! (Dreptul meu la echitate) 33
5 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la echitate între sexe 35
6 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la echitate și identitate națională 37
7 - Drepturile omului / Drepturile omului / Eu gandesc, eu cred (Dreptul meu la conștiinta și la religie) 39
8 - Drepturile omului / Drepturile omului / Plus sau minus (Dreptul meu la opinie și exprimare) 41
9 - Drepturile omului / Drepturile omului / Cel mai mare vis al meu (Dreptul meu la libertate) 43
10 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la justitie și lege 45
11 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la familie 47
12 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la asistenta sociala și sănătate 49
13 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la educație 52
14 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu la muncă 54
15 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu de a trăi în democrație 56
16 - Drepturile omului / Drepturile omului / Turist în jurul lumii – Dreptul meu de a mă muta în sau afară din orice țară 59
17 - Drepturile omului / Drepturile omului / Bine ați venit, refugiaților! 62
18 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul meu de a spune NU discursului urii 63
19 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul la adunarea publică 64
20 - Drepturile omului / Drepturile omului / Dreptul la joc 65
21 - Drepturile omului / Drepturile omului / Copyright 66
22 - Drepturile omului / Drepturile omului / Obligații și limitare 67
1 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Ce este diversitatea? – (Toți egali, toți diferiți) 69
2 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Prejudicii și stereotipuri 73
3 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Identitate și diversitate (EU - ceilalți) 76
4 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Includere/excludere socială 78
5 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Rasism: Oprește-te și joacă-te! (cum să combatem rasismul) 81
6 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Pot să o fac! (Dizabilitatea) 84
7 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Bullying: Ce ar trebui să fac? (Diversitatea la școală) 86
8 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Roz și albastru (bărbat și femeie) 88
9 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Orientare sexuală 90
10 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Intoleranță / Discriminare 92
11 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Tânăr-bătrân 95

otherness
12 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Religie 97
13 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Statut social 100
14 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Diversitatea etnica/culturala 102
15 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Hotelul Marea Europa (Tara - Limba) 105
16 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Al cui este acest corp ? 109
17 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Incluziune socială și dezvoltare durabilă 111
18 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Schimbările climatice și sărăcia 112
19 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Incluziune Antreprenoriat social 113
20 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Diversitate și identități 114
21 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Cariere pentru toată lumea 115
22 - Diversitate(Diversitate și includere socială) / Diversitate / Cum este sa fii vânat? 116
1 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Identitatile mele – eu ca și persoana, eu ca și cetățean 118
2 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Scoala ca loc al cetateniei active 120
3 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Eu ca cetățean al comunitatii locale 122
4 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cetateanul activ cunoaste institutiile publice care sunt importante pentru activitati cetatenesti 125
5 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Dezbatem, decidem (Cetățenie activa și conducerea legii) 127
6 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cetățeni ai Europei(cetățeni activi din Europa Unită) 130
7 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Acțiune pentru schimbare (Organizarea de campanii pentru implicare democratică) 132
8 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Salvați Pământul (Organizarea de campanii pentru protecţia mediului) 134
9 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Organizarea campanii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate 136
10 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Cum construiți școala visurilor voastre 139
11 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Organizarea campaniilor pentru combaterea violenței 141
12 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Clienții activi 143
13 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Legături între cetățenii activi 145
14 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Comunicare activă pentru cetățenia democratică 148
15 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Conflict efectiv rezoluţie 150
16 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Legături între cetățenii activi 152
17 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Valori Europene 155
18 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Protejează mediul 156
19 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Prevenirea abandonului școlar 157
20 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Implicarea comunității 158
21 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Ai puterea! 159
22 - Identitate ți cetățenie activă / Identitate și cetățenie activă / Luarea deciziilor informate 160
Bibliography 161